شرکت دانش بنیان فنی مهندسی توسعه دهندگان سیستم ابتکار با تکیه و اعتقاد بر سه واژه اساسی توسعه ، سیستم ، ابتکار ونوآوری در قالب حمایت های علمی، آموزشی، مشاوره ای و پژوهشی به شرکت های علاقه مند به فعالیت در این عرصه که گام در استانداردسازی فعالیت های خویش، ارج نهادن به مشتریان و حقوق آنها ، سیستم های مدیریت کیفیت، حفظ محیط زیست و انرژی می نهند ارج نهانده و به علاقه مندان این امر از سمت شرکت و نمایندگی های بین المللی لوح تقدیری به منزله یادبود و تقدیر فعالیت ها اهدا می نماید.

در تصویر زیر نمونه لوح تقدیر را مشاهده می نمایید.

لوح تقدیر ایزومستر


عناوین مندرج بر روی لوح تقدیر بر اساس رزومه و توانمندی و ارزیابی های ایزومستر از کسب و کار و شایستگی های متقاضیان می باشد. برخی از عناوین اهداء شده شامل :

– لوح تقدیر کارآفرین سال

– لوح تقدیر خبرنگار خبره

– لوح تقدیر مجری توانمند

– لوح تقدیر سخنران نوانمند

– لوح تقدیر مدیر حرفه ای

– لوح تقدیر مدیر موفق نمونه

– لوح تقدیر مدیر کارآفرین

– لوح تقدیر گرافیست خلاق

– لوح تقدیر توسعه دهنده وب مدرن

– لوح تقدیر سرآشپز ماهر

– لوح تقدیر مجله سال

– لوح تقدیر مخترعین نخبه

– لوح تقدیر دانشمند توانا

– لوح تقدیر پرستار دلسوز

– لوح تقدیر مشاور نمونه

– لوح تقدیر بازاریاب برتر

– لوح تقدیر دانش بنیاد

و … میباشد


جهت درخواست لوح تقدیر و شرکت در ارزیابی از طریق ثبت درخواست زیر عمل نموده و رزومه کاری و تحصیلی، توانمندیها، تالیف، پژوهش و دستاوردهای خود را برای کارشناسان ایزومستر ارسال نمایید.