* مستندات مجوز فعالیت مرجع صدور استانداردهای بین المللی ایزو مستر شرکت توسعه دهندگان سیستم ابتکار در این صفحه قابل رویت می باشد

جهت مشاهده تصاویر کامل مجوز های مورد لزوم بر روی آن ها کلیک نمایید

سازمان ملی استاندارد (زیر نظر ریاست جمهوری) و تحقیقات صنعتی ایران

پس از ارزیابی های فراوان این شرکت موفق به اخذ تائید صلاحیت و همکار آموزش سازمان ملی استاندارد در منطقه چهار کشور در زمینه الف) تدوین استاندارد ب) سیستم های مدیریتی ج)تکنیک های کیفیت گردید

مجوز سازمان ملی استاندارد

..

ثبت رسانه بر خط و دریافت مجوز فعالیت ایزومستر در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

مرکز توسعه فناوری اطلاعات و رسانه های دیجیتال

رسانه بر خط اختصاصی مرجع استانداردهای بین المللی ایزومستر  به استناد ماده ۸ آیین نامه شماره ۱۷۲۴۱۲ ت ۴۱۲۵۵ مصوب هیأت محترم وزیران می تواند با رعایت قوانین اقدام به فعالیت نماید:

مجور ارشاد ایزومستر

اخذ مجوز واحد فنی مهندسی از وزارت صنعت معدن و تجارت

در صنعت نرم افزار مطابق با تامین نیاز صنایع و صاحبین مشاغل به نرم افزار های آموزشی و کاربردی استانداردهای بین المللی

مجوز فنی و مهندسی

.

ثبت ایزومستر در وزارت صنعت معدن وتجارت

مرجع استانداردهای بین المللی ایزومستر در مرکز توسعه تجارت وزارت صنعت معدن و تجارت ثبت و موفق به اخذ نماد اعتماد الکترونیکی گردیده است:

مجوز ایزومستر

اعضاء حقوقی انجمن علمی استاندارد ایران

شرکت توسعه دهندگان سیستم ابتکار عضو حقوقی انجمن علمی استاندارد ایران می باشد

انجمن علمی استاندارد ایران

.

ثبت حقوقی شرکت در اداره کل ثبت اسناد کشور

 شرکت توسعه دهندگان سیستم ابتکار در سال ۱۳۸۵ تحت شماره ۲۷۹۹۲ به ثبت رسیده است

اساسنامه بنیاد

 .

مجوز فعالیت  شرکت توسعه دهندگان سیستم ابتکار از سازمان نظام صنفی رایانه ای

شرکت توسعه دهندگان سیستم ابتکار تحت پوشش نظام صنفی رایانه ای  مجوز فعالیت در زمینه فناوری اطلاعات و ارتباطات دریافت نمود:

مجوز نظام صنفی رایانه

.

همچنین این شرکت با بیش از 15 CB (مرجع صدور مدرک ایزو) از کشور های مختلف جهان تحت اعتبار سازمان های معتبر در این زمینه تفاهم همکاری دارد.

.