پیاده سازی ISO IWA 2:2007

   پیاده سازی ISO IWA 2:2007

1    برگزاری دوره های آموزشی تشریح الزامات و مستندسازی IWA 2 : 2007 برای پرسنل
2    شناخت وضع موجود سازمان بر اساس استاندارد IWA 2مشتمل بر ساختار سازماني، فرآيند هاي اصلي سازمان ، داده هاي جاري درارتباط با الزامات سيستم مورد نظرو ارائه گزارش وضع موجود به کارفرما
3    مشارکت و همکاری در تدوین خط مشی کیفیت و اهداف کلان کیفی و تهیه برنامه عملیاتی اهداف
4  تعيين مسئوليتها، اختيارات و ارتباطات كاري كاركنان مؤثر بر سيستم مديريت و نيز همكاري در تعيين و انتخاب نماينده مديريت، مميزان داخلي و تعيين جايگاه آنها در چارت سازماني
5    تدوين روش اجرايي كنترل مدارك و سوابق و بررسي مدارك موجود از نظر تائيد مدارك در حال استفاده و يا منسوخ و بررسي تغييرات اعمال شده در مدارك
6    تدوین شرح وظایف پرسنل، بررسی شایستگی کارکنان در سطوح مختلف و تدوین شرایط احراز شغلی، نیازسنجی آموزشی و تدوین برنامه آموزشی سالانه
7    تدوين روش اجرايي مورد نياز در رابطه با انجام اقدامات اصلاحي و پیشگیرانه و بررسي چگونگي انجام اقدام اصلاحي كه تاكنون انجام نشده است اعم از تحليل علل و رفع مشكل و چگونگي پايش اثربخشي اقدامات انجام شده
8    تدوین و بررسی شایستگی مدرسان در سطوح مختلف و تدوین شرایط احراز شغلی، نیازسنجی آموزشی و تدوین برنامه آموزشی برای مشتریان
9    تدوين روش اجرايي مورد نياز در رابطه با حل و فصل شكايات واصله از مشتریان و ديگر طرفهاي ذينفع، بررسي و بهبود وضعيت نگهداري سوابق مربوط به شكايات مشتري و تدوین روش اجرایی سنجش رضایت مشتریان
10   حضور در مرحله مميزي نهايي (Final-Audit) كه توسط نماينده شرکت ارائه دهنده گواهينامه بين المللي انجام خواهد شد و مشاور همكاري لازم را در اين زمينه با سازمان به منظور اخذ تائيديه گواهينامه بين المللي خواهد داشت.
11     انجام ممیزی داخلی سیستم مدیریت کیفیت

 

 

ISO IWA 2:2007 (مراکز آموزشی)

ISO IWA 2:2007

این استاندارد به منظور کمک به موسسات آموزشی میباشد تا سیستم مدیریت کیفیت بر پایه استاندارد ایزو ۹۰۰۱ را با توجه به شرایط و ویژگی های خاص موسسات طرح ریزی و پیاده سازی نماید.
تعریف پروژه

این پروژه براساس نظارت سه ساله راهنما ISO IWA 2:2007مطابق با دستوالعمل های ISO(ویرایش چهارم) اجرا می شود. تاثیر راهنمای IWA 2بر بخش بین المللی آموزش با همکاری متخصصان بین المللی سنجیده می شود. این متخصصان در کارگاه آموزش در آکاپولکو و بوسان شرکت کرده اند، با این هدف که یک کارگاه آموزشی موثر برای یک کمیته فنی ایزو ی موجود یا جدید باشد، تا راهنمایISO IWA 2تبدیل به محولات جدید ISO گردد (یک خصوصیت موجود برای عموم، یک خصوصیت فنی یا یک استاندارد بین المللی). نتایج این پروژه برای ISO TMB، عاملی برای تصمیمات مشابه فراهم می کند.

کشور مکزیک برگزار کننده این امر از اولین ویرایش(IWA 2 (ISO IWA 2:2007″راهنمای کاربردISO 9001:2000 در آموزش” تا کنون بوده است. ISO TMBبی کشور مکزیک را مسئول برگزاری کارگاه آموزشی بین المللی در آکاپولکو در اکتبر 2002 کرد. ویرایش دوم IWA 2 در دومین کارگاه آموزشی برگزار شده در بوسان کره جنوبی در نوامبر 2006 به تصویب رسید و توسط اISO TMB در هشتم می 2007 منتشر گردید. ما از کشورهای عضو ایزو که در این پروژه شرکت کرده اند دعوت می کنیم مجددا در مرحله دوم نظارت سه ساله شرکت نمایند، زیرا هدف نهایی پروژه IWA 2است که راهنمای ایزو/ISO IWA 2:2007 به محولات اISO تبدیل می شود.

هدف پروژه

هدف کلی

برای اجرا و نگهداری یک پروسه ارتباطاتی جاری با تمام بخش های ذینفع در جهان که خواهان پیاده سازی راهنمای ISO IWA 2:2007 طی دوره نظارت سه ساله ی بعد از انتشار آن هستند. هدف اصلی ارزیابی تاثیر استفاده از آن است، تا مطالب کارگاه آموزشی توسط یک کمیته فنی ایزو پذیرفته شود و متعاقبا به محوله جدید ISO در آموزش تبدیل گردد.

اهداف خاص

ارزیابی تاثیر ISO IWA 2:2007 در یک مقیاس جهانی.
انتشار ترجمه راهنمای ISO IWA 2:2007 به زبان های دیگر به منظور تشویق به استفاده از آن.
تقویت انتشار راهنما با آشنا سازی وسیع تر مخاطبان و تشویق به استفاده از آن در جلسات، کنفرانس ها و کارگاه های آموزشی.
ترویج مشارکت افراد بیشتر از کشورهای مختلف و تخصیص وظایف ویژه به گروه های کاری، تا بتوانند استفاده از راهنما را در کشور خود تبلیغ و دنبال کنند.
اجرای یک نظرسنجی مداوم درباره استفاده از راهنما با حمایت اعضای کار گروه، به منظور انجام سنجشی مستمر از تاثیر استفاده از آن و اتخاذ اعمال لازم برای حصول هدف نهایی و تبدیل شدن به محوله ای جدید ایزو در حوزه ی آموزش.