ISO24443 چیست؟

 ISO24443

استاندارد  ایزو به آزمایشگاهها و صنایع آرایشی و بهداشتی در اندازه گیری میزان عملکرد کرم های ضد آفتاب در برابر اشعه  UVAیاری می رساند و در حفاظت بهتر پوست در برابر اشعه های زیان آور آفتاب موثر خواهد بود. استاندارد ISO 24443:2012 ، تعیین میزان محافظت کرم های ضد آفتاب در برابر اشعه UVA در شرایط آزمایشگاهی ، ویژگیهای شرایط آزمایشگاهی به منظور میزان محافظت در برابر اشعهUVA کرم های ضد آفتاب مطابق با روش تعیین شده در این استاندارد را نشان می دهد.بطور قطع اثبات شده که نوردهی بیش از حد اشعه خورشید می تواند اثرات خطرناکی بر پوست داشته باشد . سازمان بهداشت جهانی (WHO) در سال ۲۰۰۶ گزارشی با عنوان ” اشعه فرابنفش خورشید: نگرانیهای جهانی در خصوص بیماری های ناشی از اشعه فرابنفش خورشید” منتشر نمود و در آن گزارش برآورد شد ۶۰/۰۰۰ نفر مرگ و میر در سال در سراسر جهان به دلیل در معرض بیش از حد قرار گرفتن پوست در برابر پرتو فرابنفش می باشد. زمانیکه کرم های ضد آفتاب برای اولین بار ساخته شد ، صرفاً برای فیلتر نمودن اشعه UVB به منظور خطرات ناشناخته اشعه UVA طراحی شده بود. امروزه محصولات حفاظت پوست در برابر نور آفتاب باید تمام طیف UV را در برگیرد.آسیب های پوستی ناشی از نور خورشید توسط اشعه هایUVA و UVB ایجاد می شود.  شدت، طول موج و قدرت نفوذ و تاثیر اشعه UVA و اشعه UVB بر لایه های پوستی متفاوت هستند. میزان نفوذ و تاثیر اشعه های UVA به اندازه اشعه های UVB نمی باشد اما این اشعه ها در عمق بیشتر و فراوان تری از پوست نفوذ می کنند که این موضوع منجر به شل شدن بافت ها ، کاهش استحکام پوست و پیدایش چین و چروک در پوست می شود. این اشعه ها عمیقاً در پوست نفوذ نموده و می توانند منجر به تغییرات ژنتیکی و تاثیر بر DNA شوند که نتیجه آن بروز سرطان پوست می باشد. همچنین اشعه UVA سبب تحریک حساسیت به نور (Photosensizations) در واکنش به مصرف داروهای خاص است.
استاندارد ISO 24443 با ارایه ویژگیها به آزمایشگاههای آزمون و تولید کنندگان کمک می نماید تا ویژگی های طیف جذبی حفاظت در برابر اشعه های UVA بصورت تکرار پذیر میسر شود.پروفسور Philippe Masson ، رییس گروه کارشناسان ایزو که این استاندارد را تدوین کرده اند اظهار می نماید:” تجارت لوازم آرایشی در کشورهای مختلف رو به افزایش است.
 استاندارد ISO 24443:2012 ابزاری مهم در بهبود کیفیت ، ایمنی محصولات ضد آفتاب و تسهیل کننده تجارت جهانی می باشد. همچنین این استاندارد به تولید کنندگان در ارایه واکنش بهتر به احتیاجات محلی و داخلی برای محصولات ضد آفتاب کمک می نماید و اطلاعات بهتری به مصرف کنندگان خواهد داد.”استاندارد ISO 24443:2012 توسط کمیته فنی ISO/TC217 ، فرآورده های بهداشتی و آرایشی ، گروه کاری WG7 ، روش های آزمون حفاظت در برابر نور آفتاب، تدوین شده است.