شرکت ها و سازمان های متعهد به استاندارد های ایزو که تا کنون هیچ اقدامی جهت پیاده سازی الزامات استانداد ایزو مورد نظر خود به انجام نرسانیده اند به این نوع خدمت از سوی ما نیاز مبرم یافته چرا که با سفارش این خدمت کارشناس مجرب در مسائل فعالیتشان جهت مشاوره، ارائه آموزش و راهکارها و پیاده سازی الزامات استاندارد به صورت حضوری در محل متقاضی حضور به هم رسانیده و نیاز ایشان از هر لحاظ مرتفع سازد.

هزینه “مشاوره ویژه اخذ ایزو” نسبت به سایز سازمان شما متفاوت بوده و همچنین هزینه ایاب و ذهاب، اقامت و پذیرایی از کارشناسان و ممیز  در طول مدت پیاده سازی و ممیزی بر عهده کارفرماست که در انتهای کار طی ارائه صورت وضعیت از کارفرما درخواست می گردد.

مبلغ درج شده در “مشاوره ویژه اخذ ایزو”  به ازاء تا ۲۰ نفر پرسنل سازمان شما بوده و در مقابل حتی ۱ نفر بیشتر، کارمند مستقر در آن ناحیه، می بایست ۲ بار بر روی لینک زیر کلیک فرمایید ( هر ۲۰ نفر یکبار کلیک بر روی لینک سفارش )