پیاده سازی ISO 22000

1    شناسایی شرایط جاری و وضعیت موجود سازمان براساس استاندارد 
2    تشکیل تیم ایمنی مواد غذایی: انتخاب راهبر تیم ایمنی مواد غذایی و تشكیل و توجیه تیم ایمنی مواد غذایی و تعیین مسئولیت های ایشان و دیگر اعضای پروژه
3     تدوین نظامنامه سیستم مدیریت ایمنی مواد غذایی
4     تدوین خط مشی ایمنی مواد غذای و تدوین اهداف سیستم ایمنی مواد غذایی
5    تدوین روش در جهت آمادگی و واکنش در شرایط اضطراری که می تواند پیامدهایی بر تحقق محصول ایمن داشته
6    تعیین برنامه های پیش نیازیPRP و مراحل مقدماتی تجزیه و تحلیل خطر، ویژگی های فرآورده و تعیین مشخصات محصول نهایی
7    تهیه و تدوین برنامه C&D
8    استقراربرنامه HACCP ، به روز آوری اطلاعات اولیه و مستندات مرتبط با PRP ها و طرح HACCP ، طرح ریزی تصدیق و تدوین سیستم شناسایی و ردیابی
9    تصدیق، صحه گذاری و بهبود سیستم مدیریت ایمنی مواد غذایی
10    تدوین نظامنامه سیستم ایمنی مواد غذایی
11     حضور مشاور در مرحله مميزي نهايي (Final-Audit) كه توسط شرکت گواهی دهنده (CB) انجام می شود و مشاور همكاري لازم را در اين زمينه با سازمان در جهت اخذ گواهینامه خواهد داشت.
12    برگزاری جلسه بازنگری مدیریت با همکاری مشاور و مدیریت ارشد
13    انجام یک نوبت ممیزی داخلی توسط مشاور با همکاری نماینده مدیریت بر روی سیستم طراحی شده و شناسایی مغایرت ها و عدم انطباق های احتمالی

 

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *