الزامات استاندارد مدیریت کیفیت ایزو 9001:2008

سیستم های مدیریت کیفیت در تحلیل نیازها و انتظارات مشتریان به سازمان ها کمک می کنند. درک خواستهای مشتریان سبب می شود سازمان بتواند فرایندهایی را جهت دستیابی به محصول مورد قبول مشتری  تعیین نماید و این فرایندها را تحت کنترل قرار دهند و دائماً بهبود بخشند تا رضایت مشتریان و سایر طرف های ذینفع تامین گردد.

ساختار استاندارد ایزو 2008: 9001

1. دامنه کاربرد: در گواهینامه ایزو هرشرکت که بعد از ممیزی خارجی دریافت می شود دامنه فعالیت آن شرکت ثبت می شود.

2. استاندارد مرجع: شامل الزامات استاندارد ISO 9001: 2000 می باشد.

3. اصطلاحات و تعاریف: در این استاندارد اصطلاحات و تعاریف زیر وجود دارند:

· سازمان (Organization): سیستم اجرا کننده ISO، تحت عنوان سازمان نام دارد.

· تأمین کننده (Supplier): شرکت ها یا افرادی که مواد یا خدمات به سازمان ارائه می دهند تحت عنوان تأمین کننده تعریف می شوند.

· فرایند (Process): مجموعه ای از فعالیت های مرتبط به هم که موجب تبدیل ورودی به خروجی می شود.

· اثربخشی (Effectiveness) : میزان تحقق فعالیت های برنامه ریزی شده و کسب نتایج برنامه ریزی شده

· کارایی (Efficiency): رابطه میان نتایج بدست آمده با منابع استفاده شده.

4. سیستم مدیریت کیفیت

1-4- الزامات عمومی

ایجاد، تدوین، اجرا و نگهداری یک سیستم مدیریت کیفیت و بهبود مستمر اثربخشی آن بر اساس الزامات این استاندارد. در این بخش سازمان موظف به اعمال موارد زیر است:

· شناسایی فرایندهای مورد نیاز سیستم مدیریت کیفیت و کاربرد آن ها در سرتاسر سازمان

· تعیین توالی و تعامل این فرایندها

· تعیین روش ها و معیارهای مورد نیاز جهت اطمینان از اثربخشی اجرا و کنترل فرایندها

· اطمینان از در دسترس بودن منابع و اطلاعات لازم برای پشتیبانی از عملیات و نظارت بر فرایندها

· اندازه گیری ،تجزیه و تحلیل و پایش فرایندها

· انجام اقدامات لازم برای رسیدن به نتایج برنامه ریزی شده و بهبود مستمر فرایندها

در این استاندارد منظور از “روش اجرایی مدون” این است که روش اجرایی ایجاد شده، مستند گردیده، اجرا می شود و برقرار می ماند.

2-4- الزامات مستند سازی

1-2-4- کلیات:

مدارک و مستندات سیستم مدیریت کیفیت باید شامل موارد زیر باشد:

· خط مشی کیفیت و اهداف کیفیت

· نظام نامه کیفیت

· روش های اجرایی مدون و سوابق الزام شده توسط استاندارد

· مستندات و سوابق تعیین شده از سوی سازمان بمنظور کسب اطمینان از اثربخشی برنامه ریزی، عملیات و کنترل فرایندها در سازمان

یاد آوری1: گستره مستندات سیستم مدیریت کیفیت در هر سازمان بنا بر موارد زیر متفاوت است:

· اندازه سازمان و نوع فعالیت های آن

· پیچیدگی فرایندها و تعامل بین آن ها

· مهارت و شایستگی کارکنان

یادآوری2: مستندسازی با هر شکل و نوع واسطه ارتباطی قابل انجام است.

2-2-4- نظامنامه کیفیت:

در هر سازمان یک نظامنامه مشتمل بر موارد زیر تدوین شده و برقرار نگهداشته می شود:

· دامنه کاربرد سیستم مدیریت کیفیت از جمله جزئیات و توجیهات صرف نظر کردن از برخی الزامات

· روشهاي اجرایی مدون ایجاد شده برای سیستم مدیریت کیفیت یا ارجاع به آنها

· تشریحی از تعامل میان فرایندهاي سیستم مدیریت کیفیت

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *