عدم انطباقهای خدمت   :

درصورت بروز مشکل جهت خدمات فرم اقدام اصلاحی و پیشگیرانه با کد فرم F013.00    جهت این موارد پرشده و پس از تکمیل آن توسط مدیرQC و یا مدیر واحد مربوطه پیگیری تا اثر بخشی انجام می گردد  .
لیست اقدامات اصلاحی و پیشگیرانه در فرم F014.00  در سازمان ثبت و نگهداری می شود .

مراحل صدور و اقدام بر روي فرم اقدام اصلاحي/پيشگيرانه:

درخواست كننده : كليه كاركنان سازمان

انجام دهنده اقدام اصلاحي/ پيشگيرانه: در فرم مشخص مي گردد.

مسئول پيگيري انجام اقدامات : نماينده مديريت / مدیر واحد مربوطه

مسئول كنترل اثربخشي اقدام اصلاحي يا پيشگيرانه: درخواست كننده / نماينده مديريت / مدیر واحد مربوطه

تكميل كننده فرم: نماينده مديريت / مدیر واحد مربوطه

5– مسئوليتها :  

5-1- مسئوليت اعلام شكايات مشتريان به نماینده مدیریت با مسئول بازرگانی مي باشد.
5-2- مسئـوليت تشكيل تيـم جهت بررسي اقدامات اصلاحي و پيشگيرانه با نماينده مديريت / مديریت مي باشد.
5-3- مسئوليت پيگيـري اقدامـات اصلاحي و پيشگيرانه بر روي عدم انطباق هاي فرآيند خدمات با نماینده مدیریت مي باشد.

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *