ISO18128

بایگانی برای هر سازمانی با اهمیت است. شرکتهایی که تحت برنامه مدیریت ریسک فعالیت می کنند با شناسایی نقاط آسیب پذیر در حوزه فعالیت خود اقداماتی را برای حفظ مطلوب اسناد بایگانی و کاهش خطرات اتخاذ می نمایند. در صورتیکه فرآیند و سیستم بایگانی تابع قوانین محکم مدیریت ریسک نباشد، موجب ناکارآمدی هرگونه اقدامی جهت کاهش خطرات می شود.
در چند دهه گذشته چندین استاندارد بین المللی منتشر شده اند که سازمانها به کمک آنها می توانند اسناد بایگانی خود را مدیریت نمایند. اخیراًٌ گزارش فنی ISO/TR 18128:2014 منتشر شده کمک می کند که چگونه با خطرات نهفته در مدیریت اسناد بایگانی برخورد شود. گزارش فنی ISO/TR 18128:2014، مدیریت ریسک فرآیندها و سیستمهای بایگانی؛ یک روش جامع و اصولی برای ارزیابی خطرات مربوط به فرآیندها و سیستمهای بایگانی در اختیار شرکتها می گذارد.
گزارش فنی ۱۸۱۲۸ ISO/TR در مورد ایجاد بایگانی و کنترل آن به مثابه ابزاری برای سرو کار داشتن با “ریسک کاری” نیست. اولویت بندی ریسک های کاری سازمان برای مدیران ارشد با اهمیت است و شامل یک فرآیند ثبت ویژه برای شناسایی الزامات نگهداری اسناد در بایگانی می باشد. زمانیکه تصمیم گرفتید تا سوابقی به وجود آورید مسئولیت ایجاد آن بر عهده کارشناسان بایگانی خواهد بود تا تضمین نماید این کار در محیطی با ریسک های کنترل شده انجام شود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *