قوانین صادرات کالا از ایران به دیگر کشورها

در آيين نامه اجرايي قانون امور گمركي صادرات به دو دسته تقسيم شده است: 1- صادرات قطعي 2- صادرات موقت صادرات قطعي عبارت است از كالائ...

Continue reading