متقاضیان دریافت مشاوره و استقرار سیستم های مدیریت کیفیت و ایزو که به صورت مستمر نیاز به دریافت این خدمات و اخذ گواهینامه های متنوع ایزو دارند می توانند از مزایای اشتراک با شرکت و دریافت ایزو مستر کارت بهره مند گردد. این خدمات با تخفیف و فرصت های ویژه به منظور فرهنگ سازی مشاوره ایزو و اخذ ایزو طراحی گردیده اند.

 

مشاوره ایزو و اخذ ایزو

ایزو کارا کارت نشان دهنده اجرای یکپارچه سیستم مدیریت کیفیت و ایزو توسط دارنده کارت ایزو کارا می باشد.

 

مزایای ویژه ایزو کارا کارت :

 

1- دریافت کد تخفیف 30 درصدی جهت 2 گواهینامه ایزو بین المللی به دلخواه

2- دریافت 4 تائیدیه استقرار و مشاوره ایزو از ایزومستر

3- دریافت 2 تقدیرنامه به منظور قدردانی از شرکت شما

4- فعال سازی کد تخفیف 20 درصدی بر روی کارت جهت شرکت در دوره های مجازی و گواهینامه های آموزشی برای 20 نفر از کارکنان سازمان شما

5- درج لوگوی سازمان شما بر روی تمام گواهینامه ها

6- صدور شناسه مخصوص اینترنتی و کارت عضویت شِما با 50 درصد تخفیف برای تمامی کارمندان سازمان

7- اعطاء تندیس تعالی برای دارندگان کارت اشتراک به مدت بیش از یکسال