مزایای ISO 10003

مزایای ISO 10003

• سیستم شفاف – شما با انتشار پروسه خود به مشتری نشان می دهید که روندی باز، موثر و آسان دارید.
• کارآیی ارتقا یافته – استمرار در پیشرفت باعث می شود با تحلیل ریشه ای علت، عملکرد های سازمان ارتقا یابد.
•اطمینان مشتری – یک تعهد استاندارد نسبت به حل شکایت به آنها نشان می دهد هر شکایتی رسیدگی خواهد شد.
• رابطه بهتر – سیستم اجازه می دهد یک رویکرد مشتری محور برای رسیدگی، تحلیل و بررسی شکایات اتخاذ شود.
• سیستم قابل ممیزی – سیستم مدیریت شکایت قابل ممیزی شدن است تا مطمئن شویم الزامات پیگیری می شوند.
این ایزو برای رسیدگی به شکایات در داخل یک سازمان کاربرد ندارد.

این ایزو موارد زیر را به سازمان استفاده کننده ارائه می دهد:

• راهنمایی در انتخاب ارائه کنندگان و استفاده از خدمات آنها،
• مشارکت و تعهد مدیریت در حل اختلاف و به خدمت گرفتن منابع مناسب داخل سازمان،
• ضروریات یک حل اختلاف در دسترس، شفاف، مناسب و عادلانه،
• نظارت، ارزیابی و ارتقا پروسه حل اختلاف
•راهنمایی درباره مدیریت مشارکت یک سازمان در حل اختلاف

 

 

مزایای پیاده سازی ایزو ۱۰۰۰۳

مزایای ایزو ۱۰۰۰۳ :

• سیستم شفاف – شما با انتشار پروسه خود به مشتری نشان می دهید که روندی باز، موثر و آسان دارید.
• اطمینان مشتری – یک تعهد استاندارد نسبت به حل شکایت به آنها نشان می دهد هر شکایتی رسیدگی خواهد شد.
• کارآیی ارتقا یافته – استمرار در پیشرفت باعث می شود با تحلیل ریشه ای علت، عملکرد های سازمان ارتقا یابد.
• رابطه بهتر – سیستم اجازه می دهد یک رویکرد مشتری محور برای رسیدگی، تحلیل و بررسی شکایات اتخاذ شود.
• سیستم قابل ممیزی – سیستم مدیریت شکایت قابل ممیزی شدن است تا مطمئن شویم الزامات پیگیری می شوند.
این ایزو برای رسیدگی به شکایات در داخل یک سازمان کاربرد ندارد.
این ایزو موارد زیر را به سازمان استفاده کننده ارائه می دهد:
• راهنمایی در انتخاب ارائه کنندگان و استفاده از خدمات آنها،
• مشارکت و تعهد مدیریت در حل اختلاف و به خدمت گرفتن منابع مناسب داخل سازمان،
• ضروریات یک حل اختلاف در دسترس، شفاف، مناسب و عادلانه،
• راهنمایی درباره مدیریت مشارکت یک سازمان در حل اختلاف
• نظارت، ارزیابی و ارتقا پروسه حل اختلاف.

این استاندارد بین المللی قابل اجراست برای:

-شکایات در ارتباط با ویژگی های محصولات سازمان که مورد انتظار مشتری است و در ارتباط با فرایند رسیدگی به شکایات و حل اختلافات

حل اختلافات بوجود آمده از فعالیت های تجارت داخلی یا خارجی

– راهنمایی در خصوص تعیین زمان و چگونگی مشارکت سازمانها در حل اختلافات

– راهنمایی در انتخاب تهیه کنندگان و استفاده از خدمات آنها

– جلب مشارکت مدیریت ارشد و همکاری او در حل اختلافات و توسعه منابع کافی در سازمان

– ضروریات، برای حل اختلافات عادلانه، مناسب و شفاف در دسترس

– راهنمایی در مدیریت مشارکتها در سازمانها در حل اختلافات

– کنترل، ارزیابی و بهبود فرایند حل اختلافات

استاندارد ایزو حل اختلاف با مشتری

ایزو ۱۰۰۰۳:۲۰۰۷ به سازمانها در برنامه ریزی، طراحی، تهیه، اجرا، نگهداری و پیشرفت پروسه حل اختلاف موثر و کارآمد کمک می کند. این استاندارد به سازمان در تشخیص، مدیریت و درک میزان موفقیت رسیدگی به شکایات مشتری کمک می کند.
ایزو ۱۰۰۰۳:۲۰۰۷ برای هر نوع سازمانی قابل استفاده است و درباره زمان و نحوه حل اختلاف به سازمان ها کمک می کند.

اجرای این استاندارد می تواند:

  • فرایند حل اختلافات را به گونه ای انعطاف پذیر تهیه کند که در مقایسه با فرایندهای مرتبط با دادگاه بتواند ارزان تر، ساده تر و سریعتر باشد.
  • کمک به ایجاد رضایت مشتری و وفاداری الگویی را تهیه کند تا افراد و سازمانها توانایی ارزیابی ادعاهای سازمانها و تهیه کنندگان مبنی بر عملکرد کارا، اثربخش و بیطرفانه را داشته باشند.
  • کمک به اطلاع رسانی کاربران بالقوه حل اختلافات درباره شرایط دسترسی، هزینه و پیامدهای قانونی.
  • فراهم کردن توانایی سازمان برای شناسایی و رفع علل اختلافات.
  • بهبود روش رسیدگی به شکایات و اختلافات سازمان.
  • تهیه اطلاعات اضافی که می تواند به بهبود فرایندها و محصولات سازمان کمک کند.
  • بهبود شهرت و اعتبار سازمان یا دوری از آسیب زدن به آن .
  • بهبود رقابت های داخلی و خارجی.
  • اعتماد سازی پایدار و عادلانه در مورد اختلافات در بازار جهانی .

این استاندارد بین المللی، توصیه هایی در جهت برنامه ریزی، طراحی، توسعه، اجرا، نگهداری و بهبود فرایند اثربخش و کارای حل اختلافات را برای شکایاتی که توسط سازمان حل نشده است فراهم می آورد.

برای اطلاعات بیشتر راجع به این ایزو کلیک نمایید.