استاندارد ارزیابی برنامه ریزان مالی :ISO 22222:2005

سازمان بین المللی استانداردسازی(The International Organization for Standardization) ، استانداردی را منتشر کرده است که از روی آن بتوان رقابت پذیری و دیگر ویژگیهای مهم امور برنامه ریزی مالی همچون اخلاقیات را ارزیابی نمود.

ISO 22222:2005 ، به منظور افزایش اطمینان مشتری طرحریزی شده که باید توسط برنامه ریزان (planners) مالی شخصی و با فراهم آوردن یک بنچمارک بین المللی با سطح بالای استاندارد خدماتی، رعایت شود. بسته به تعریف برنامه ریز(Planner) ، ایزو (ISO) برآورد می کند که از هشتصدهزار تا چندین میلیون حرفه مالی در ایالات متحده مشغول به فعالیت می باشند؛ طبق گزارش ISO، بخش اعظمی از این حرفه ها، مشکلاتی را ایجاد کرده اند که بررسی، ارزیابی و کند و کاو در برنامه ریزی های مالی به راحتی امکانپذیر نمی باشد.

(بنا به گفته Stuart Kesslerرئیس ISO/TC222 ، توسعه دهنده استاندارد فوق) ، «یک استاندارد بین المللی برای برنامه ریزی مالی، با فراهم آوردن مجموعه ای مرتب از پیش نیازها، باعث سادگی اطمینان خاطر مشتریان از این امر خواهد شد که برنامه ریزان مالی با رعایت کردن استانداردهای اخلاقی و تربیتی، خدمات و سرویسهای بهتری به آنها خواهند رساند.

ISO 22222 شش مرحله برای فرآیند برنامه ریزی مالی شخصی تعریف کرده است:
1-  برقراری و ایجاد روایط مشتری/برنامه ریز
2-  تعیین اهداف و جمع بندی و احاطه بر داده ها
3- ارزیابی وضعیت مالی مشتری
4-توسعه و ارائه طرح مالی
5- اجرای توصیه ها
6- مونیتورینگ توصیه ها
در این استاندارد چارچوبی وجود دارد که کلیه جنبه های رفتار اخلاقی برنامه ریز را در دل خود جای می دهد؛ آن رئوس و کلیات نیازمندیهای رقابت پذیری عملکرد و روشهای ارزیابی-رقابت پذیری را مشخص کرده و البته آن به برنامه ریزی مالی نیاز دارد تا رقابت پذیری مداوم و پیوسته را نشان دهد.

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *