هزینه های ناشی از کیفیت نامرغوب COQ نه تنها در عملیات تولید ، بلکه در بسیاری از عملیات دیگر شرکتها نیز وجود دارد .
تعیین هزینه های مربوط به خطا ها بصورت کمی و عددی ,  می تواند توجه مدیریت ارشد سازمان را به جدی بودن مشکلات  جلب نمايد.
هزينه هاي ناشي از كيفيت نامرغوب مي تواند بصورت دوره اي در سازمان ها محاسبه شده و تحليل گردد سپس‌ فرصت هاي بهبود جهت كاهش هزينه ها شناسايي شده و اقدامات لازم جهت بهبود صورت گيرد.

 در شركت هاي مرتبط با صنايع خودرو سازي با توجه الزام بودن الزامات فني سيستم مديريت كيفيت ISO / TS 16949 ، ‌استفاده از ابزار مهندسي كيفيت ‌تكنيك COQ الزام مي باشد . اما در ساير صنايع با توجه به صلاحديد مديريتي از اين تكنيك جهت مديريت هزينه هاي كيفيت استفاده مي گردد .

 منظور از هزینه های کیفیت همان هزینه های ناشی از کیفیت پائین مي باشد

 اهداف ارزیابی بر مبنای هزینه های فقدان کیفیت :

بیان کمی مسئله کیفیت
شناسایی فرصت های بهبود جهت کاهش هزینه ها
شناسایی فرصت های بهبود جهت کاهش نارضایتی مشتریان
کنترل های بودجه ای و هزینه ای
انگیزش برای بهبود از طریق اطلاع رسانی و آگاهی در مورد اطلاعات و داده ها

طبقه بندی هزینه های کیفیت ( هزینه های ناشی از کیفیت پائین )
بسیاری از سازمان ها هزینه های کیفیت را به چهار گروه تقسیم بندی نموده اند.

1- هزینه های خرابی –  درون سازمانی

این هزینه ها به نقص های مربوط می شود که پیش از تحویل محصول به مشتری بروز می نماید. در صورتی که هیچ گونه نقصی در محصول پیش از تحویل به مشتری وجود نداشته باشد چنین هزینه هایی ایجاد نمی گردد. برخی از هزینه های خرابی درون سازمانی به شرح زیر می باشد:
هزینه های مربوط به اقلام اسقاطی
هزینه های مربوط به اقلام بازکاری
هزینه های تحلیل خرابی ها
هزینه های مربوط به اقلام اسقاطی و بازکاری مرتبط با قطعات تامین شده از تامین کنندگان
هزینه های شناسایی اقلام معیوب نظیر بازرسی صد در صد
هزینه های بازرسی مجدد یا آزمون مجدد
هزینه های تلفات غیر قابل حذف فرآیند نظیر پر شدن بیش از حد ظروف تحویلی به مشتریان
هزینه های مربوط به کاهش درجه اقلام ، اختلاف بین قیمت عادی فروش و قیمت تخفیفی ناشی از علل کیفیت

2- هزینه های خرابی –  برون سازمانی

این هزینه ها به نقص هایي مربوط می شود که پس از ارسال محصول به مشتری ، بروز می نماید . در صورتی که هیچ گونه نقصی در محصول وجود نداشته باشد چنین هزینه هایی ایجاد نمی گردد . برخی از هزینه های خرابی برون سازمانی بشرح زیر می باشد :
هزینه های ضمانت
هزینه های بررسی ورسیدگی به شکایات  مشتری
هزینه های مربوط به دریافت و تعویض محصولات معیوب برگشتی
هزینه های مربوط به اعطای امتیاز وتخفیف به مشتریان به ازای محصولات زیر استاندارد

3- هزینه های ارزیابی

هزینه های ارزیابی جهت تعیین درجه انطباق با الزامات تعیین شده صرف می گردد نظیر:
هزینه های بازرسی و آزمون اقلام ورودی
هزینه های بازرسی و آزمون محصول نهایی
هزینه های بازرسی و آزمون در حین فرآیند
هزینه های ممیزی های کیفی محصولات
هزینه های نگهداری و کالیبراسیون تجهیزات اندازه گیری
هزینه های مواد و خدمات بازرسی و آزمون
هزینه های آزمون محصولات موجود در انبار ها برای ارزیابی به منظور بررسي پايين آمدن درجه آنها

4- هزینه های پیشگیری

هزینه هایی هستند که برای به حداقل رساندن نواقص ، خرابی وارزیابی صرف می شوند نظیر :
هزینه های مرتبط با تدوین روش های اجرایی و طرح ریزی کیفیت
هزینه های بازنگری محصولات جدید
هزینه های مرتبط با بررسی قابلیت فرآیند ، طرح ریزی بازرسی ها و مرتبط با فرآیند های تولید
هزینه های کنترل فرآیند شامل هزینه های بازرسی و آزمون حین فرآیند جهت تعیین وضعیت فرآیند
هزینه ارزیابی و ممیزی های کیفیت
هزینه های ارزیابی تامین کنندگان قبل از انتخاب و در حین قرارداد تامين كنندگان
هزینه های آموزش مرتبط با کیفیت

پس از محاسبه هزینه های کیفیت جهت بررسی دقیق آنها به صورت نسبی با شاخص های مالی و بازرگانی ارتباط داده می شود . برخی از مهم ترین نسبت های مورد استفاده در هزینه های کیفیت در زیر آمده است :
هزینه های کیفیت بصورت درصدی از فروش
هزینه های کیفیت در مقایسه با سود
هزینه های کیفیت بصورت درصدی از هزینه های ساخت محصول

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *