استاندارد مدیریت ضد رشوه خواری ISO37001:2016

استاندارد ISO 37001 الزامات و راهنمایی جهت اجرا و نگهداری و بهبود یک سیستم مدیریت ضد رشوه خواری فراهم می کند.

این استاندارد به تنهایی خود یک سیستم مدیریت یکپارچه می باشد که موارد زیر را پوشش می دهد:

۱- رشوه خواری در عموم

۲- رشوه خواری توسط سازمان

۳- رشوه توسط پرسنل سازمان

۴- رشه توسط همکاران کسب کار سازمان و…

در این استاندارد به فعالیت های پول شویی و فعالیت های فاسد اشاره نشده و شامل این موارد نیست.

 

استاندارد ظروف آزمایشگاهی ISO 4796-1 :2016

استاندارد ظروف آزمایشگاهی و تجهیزات پزشکی تحت عنوان بطری های آزمایشگاهی  BOTTLES

این استاندارد در سه گرایش تدوین شده است.

۱- بطری های پیچ خورده Screw-neck bottles

۲- بطری مخروطی پیچ خورده Conical neck bottles

۳- بطری های تحت مکش  Aspirator bottles

جهت ذخیره سازی مواد شیمیایی جامد و مایع در آزمایشگاه عموما حجم ظروف از ۲۵ml تا ۲۰۰۰۰ml می باشد.

موارد استفاده ظروف نام برده شده در آزمایشگاه بیشتر جهت رشد میکروبیولوژی و نگهداری مواد بود. لذا استاندارد نام برده شده روش های نگهداری و انبار کردن این ظروف به همراه دارد. لازم به ذکر است در راستای این استاندارد ایزو های ISO 14001, ISO 18001 و HSE-MS نیز همپوشانی دارد.

استاندارد ایزو ارزیابی و گزارش مصرف نهان آب

ISO 14046 چیست؟
استاندارد بین المللی است که اصول، الزامات و دستورالعمل های ارزیابی و گزارش مصرف نهان آب را مشخص میکند. این کار به محصولات، فرآیندها و سازمانها بر اساس ارزیابی چرخه حیات اعمال می شود. و یا به عنوان بخشی از یک ارزیابی گسترده تر زیست محیطی – ISO 14046 الزامات و راهنمایی ها برای محاسبه و گزارش مصرف نهان آب به عنوان یک ارزیابی مستقل ارائه می شود.

مصرف نهان آب – اصول، الزامات و دستورالعمل ها ISO 14046 
مدیریت استفاده از آب و در نظر گرفتن راهکاری برای صرفه جویی در آن برای هر سازمان با توجه به تقاضای رو به رشد برای منابع و افزایش کمبود آب ضروری است است.مدیریت آب در سطوح محلی، منطقه ای و جهانی مورد نیاز است و این هم نیاز به یک روش ارزیابی مداوم دارد. ISO 14046 استاندارد جدیدی را برای آشکار کردن مصرف اصلی آب است که این ثبات را فراهم می کند و وابسه به مصرف نهان آب است.

مزایای پیاده سازی ۹۰۰۱ ISO

مزایای پیاده سازی استاندارد ایزو ۹۰۰۱ در سازمان چیست؟

فرض کنید قرار است سازمان خود را به گونهای سیستماتیک اداره کنید،از کجا شروع خواهید کرد؟چه الزاماتی را مد نظر قرار خواهید داد؟تنها از علم و تجربه خودتان استفاده خواهید کرد و یا با نظر مدیران و کارکنان سازمان نسبت به پیشبرد کارها اقدام خواهید کرد؟وقتی با اختلاف نظری مواجه می شوید چگونه به حل و فصل آن می پردازید و چه استانداردی را مورد قضاوت قرار خواهید داد؟

اگرچه مدیران سازمان های مختلف برای اداره سازمان خود بسته به شرایط موجود و فرهنگ سازمانی حاکم بر آن،نحوه مدیریت خود را انتخاب می کنند لیکن در بسیاری از موارد مدیران می توانند استانداردهایی را مورد استفاده دهند و استاندارد ایزو ۹۰۰۱

شاید یکی از مناسب ترین این استانداردها برای مدیریت عمومی سازمکان باشد.علاوه بر استاندارد سازی سیستم  مدیریت سازمان بخصوص در رابطه با کیفیت،مزایای دیگری به طور مستقیم و غیر مستقیم از پیاده سازی این استاندارد بدست می آید که در اینجا به مهمترین آنها اشاره شده است:

اطمینان بخشی به مشتریان  از اینکه سازمان به نیازها و انتظارات آنها توجه داشته و رسیدگی به شکایات و جلب رضایت مشتریان را بعنوان یک الزام دنبال می نماید.

  و از مزایای دوره پیاده سازی ایزو :

– کسب تجارب پیاده سازی ایزو در شرکت های مختلف
– توانایی در طراحی مستندات مورد نیاز سازمان ها شامل فرم ها ، روش های اجرایی و…
– آشنایی با نحوه پیاده سازی ایزو  توسط شما در هر سازمانی
– افزایش مهارت های مدیریتی برای شغل نماینده مدیریت یا تضمین کیفیت

الزام سازمان به بهبود مستمر
 مستندسازی گردش کار فرآیندها و ایجاد امکان برای مطالعه و بهبود این فرآیندها

سازمان ما هم اکنون از سیستم مدیریت کیفیت استفاده می کند ولی بعد از انجام ممیزی مراقبتی از سوی شرکت گواهی دهنده می بایست سیستم را از استاندارد ویرایش ۲۰۰۰ به۲۰۰۸ تغییر دهیم.حالا نمی خواستم درباره ویرایش ۲۰۰۸ مرا راهنمایی نمایید و چگونه می توانم سیستم مدیریت کیفیت را از استاندارد که دارم (۲۰۰۰) به ۲۰۰۸ تغییر دهم.

ارتقاء نیازمندی های سیستم مدیریت کیفیت یک سازمان از ویرایش ۲۰۰۰ استاندارد ایزو ۹۰۰۱ به ۲۰۰۸ بسیار ساده و بی دردسر است چرا که ویرایش جدید استاندارد نسبت به قبلی تغییرات زیادی نداشته است تا جایی که م توان گفت حتی بدون هیچ کار خاصی ممیز شما می توانست در همین بار ممیزی گواهینامه شما را به ۲۰۰۸ ارتقا دهد.

با این حال اگر شما یک نسخه از استاندارد ۲۰۰۸ را در اختیار داشته باشید و به پیوست (ب) این استاندارد مراجعه نمایید با ماهیت تغییرات آن آشنا خواهید شد و به راحتی می توانید تغییر ویرایش را در سیستم مدیریت کیفیت سازمان خود اعمال نمایید.