نحوه ی پاده سازی OHSAS 18001

سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی OHSAS 18001 عموما شرکت کنندگانی که دوره  مبانی و مستندسازی و تشریح الزامات  سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی OHSAS 18001 را طی می نمایند فقط با الزامات سیستم مدیریت ایمنی ، بهداشت شغلی OHSAS 18001  آشنا می شوند و  با نحوه مستندسازی الزامات استاندارد OHSAS 18001 بصورت کلی آشنا می شوند
در دوره پیاده سازی سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی OHSAS 18001 علاوه بر مرور الزامات استاندارد OHSAS 18001 ، با قوانین و الزامات قانونی عمومی و اقدامات عمومی مورد نیاز جهت پیاده سازی سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی OHSAS 18001 آشنا می شوید

چگونه سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی OHSAS 18001 را در هر سازمان پیاده سازی کنیم ؟

 آموزش استاندارد OHSAS 18001 و پیاده سازی OHSAS 1800 کاربردی  ( OHSAS 18001)

در دوره پیاده سازی OHSAS 18001 ، نحوه سازماندهی پروژه ایمنی ، بهداشت شغلی OHSAS 18001 جهت پیاده سازی سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی در سازمان  ها و  نحوه تهیه برنامه زمان بندی ، تهیه گزارش فازشناخت سیستم مدیریت ایمنی ، بهداشت شغلی  و مراحل پیاده سازی  سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی بهمراه نمونه های عملی برای شرکت کنندگان تشریح می گردد با شرکت در دوره OHSAS 18001 کاربردی با مراحل پیاده سازی OHSAS 18001 آشنا می گردید.

محتوی برنامه آموزش سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی  ( پیاده سازی سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی ):

– تشریح ساختار اجرایی پیاده سازی سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی OHSAS 18001
–  نحوه تعیین خط مشی و اهداف سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی OHSAS 18001
– نحوه مستندسازی سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی ( پیاده سازی سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی )
– آشنایی با الزامات قانونی ایمنی و بهداشت شغلی
– تعیین شاخص های فرآیند های سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی OHSAS 18001
– آشنایی با کنترل عملیات
– نحوه پایش و اندازه گیری سیستم  مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی
– تشریح جلسات بازنگری مدیریت سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی OHSAS 18001
– تشریح  نمونه عملی پیاده سازی سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی بصورت کاربردی
– تشریح واکنش در شرایط اضطراری
-آشنایی بامبانی استاندارد OHSAS 18001

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *