استاندارد جديد ايزو، آخرين دستاوردهاي الزمات پرتو دهي مواد غذايي را كه بطور معمول براي بهبود كيفيت و ايمني فرآيند مواد غذايي مورد استفاده قرار مي گيرد را ارائه مي نمايد. توليد كنندگان ، اپراتورهاي پرتو دهي ، تنظيم كننده ها ، مشتريان و در نهايت مصرف كنندگان از اين استاندارد بهره مند خواهند شد. دراستاندارد ISO 14470:2011 ، پرتودهي مواد غذايي – الزامات تدوين ، اعتبار سنجي و كنترل معمول روند پرتو دهي با استفاده از تابش يونيزان براي دفع آفات غذايي نه تنها الزامات بلكه دستورالعمل مواجهه با آنها، نيز بيان مي شود. پرتو دهي مواد غذايي فرآيندي است كه مواد غذايي جهت بهبود كيفيت و ايمني در معرض تابش يونيزان قرار مي گيرند. اين روش صرفاً در مواد غذايي كه تحت فعاليت هاي بهينه توليد (GMP)، توليد شده اند، كاربرد دارد. پرتودهي مواد غذايي براي موارد مختلف منجمله كنترل ميكروارگانيسم هاي بيماري زا و انگل ها ، كاهش تعداد ميكروارگانيسم هاي فاسد ، جلوگيري از رويش پيازها ، غده ها و ريشه محصولات زراعي ، طولاني تر نمودن تاريخ مصرف يا عمليات گياه درماني استفاده مي شود.

اهداف اصلي استاندارد ISO 14470:2011 :

ارائه الزامات پرتو دهي مواد غذايي مطابق با شيوه ها و استانداردهاي كنوني
ارائه دستورالعمل ها براي توافقات فني بين مشتري و اپراتور پرتودهي
ايجاد سيستم مستندات براي پشتيباني از كنترل هاي فرآيند پرتودهي مواد غذايي

Mariana Funes و Noelia Antonuccio دو تن از رهبران كميته تدوين اين استاندارد اظهار مي دارند : استاندارد ISO 14470 اعتماد و شفاف سازي در ميان ذينفعان مختلف عامل در بخش غذايي را فراهم مي آورد و به نظارت كننده ها و نمايندگان مصرف كنندگان به امكان انتخاب بهتر با پيشرفت اطلاعات در محصولات كمك خواهد نمود.ISO 14470:2011 ، پرتودهي مواد غذايي – الزامات تدوين ، اعتبار سنجي و كنترل معمول روند پرتو دهي با استفاده از تابش يونيزان براي دفع آفات غذايي توسط كميته فني ISO /TC34 ، محصولات غذايي ، تدوين شده است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *