در صورتی که سایز سازمان شما کوچک و متوسط می باشد و دارای یک سایت فعالیت می باشید از این قسمت درخواست استقرار ایزو مورد نظر خود را بفرمائید. در غیر این صورت با کارشناسان ایزومستر مذاکره نمائید.

شایان ذکر است هزینه ایاب و ذهاب و اقامت کارشناس بر عهده متقضی می باشد و مطابق صورت وضعیت ارائه خواهد شد.

ایزومستر از مجرب ترین کارشناسان و فارق التحصیلان مقطع کارشناسی ارشد و دکترا جهت استقرار سیستم مدیریت کیفیت مورد نظر شما بهره میبرد.

توجه نمائید هزینه مندرج در این صفحه جهت ایزوهای روتین مانند 9001 می باشد و در صورتی که در پیش ممیزی هزینه ای مقادیر با این صفحه در بر داشته باشد به کارفرما اعلام شده و مطابق چک لیست تقاضا می گردد و در صورت موافقت طرفین فرآیند استقرار آغاز خواهد شد، در غیر اینصورت وجه واریزی مسترد می گردد.