ISO50001:2011 چیست؟

اين استانداردسازمانها و شرکتها را با يک ساختار يکسان در جهت استقرار سيسـتم و فرآينــدهاي مورد نياز براي بهبــود اثربخشي انرژي و همچنین آنها را به توسعه و پياده سازي خط مشي و اهداف پيرامون نيازمندي ها و الزامات قانوني در مورد جنبه های انرژی نماید هدايت مي کند.

دستاوردها و مزایای سیستم مدیریت انرژی ISO50001:2011

– پايين آوردن هزينه‌هاي انرژي بدون کاهش سطح کيفيت مصرف
– آزادسازي منابع مالي و صرف آن در توسعه ساير بخش ها
– به حداقل رساندن آسيب‌هاي زيست محيطي
ـ پايه گذاري سيستم بهره وري انرژي در سيستمها و تجهيزات انرژي بر اصلي
– شناسایی فعالیتهای مرتبط با اهداف و برنامه ها با در نظر گرفتن جنبه های انرژی
– اولويت بندي و اجرای پروژه هاي صرفه جويي انرژي
– تهيه برنامه آگاه سازي و آموزش پرسنل در زمينه انرژي
– شناسايي و امکان سنجي فني و اقتصادي فرصتهاي صرفه جويي انرژي
– و دهها مزیت دیگر

تعاریف:

– انرژی: شامل برق، سوخت، بخار، گرما، هوای فشرده، انرژیهای تجدید پذیر و …
– خط مبنای انرژی: مرجع کمی برای ارائه مبنایی برای مقایسه عملکرد انرژی
– شاخص عملکرد انرژی(EPI): مقدار کمی و یا اندازه گیری عملکرد انرژی که توسط سازمان تعریف شده

شرح خدمات ISO50001:2011

– تعیین و تدوین خط مشی و خط مبنای انرژی در سازمان .
– تحت کنترل درآوردن ، یکپارچه سازی، طبقه بندی و بهینه سازی مستندات و سوابق سازمان
– تدوين/بررسي سياستهاي کلان مجموعه در زمينه مديريت انرژي
ـ طراحي/بررسي تشکيلات سازماني، منابع انساني و مالي مورد نياز براي مديريت انرژي
ـ تهيه برنامه آگاه سازي و آموزش پرسنل در زمينه انرژي
ـ تعیین و طراحی مکانیزمی جهت ارزیابی انطباق سیستم مدیریت انرژی با مقررات والزامات قانونی

ـ ايجاد سيستم پايش و گزارش‌دهي دوره‌اي و ايجاد پايگاه داده‌هاي انرژي
ـ تهيه چک ليست‌ها و تدوين برنامه مميزي انرژي دوره‌اي
ـ شناسايي و کنترل جنبه های مدیریت انرژی
ـ اولويت بندي و اجرای پروژه هاي صرفه جويي انرژي
ـ ايجاد سيستم کنترل و بازبيني سالانه انرژی
– شناسایی و تعیین شاخصهای عملکرد انرژی ( EPI ) در کلیه سطوح سازمان
– ایجاد طرحهای کنترل و اندازه گیری انرژی
– صدور اقدامات پیشگیرانه مؤثر جهت بهبود مستمر سیستم مدیریت انرژی
– شناسایی و تعیین اولویت بندی فرصتهای بهبود برای جنبه های انرژی

بازگشت به لیست

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *