شرکت دانش بنیان فنی مهندسی توسعه دهندگان سیستم ابتکار با تکیه و اعتقاد بر سه واژه اساسی توسعه ، سیستم ، ابتکار ونوآوری در قالب حمایت های علمی، آموزشی، مشاوره ای و پژوهشی به شرکت های علاقه مند به فعالیت در این عرصه  که گام در استانداردسازی فعالیت های خویش، ارج نهادن به مشتریان و حقوق آنها ، سیستم های مدیریت کیفیت، حفظ محیط زیست و انرژی می نهند ارج نهانده و به علاقه مندان این امر از سمت شرکت و نمایندگی های بین المللی تندیسی به منزله یادبود و تقدیر فعالیت ها اهدا می نماید.

در تصویر زیر نمونه تندیس را مشاهده می نمایید.

تندیس ایزومستر


شایان ذکر است این تندیس در هر کسب و کار فقط به 10 برتر صنف مربوطه اهدا می گردد و اهداء دارای محدودیت می باشد. عناوین مندرج بر روی تندیس بر اساس رزومه و توانمندی و ارزیابی های ایزومستر از کسب و کار و شایستگی های متقاضیان می باشد. برخی از عناوین اهداء شده شامل :

– تندیس کارآفرین سال

– تندیس خبرنگار خبره

– تندیس مجری توانمند

– تندیس سخنران نوانمند

– تندیس مدیر حرفه ای

– تندیس مدیریت کارآمد

– تندیس مدیر کارآفرین

– تندیس گرافیست خلاق

– تندیس توسعه دهنده وب مدرن

– تندیس سرآشپز ماهر

– تندیس مجله سال

– تندیس مخترعین نخبه

– تندیس دانشمند توانا

– تندیس پرستار دلسوز

– تندیس مشاور نمونه

– تندیس بازاریاب برتر

– تندیس دانش بنیاد

و … میباشد


جهت درخواست تندیس و شرکت در ارزیابی از طریق ثبت درخواست زیر عمل نموده و رزومه کاری و تحصیلی، توانمندیها، تالیف، پژوهش و دستاوردهای خود را برای کارشناسان ایزومستر ارسال نمایید.