برنامه آموزش‌هاي مورد نياز براي استقرار استانداردIMS

1- مستندسازي و تشريح الزامات استانداردهاي  ISO 9001  ويرايش 2008 , ISO 14001  ويرايش 2004 , OHSAS 18001 استاندارد IMS
2- مميزي داخلي الزامات IMS
3- آشنايي با مفاهيم و روشهاي كاليبراسيون
4- آشنايي با مقررات و قوانين زيست محيطي و مقررات ايمني ايران
5- شناسايي، ارزيابي و طبقه‌بندي جنبه‌ها و الزامات زيست محيطي و طبقه‌بندي ريسكها
6- مديريت بحران و آمادگي و واكنش در شرايط اضطراري
7- آشنايي با روشها و فنون آماري بر مبناي استاندارد ISO/TR 10017:2003
8- ايجاد، اجراء و نگهداري نظام آموزش بر مبناي استاندارد  ISO 10015
9- آشنايي با روشهاي بهبود مستمر و رويكرد حل مسئله
10-آموزش 5S (نظام آراستگي محيط كار)
11- مديريت رسيدگي به شكايات مشتري بر مبناي استاندارد ISO 10002

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *