ISO 9000

استاندارد ایزو 9001

1- استاندارد ایزو مدیریت کیفیت

...0000;">ISO و نظام های تعالی سازمان نظیر EFQM را آسان تر می کند. در ویرایش جدید این استاندارد ( 2008 ) تغییراتی در محتوای استاندارد ، با توجه به نتایج حاصل از بررسی درخواست های کاربران، همچنین مطابقت بیشتر با سایر استاندارد های خانواده ISO 9000 ونیز هماهنگی بیشتر با استاندارد ISO 14001:2004 ، نسبت به ویرایش قبلی(2000) داده شده است. چرا به سيستم مديريت كيفيت ( ISO9001:2008 ) نيازمنديم؟ سازمان ها با هر حجمي از فعاليت، تعداد پرسنل، ميزان و نوع توليد يا خدمات و سطح نيازهاي مشتريان، نيازمند يك مديريت جامع و هد...

استاندارد ایزو 16949

2- استاندارد ایزو مدیریت کیفیت صنعت خودروسازی

با وجود آنکه استانداردهاى سرى ISO 9000 به دليل ماهيت مستقل خود، براى بسيارى از نهادها به عنوان پايه و اساس ساخت سيستم مديريت کيفيت قرار گرفته، اما برخى از حوزه هاى اقتصادى به خصوص، مانند صنايع خودرو، که علاقه بيشترى به برآورده شدن خواسته هاى کيفى خود دارند اقدام به تدوين الزامات ويژه خود نموده اند و اجراى اين خواسته ها را براى تامين کنندگان خود الزام نموده اند. از آنجا که تعداد اين الزامات سبب بروز مشکلاتى در خصوص ارزيابى مکرر خواسته هاى متفاوت براى قطعه سازان طرف قرارداد , خودرو سازان مختلف شده است . بررسى ها براى حل اين مشکل منجر به تشکيل گروه کارى بين المللى صنعت خودرو (IATF‌) گرديد که اين گروه کارى با همکارى کميته فنى 176 سازمان بين المللى استاندارد (ISO ) ...

ISO 20000 (فن آوری اطلاعات)

3- ISO 20000 (فن آوری اطلاعات)

 ISO 20000 استاندارد مدیریت کیفیت ISO/IEC 20000 ، مدیریت کیفیت در خدمات فن آوری اطلاعات IT : اطلاعات عامل دانایی ، دانایی کلید توانایی و توانایی دروازه موفقیت است استاندارد های مدیریت کیفیت هر روز تخصصی تر شده و برای بخش های گوناگون صنعت و خدمات استانداردهای خاصی توسط سازمان جهانی استاندارد طرحریزی و معرفی میگردد ، برای مثال می توان به استاندارد ISO 22000 , ISO 29001 , ISO- TS 16949 , ISO 13485 و غیره اشاره کرد . استاندارد ISO 20000 اولین استاندارد مستقل در زمینه مدیریت خدمات فن آوری اطلاعات IT است که سازمان جهانی استاندارد ISO آن را منتشر نموده است. لازم به ذکر است در استاندارد ISO 9000-3 ویرایش سال 94 راهنمایی هایی در این زمینه استقرار سیستم مدیریت کیفیت در صنع...

آنالیز انطباق با  ISO 27001

4- آنالیز انطباق با ISO 27001

...ل نا محسوس) عموما در سطح اجرایی سازمان ها بدواً یک استاندارد را به عنوان گام اول جهت استقرار سطح پایه انتخاب و نسبت به پیاده سازی آن اقدام نموده و پس از ایجاد انطباق اولیه با الزامات اقدام به ایجاد بهبود با استفاده از مدل های تعالی می نمایند؛ به عنوان مثال در این خصوص می توان به انتخاب مدل تعالی سازمانی EFQM به عنوان مدل بلوغ پس از استقرار چند ساله سیستم مدیریت کیفیت QMS بر اساس استاندارد ISO 90001:2000 اشاره نمود. استفاده از مدل های دیگر بلوغ امنیت اطلاعات مثل مدل پيشنهادي مجمع عمومي متخصصين امنيت ISM3 (Information Security Management Maturity Model) نیز مثالی است بر وجود مدل های تعالی مدیریت امنیـت که می توان پس از استقرار استاندارد و جهت بهبود در آن، سرلوحه تعالی شرکت در این امر قرار گیرند. نحوه بررسی چارچوب مرجع در هر مورد الزامات و کنترل های استاندارد و نیز کاربرگ های سنجش میزان بلوغ سازمان در پیاده سازی الزامات می ...

 ISO 50001 (مدیریت انرژی)

5- ISO 50001 (مدیریت انرژی)

...رسما توسط سازمان بین المللی استاندارد منتشر گردید.این استاندارد چارچوبی را برای استقرار مدیریت انرژی فراهم می آورد که به بهبود کارایی انرژی در سازمان ها به روش سیستماتیک ، کنترل شده و منطقی کمک می نماید.ISO 50001 با سری استاندارد مدیریت کیفیت (ISO 9000) و سرای استاندارد مدیریت زیست محیطی (ISO 14000) تطابق دارد لذا سازمان ها می توانند سیستم مدیریت انرژی را با سایر سیستم های مدیریت خود یکپارچه نمایند. فوائد استقرار ISO 50001 چیست؟ کاهش هزینه های انرژی کاهش انتشار کربن امنیت بیشتر در تامین انرژی بهبود عملکرد کسب و ک...

ISO 14001 ( زیست محیطی) بخش اول

6- ISO 14001 ( زیست محیطی) بخش اول

مراحل استقرار استاندارد ISO 14000 هدف از کاربرد  ISO١۴٠٠١ ISO١۴٠٠١ به عنوان یک عنصر موثر و فعال در نظام مدیریت، عملکرد زیست محیطی سازمان را بهبود بخشیده، نظام مدیریت را منسجم و استاندارد کرده، اجرا و راهبری امور را هماهنگ ساخته، مدیران را با شیوه های حل مشکلات آشنا نموده و موانع ساختاری موجود را مشخص می سازد. این استاندارد انعطاف پذیر بوده و اجزای آن متناسب با ویژگیهای هر سازمان و نیز قوانین و شرایط محیط زیست هر کشور به شکل واقع گرایانه انتخاب می شود و با هدف برقراری نظام مدیریت زیست محیطی در نظام موجود در یک سازمان، شرکت و... استقرار می یابد، تا با روشی هدفمند و نظام مند، مشکلات و خطرات زیست محیطی مرتبط با فعالیتهای سازمان را در قس...

 ISO 9000 (مدیریت کیفیت) بخش اول

7- ISO 9000 (مدیریت کیفیت) بخش اول

استانداردهای ایزو9000 مجموعه استانداردهاي ISO 9000 در سال 1987 بوجود آمدند . در سال هاي قبل از بوجود آمدن ISO 9000 مفاهيم كيفيت كاملاً گيج كننده شده بودند . معني واژه ي سيستم كيفيت به كرات تغيير مي كرد و گاهي از كشوري به كشور ديگر و حتي در داخل يك كشور مشكل آفرين بود . در اين دوران ، دولت ها و صنايع ، هر روز بيش از پيش اهميت توجه به پيشرفت و بهبود كيفيت را بعنوان عامل موفقيت در رقابت دريافتند . در نتيجه ، استانداردهاي كيفيت بسياري ، توسط مؤسسه ها ، شركت هاي خصوصي و صنايع بوجود آمدند . اگر چه شباهت هايي در اين استانداردها وجود داشت ، اما متابعت از آنها بسيار دشوار مي نمود و بوضوح نياز به تدوين استاندارد در سطح جهاني احساس مي شود . بدين منظور ،ISO   يك كميته فني براي كيفيت بوجود آورد . نتيجه تلاش اين كميته ، مجموعه...

درباره ی ISO 9000 بخش دوم

8- درباره ی ISO 9000 بخش دوم

دريافت گواهي چه مدتي طول خواهد كشيد ؟ مديريت بايد نسبت به تعهد زماني لازم آگاه باشد . حتي براي سازمان هايي كه سيستم هاي كيفيت موجود آنها كارا و كامل هستند ، روند دريافت گواهيISO 9000  معمولاً  به سرعت انجام نمي شود . مديريت همچنين بايد بداند كه اين كار ، فعاليتي يكباره نيست. زمان بندي بستگي زيادي به عواملي چون كامل بودن سيستم كيفيت موجود ، ميزان انگيزه ، روش انتخابي ، وضع مستند سازي موجود و منابع بكار گرفته شده دارد . تجربه بدست آمده از سازمانهاي گوناگون با اندازه هاي مختلف ، كه فرآورده ها و خدمات گوناگوني دارند ، نشان مي دهد كه معولاً زماني بين 12 تا 18 ماه براي فعاليت دريافت گواهينامه ، لازم است . دريافت گواهينامه چقدر هزينه دارد ؟ مديريت بايد آنچه را كه بصورت هزينه هاي مستقيم و هزينه فعاليتهاي داخلي منظور مي گردد ، درك ...

  ISO 9000 (مدیریت کیفیت) بخش سوم

9- ISO 9000 (مدیریت کیفیت) بخش سوم

سازماندهي اجرايي : كميته راهبري كيفيت ISO 9000 استانداري فراگيرست كه به تعهد تمامي مديران و واحدهاي مربوطه نياز دارد . بهترين راه تضمين دخالت مديران اصلي در اجرا ، قرار دادن آنها در يك «  كيمته راهبري كيفيت » است . اين كيمته بايد مسئوول ايجاد ، اجرا و نگهداري سيستم كيفيت باشد . در حالت ايده ال ، مديريت ارشد بايد اين كميته را اداره كند . اما ممكن است مديريت ارشد نتواند وقت كافي براي انجام اينكار را داشته باشد و اين مسئوليت را به شخص ديگري محول نمايد . اگر چه اين را حل ، عملي و متداول است ، اما مديريت ارشد بايد در هر فرصت ممكن فعالانه در كميته راهبري شركت داشته باشد . ساير مديران در گير شدن مديريت ارشد را بعنوان نشاني از تقدس و ارزش اجراي ISO 9000 در نظر خواهند داشت . يك بيانيه مأموريت رسمي بايد توسط كميته راهبري تهيه و به سراسر سازمان...

 ISO 10015 (مدیریت کیفیت)

10- ISO 10015 (مدیریت کیفیت)

... اساتید را بر آن میدارد تا در کنار آموزش ،معضلات فوق را شناسایی کرده و در صدد برطرف نمودن آن برآیند. ISO 10015 چیست؟ اصول مديريت كيفيت كه مبناي استانداردهاي سري ISO 9000 (و همچنين استانداردهاي سري  ISO 10000 به عنوان بخشي از آن مجموعه) است بر اهميت مديريت منابع انساني و نياز به آموزش مناسب تاكيد دارد. بر مبناي اين اصول مشتريان احتمالا به هر دو جنبه، يعني ميزان تعهد سازمان به منابع انساني خود و همچنين توانايي سازمان براي نشان‌دادن راهبرد مورد استفاده براي بهبود شايستگي كاركنان خود، توجه دارند و به آن‌ها ارج مي‌نهند. كاركنان د...

استاندارد ایزو سیستم مدیریت یکپارچه

11- استاندارد ایزو سیستم مدیریت یکپارچه

استاندارد ISO 90006:2013  اکتبر سال 2013 (چندی پیش) به ثبت رسید. این استاندارد می تواند برای تمامی سازمان ها ( سازمان های کوچک، بزرگ، ساده و پیچیده و ...) اجرا شود.استاندارد ISO 90006:2013 به عنوان راهنمایی برای یکپارچه سازی استاندارد های ISO 9001:2008 و مدیریت فناوری اطلاعات ( استاندارد های IT ) می تواند مورد استفاده قرار گیرد، این استاندارد برای ارزیابانی که به دنبال یک راهنمایی برای ممیزی سیستم مدیریت یکپارچه ...

ایزو چیست؟

12- ایزو چیست؟

.... سازمان بین‌المللی استانداردسازی، با آنکه یک سازمان غیردولتی است، به‌دلیل این که استانداردهای این موسسه تبدیل به قوانین می‌‌شود از بیشتر سازمان‌های غیردولتی قدرتمندتر است. امروزه نزدیک به ۱۵۷ کشور در این سازمان به عضویت درآمده‌اند که ایران نیز یکی از آنهاست. در سال ۱۹۸۷ کمیته فنی ۱۷۶ سازمان بین المللی استاندارد (ISO/TC 176) سری استاندارد ISO 9000 را معرفی کرد. هدف از تدوین این سری از استاندارد، به وجود آوردن الگویی بین المللی برای پیاده سازی و استقرار سیستم‌های مدیریت و تضمین کیفیت بود که مورد استقبال فراوان در سطح دنیا قرار گرفت. سیستم‌های مدیریت کیفیت به منظور ثبات سطح کیفیت تعریف شده ...

مقاله مدیریت کیفیت جامع TQM

13- مقاله مدیریت کیفیت جامع TQM

...rong>BENCHMARK) را مشخص کنید:تعیین مبنا ـ اندازه های مقایسه های عملکرد ـ نقش مهمی را در اندازهگیری کیفیت بازیمیکند. اما سازمانها معمولاً نقش برانگیزنده آنرا نادیده میگیرند. ٩ـ برنامه کیفیت سازمان را بر اساس معیار جایزه بالدریج EFQM یا استانداردهای سری ISO9000 ارزیابی کنید: بهتر است ارزیابی وضعیت و سیستم سازمان توسط بخش (شخص) ثالثی و بر اساس الگوی معتبری همچون ISO 9000/EFQM/MBQA انجام شود. ١٠ـ زمینه بهبود مستمر را فراهم کنید:بیشتر اوقات، عوامل ذکر شده بر اولین مرحله از تلاشهای بهبود کیفیت، متمرکز میشود اصولاً سازمانهایی که موفقیتهایی را در زمینه تغییرات فرهنگی کسب کردهاند، قبول دارند که زمان لازم برای ایجاد تغییرات فرهنگی پنج تا هفت سال است. ١١ـ منابع انسانی را از طریق آموزش برای تصدی پست مدیریت توانمند و آماده نمائید:از آنجائیکه مدیریت علم و هنر کار کردن به وسیله دیگران است لذا ضروریست افرادی را...

درخواست های ثبت شده

سبد خرید خالی است

عضویت در خبرنامه سایت

ایمیل خود را وارد و کلید اینتر را فشار دهید
آموزش مجازی

 

شناسه ملی اینترنتی

 

راهنمای مسافرت، مهاجرت، بورس تحصیلی