پکیج ویژه آموزش

رسيدن به اهداف سازمان بستگي به توانايي كاركنان در انجام وظايف محوله و انطباق با محيط متغير دارد. اجراي آموزش و بهسازي نيروي انساني سبب مي‌شود تا افراد بتوانند متناسب با تغييرات سازماني و محيط، بطور مؤثر فعاليتهايشان را ادامه داده و بركارايي خود بيفزايند. بنابراين آموزش و بهسازي، كوشش مداوم و برنامه‌ريزي شده به وسيله مديريت براي بهبود سطوح شايستگي كاركنان و عملكرد سازماني است. در اين پکیج علاوه بر بيان نقش آموزش منابع انساني، اهميت و ضروريت آن، مقاصد نسبتاً مشترك سازمانها و نظام‌هاي مختلف در خصوص آموزش ضمن خدمت و تكميلي كاركنان ارائه میگردد تا شما را در زمینه ی آموزشی تقویت سازد.

علاوه بر این شما با تهیه این پکیج میتوانید از انتخاب دقیق کارشناسان ایزومستر برای مدارک بین المللی که شامل یک گواهینامه از کانادا یک گواهینامه ازانگلستان و همچنین یک گواهینامه از آلمان می باشد به همراه تخفیفات ویژه استفاده نمایید .

پکیج امنیت اطلاعات

پکیج ویژه امنیت اطلاعات

 اطلاعات، سیستم ها، شبکه ها و رویه های پشتیبانی تصمیم، از دارایی های مهم سازمان می باشند. محرمانه بودن، جامعیت و دقت و در دسترس بودن اطلاعات می تواند تاثیر فراوانی بر سودآوری، کارآیی، رقابت پذیر، قانون پذیری و افق عملیاتی سازمان داشته باشد.

 سازمان، سیستم های اطلاعاتی و شبکه های ارتباطی شان به صورت روز افزون هدف تجاوزات امنیتی قرار گرفته اند. این تجاوزات دارای گستردگی فراوانی می باشد. به صورتی که از طریق سوء استفاده افراد از سیستم های رایانه ای، جاسوسی، خرابکاری، وندالیسشم و حتی سیل و آتش سوزی اثرات خود را به سیستم وارد می آورند. خرابی حاصل از حوادث مختلف از قبیل ویروس های کامپیوتری، هک کردن اطلاعات و حملات مبتنی DDOS به صورت روزمره بوجود می آیند و بیشتر و بیشتر می شوند و حتی روز به روز پیچیده تر می گردند.

شما با تهیه این پکیج به راحتی میتوانید کلیه اقدامات لازم جهت امنیت اطلاعات سازمان خود را انجام دهید وعلاوه امنیت اطلاعات سازمان خود از کیفی و استاندارد بودن اطللاعات سازمان خود اطمینان کامل داشته باشید.

علاوه بر این شما با تهیه این پکیج میتوانید از انتخاب دقیق کارشناسان ایزومستر برای مدارک بین المللی که شامل یک گواهینامه از کانادا یک گواهینامه از انگلستان و همچنین یک گواهینامه از آلمان می باشد به همراه تخفیفات ویژه استفاده نمایید .

پکیج مدیریتی

پکیج ویژه مدیریت سازمان

تیم قدرتمند ایزو مستر برای رفاه حال شما مدیران عزیز اقدام به تهیه پکیج مدیریتی مخصوص مدیران عالی رتبه سازمانها نموده است. نحوه ی انتخاب این استاندارد ها به گونه ای است که علاوه بر اینکه  کلیه نیاز های سازمان شما را به صورتی جامع برطرف مینماید شامل استانداردهایی است که به موفقیت هرچه بیشتر سازمان شما کمک مینماید.علاوه بر این شما با تهیه این پکیج میتوانید از انتخاب دقیق کارشناسان ایزومستر برای مدارک بین المللی که شامل یک گواهینامه از کانادا یک گواهینامه ازانگلستان و همچنین یک گواهینامه از آلمان می باشد به همراه تخفیفات ویژه استفاده نمایید .