مزایا گواهینامه ISO 16949

مجوزی برای معامله
• برای بیشتر خودروسازان، کسب یک گواهینامه که بطور بین المللی شناخته شده باشد ضروری است، و به انها کمک می کند به تجارت جهانی بپردازند.

کاهش زائدات و پیشگیری از خطا
• خصوصیات بر اساس ISO 9001 هستند و دارای رویکردی پروسه ای می باشند. درک ارتباط متقابل پروسه ها باهم با استفاده از استاندارد باعث بهبود کیفیت پروسه و محصول شده و در نتیجه از ایجاد پراکندگی در زنجیره تامین جلوگیری می کند.

انعطاف پذیری و اقتباس آسان
• این ایزو بر پایه ISO 9001  قرار دارد، که استفاده از رویکرد پروسه ای و ادغام آن با دیگر سیستم های مدیریتی مانند ISO 14001 (محیط زیست) و OHSAS 18001 (ایمنی و بهداشت کاری) را آسان می کند. این ایزو همچنین بسیاری از ابزارهای ارتقای تجاری موجود را تکمیل می کند.

شهرت برند
• این گواهینامه فراهم کننده اطمینان و سازگاری افزوده ای برای تمام بخش های ذینفع در سراسر جهان است، همچنین فرصت های تجاری بزرگتری را ممکن می سازد و سرمایه های بیشتری جذب میکند.

صرفه جویی مالی با اجتناب از دوباره کاری
ISO 16949 تامین کنندگان را از کسب گواهینامه های متفرقه بی نیاز می سازد، و بنابراین آماده سازی و مستندسازی مجدد به همراه ممیزی چند باره را، از بین می برد.

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.