TQM

استاندارد ایزو 16949

1- استاندارد ایزو مدیریت کیفیت صنعت خودروسازی

...زگاری با استاندارد مدیریت ، زیست محیطی ، ISO 14000‌ 3- استقرار یک سیستم مدیریت کیفیت فرآیند گرا که متضمن ایجاد بهبود مداوم در سازمان و حرکت به سمت مدلهای TQM و تعالی سازمان است. 4- پذیرش این سیستم توسط گروه های خودرو سازی ایرانی (ایران خودرو، سایپا،  کرمان خودرو و....) 5- استفاده از مزایای عمومی سیستمهای مدیریت کیفیت  ...

مقاله مدیریت کیفیت جامع

2- مقاله مدیریت کیفیت جامع

مقدمه مدیریت کیفیت جامع یکی از کاملترین و کاراترین فلسفه های مدیریتی است که به نحوشایسته ای مباحث کیفیت و رضایت مشتری را در بر دارد. از نکات برجسته و ممتاز بحث مدیریت کیفیت جامع این است که بسیاری از فنون و روشهای مرتبط با مسائل مدیریتی و کیفیتی را به طور جامع و با تلقیتی مناسب و به صورت یکپارچه در خود جای داده است. تاریخچه مدیریت کیفیت در ابتدا توسط ادوارد دمینگ که یک دانشمند آمریکایی بود در سالهای بعد از جنگ جهانی دوم در ژاپن بنا نهاده شد. پس از جنگ جهانی توجه از کیفیت به سمت تولید بازگشت و در نتیجه کاه...

مقاله مدیریت کیفیت جامع TQM

3- مقاله مدیریت کیفیت جامع TQM

...ت اطمینان ، قابلیت دسترسی ، تعمیرپذیری ، قابلیت استفاده ، قیمت و محیط می باشند دیدگاه های مختلفی از مفهوم کیفیت وجود دارد بعضی از افراد کیفیت را بعنوان عملکرد به استانداردھا تعریف می کنند و برخی آن را تأمین نیازهای مشتری میدانند . TQMیک فلسفه مدیریتی است که سعی بر جامعیت بخشیدن به کلیه عملکردھای سازمانی بازاریابی، (امور مالی، طراحی، مهندسی، تولیدی، خدمات مربوط به مشتری و غیره) به منظور متمرکز شدن بر روی نیازهای مشتری و اهداف سازمانی را دارد . تاریخچه (TQM) پایه اول ...

درخواست های ثبت شده

سبد خرید خالی است

عضویت در خبرنامه سایت

ایمیل خود را وارد و کلید اینتر را فشار دهید
آموزش مجازی

 

شناسه ملی اینترنتی

 

راهنمای مسافرت، مهاجرت، بورس تحصیلی