الزامات ویژه  ISO 29001  که به ISO 9001 اضافه شده :

در بخش تعاریف تعدادی تعریف ویژه صنایع نفت ، گاز و پتروشیمی اضافه شده
الزام به داشتن ویژگی کنترلی Control Feature   به معنی داشتن یک روش مدون برای انجام فرآیندها و یا فعالیت ها
الزام به ایجاد لیست مرجع مدارک
تعیین حداقل زمان نگهداری سوابق
الزام به اینکه مدارک توسط بخش تهیه کننده اولیه بازنگری شده
تکمیل کردن ورودی های بازنگری مدیریت
الزامات اضافی جهت آموزش  شبیه آنچه در صنعت خودرو نیاز است مانند وجود یک فرآیند برای اندازه گیری آگاهی پرسنل از مفهوم و اهمیت فعالیت شان
الزام به مرتب بودن محیط کار و 5S
مشخص کرن دقیق بند هایی که قابل استثنا کردن است
الزام به مستند سازی کامل طراحی و روش ها ، محاسبات و …
شفاف سازی بازنگری و تصدیق وصحه گذاری طراحی
لزوم مشخص بودن معیار انتخاب تامین کننده
لزوم اعمال کنترل بر فرآیندهای ویژه ای که توسط تامین کننده انجام می شود.
شفاف سازی و الزامات بیشتر در ارتباط با داده های خرید
الزام به شناسایی و رد یابی در کل مراحل تولید نصب و ارائه خدمت
الزام به مستندکردن روش های تولید و فرآیند کنترل آن
الزام به مستند کردن روش نگهداری محصول و داشتن بازدید دوره ای و اعمال FIFO
اعمال کنترل دقیقتر و بیشتر بر روی تجهیزات پایش و اندازه گیری و نحوه نگهداری و استفاده از آنها
  شفاف سازی بحث ممیزی داخلی 

الزامات تکمیلی و شفاف سازی در ارتباط با بهبود مستمر و اقدامات اصلاحی و پیشگیرانه   الزام به مستقل بودن کنترل کنندگان محصول نهایی از پرسنل تولید
الزام به نگهداری سوابق مربوط به تغییرات در فرآیندهای سازمان
الزامات اضافی در ارتباط با محصول نامنطبق و لزوم تحت کنترل بودن مجوز های ارفاقی و تجزیه تحلیل محصول نامنطبق
تاکید بیشتر بر استفاده از فنون آماری

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *