ISO22315

1- امنیت اجتماعی، مدیریت اضطرار ISO 22322:2015

هدف از تدوین این استاندارد، تعیین رهنمودهایی برای توسعه، مدیریت و اجرای هشدار عمومی قبل از حوادث ، در حین حوادث و بعد از حوادث است. این استاندارد بین المللی برای هر سازمانی که مسئول هشدار عومی است، قابل کاربرد است. این استاندارد در تمام سطوح، از محلی تا بین المللی قابل کاربرد است. قبل از طرح ریزی و اجرای سیستم هشدار عمومی ، ریسک ها و پیامدهای خطرات بالقوه ارزیابی می شود. این فرآیند ارزیابی جز این استاندارد بین المللی نیست ومباحثی دیگر ISO22315:2014 هم نیز تشریح شده است....

درخواست های ثبت شده

سبد خرید خالی است

عضویت در خبرنامه سایت

ایمیل خود را وارد و کلید اینتر را فشار دهید
آموزش مجازی

 

شناسه ملی اینترنتی

 

راهنمای مسافرت، مهاجرت، بورس تحصیلی