ضمن خیر مقدم و تشکر از شما بابت علاقه مندی به اشتراک با خدمات نوین شرکت توسعه دهندگان سیستم ابتکار جهت استفاده از هر یک از خدمات زیر بر روی آنها کلیک نمایید :

 

مشاوره ایزو و اخذ ایزو

1- اشتراک کلیدی ( ISO Key Card ) – جهت مشاهده ویژگی های اخذ ایزو کی کارت بر روی این متن کلیک نمایید.

ایزو کی کارت نشان دهنده در دست داشتن کلید ورود به مباحث ایزو برای دارنده کارت ایزو کلیدی می باشد.

 

مشاوره ایزو و اخذ ایزو

2- اشتراک کارا ( ISO Efficient Card ) – جهت مشاهده ویژگی های اخذ ایزو کارا کارت بر روی این متن کلیک نمایید.

ایزو کارا کارت نشان دهنده اجرای یکپارچه سیستم مدیریت کیفیت و ایزو توسط دارنده کارت ایزو کارا می باشد.

 

مشاوره ایزو و اخذ ایزو

3- اشتراک مستر (ISO Master Card ) – جهت مشاهده ویژگی های ایزو مستر کارت بر روی این متن کلیک نمایید.

ایزو مستر کارت نشان دهنده تسلط دارنده کارت بر مباحث ایزو می باشد.