TL 9000

شرکت همراه اول توانست با استفاده از رهنمودهای صحیح توسط گروهان و مشاوران مجرب شرکت بهسان ویژن موفق به دریافت TL9000 سيستم مديريت كيفيت درصنايع مخابراتي برای اولین بار در خاورمیانه گردد…

ارتباطات TL 9000

TL 9000 به طور خاص برای صنعت ارتباطات از راه دور طراحی شده است. آن بر اساس ISO 9001 و تعالی کیفیت برای تولید کنندگان ارتباطات و جلوگیری از شکست و توسعه صنعت کار میباشد.

TL 9000 چیست؟

TL 9000 جهانی شدن صنعت ارتباطات از راه دور است که کنترل نیاز به درخواست یک مجموعه مشترک از کیفیت مورد نیاز در سراسر زنجیره عرضه است. مترادف با کاهش هزینه ها، بهبود عملکرد و افزایش مشتری و یا تامین کنندگان کار است.
نمایندگان سهامداران عمده میداند که تنها با تعریف نیازهای کیفیت خاص و تعیین اهداف و مقاصد روشن می توان صنعت ارتباطات از راه دور و ترویج یک فرهنگ بهبود مستمر را داشته باشند.

TL 9000 تعریف ارتباط از راه دور سیستم مدیریت کیفیت و الزامات مورد نیاز برای طراحی، توسعه، تولید، تحویل، نصب و راه اندازی و تعمیر و نگهداری از محصولات و خدمات است. همچنین شامل اندازه گیری عملکرد مبتنی بر اندازه گیری هزینه قابلیت اطمینان است.

TL 9000 تنها مربوط به آن دسته از سازمانها است که کارانها درگرو صنعت ارتباطات راه دور است که می خواهند یک سیستم مدیریت گواهی شده و به رسمیت شناخته شده بین المللی را پیاده سازی کنند.