iso 50001

استاندارد مدیریت انرژی

1- استاندارد ایزو مدیریت انرژی

استاندارد ISO 50001 در زمینه مدیریت انرژی اخیراً به عنوان پیش نویس استاندارد بین المللی (DIS) پذیرفته شد. مدرک ISO 50001 چارچوبی را برای مدیریت انرژی تاسیسات صنعتی، تسهیلات مالی یا سازمان ها ارائه می کند. به نظر می رسد این استاندارد که قابلیت کاربردی گسترده ای در بخش های مالی ملی خواهد داشت، می تواند بیش از 60% از مصرف انرژی جهان را تحت تاثیر قراردهد. این مدرک مبتنی بر عناصر کلی است که در تمام استانداردهای سیستم مدیریت ایزو به چشم می خورد و سطح بالایی از تطابق دستگاه ها با استانداردهای ...

 ISO 50001 (مدیریت انرژی)

2- ISO 50001 (مدیریت انرژی)

سیر تاریخی استانداردهای سیستم مدیریت انرژی امروزه يکي از نيازهاي مبرم جوامع انساني و بخصوص صنايع در تمامي کشورها  مسئله مديريت انرژي ميباشد. محدوديت منابع تجديد ناپذير، هزينه بالاي سوخت، آلودگي هاي زيست محيطي و بحرانهاي انرژي و مفهوم توسعه پايدار که هدف غايي تمامي جوامع مي باشد دلايل اصلي توجه به مبحث انرژي ميباشد.در اين راستا استانداردهای مختلفی در خصوص  سيستمهاي مديريت انرژي تدوین شده است که مهمترين آنها  استاندارد آمریکایی ANS/MSE 2000، استاندارد اروپايي EN16000   و استاندارد بین المللی ISO 50001 مي باشد. ISO 50001 چیست؟ ISO 50001:2011 به عنوان است...

ISO 50001 (مدیریت انرژی)

3- ISO 50001 (مدیریت انرژی)

ISO50001:2011 چیست؟ اين استانداردسازمانها و شرکتها را با يک ساختار يکسان در جهت استقرار سيسـتم و فرآينــدهاي مورد نياز براي بهبــود اثربخشي انرژي و همچنین آنها را به توسعه و پياده سازي خط مشي و اهداف پيرامون نيازمندي ها و الزامات قانوني در مورد جنبه های انرژی نماید هدايت مي کند. دستاوردها و مزایای سیستم مدیریت انرژی ISO50001:2011 - پايين آوردن هزينه‌هاي انرژي بدون کاهش سطح کيفيت مصرف - آزادسازي منابع مالي و صرف آن در توسعه ساير بخش ها - به حداقل رساندن آسيب‌هاي زيست محيطي ـ پايه گذاري سيستم بهره وري انرژي در سيستمها و تجهيزات انرژي بر اصلي - شناسایی فعالیتهای مرتبط با اهداف و برنامه ها با در نظر گرفتن جنبه های انرژی - اولويت بندي و اجرای پروژه هاي صرفه جويي انرژي - تهيه برنامه آگاه سازي و آموزش پرسنل در زمينه انرژي - شناسايي ...

ISO 50001 (مدیریت انرژی)

4- ISO 50001 (مدیریت انرژی)

ISO 50001 به مجموعه اجزاء وابسته به هم و دارای تعامل یک سازمان که به منظور ایجاد خط مشی و اهداف کلان انرژی و دستیابی به آن اهداف به کار برده می‌شوند، سیستم مدیریت انرژی گفته می‌شود. سیستم مدیریت انرژی هدف از این استاندارد توانمند سازی سازمان ها به استقرار سیستم ها و فرایندهای لازم برای بهبود عملکرد انرژی شامل کارایی، بهره برداری و مصرف انرژی است. پیاده سازی این استاندارد بین المللی جهت کاهش تصاعد گازهای گلخانه ای و دیگر پیامدهای زیست محیطی و کاهش هزینه انرژی از طریق مدیریت سیستماتیک انرژی در نظر گرفته شده است . این استاندارد بین المللی برای تمام ...

پیاده سازی ISO 50001

5- پیاده سازی ISO 50001

پیاده سازی ISO 50001 1    شناخت وضع موجود سازمان بر اساس استانداردهای ISO 50001:2011 مشتمل بر ساختار سازماني، فرآيند هاي اصلي سازمان ، داده هاي جاري درارتباط با الزامات سيستم مورد نظرو ارائه گزارش وضع موجود به کارفرما 2     تعریف ساختار سازمانی و شناسایی فرایندهای موثر بر انرژی 3    برگزاری دوره های آموزشی تشریح الزامات و مستندسازی ISO 50001 برای مدیران 4    تعيين مسئوليتها، اختيارات و ارتباطات كاري كاركنان مؤثر بر سيستم مديريت انرژی و نيز همكاري در تعيين و انتخاب نماينده مديريت، مميزان داخلي 5    مشارکت و همکاری در تدوین خط مشی سیستم مدیریت انرژی و تهیه برنامه عملیاتی اهداف 6    تدوين روش اجرايي كنترل مدارك و بررسي مدارك موجود از نظر تائيد مدارك در حال استفاده و يا...

درخواست های ثبت شده

سبد خرید خالی است

عضویت در خبرنامه سایت

ایمیل خود را وارد و کلید اینتر را فشار دهید
آموزش مجازی

 

شناسه ملی اینترنتی

 

راهنمای مسافرت، مهاجرت، بورس تحصیلی