ISO22222

ISO22222چیست؟

1- ISO22222چیست؟

استاندارد ارزیابی برنامه ریزان مالی :ISO 22222:2005 سازمان بین المللی استانداردسازی(The International Organization for Standardization) ، استانداردی را منتشر کرده است که از روی آن بتوان رقابت پذیری و دیگر ویژگیهای مهم امور برنامه ریزی مالی همچون اخلاقیات را ارزیابی نمود. ISO 22222:2005 ، به منظور افزایش اطمینان مشتری طرحریزی شده که باید توسط برنامه ریزان (planners) مالی شخصی و با فراهم آوردن یک بنچمارک بین المللی با سطح بالای استاندارد خدماتی، رعایت شود. بسته به تعریف برنامه ریز(Planner) ، ایزو (ISO) برآورد می کند که از هشتصدهزار تا چندین میلیون حرفه مالی در ایالات متحده مشغول به فعالیت می باشند؛ طبق گزارش ISO، بخش اعظمی از این حرفه ...

درخواست های ثبت شده

سبد خرید خالی است

عضویت در خبرنامه سایت

ایمیل خود را وارد و کلید اینتر را فشار دهید
آموزش مجازی

 

شناسه ملی اینترنتی

 

راهنمای مسافرت، مهاجرت، بورس تحصیلی