ISO 17020

ISO 17020  جهت بهره مندی سازمانهای بازرسی کننده و مراجع تائید صلاحیت و دیگر سازمانهای مربوطه با شناسایی صلاحیت سازمانهای بازرسی کننده در نظر گرفته شده است.این مجموعه ممکن است هنگام استفاده در بخشهای مختلف یا بازرسی در حین کار نیازمند تفسیر باشند.
هدف از این استاندارد  مشخص نمودن ضوابط عمومی سازمانهای بازرسی کننده بی طرف می باشد.این استاندارد همچنین معیارهای استقلال را نیز مشخص می نماید.
دامنه کاربرد:
ISO 17020  علاوه بر این می تواند راهنمایی برای ارزیابی،بازبینی و نیز صدور گواهینامه تایید صلاحیت انواع مختلف سازمان های بازرسی کننده توسط مرجع تایید صلاحیت کاربرد داشته باشد.

انواع مختلفی از فعالیت های بازرسی برای انجام وجود دارد. این شامل فعالیت هایی است مانند: بازبینی طرح، بازرسی ساخت، بازرسی محصول، بازرسی نصب، بازرسی حین خدمت، تسریع سازی، شاهد بودن [مشاهده]، بازبینی محموله، نظرسنجی کمیت، بازرسی کلاس بندی و مدل سازی. بازرسی پروسه ها شامل پرسنل، تاسیسات، فناوری و شیوه اجرا. بخش های ذینفع به مطالب راهنما در پاراگراف آغازین این بخش مراجعه کنند.

قضاوت حرفه ای مستلزم یک تصمیم گیری است که با تحلیل بی طرفانه و سرسختانه پشتیبانی شود.

شناخت موضوعی که بازرسی شده و جایی از پروسه که قضاوت حرفه ای صورت گرفته، فعالیت های بازرسی را از دیگر فعالیت ها (مانند طرح تائید محصول یا سیستم های مجوزدهی پرسنل) متمایز می نماید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *