مزایای استقرارISO 14001:2004

اهمیت دادن به جنبه های زیست محیطی در تولید و یا ارائه خدمات

یکپارچه کردن سیستم های مدیریتی و بهبود روش های مدیریت

جلب مشتریان بیشتر و افزایش سهم بازار در سطح بین المللی

استفاده بهینه از منابع طبیعی

حفاظت از محیط زیست و توجه به علائق جامعه در این ارتباط

کاهش ضایعات و پسماندها و استفاده از روش های بازیافت

اطمینان دادن به مشتریان درمورد تعهد نسبت به مدیریت زیست محیطی

 

بررسی وضعیت موجود و بازنگری اولیه زیست محیطی

شناخت جنبه های بارز زیست محیطی از نظر تاثیر در هوا، آب، زمین، ضایعات، مواد اولیه، فرایند تولید، شرایط عادی و اضطراری و  قوانین والزامات قانونی و مقرراتی

آموزش مفاهیم و الزامات سیستم مدیریت زیست محیطی(ISO 14001:2004)

مستند سازی سیستم مدیریت زیست محیطی

انجام ممیزی داخلی از سیستم مدیریت زیست محیطی و رفع عدم انطباق احتمالی

بازنگری دوره ایی مدیریت بر عملکرد سیستم مدیریت زیست محیطی و اجرای آن به منظوراطمینان از تداوم مناسب بودن و اثربخشی سیستم مدیریت زیست محیطی

1-7-   حضور و همراهی در ممیزی نهایی (Final Audit) به منظور توصیه به دریافت گواهینامه.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *