1-    بارنامه مقید Dirty B/L

نشان دهنده این است که محموله دریافتی دارای عیب و نقص بوده است.به این بارنامه Clause B/L و یا  Foul B/L نیز گفته میشود.

2-    بارنامه شخص ثالثThirt Party B/L

در این بارنامه shipper شخصی غیر از ذینفع می باشد، بنابراین برای خریدار ناشناخته است و بانکها معمولا از پذیرش چنین  B/L  خودداری می کنند.

3-    بارنامه دربست  Charter Party B/L

این بارنامه دال بر اجاره دربست کشتی توسط صاحب کالا می باشد.و معمولا برای حمل کالاهای فله استفاده میشود.

4-    بارنامه قابل معامله و انتقال Negotiable B/L

بارنامه باید به حواله کرد  ( To Order ) صادر شده باشد بارنامه قابل معامله و قابل انتقال است. دارنده این بارنامه می تواند کالا را از شرکت حمل کننده تحویل بگیرد.

5-    بارنامه غیر قابل معامله و انتقال  Non Negotiable B/L

بارنامه مستقیم بارنامه ای است که به نام شخص معینی صادر شده باشد و شرکت حمل کننده محموله را در مقصد فقط به آن شخص تحویل خواهد داد، بانکها از پذیرش اینگونه بارنامه ها امتناع می کنند.

6-    بارنامه آن بورد On Board B/L

این بارنامه دال بر آن است که کالا در خن کشتی جا داده شده است و حتما با آن کشتی حمل خواهد شدو اطمینانی برای طرفین معامله خواهد بود.

7-    بارنامه آن دک On Deck B/L

این بارنامه دال بر آن است که کالا در خن کشتی جا داده نشده است بلکه روی عرشه کشتی قراردارد و بسته به نوع کالا آسیب پذیر است. بانکها از پذیرش اینگونه بارنامه جلوگیری می کنند.

8-    بارنامه پشت سفید یا ملخص Short Form B/L

همان بارنامه معمولی است که مقررات مربوطه به صورت مفصل در ظهر آن درج نشده است. لیکن شرایط و مقررات حاکم بر بارنامه بر روی آن نوشته شده است.

9-    بارنامه سراسری ( Throught B/L )

زمانی که برای انتقال کالا از مبداء به مقصد لازم است از چندین نوع وسیله حمل استفاده شود اولین شرکت حمل کننده اقدام به صدور بارنامه سراسری می نماید و خود او ترتیب سایر وسایل حمل را می دهد.  این بارنامه قابل معامله و انتقال می باشد.

10-بارنامه موقت ( Mate Receipt B/L )

در واقع رسید باری است که نماینده کاپیتان کشتی هنگام تحویل بار تسلیم صاحب کالا می نماید.این رسید سند کالا نبوده اما در مرحله اخر بارگیری، بارنامه قابل معامله بر اساس همین رسیدها صادر می گردد.

11-    کالا آماده حمل  (Receive For Shipment)

در روی بارنامه موقت جمله بالا درج می شود و آن دال بر این است که کالا برای حمل تحویل گرفته شده است لیکن در خن کشتی جا نگرفته است معمولا در هنگام جنگ که تاریخ قطعی حمل کالاهای تحویل شده به کشتیرانی معلوم نیست این نوع رسید صادر می گردد. بانکها از پذیرش چنین بارنامه ای خودداری می کنند.

12-    بارنامه بیات Stale B/L

ذینفع از تاریخ صدور بارنامه 21 روز فرصت برای اریه اسناد به بانک دارد چنانچه بارنامه پس از مهلت مذکور ارائه گردد، ان بارنامه بیات و یا کهنه خوانده میشود مگر مدت اعتبار افزایش یافته باشد.

13-    سری کامل بارنامه   Full Set B/L

سری کامل بارنامه 3 نسخه می باشد و با ارئه یکی از نسخ اصل بقیه نسخ از درجه اعتبار ساقط می شوند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *