ISO

درخواست اشتراک

1- درخواست اشتراک

ضمن خیر مقدم و تشکر از شما بابت علاقه مندی به اشتراک با خدمات نوین شرکت توسعه دهندگان سیستم ابتکار جهت استفاده از هر یک از خدمات زیر بر روی آنها کلیک نمایید :   1- اشتراک کلیدی ( ISO Key Card ) - جهت مشاهده ویژگی های اخذ ایزو کی کارت بر روی این متن کلیک نمایید. ایزو کی کارت نشان دهنده در دست داشتن کلید ورود به مباحث ایزو برای دارنده کارت ایزو کلیدی می باشد.   2- اشتراک کارا ( ISO Efficient Card ) - جهت مشاهده ویژگی های اخذ ایزو کارا کارت بر روی این متن کلیک نمایید....

اعتبارها و مجوز ها

2- اعتبارها و مجوز ها

* مستندات مجوز فعالیت مرجع صدور استانداردهای بین المللی ایزو مستر شرکت توسعه دهندگان سیستم ابتکار در این صفحه قابل رویت می باشد جهت مشاهده تصاویر کامل مجوز های مورد لزوم بر روی آن ها کلیک نمایید سازمان ملی استاندارد (زیر نظر ریاست جمهوری) و تحقیقات صنعتی ایران پس از ارزیابی های فراوان این شرکت موفق به اخذ تائید صلاحیت و همکار آموزش سازمان ملی استاندارد در منطقه چهار کشور در زمینه الف) تدوین استاندارد ب) سیستم های مدیریتی ج)تکنیک های کیفیت گردید .....

تماس با ایزو مستر

3- تماس با ایزو مستر

خط ویژه : 031-32242643 کارشناس : داخلی 3 - 284 284-021 پشتیبانی : 09393115660 مشاور ۱: 09330022284 مشاور 2: 09330033284 مشاور ۳: 09130001688 پس...

نمونه مدرک ایزومستر داخلی

4- نمونه مدرک ایزومستر داخلی

مدرک ایزومستر داخلی جهت تایید دریافت خدمات آموزش و استقرار ایزو این گواهینامه از سوی ایزومستر پس از دریافت بسته مشاوره توسط متقاضیان دریاقت میگردد و پس از اخذ مدرک ایزومستر شما می توانید از لوگوی ویژه آن بر روی محصولات و یا اوراق اداری خود بهره برده و مهر تائیدی بر دریافت آموزش و مشاوره سیستم های مدیریت کیفیت و ایزو برای متقاضیان خواهد بود. نمونه تقدیرنامه صادره توسط شرکت دانش بنیان توسعه دهندگان سیستم ابتکار و  ایزومستر به شرکت های موفق ...

اشتراک کلیدی ( ISO Key Card )

5- اشتراک کلیدی ( ISO Key Card )

متقاضیان دریافت مشاوره و استقرار سیستم های مدیریت کیفیت و ایزو که به صورت مستمر نیاز به دریافت این خدمات و اخذ گواهینامه های متنوع ایزو دارند می توانند از مزایای اشتراک با شرکت و دریافت ایزو مستر کارت بهره مند گردد. این خدمات با تخفیف و فرصت های ویژه به منظور فرهنگ سازی مشاوره ایزو و اخذ ایزو طراحی گردیده اند.   ایزو کی کارت نشان دهنده در دست داشتن کلید ورود به مباحث ایزو برای دارنده کارت ایزو کلیدی می باشد.   مزایای ویژه ایزو کی کارت :   1- دریافت کد تخفیف 30 درصدی جهت 1 گواهینامه ایزو بین المللی به دلخواه 2- دریافت 3 تائیدیه استقرار و مشاوره ایزو از ایزومستر 3- دریافت 1 تقدیرنامه به منظور قدردانی از شرکت شما 4- فعال سازی کد تخفیف 20 درصدی بر روی کارت جهت شر...

اشتراک کارا ( ISO Efficient Card )

6- اشتراک کارا ( ISO Efficient Card )

متقاضیان دریافت مشاوره و استقرار سیستم های مدیریت کیفیت و ایزو که به صورت مستمر نیاز به دریافت این خدمات و اخذ گواهینامه های متنوع ایزو دارند می توانند از مزایای اشتراک با شرکت و دریافت ایزو مستر کارت بهره مند گردد. این خدمات با تخفیف و فرصت های ویژه به منظور فرهنگ سازی مشاوره ایزو و اخذ ایزو طراحی گردیده اند.   ایزو کارا کارت نشان دهنده اجرای یکپارچه سیستم مدیریت کیفیت و ایزو توسط دارنده کارت ایزو کارا می باشد.   مزایای ویژه ایزو کارا کارت :   1- دریافت کد تخفیف 30 درصدی جهت 2 گواهینامه ایزو بین المللی به دلخواه 2- دریافت 4 تائیدیه استقرار و مشاوره ایزو از ایزومستر 3- دریافت 2 تقدیرنامه به منظور قدردانی از شرکت شما 4- فعال سازی کد تخفیف 20 درصدی بر روی کار...

اشتراک مستر (ISO Master Card )

7- اشتراک مستر (ISO Master Card )

متقاضیان دریافت مشاوره و استقرار سیستم های مدیریت کیفیت و ایزو که به صورت مستمر نیاز به دریافت این خدمات و اخذ گواهینامه های متنوع ایزو دارند می توانند از مزایای اشتراک با شرکت و دریافت ایزو مستر کارت بهره مند گردد. این خدمات با تخفیف و فرصت های ویژه به منظور فرهنگ سازی مشاوره ایزو و اخذ ایزو طراحی گردیده اند.   ایزو مستر کارت نشان دهنده تسلط دارنده کارت بر مباحث ایزو می باشد.   مزایای ویژه ایزو مستر کارت :   1- دریافت کد تخفیف 30 درصدی جهت 3 گواهینامه ایزو بین المللی به دلخواه 2- دریافت 5 تائیدیه استقرار و مشاوره ایزو از ایزومستر 3- دریافت 3 تقدیرنامه به منظور قدردانی از شرکت شما 4- فعال سازی کد تخفیف 20 درصدی بر روی کارت جهت شرکت در دوره های مجازی و گواهین...

استاندارد پرواز و زیر ساخت ها ISO/TS20/SC17

8- استاندارد پرواز و زیر ساخت ها ISO/TS20/SC17

استاندارد پرواز و زیر ساخت ها در گرایش های متفاوتی کاربرد دارد، ازجمله : 1-زیر ساخت های فرودگاه 2-آسفالت 3-خطوط برخواست 4- تخلیه الکترونیک 5- اکو لوژیک 6- مدیریت و ... توسعه زیر ساخت های فرودگاه باعث جلو گیری از ترافیک های اساسی در حمل و نقل پرواز خواهد شد. جهت بارور کردن پتانسیل در آمد فرودگاه ها نیازمند اصول اولیه و زیر ساخت های اساسی از جمله جاده ها، پارکینگ، امکانات حمل و نقل، آب و فاضلاب و... می باشد. لازم به ذکر است موارد فوق در دیدگاه مسافران بسیار هائز اهمیت بوده است....

استاندارد ایزو 9001

9- استاندارد ایزو مدیریت کیفیت

ISO 9001:2008 نحوه مديريت بر سازمان براي تامين نيازمنديها و انتظارات مشتري و الزامات قانونی را در برمي گيرد و مستقل از اندازه سازمان و نوع محصول يا خدمت براي كليه بنگاهها و موسسات انتفاعی و غیر انتفاعی كاربرد دارد. این استاندارد الزاماتی برای طرح ریزی و اجرای سيستم مديريت كيفيت سازمان را بیان می کند كه با تمركز بر کلیه فرایندهای و فعالیتهای موثر در کسب و کار (نه تنها محصولات و خدمات جاری ) حداقل شرایط و تمهیدات لازم برای موفقیت و تعالی سازمان فراهم شود. بدیهی است استقرار این استاندارد گام اولیه است که استقرار سایر استاندارد هاي ...

الزامات ISO 17025

10- الزامات ISO 17025

الزامات بخش مدیریتی الزامات ISO 17025 شامل موارد زیر است: 1.      سازماندهی و نحوه آن 2.      سیستم کیفیت مدیریت 3.      کنترل مدارک 4.      بازنگری درخواست‌ها، پیشنهادها و قراردادها 5.      واگذاری آزمون و کالیبراسیون به پیمانکاران فرعی 6.      خرید خدمات و ملزومات 7.      ارائه خدمات به مشتریان 8.      اقدامات پیشگیرانه 9.      کنترل سوابق 10. ممیزی‌های داخلی 11. بازنگری‌های مدیریتی 12. شکایات هر یک از موارد فوق دارای روشهای عملیاتی و اجرایی خاص خود و رویه‌هایی می‌باشد که هر آزمایشگاه ملزم به رعایت آن در چارچوب‌های تعریف شده می‌باشد. الزامات بخش فنی بخش الزامات فنی شامل موارد زیر است: 1.      کارکنان 2.      جایگاه و شرا...

مزایای اخذ ISO 17025

11- مزایای اخذ ISO 17025

 مزایای اخذ استاندارد ISO17025 برخی از مزایای اخذ این استاندارد عبارتست از: 1.    افزایش اطمینان از صحت نتایج ارایه شده توسط آزمایشگاه‌ها 2.       ارتقا سطح آزمایشگاه‌های عضو و کسب اعتبار بین‌المللی 3.      کسب اطمینان از کالیبره شدن مستمر تجهیزات آزمایشگاه‌ها 4.      تسهیل همکاری میان آزمایشگاه‌ها و سایر سازمانها 5.      استاندارد کردن روشهای اجرایی و مدیریتی آزمایشگاه‌ها 6.      ارتقاء سطح مشتری مداری آزمایشگاه‌ها 7.      امکان پذیرش آزمایشگاه‌ها به عنوان آزمایشگاه مرجع از طرف موسسه استاندارد 8.     انطباق استانداردهای ISO 9001-9002...

استاندارد ایزو 14001

12- استاندارد ایزو مدیریت محیط زیست

...ب را به محیط زیست وارد نماید بطوریکه اصول توسعه پایدار در فعالیت های سازمان لحاظ شود. معروف ترین استاندارد مدیریت زیست محیطی استانداردISO14001 می باشد که بوسیله کمیته 207 سازمان جهانی استاندارد ISO  تدوین شده . مزایای استاندارد های  مدیریت محیط زیست  (...

استاندارد ایزو مدیریت بحران

13- استاندارد ایزو مدیریت بحران

...گام بروز بحران شود. به بیانی دیگر دراین استاندارد دستورالعمل و روش های اجرایی معرفی شده که می تواند ساختار سازمان را درمقابل حوادث کنترل نموده و از بروز مشکلاتی که می تواند یک سازمان را در مقابل خطرات و حوادث تهدید کند، جلوگیری نماید.همچنین استاندارد ISO 22320 بیشتر بر تشخیص داده ها و اطلاعات عملیاتی و مدیریت صحیح آن ها تمرکز نموده است. اجرای استاندارد ISO 22320 در سازمان می تواند باعث توسعه راه حل و همچنین نوآوری برای حل مشکلات در مواقع بحرانی شود...

نکات کلیدی تجارت با عراق

14- نکات کلیدی تجارت با عراق

 مهمترین سیستم ارتباطی در عراق  " ایمیل " می باشد. بهتر است مکاتبات , کاتالوگها و غیره به زبان عربی باشد و در مرحله دوم انگلیسی. عمده فروشی و خرده فروشی کالا در عراق  امکان پذیر است. امکان خرید  و اجاره انواع ملک های مسکونی و تجاری در عراق موجود است  . هم اکنون امکان ارسال و دریافت وجوهات , حوالجات و تعاملات از طریق اعتبارات اسنادی و گشایش اعتبار L/c با کشور عراق موجود است . خرید نقدی درب کارخانه در ایران و یا تحویل مرز گمرکی توسط تجار عراقی روش های رایج و مورد درخواست بازار عراق است. چنانچه قصد تجارت با عراق را دارید حتما یک کارمند آشنا به زبان عرابی در کنار خود داشته باشید . تجارت با استانهای شمالی عراق و حریم کردستان کمی متفاوت از بخش عربی است . بهتر است در آن اقلیم همه مکاتبات و بازاریابی به زبان کردی باش...

قوانین صادراتی

15- قوانین صادراتی

کالا: شکلی مادی است که دارای ارزش اقتصادی به لحاظ تولید، مصرف یا تجارت بوده و علاوه بر قیمت دارای ویژگی تفکیک پذیری و تخصیص پذیریمی باشد. خدمات: گروه متنوعی از فعالیتهای اقتصادی است که به طور عمده کاربر و انسان محور می باشد و طیفی از مشاغل را از بخشهای اصلی دانش بر و تکنولوژی بالا تا حوزه های با مهارت پایین شامل می شود که مستقیماً با کالاهای صنعتی، کشاورزی و معدنی همراهی ندارند و همچنین به طور بارزی متشکل از ارزش افزوده موقت در قالب کار انسانی، مشاوره، مهارت مدیریتی، ارتباطات، آموزش، واسطه گری و نظایر آن می باشد. بازرگان: شخصی حقیقی یا حقوقی است که دارای اهلیت ماده 211 قانون مدنی بوده و بر اساس مقررات جاری بازرگانی کشور مبادرت به امر صادرات و واردات کالا برای فروش و کسب درآمد می نماید. پیمان ارزی: تعهد یا پیمانی است که ...

 قوانین و مقررات صادرات و واردات فدراسیون روسیه

16- قوانین و مقررات صادرات و واردات فدراسیون روسیه

مقررات گمرکی واردات: بخش عمده مقررات واردات مربوط به قوانین گمرکی است که در واقع بیشتر مد نظر و کنترل دولت می باشد. برای گام نخست سیستم ارسال کالا و عنوان ورود به روسیه و دریافت کننده آن باید مشخص گردد همچنین در نظر گرفته شود که ارز در یافتی از بابت فروش کالا چگونه به مبداء ارسال می شود زیرا نوع قرارداد انتقال ارزی به خارج را ممکن می سازد. مالیات بر کالاهای وارداتی به چند صورت دریافت میگردد یکی در زمان ترخیص بر اساس تعرفه های گمرکی و دوم مالیات آن که بسته به قیمت فروش داخلی روسیه است. برای ورود کالا به روسیه، این کشور مدارکی را از شرکتهای داخلی مطالبه می نماید که شامل: 1-  قرارداد فی ما بین یک شرکت خارجی فروشنده با خریدار روس که به تایید بانک روسی رسیده باشد که آنرا در روسیه پاسپورت ایزدیلکا مینامند زیرا با داشتن این قرارداد انتقال...

قوانین صادرات کالا از ایران به دیگر کشورها

17- قوانین صادرات کالا از ایران به دیگر کشورها

در آيين نامه اجرايي قانون امور گمركي صادرات به دو دسته تقسيم شده است: 1- صادرات قطعي 2- صادرات موقت صادرات قطعي عبارت است از كالائي كه به منظور فروش يا مصرف در كشورهاي خارج از ايران به خارج فرستاده مي شود و صادرات موقت به صدور كالا به خارج از كشور براي انجام منظورهاي موقتي ( مثلا تعمير يا تكميل كالا ، شركت در نمايشگاه ) و برگشت آن به كشور گفته مي شود . آنچه در اين مقوله مد نظر است صادرات قطعي است . اسناد و مدارك لازم جهت صادرات : 1- اخذ كارت بازرگاني معتبر به نام صادر كننده 2- اخذ مجوز صدور ( در صورتيكه براي صدور كالاي مورد نظر ،توسط وزات بازرگاني موافقت كلي اعلام نشد باشد . 3- اخذگواهي بهداشت و قرنطينه ( دامي ، نباتي – حسب مورد ) 4- گواهي استاندارد ( در صورتيكه كالا مشمول مقررات اجبار...

استاندارد ایزو ایمنی آسانسور و پله برقی

18- استاندارد ایزو ایمنی آسانسور و پله برقی

استاندارد ISO 25740 این استاندارد  چند ماه پیش توسط کمیته فنی سازمان استاندارد جهانی به ثبت رسیده است و استاندارد جدید و رو به رشدی می باشد . امروزه استفاده از آسانسور و پله برقی در مراکز تجاری، فرودگاه ها، سینما، مترو و.... به عنوان یک وسیله رایج در امر حمل و نقل به حساب می آید در نتیجه حفظ ایمنی این وسیله جهت کاهش و کنترل خطرات ناشی از آن می تواند بسیار موثر باشد. استاندارد ISO 25740 الزامات ایمنی ضروری (GESR) را برای آسانسور و پله برقی معرفی می کند و به بیانی دیگر رعایت این استاندارد خطراتی را که می ...

استاندارد مدیریت انرژی

19- استاندارد ایزو مدیریت انرژی

استاندارد ISO 50001 در زمینه مدیریت انرژی اخیراً به عنوان پیش نویس استاندارد بین المللی (DIS) پذیرفته شد. مدرک ISO 50001 چارچوبی را برای مدیریت انرژی تاسیسات صنعتی، تسهیلات مالی یا سازمان ها ارائه می کند. به نظر می رسد این استاندارد که قابلیت کاربردی گسترده ای در بخش های مالی ملی خواهد داشت، می تواند بیش از 60% از مصرف انرژی جهان را تحت تاثیر قراردهد. این مدرک مبتنی بر عناصر کلی است که در تمام استانداردهای سیستم مدیریت ایزو به چشم می خورد و سطح بالایی از تطابق دستگاه ها با استانداردهای ...

استاندارد مدیریت ریسک

20- استاندارد ایزو مدیریت ریسک

...ایج به صورت مناسب می باشد. مدیریت ریسک در واقع شناسایی ، ارزیابی و اولویت بندی خطرات است ، که به دنبال آن کمترین میزان خسارت و بیشترین زمان برای جلوگیری از وقوع خسارت را به همراه خواهد داشت . استاندارد 31000 ISO  نیز بر این موضوع تاکید دارد که شرکتی که این استاندارد انعکاس نمونه های مناسب و متداول در انتخاب و استفاده از تکنیک های ارزیابی ریسک است و به مفاهیم جدید یا استنتاج شده ای که به سطح قابل قبولی از اجماع حرفه ای نمی رسد اشاره نمی کند. استاندارد  31000  میتواند در طول حیات یک سازمان و در مورد دسته وسیعی از فعالیتها از جمله فعالیت...

استاندارد ایزو کنترل بهداشت و ایمنی مواد غذایی در کیترینگ ها

21- استاندارد ایزو کنترل بهداشت و ایمنی مواد غذایی در کیترینگ ها

استاندارد ISO 22002-2:2013 در 13فوریه سال 2013 میلادی توسط سازمان جهانی استاندارد منتشر گردید. این استاندارد الزاماتی را جهت طراحی و پیاده سازی روش اجرایی هایی که به صورت پیش نیاز جهت کنترل بهداشت و ایمنی مواد غذایی در کیترینگ ها معرفی می گردد. همچنین می توان گفت استاندارد ISO 22002-2:2013 در تمامی سازمان هایی که در فراوری، آماده سازی، توزیع، حمل و نقل مواد غذایی دستی دارند، کاربرد دارد. دامنه کاربرد این استاندارد در کترینگ های هواپیمایی، راه آهن، سالن های غذا خوری دانشگاه ها و مدارس، بیمارستان ها، هتل و کافی شاپ ها می باشد. س...

ISO 17025 (کیفیت آزمایشگاهی)

22- ISO 17025 (کیفیت آزمایشگاهی)

ISO/IEC 17025 در حال حاضر استاندارد بین المللیISO/IEC 17025  که در نتیجه تجربیات وسیع حاصل از اجرایISO/IEC Guide 25 و استاندارد اروپایی EN45001 تهیه شده است، جایگزین هر دوی آنها شده است. این استاندارد شامل کلیه الزاماتی است که آزمایشگاه های آزمون و کالیبراسیون باید آنها را برآورده سازند تا بتوانند اثبات کنند که یک سیستم کیفیت را به کار گرفته و از نظر فنی صلاحیت داشته و قادر به فراهم آوردن نتایج معتبر ‌می باشد . مراجع تأیید صلاحیت که صلاحیت آزمایشگاه‌های آزمون و کالیبراسیون را به رسمیت می‌شناسد، باید این استاندارد را به عنوان مبنای تأیید صلاحیت خود قرار دهند. آزمایشگاه هایی که بخشی از یک سازمان بزرگتر می‌باشند یا خدمات دیگری هم ارایه می‌نمایند، قادر به اجرای سیستم کی...

استاندارد ایزو 10004

23- استاندارد ایزو سنجش رضایت مشتری

استاندارد بین المللی سنجش رضایت مشتری ISO 10004 چار چوبی بین المللی برای مدیریت و برنامه ریزی در جهت رضایت مندی مشتریان است این استاندارد بین‌المللی ( رضایت مشتری ISO 10004 ) راهنماییهایی برای طراحی و بکارگیری یک فرایند کارا و اثربخش رسیدگی به شکایات برای هر نوع فعالیت تجاری یا غیر تجاری، شامل موارد مرتبط با تجارت الکترونیک فراهم می‌نماید. هدف این استاندارد ، نفع رساندن به یک سازمان و مشتریانش، شاکیان و سایر طرفهای ذینفع می‌باشد . اطلاعات بدست آمده از فرآیند رسیدگی به ...

استاندارد ایمنی مواد غذایی

24- استاندارد ایزو مدیریت ایمنی مواد غذایی

...em>ها همپوشانی وجود دارد. و برای بدست آوردن آنها باید زمان و وقت بیشتری صرف کنید. ایزو 22000 ابزاری برای همسان سازی همه HACCP ها است. ايزو 22000 مجموعه اي از مقررات است كه شركت ها با رعايت آنها مي توانند سيستم مديريت ایمنی مواد غذايي را در سازمان خود مستقر نمايند. اين سيستم مبتني بر روش هاي موجود 9001 ISO و HACCP , است،. در اين استاندارد تمامي مخاطره هايي كه احتمال وقوع آن در زنجيره ي توليد مواد غذايي وجود دارد ( مخاطرات مرتبط با فرآيند و يا تاسيسات و تجهيزات و...) شناسايي و ارزيابي شده و در نتيجه به راحتي توسط يك واحد فرآوري و يا ساير واحدها در طول زنجيره توليد تا عرضه قابل كنترل هستند....

استاندارد بهداشت مواد غذایی

25- استاندارد ایزو سیستم مدیریت بهداشت موادغذایی

...%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%DA%AF%D9%88%D8%A7%D9%87%DB%8C%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-haccp.html">HACCP علاوه بر تامین ایمنی مواد غذایی و سازگاری آن با سیستم مدیریت کیفیت نظیر سری استاندارد ISO9001 ، کمک به توسعه تجارت جهانی از طریق افزایش اعتماد به ایمنی مواد غذایی نیز می باشد. به کمک استقرار این سیستم از افت سطح کیفیت بهداشتی محصول به نحو برنامه ریزی شده و سیستماتیک جلوگیری به عمل می آید،به نحوی که فراورده های غذایی هیچ گونه خطری برای مصرف کننده به همراه نداشته باشد. استقرار سیستم ...

مزایای اخذ گواهینامه HSE-MS

26- مزایای اخذ گواهینامه HSE-MS

...ی سازمان - برنامه ریزی ، تهیه چک لیست ها ، اجرای و ثبت مشاهدات ممیزی و موارد عدم انطباق ممیزی - مسئولیت انجام ، مهلت اجرا ، بررسی اقدامات بعمل آمده و اثر بخش بودن اقدامات اصلاحی و پیشگیرانه - بهبود مداوم در تمام واحدها و بخشهای سازمان شرکت راهبرد صنعت نمایندگی مؤسسه بین المللی صدور گواهی Icerti کشور انگلیس تحت اعتبار ASCB - با امکان ثبت و ردیابی در سایت مربوطه و بین المللی گواهینامه های ISO ، IRQA ثبت و صدور گواهینامه سیستم مدیریت زیست محیطی و ایمنی و بهداشت شغلی HSE-M...

استاندارد 10002

27- استاندارد ایزو رسیدگی به شکایات مشتری

استاندارد ISO 10002 راهنمایی برای طراحی یک سیستم اثربخش و کارآمد برای فرآیند رسیدگی به شکایات مشتری در تمامی سازمان ها اعم از تجاری و غیر تجاری و حتی در تجارت الکترونیک نیز می باشد. هدف این استاندارد کمک رساندن به سازمان ها ، مشتریان و کلیه طرف های ذینفع می باشند. سازمان هنگامی که شکایتی را از مشتری دریافت می کند این شکایات می تواند فرصت های زیادی را برای بهبود در محصولات و فرایندها در اختیار سازمان قرار دهد و در صورتیکه فرآیند رسیدگی به شکایات به درستی انجام شود ، اعتبار و شهرت سازمان نیز خواهد سازمان دولتی یا خصوصی و یا کوچک و بزرگ باشد خواهد شد. ...

استاندارد ایزو سیستم مهندسی ایمنی آتش و ارزیابی ریسک های آتش سوزی

28- استاندارد ایزو سیستم مهندسی ایمنی آتش و ارزیابی ریسک های آتش سوزی

استاندارد ISO 16732:2012 آتش اثرات مخرب فراوانی دارد اما در مقابل آن رویکردها و استراتژی های فراوانی برای دفع آن وجود دارد. استاندارد ISO 16732:2012 که به نام سیستم مهندسی ایمنی آتش و ارزیابی ریسک های آتش سوزی معرفی میشود چندی پیش ( هفتم ژوئن 2012) توسط سازمان جهانی استاندارد جایگزین استاندارد ISO 16732:2005 قرارگرفت. اجرا و پیاده سازی این استاندارد باعث انتخاب موثر و بهتر رویکردها و استراتژی های مقابله با صدمات آتش سوزی می شود. شایان ذکر است این استاندارد برای متخصصان آتش نشانی و اطفای حریق ( مهند...

استاندارد ایزو بررسی ساختار واندازه دانه های تشکیل دهنده سرامیک ها

29- استاندارد ایزو بررسی ساختار واندازه دانه های تشکیل دهنده سرامیک ها

استاندارد ISO 13383-1:2012 : سرامیک ها استاندارد ISO 13383-1:2012 در 28 آگوست سال 2012 میلادی توسط سازمان جهانی استاندارد منتشر گردید و می توان گفت استاندارد مذکور ساختار واندازه دانه های تشکیل دهنده سرامیک ها را مورد بررسی قرار میدهد. همچنین این استاندارد با استفاده از 2 روش میتواند اندازه ومیزان مناسب دانه های سرامیک را مورد سنجش قراردهد. در روش اول که به تکنیک جداکردن خطی معروف است معمولا برای سرامیک های تک فازی مورد استفاده قرار می گیرد و روش دوم معمولاً برای سرامیک هایی که بیش از یک فاز کری...

استاندارد ایزو ایجاد و ذخیره سازی انرژی در ساختمان ها

30- استاندارد ایزو ایجاد و ذخیره سازی انرژی در ساختمان ها

استاندارد ISO 13153: 2012 استاندارد ISO 13153: 2012 در 22 آگوست سال 2012 میلادی توسط سازمان جهانی استاندارد منتشر گردید و می توان گفت استاندارد مذکور چهارچوبی را برای ایجاد و ذخیره سازی انرژی در ساختمان ها فراهم می آورد. این استاندارد را می تواند در ساختمان های مسکونی و حتی تجاری پیاده سازی نمود، به بیانی دیگر اجرا و پیاده سازی استاندارد ISO 13153:2012 می تواند روش هایی در سیستم های حرا...

استاندارد ایزو 27001

31- استاندارد ایزو مدیریت مخاطرات امنیتی

در حال حاضر، وضعیت امنیت فضای تبادل کشور، به ویژه در حوزه دستگاه های دولتی و خصوصی ، در سطح نامطلوبی قرار دارد. از جمله دلایل اصلی وضعیت موجود، می توان به فقدان زیرساخت های فنی و اجرائی امنیت و عدم انجام اقدامات موثر در خصوص ایمن سازی فضای تبادل اطلاعات این دستگاه ها اشاره نمود. بخش قابل توجهی از وضعیت نامطلوب امنیت اطلاعات کشور، به واسطه فقدان زیر ساخت هایی از قبیل نظام ارزیابی امنیتی فضای تبادل اطلاعات ، نظام صدور گواهی و زیر ساختار کلید عمومی ، نظام تحلیل و مدیریت مخاطرات امنیتی ، نظام پیشگیری و م...

استاندارد ایزو فرایند پرتودهی

32- استاندارد ایزو فرایند پرتودهی

استاندارد  ISO 14470:2011 این استاندارد در23نوامبرسال2011 میلادی به وسیله سازمان ایزو منتشرشد. فرایند پرتودهی با استفاده از اشعه یونیزه، برای دفع آفات محصولات کشاورزی و موادغذایی مورد استفاده قرار می گیرد، پرتودهی موادغذایی فرایندی است که برروی موادغذایی برای بهبود کیفیت صورت می گیرد، همچنین پرتودهی تنها برای موادغذایی که در شرایط GMP ( شرایط مطلوب تولید) هستند، کاربرد دارد. لازم به ذکر است پرتودهی موادغذایی برای اهداف مختلف کاهش تعداد میکروارگانیسم ها و افزایش زمان ماندگاری محصول می باشد. ...

استاندارد ایزو پیاده سازی مدیریت کیفیت

33- استاندارد ایزو پیاده سازی مدیریت کیفیت

استاندارد ISO 10018:2012 استاندارد ISO 10018:2012 در 31 آگوست سال 2012 میلادی توسط سازمان جهانی استاندارد منتشر گردید و می توان گفت استاندارد جدید، چهارچوبی را برای پیاده سازی سیستم های مدیریت کیفیت فراهم می نماید. استاندارد ISO 10018:2012 برای تمامی سازمان ها با ابعاد بزرگ یا کوچک ، تولیدی یا خدماتی کاربرد دارد و به عنوان یک راهنما جهت مشارکت شایسته افراد...

استاندارد ISO/TS 29001

34- استاندارد ایزو مدیریت کیفیت خاص صنایع نفت، گاز و پترو شیمی

این استاندارد اولین استاندارد مدیریت کیفیت خاص صنایع نفت، گاز و پترو شیمی است که در سال 2003 و با همکاری موسسه نفت آمریکا(API) و کمیته (TC 67) سازمان جهانی ایزو منتشر گردیده است. این استاندارد علاوه بر الزمات ایزو 9001 شامل یک سری الزامات خاص صنایع نفت، گاز و پتروشیمی و همچنین صنایع وابسته به آن هاست و اخذ گواهی آن تنها برای شرکت هایی که در این صنایع فعالند امکان پذیر است.هدف از تدوين اين سري استاندارد، تكميل كردن الزامات سيستم مديريت كيفيت ISO 9001:2008 برا...

استاندارد ایزو 10015

35- استاندارد ایزو کیفیت واحد آموزش سازمانها

استاندارد جهاني ايزو 10015 توسط كميته فني 176 ISO/TC مديريت و تضمين كيفيت و كميته فرعي SC3 تهيه شده است. نمايندگان 22 كشور، در دسامبر 1999 پيش‌نويس اصلي اين استاندارد را طراحي كردند كه به عنوان راهنمايي براي مجموعه فعاليت‌هاي آموزشي سازمان‌ها به كار برده مي‌شود. اين استاندارد بين‌المللي راهكارهايي به دست مي‌دهد كه سازمان‌ها و منابع انساني آنها را در زمينه مسائل مربوط به آموزش ياري مي‌دهند. زماني كه براي تفسير اشارات مربوط به مباحث آموزش درگروه استاندارد ايزو 9000 در زمينه...

استاندارد ایزو 16949

36- استاندارد ایزو مدیریت کیفیت صنعت خودروسازی

با وجود آنکه استانداردهاى سرى ISO 9000 به دليل ماهيت مستقل خود، براى بسيارى از نهادها به عنوان پايه و اساس ساخت سيستم مديريت کيفيت قرار گرفته، اما برخى از حوزه هاى اقتصادى به خصوص، مانند صنايع خودرو، که علاقه بيشترى به برآورده شدن خواسته هاى کيفى خود دارند اقدام به تدوين الزامات ويژه خود نموده اند و اجراى اين خواسته ها را براى تامين کنندگان خود الزام نموده اند. از آنجا که تعداد اين الزامات سبب بروز مشکلاتى در خصوص ارزيابى مکرر خواسته هاى متفاوت براى قطعه سازان طرف قرارداد , خودرو سازان مختلف شده است . بررسى ها براى حل اين مشکل منجر به تشکيل گروه کارى بين المللى صنعت خودرو (IATF‌) گرديد که اين گروه کارى با همکارى کميته فنى 176 سازمان بين المللى استاندارد (ISO ) ...

استاندارد ایزو 17020

37- استاندارد ایزو سازمانهای بازرسی کننده

این استاندارد آزمایشگاههای آزمون، سازمانهای گواهی کننده یا اظهار انطباق توسط عرضه کنندگان را که معیارهای مربوط به آنها در سایر استانداردهای اروپایی سری EN 45000  ذکر شده است در برنمی گیرد.آخرین ویرای شآن در سال 2012 بوده است. ISO IEC 17020: این استاندارد برای استفاده سازمانهای بازرسی کننده و مراجع تائید صلاحیت و نیز سایرسازمانهای مرتبط با شناسایی صلاحیت سازمانهای بازرسی کننده در نظر گرفته شده است.این مجموعه از معیارها ممکن است هنگام به کارگیری در بخشهای خاص یا بازرسی در حین کار نیاز به تفسیر داشته باشد. ...

استاندارد ایزو اطمينان از انجام درست کار

38- استاندارد ایزو اطمينان از انجام درست کار

ویرایش دوم استاندارد ISO 17024 امروزه دامنه فعالیت سازمان های صدورگواهینامه بسیار وسعت یافته، به طوریکه بسیاری از استاندارد های مدیریتی  دربسیاری از کارخانجات صنعتی و شرکت های خدماتی مستقر گردیده و توسط سازمان های صدورگواهینامه مورد ممیزی قرار گرفته است بنابراین لزوم تایید صلاحیت سازمان های گواهینامه دهنده (CB) امری مهم و ضروری می باشد. چندی پیش ویرایش دوم استاندارد ISO 17024 برای تایید صلاحیت بر فرایند کاری و چگونگی م...

استاندارد ایزو 17025

39- استاندارد ایزو کیفیت آزمایشگاه‌های آزمون و کالیبراسیون

این استاندارد تعیین کننده الزامات عمومی برای کیفیت و احراز صلاحیت آزمایشگاه‌های آزمون و کالیبراسیون می‌باشد. این آزمایشگاه نظام مدیریتی و الزامات فنی آزمایشگاه را مورد هدف قرار می‌دهد. نظام مدیریتی در این استاندارد به ساختار سازمان برای مدیریت فرایندها و یا فعالیت‌های آن اطلاق می‌شود که منابع ورودی سازمان را محصولات یا خدمات آن به گونه‌ای تبدیل می‌کنند که برآورنده اهداف سازمان یا نیازمندی‌های کیفی مشتری‌های آن باشد و در عین حال با مقررات بیرونی سازمان نیز تطابق داشته باشد. این استاندارد به گونه‌ای تدوین شده که الزامات استاندارد ISO 9001 که به خدمات ...

ISO 10001 (نیازهای مشتری)

40- ISO 10001 (نیازهای مشتری)

ISO 10001 ISO 10001، حاوي راهنمايي براي كدهاي رفتاري رضايتمندي مشتري براي سازمان است. چنين كدهايي، با نشان دادن اينكه مشتريان چه انتظاراتي از سازمان و محصولاتش دارند، مي تواند احتمال بروز مشكلات و حذف علل شكايات و اختلافات را كاهش دهد. هنگامي كه شكايات و اختلافات بوجود مي آيند، وجود كدهاي رفتاري مي تواند به طرفها كمك كند تا انتظارات مشتري و تلاشهاي سازمان براي پاسخگويي به اين انتظارات را دريابند. توسط کمیته فنی ISO/TC 176 ، مدیریت کیفیت و تضمین کیفیت، کمیته فرعی SC 3 حمایت از فناوری ها، WG13 تدوین شده است. حفظ رضایت مشتریدر سطح بالای برای بسیاری از سازمانها چالش قابل توجهی محسوب میشود. یک روش حل ا...

مزایای ISO 10001

41- مزایای ISO 10001

مزایای  ISO 10001:2007 • افزایش عادلانه میزانه معادلات و میزان رضایت مشتری • ارتقا درک مشتری نسبت به آنچه که از یک سازمان انتظار دارد، و بنابراین کاهش احتمال سوتفاهم ها و شکایات • کاهش نیاز به قوانین تازه برای مدیریت مشتریان سازمان می توانیم: • به شما در تهیه سیاست ها و اهداف کمک کنیم •  یک تحلیل شکاف و اثرات جانبی اولیه انجام دهیم • شناسایی الزامات مستندسازی و کمک به حصول سطح مناسبی از مستندسازی • مدیریت جدول زمانی پیاده سازی، آموزشی و اعمال پشتیبان • در انتخاب یک شرکت ثبت کننده...

استاندارد ایزو مدیریت و محاسبه هزینه های تولید

42- استاندارد ایزو مدیریت و محاسبه هزینه های تولید

استاندارد ISO 14051:2011 این استاندارد در 27 مارس سال 2011 میلادی توسط سازمان استاندارد جهانی به ثبت رسید. بساری از کارخانجات صنعتی از هزینه های از دست رفته سازمانشان و ضایعات مربوط به سازمان بی اطلاعند، چون معمولا دستیابی به داده های مربوط به هزینه های سازمانی کاری سخت برای سازمان ها می باشد. اجراوپیاده سازی این استاندارد کمک خواهد کرد که کارخانجات بهتر بتوانند ، عواقب مالی و محیطی ناشی از مصرف مواد و انرژی در حین انجام کار را شناسایی نموده و آنها را بهبود دهند. به بیانی دیگراستاندارد ISO 1...

مزایای ISO 10003

43- مزایای ISO 10003

مزایای ISO 10003 • سیستم شفاف – شما با انتشار پروسه خود به مشتری نشان می دهید که روندی باز، موثر و آسان دارید. • کارآیی ارتقا یافته – استمرار در پیشرفت باعث می شود با تحلیل ریشه ای علت، عملکرد های سازمان ارتقا یابد. •اطمینان مشتری – یک تعهد استاندارد نسبت به حل شکایت به آنها نشان می دهد هر شکایتی رسیدگی خواهد شد. • رابطه بهتر – سیستم اجازه می دهد یک رویکرد مشتری محور برای رسیدگی، تحلیل و بررسی شکایات اتخاذ شود. • سیستم قابل ممیزی – سیستم مدیریت شکایت قابل ممیزی شدن است تا مطمئن شویم الزامات پیگیری می شوند. این ایزو برای رسیدگی به شکایات در داخل یک سازمان کاربرد ندارد. این ایزو موارد زیر را به سازمان استفاده کننده ارائه می دهد: • راهنمایی در انتخاب ارائه کنندگان و اس...

 ISO / TS 29001 (نفت و گاز)

44- ISO / TS 29001 (نفت و گاز)

...ن یا بلند مدتی مانند آنچه برای سکوی نفت شرکت BP در خلیج مکزیک رخ داد که علاوه بر خسارات بسیار سنگین زیست محیطی ، بیش از چهل میلیارد دلار هزینه به شرکت BP وارد کرد یا فاجعه زیست محیطی نشت نفت در آلسکا که هنوز علیرغم گذشت سال ها و صرف میلیارد ها دلار هزینه اثرات زیست محیطی آن پا برجاست و یا آنچه در آتش سوزی در چاه نفت ایران در مارون و یا چاه شماره 24 نفت شهر اتفاق افتاد بیانجامد. لذا کمیته فنی ISO/TC 67 که وظیفه تدوین استاندارد های مواد ، تجهیزات و تاسیسات فراساحل صنایع نفت ، پتروشیمی و گاز طبیعی را به عهده دارد و تا سال 2010 بیش از 166 استاندارد  مختلف را تدوین نموده و کشور ایران نیز از اعضای اصلی آن می باشد ، با توجه به اهمیت این صنایع و نیاز مبرم به استاندارد های مدیریت کیفیت اقدام به تدوین یک مشخصه فنی Technical Specification بر اساس الزامات ...

الزامات ISO 29001

45- الزامات ISO 29001

الزامات ویژه  ISO 29001  که به ISO 9001 اضافه شده : در بخش تعاریف تعدادی تعریف ویژه صنایع نفت ، گاز و پتروشیمی اضافه شده الزام به داشتن ویژگی کنترلی Control Feature   به معنی داشتن یک روش مدون برای انجام فرآیندها و یا فعالیت ها الزام به ایجاد لیست مرجع مدارک تعیین حداقل زمان نگهداری سوابق الزام به اینکه مدارک توسط بخش تهیه کننده اولیه بازنگری شده تکمیل کردن ورودی های بازنگری مدیریت الزامات اضافی جهت آموزش  شبیه آنچه در صنعت خودرو نیاز است مانند وجود یک فرآیند برای اندازه گیری آگاهی پرسنل از مفهوم و اهمیت فعالیت شان الزام به مرتب بودن محیط کار و 5S مشخص کرن دقیق بند هایی که قابل استثنا کردن است الزام به مستند سازی کامل طراحی و روش ها ، محاسبات و ... شفاف سازی بازنگری و تصدیق وصحه گذاری طراحی لزوم مشخص بودن معیار ...

مزایای اخذ ISO/TS 29001

46- مزایای اخذ ISO/TS 29001

 مزاياي بكارگيري سيستم مديريت كيفيت – سري استاندارد ISO/TS 29001 علاوه بر فوايد ذكر شده در سيستم مديريت كيفيت ISO 9001:2008 موارد زير باعث شده است كه پژوهشگاه صنعت نفت در تحقق اهداف و برنامه ريزي هاي سيستم مديريت كيفيت از الزامات استاندارد ISO/ TS 29001 استفاده نمايد.  بالا بودن ميزان سرمايه گذاري درصنايع نفت،‌گاز و پتروشيمي  افزايش تعداد پروژه هاي عظيم در صنايع فوق  رشد روزافزون و علاقه مندي به استقرار سيستم هاي مديريتي در صنايع فوق  دریافت گواهی برای افزایش قراردادها و موفقیت‌ها نمایش تعهد به فعالیت بهتر صنعتی برای سهامداران  بهبود مدیریت ریسك و عملكرد  همراستا نمودن عملیات به‌منظور بهبود كیفیت و كاهش ضایعات  ارتباط بهتر، ا...

ISO 16949 (صنعت خودروسازی)

47- ISO 16949 (صنعت خودروسازی)

 آشنایی با  ISO 16949 تجارت خارجی ایزو (ISO) مخفف عبارت International Organization for Standardization به مفهوم سازمان بین‌المللی برای استانداردسازی است. در حال حاضر، این سازمان بین‌الملی متشکل از یک شبکه از مؤسسات استاندارد ملی در 157کشور دنیا است، که بر پایه یک مرکز در هر کشور و یک مرکز اصلی در شهر ژنو - سوئیس- فعالیت می‌کند که وظیفه هماهنگی مراکز مختلف را برعهده دارد. امروزه رعایت استانداردهای ایزو در تولید و عرضه محصولات و خدمات از چنان اهمیتی برخوردار است که در عرصه تجارت جهانی، استاندارد‌های ایزو شرط اولیه در داد و ستدهای بین‌المللی قرار گرفته است. مشخصات فنی ...

مزایای اخذ ISO 16949

48- مزایای اخذ ISO 16949

مزایا گواهینامه ISO 16949 مجوزی برای معامله • برای بیشتر خودروسازان، کسب یک گواهینامه که بطور بین المللی شناخته شده باشد ضروری است، و به انها کمک می کند به تجارت جهانی بپردازند. کاهش زائدات و پیشگیری از خطا • خصوصیات بر اساس ISO 9001 هستند و دارای رویکردی پروسه ای می باشند. درک ارتباط متقابل پروسه ها باهم با استفاده از استاندارد باعث بهبود کیفیت پروسه و محصول شده و در نتیجه از ایجاد پراکندگی در زنجیره تامین جلوگیری می کند. انعطاف پذیری و اقتباس آسان • این ایزو بر پایه ISO 9001  قرار دارد، که استفا...

ISO 20000 (فن آوری اطلاعات)

49- ISO 20000 (فن آوری اطلاعات)

 ISO 20000 استاندارد مدیریت کیفیت ISO/IEC 20000 ، مدیریت کیفیت در خدمات فن آوری اطلاعات IT : اطلاعات عامل دانایی ، دانایی کلید توانایی و توانایی دروازه موفقیت است استاندارد های مدیریت کیفیت هر روز تخصصی تر شده و برای بخش های گوناگون صنعت و خدمات استانداردهای خاصی توسط سازمان جهانی استاندارد طرحریزی و معرفی میگردد ، برای مثال می توان به استاندارد ISO 22000 , ISO 29001 , ISO- TS 16949 , ISO 13485 و غیره اشاره کرد . استاندارد ISO 20000 اولین استاندارد مستقل در زمینه مدیریت خدمات فن آوری اطلاعات IT است که سازمان جهانی استاندارد ISO آن را منتشر نموده است. لازم به ذکر است در استاندارد ISO 9000-3 ویرایش سال 94 راهنمایی هایی در این زمینه استقرار سیستم مدیریت کیفیت در صنع...

استاندارد ایزو 15189

50- استاندارد ایزو کیفیت آزمایشگاه های پزشکی

ایزو 15189 بوسیله کمیته فنی ISO/TC 212 تهیه شده و جهت ارزیابی آزمایشگا ه های کلینیکی و سیستم های تشخیص آزمایشگاهی به کار می رود. هدف از تدوین این استاندارد ، تعیین الزامات خاص برای کیفیت و احراز صلاحیت در آزمایشگاه های پزشکی می باشد. این استاندارد که بر اساس ISO/IEC 17025 می باشد. الزاماتی برای صلاحیت و کیفیت که خاص آزمایشگاه های پزشکی است را ارائه...

استاندارد ایزو سنجش رنگ محصولات غذایی، آرایشی، بهداشتی و نساجی

51- استاندارد ایزو سنجش رنگ محصولات غذایی، آرایشی، بهداشتی و نساجی

ISO 11037 این استاندارد درسال 1999 میلادی توسط سازمان استانداردجهانی به ثبت رسید و ویرایش دوم آن در 23  آگوست سال  2011 میلادی مصادف با اول شهریور 1390 انجام شد. به طور کلی این استاندارد به عنوان یک راهنما جهت مقایسه و سنجش رنگ محصولات وارزیابی حسی رنگ آن ها در صنایع غذایی، آرایشی، بهداشتی و نساجی مورد استفاده قرار می گیرد، زیرا گاهی اوقات بر سر تشخیص رنگ محصول میان افراد ممکن است اختلاف نظری ایجاد شود، به عنوان مثال تشخیص رنگ یک محصول در انتهای پروسه تولید از دید شخصی بنفش باشد و از دید ش...

استاندارد ایزو مدیریت امنیت اطلاعات

52- استاندارد ایزو مدیریت امنیت اطلاعات

استاندارد ISO 24763 : 2011 این استاندارد در 19می سال 2011میلادی توسط کمیته فنی سازمان استاندارد جهانی به ثبت رسید. در ابتدا لازم است استاندارد ISO27001  که در سال 2005 میلادی توسط سازمان استاندارد جهانی به ثبت رسید را معرفی کنیم. این استاندارد  معمولا با نام مدیریت امنیت اطلاعات در سازمان ها معرفی می شود و 3 اصل محرمانگی ، یکپارچگی و در دسترس پذیری اطلاعات را دستور کار خود قرار داده است، اما بعد از این استاندارد ...

استاندارد ایزو ارزش نام تجاری

53- استاندارد ایزو ارزش نام تجاری

امروزه برند به بخش مهمی از سرمایه و ثروت یک سازمان تبدیل شده و به تبع آن مدیریت و راهبری آن نیزجزء استراتژی های سازمان ها قرار گرفته است. حال با توجه به اهمیت برند در سازمان، ضروری است همانند سایر سرمایه ها، برند نیز مورد ارزیابی و کنترل ارزش و محاسبه نرخ بازگشت سرمایه قرار بگیرد. از این رو در سالهای اخیر سازمانهای بزرگی با جایگاه برند خاص خود اقدام به ارزیابی های مختلفی در این زمینه نمودن که هر کدام از روشهای بکار گرفته شده نقاط قوت و ضعف خود را داشت. تا این که در سپتامبر 2010 مؤسسه بین المللی ISO  بنا به نیاز سازمان ها در این زمینه، ا...

استاندارد ایزو زیست محیط نمای درونی ساختمان ها

54- استاندارد ایزو زیست محیط نمای درونی ساختمان ها

ISO 16817:2012 چیست؟ سازمان ایزو استاندارد جدیدی را برای زیست محیط نمای درونی ساختمان ها منتشر کرده است که به طراحان، سازندگان و قانونگذاران به منظور حصول اطمینان از اینکه هنر در خدمت سلامتی، ایمنی برای کارایی بیشتر ساکنین و کاربران این ساختمان ها قرار می گیرد، کمک می کند. ویژگی ها آسودگی نمای درونی بیش از نور پردازی محیط زیست برای اجرای یک فعالیت نقش بازی می کند. این استاندارد جدید چارچوبی را برای ملاحظه عوامل گوناگون که در کیفیت زیست محیط درونی یک ساختمان تاثیر گذار است تامین می نماید.ایزو 16817:2012، طراحی زیست محیط ساختمان - زیست محیط درونی - فرایند طراحی برای زیست محیط درونی نام دارد که به گروه طراحی از طریق ارایه فرایندی ...

استاندارد ایزو مدیریت خدمات IT

55- استاندارد ایزو مدیریت خدمات IT

ISO 20000  توسط سازمان بین المللی استاندارد (ISO) به وحود آمده و جهت گواهی کردن مورد استفاده قرار می گیرد. این استاندارد جایگزین BS 15000 شده است و استاندارد سیستم مدیریت خدمات IT که در عرصه بین المللی مورد پذیرش قرار گرفته است عرضه می نماید. این استاندارد که به میزان زیادی بر پایه محتوای BS 15000 به وجود آمده است، جهت تنظیم و هماهنگی با استانداردهای بین المللی دیگر سازمان دهی مجدد شده است. یک گواهینامه ISO 20000 ثابت می کند که سیستم مدیریت خدمات IT شما بر اساس بهترین استاندارد موجود مورد ممیزی قرار گر...

استاندارد ایزو حل اختلاف با مشتری

56- استاندارد ایزو حل اختلاف با مشتری

ایزو 10003:2007 به سازمانها در برنامه ریزی، طراحی، تهیه، اجرا، نگهداری و پیشرفت پروسه حل اختلاف موثر و کارآمد کمک می کند. این استاندارد به سازمان در تشخیص، مدیریت و درک میزان موفقیت رسیدگی به شکایات مشتری کمک می کند. ایزو 10003:2007 برای هر نوع سازمانی قابل استفاده است و درباره زمان و نحوه حل اختلاف به سازمان ها کمک می کند. اجراي اين استاندارد مي تواند: فرايند حل اختلافات را به گونه اي انعطاف پذير تهيه كند كه در مقايسه با فرايندهاي مرتبط با دادگاه بتواند ارزان تر، ساده تر و سريعتر باشد. كمك به ايجاد رضايت مشتري و وفاداري الگويي را تهيه كند تا افراد و سازمانها توانايي ارزيابي ا...

مزایای پیاده سازی ایزو 10003

57- مزایای پیاده سازی ایزو 10003

مزایای ایزو 10003 : • سیستم شفاف – شما با انتشار پروسه خود به مشتری نشان می دهید که روندی باز، موثر و آسان دارید. • اطمینان مشتری – یک تعهد استاندارد نسبت به حل شکایت به آنها نشان می دهد هر شکایتی رسیدگی خواهد شد. • کارآیی ارتقا یافته – استمرار در پیشرفت باعث می شود با تحلیل ریشه ای علت، عملکرد های سازمان ارتقا یابد. • رابطه بهتر – سیستم اجازه می دهد یک رویکرد مشتری محور برای رسیدگی، تحلیل و بررسی شکایات اتخاذ شود. • سیستم قابل ممیزی – سیستم مدیریت شکایت قابل ممیزی شدن است تا مطمئن شویم الزامات پیگیری می شوند. این ایزو برای رسیدگی به شکایات در داخل یک سازمان کاربرد ندارد. این ایزو موارد زیر را به سازمان استفاده کننده ارائه م...

استاندارد ایزو مدیریت کیفیت تجهیزات پزشکی

58- استاندارد ایزو مدیریت کیفیت تجهیزات پزشکی

این استاندارد بوسیلۀ کمیتۀ فنی 210 ISO/TC با عنوان «مدیریت کیفیت و وضعیت عمومی و ظاهری تجهیزات پزشکی» تهیه و تدوین شده است که اولین ویرایش آن در سال 1996 دومین ویرایش آن در سال 2003 بوده است. ISO 13485 مجموعه ای از فرآیندها،روشها و مستندات در حوزه تجهیزات پزشکی دندان پزشکی و آزمایشگاهی که با بکارگیری آنها در قالب یک نظام هدفمند می توان با دریافت اطلاعات بازار،جامعه،سازمان و سایر اطلاعات مورد نیاز و تحلیل آنها،به کیفیت مورد نظر برای محصولات و خدمات و رضایت مشتریان و ذینفعان مربوطه دست یافت وآنرا مورد پایش و اندازه گیری و بهبود مستمر قرار داد. هدف از پیاده سازی: ایجاد هماهنگی در الزامات قوانین و مقررات مرب...

ایزو 13485 چیست ؟

59- ایزو 13485 چیست ؟

استاندارد مدیریت تجهیزات پزشکی ISO 13485 بمنظور کمک به سازمان ها در طراحی، توسعه، نصب و راه اندازی محصول و ارائه خدمات در زمینه تجهیزات پزشکی طراحی و تدوین شده و حاوی الزاماتی است که سازمان ها را در طراحی، توسعه و تدارک خدمات مربوطه راهنمایی می کند. در واقع این استاندارد الزامات استاندارد ایزو 9001  را تکمیل می کند. فرایند ممیزی در این دو استاندارد نیز مشابه است و کلیه مستندات عمومی سیستم مدیریت کیفیت نیز در حین ممیزی مورد ارزیابی قرار می گیرند. با توجه به اهمیت سیستم های مدیریت کیفیت و تخصصی شدن ا...

استاندارد ایزو مدیریت کیفیت پروژه

60- استاندارد ایزو مدیریت کیفیت پروژه

این استاندارد بین المللی راهنمایی هایی برای مدیریت کیفیت پروژه ها ارائه می نماید. این استاندارد اصول و سرمشق هایی برای استقرار مواردی که در دستیابی به اهداف کیفی پروژه ها اهمیت داشته و بر آن تأثیر گذار هستند، بیان می کند. این استاندارد مکمل خطوط راهنمای ارائه شده در ISO 9004 می باشد. این خطوط راهنما برای مخاطبان گسترده ای فراهم شده است.این خطوط برای پروژه هایی که می توانند شکل های متنوعی از کوچک تا بسیار بزرگ، ساده تا پیچیده، یک پروژه یا قسمتی از یک برنامه یا مجموعه ای از پروژه ها به خود بگیرند، بکار گرفته شود. قصد این استاندارد بر آن است که این خطوط توسط افرادی که در مدیریت پروژه تجربه داشته و به اطمینان از اینکه سازمان آنها در بکارگیری سرمشق های ارائه شده در خانواده ا...

راهنمای پیاده سازی ایزو 10006

61- راهنمای پیاده سازی ایزو 10006

اين استاندارد، راهنمايي را در خصوص موضوعات كيفيت كه در پروژه‌ها، اثر گذارند ارائه كرده و تصويري از اصول و شيوه هاي مديريت كيفيت را براي دستيابي به اهداف كيفي پروژه ها، نشان مي‌دهد. اين استاندارد قابل به كارگيري در پروژه‌ها با ماهيت، اندازه، مدت زمان، محيطها و پيچيدگيهاي گوناگون است و حتي مي‌توان آن را در پروژه‌اي مستقل تا بخشي از برنامه و يا مجموعه‌اي از پروژه ها و صرف نظر از نوع محصول و يا فرايندهاي آن به كار برد. هدف كلي استاندارد ايجاد و برقرار نگهداشتن كيفيت در پروژه‌ها، از طريق يك رويكرد نظام مند است كه اطمينان حاصل شود: · نيازهاي بيان شده و تلويحي مشتري، درك شده و فراهم مي شوند. · نيازهاي ساير طرفهاي ذي‌نفع درك شده و ارزيابي مي شوند. · خط مشي كيفيت سازمان اصلي براي استقرار در مديريت پروژه، منظور مي شود. ...

استاندارد ایزو مباحث کیفیت مراکز آموزشی

62- استاندارد ایزو مباحث کیفیت مراکز آموزشی

استاندارد ایزو 29990 جدید ترین استانداردی که تاکنون در زمینه آموزش تدوین شده است  استاندارد 29990  هست که در سال 2010 توسط BSI (موسسه استاندارد بریتانیا) تدوین شده است.ویژگی های اصلی‌ این که این استاندارد را از سایر استاندارد های حوزه آموزش متمایز می‌کند بدین قرارند:  ·تمرکز اصلی این استاندارد بر یادگیری (learning) است به جای آموزش (Training).  ·این استاندارد هم در سازمان‌های آموزشی و هم برای واحد آموزش سازمان‌ها قابل پیاده سازی است. ...

استاندارد ایزو مدیریت پروژه

63- استاندارد ایزو مدیریت پروژه

ISO 21500:2012  سطح بالایی از مفاهیم و فرآیندهای عملی مدیریت پروژه را تشریح می نماید. مدیران پروژه ها ، از استاندارد راهنمای مدیریت پروژه ISO 21500:2012 جهت بهبود موفقیت پروژه و دستیابی به نتایج کسب و کار استفاده می نمایند مایلز شفرد، رئیس کمیته پروژه ISO که  استاندارد ایزو 21500 را توسعه داده است می گوید: " ایزو 21500 ،  کارکنان هر سازمان را به درک این که چگونه نظم و انضباط را در یک محیط کسب وکار مجهز کرد قادر می سازد. وهمچنین به عنوان راهنمای اولیه برای فردی بدون دانشی عمیق از مدیریت پروژه استفاده می شود ." مزایای استاندارد مدیریت پروژه ...

استاندارد ایزو انتخاب مشاور سیستم مدیریت کیفیت

64- استاندارد ایزو انتخاب مشاور سیستم مدیریت کیفیت

كمیته فرعی SC 3 وابسته به كمیته فنی 176 TC ایزو كه مسئول تدوین استانداردهای ایزو9000 است، خطوط راهنمایی را با شماره ایزو 10019 در فوریه 2005 و تحت عنوان خطوط "راهنما برای انتخاب مشاورین سیستم مدیریت كیفیت و استفاده از خدمات آنان"، برمبنای استاندارد ایتالیایی UNI 1836 منتشر نموده است. استاندارد ISO 10019 به سوالات ذیل پاسخ می دهد : چطور می توان یك مشاور خوب انتخاب کرد؟ چگونه می توان مشاوری ذیصلاح را از دیگران تشخیص داد؟ چطور باید قراردادی ...

الزامات ایزو 10019

65- الزامات ایزو 10019

نیازمندی های اولین ویرایش خطوط راهنمای ISO 10019 تحت عنوان " خطوط راهنما برای انتخاب مشاورین سیستم مدیریت كیفیت و استفاده از خدمات آنان" كه در تاریخ 15/1/2005 منتشر شده است به شرح ذیل می باشد: هدف و دامنه كاربرد مراجع استاندارد واژگان و تعاریف انتخاب یك مشاور سیستم مدیریت كیفیت 4-1- ورود به فرایند انتخاب 4-2- معیارهای صلاحیت مشاور 4-3-ملاحظات اخلاقی استفاده از خدمات مشاور سیستم مدیریت كیفیت 5-1- خدمات مشاور 5-2- قرارداد خدمات مشاوره 5-3-ملاحظات سودمند خدمات مشاوره ...

استاندارد ایزو مدیریت امنیت اطلاعات

66- استاندارد ایزو مدیریت امنیت اطلاعات

ایزو ۱۷۷۹۹ یک استاندارد مدیریت امنیت اطلاعات شناخته شده است که اولین بار توسط سازمان بین المللی استانداردسازی یا ISO در دسامبر ۲۰۰۰ منتشر شد. ایزو ۱۷۷۹۹ در سطح بالایی بوده، بسیار گسترده است و ماهیتی مفهومی دارد. این روش را می توان روی انواع مختلفی از مشاغل و کاربردها اجرا کرد. همچنین این رویکرد مسئله استاندارد را به مسئله ای بحث برانگیز در میان کسانی که معتقدند استاندارد باید دقیق تر شود تبدیل کرده است. با وجود این ، ایزو ۱۷۷۹۹ در زمینه ای که بطور کلی توسط “دستورالعملها” و “بهترین کارها” اداره می شود تنها “استاندا...

استاندارد ایزو سيستم های مديريت اندازه گيری

67- استاندارد ایزو سيستم های مديريت اندازه گيری

سيستم های مديريت اندازه گيری – الزامات فرايندهای اندازه گيری و تجهيزات اندازه گيری یك سیستم اثربخش مدیریت اندازه گیری اطمینان می دهد كه تجهیزات اندازه گیری و فرآیندهای اندازه گیری برای استفاده موردنظر خود مناسب اند، و این در تحقق اهداف كیفیت محصول و مدیریت كردن ریسك نتایج اندازه گیری نادرست حائز اهمیت است. هدف سیستم مدیریت اندازه گیری، مدیریت كردن ریسك اثراتی است كه تجهیزات اندازه گیری و فرآیند های اندازه گیری می توانند با تولید نتایج نادرست بر كیفیت محصولات یك سازمان داشته باشند. گستره روش های مورد استفاده برای ...

استاندارد ایزو راهنمای تهيه مستندات سيستم مديريت کيفيت

68- استاندارد ایزو راهنمای تهيه مستندات سيستم مديريت کيفيت

استاندارد ایزو 10013 - سيستم‌هاي مديـريت کيفيت راهنمايي هاي براي تهيه مستندات سيستم مديريت کيفيت                                 اين استاندارد پذيرش يك رويكرد فرآيندي را در هنگام ايجاد، به‌كارگيري و بهبودِ اثربخشي سيستم مديريت كيفيت ترغيب مي‌نمايد. براي كاركرد اثربخش يك سازمان، فعاليت‌هاي مرتبط به‌ هم متعددي مي‌بايد شناسايي شده و مديريت گردد. فعاليتي كه طي استفاده از منابع و با مديريت كردن آن تبديل دروندادها به بروندادها را ميسر مي‌سازد مي‌تواند به عنوان يك فرآيند درنظر گرفته شود. غالباً برونداد يك فرآيند مستقيماً درونداد فرآيند بعدي را تشكيل مي‌دهد. به‌كارگيري سيستمي ازفرآيندها در درون يك سازمان ...

استاندارد ایزو مباحث راهبرد منافع مالی و اقتصادی

69- استاندارد ایزو مباحث راهبرد منافع مالی و اقتصادی

رهبری وب ( که معمولا دربخش های مالی کنترل و پایش میشوند) ایجادنمایند. این ارتباط منطقی دردنیای امروز نه تنها یک ضرورت بلکه به امری غیرقابل اجتناب تبدیل شده است و سازمانها میبایست باحرکت به سمت سیستم های یکپارچه ، نظام مندونتیجه گرا، موفقیت اجرایی ومالی فعالیتهای سازمان راتضمین نمایند. مفهومی که برای یکپارچگی (Integration) درطول سالیان گذشته به عنوان تلفیق سیستم های ISO9001,ISO14001و ...

استاندارد ایزو مدیریت ایمنی ترافیک جاده

70- استاندارد ایزو مدیریت ایمنی ترافیک جاده

مدیریت ایمنی ترافیک جاده BS ISO 39001  BS ISO 39001 مجموعه ای از حداقل الزامات مورد نیاز برای سیستم مدیریت ایمنی ترافیک جاده است . دولتها، مقامات رسیدگی به جاده ها، گروه های ایمنی و شرکت های خصوصی برای توسعه چنین استانداردی با توجه به افزایش تعداد افرادی که هر سال در جاده کشته و یا زخمی اقدام جدی کردند. سیستم های مدیریت ایمنی ترافیک جاده (RTS) چیست ؟ اگر شما بدنبال گرفتن RTS هستید ما میتوانیم با ارائه دوره های اموزشی و معرفی منابع و خدمات مناسب شما را یاری کنیم. بسته های اموزشی ما موجب کاهش هزینه ها و افزایش سود میگردد.بسته RTS با از بین بردن پیچیدگیها و اسان کردن کارها شما را به هدفتان نزدیک میکند. این برای نقطه شروع عالی است! مزایای...

درخواست نشان CE

71- درخواست نشان CE

CE نشان کیفیت نیست، بلکه حکایت از ایمنی محصول دارد. این نشان بیانگر تطابق ایمنی محصول با الزامات اتحادیه اروپا می باشد.(Conformite Europeene) نشان بازرگانی CE به منظور ایجاد هماهنگی اجباری در بسیاری از محصولات تجاری و صنعتی که در سطح اروپا (منطقه اقتصادی اروپا یا EEA) تولید یا به فروش می‌رسند، ارائه شده است. این حروف به‌طور مشخص اختصار چیزی را نشان نمی‌دهند، ولی به‌طور کل می‌توان آنها را اختصار کلمات فرانسوی Communauté Européenne یا Conformité Européenne به معنای (موردقبول اروپا) دانست. محصولاتی که واجد دریافت علامت سی. ای می‌شوند،...

استاندارد بين المللي غذا ( IFS)

72- استاندارد بين المللي غذا ( IFS)

از آنجا که در کشور اروپایی صنایع غدایی با پیاده سازی استاندارد مدیریت کیفیت   ISO 9001   بدون پیاده سازی HACCP   اجازه تبلیغ داشتن گواهینامه ISO 9001 خود را  ندارند  و چون استاندارد ایزو 15161  یک استاندارد راهنما بوده و گواهینامه اکرودیت ندارد و با توجه به نياز خريداران مواد غذايي در فروشگاهها به کسب اطلاع از نحوه تامين مواد اوليه و محصولات غذايي، دست اندرکاران فروش مواد غذايي در کشورهاي فرانسه و آلمان در هماهنگي با ديگر کشورهاي جهان اقدام به تدوين استاندارد بين المللي غذا ( International Food Standard...

استاندارد ایزو کیفیت مراکز بهداشتی و درمانی

73- استاندارد ایزو کیفیت مراکز بهداشتی و درمانی

با توجه به اهمیت فرایندها و خدمات در مراکز بهداشتی و درمانی الزامات سیستم مدیریت کیفیت در این مراکز به شکل متفاوتی نسبت به سایر صنایع و بخش های کسب و کار تفسیر می شوند. استاندارد IWA 1 به دلایل زیر فرایندهای سیستم مدیریت کیفیت و تعامل میان این فرایندها را با یک نگاه تخصصی و به صورت خاص مورد تجزیه و تحلیل قرار داده است: در فرایند ارائه خدمات بهداشتی و درمانی بیمار به شکل فیزیکی و فکری در فرایند ارائه خدمات (درمان) حضور دارد در نتیجه رابطه میان متخصص و بیمار از حیث مسائل تخصصی رابطه متوازنی نمی باشد و متخصص مربوطه و بیمار می باشد. کلیه سازمان‌های مرتبط با خدمات بهداشتی و درمانی که در حوزه مدیریت و عرضه...

استاندارد ایزو مدیریت یکپارچه

74- استاندارد ایزو مدیریت یکپارچه

...D9%85%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%87-ims-iso-standard.html">سيستم مديريت جامع ارايه مي نمايد كه در آن نيازمندي‌هاي مشترك سيستم‌هاي جدا از هم، جهت جلوگيري از تكرار مجدد آنها، در يكديگر ادغام شده اند. اين مجموعه ارتباط بين عناصر استانداردهاي  ISO9001:2008و ISO 14001:2004 و OHSAS 18001:2005 را مشخص مي‌كند. دستاوردها و مزایای...

تقدیرنامه

75- تقدیرنامه

شرکت توسعه دهندگان سیستم ابتکار با تکیه و اعتقاد بر سه واژه اساسی توسعه ، سیستم ، ابتکار ونوآوری در قالب حمایت های علمی، آموزشی، مشاوره ای و پژوهشی به شرکت های علاقه مند به فعالیت در این عرصه که گام در استانداردسازی فعالیت های خویش، رعایت حقوق مشتریان ، سیستم های مدیریت کیفیت، حفظ محیط زیست و انرژی می نهند ارج نهانیده و به علاقه مندان این امر از سمت شرکت لوح سپاس به منزله تقدیر فعالیت ها اهدا می نماید.   ایزو مستر با اتکا بر تحقیق، مشاهدات و در برخی شرایط نظر سنجی از مشتریانتان توسط کارشناسان مجرب شرکت با توجه به خصلت سازمان و کارکنان شما در زمینه های خلاقیت، ...

درخواست تندیس ایزومستر

76- درخواست تندیس ایزومستر

شرکت دانش بنیان فنی مهندسی توسعه دهندگان سیستم ابتکار با تکیه و اعتقاد بر سه واژه اساسی توسعه ، سیستم ، ابتکار ونوآوری در قالب حمایت های علمی، آموزشی، مشاوره ای و پژوهشی به شرکت های علاقه مند به فعالیت در این عرصه  که گام در استانداردسازی فعالیت های خویش، ارج نهادن به مشتریان و حقوق آنها ، سیستم های مدیریت کیفیت، حفظ محیط زیست و انرژی می نهند ارج نهانده و به علاقه مندان این امر از سمت شرکت و نمایندگی های بین المللی تندیسی به منزله یادبود و تقدیر فعالیت ها اهدا می نماید. در تصویر زیر نمونه تندیس را مشاهده می نمایید. شایان ذکر ...

استاندارد ایزو مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی

77- استاندارد ایزو مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی

با توجه به حجم بالای سرمایه گذاری در  صنایع  نفت ، گاز و پتروشیمی و خطرات بالقوه ای که این بخش از صنایع برای مردم و محیط زیست دارد به منظور جلوگیری از وقوع حوادث و جرایم و به علت حساسیت دولتها و مردم بر روی مسئله ایمنی و حفظ محیط زیست ،‌ شركت هاي نفتي عضو  OGP اقدام به تدوین استانداردهای برای ایمنی و زیست محیطی نمودند که به HSE-MS مشهور شدند . اهمیت و نقش سیستم مدیریت ایمنی، بهداشت و محیط زیست HSE-MS برگرفته از سه عنصر سلامتی (Health) ، ایمنی (Safety) و محیط زیست (Environment) می باشد. امروزه با توجه به رشد ص...

درخواست گواهینامه FDA (سـازمان دارو و غـذای آمريكـا)

78- درخواست گواهینامه FDA (سـازمان دارو و غـذای آمريكـا)

سازمان غذا و داروی آمریکا FDA) Food and Drug Administration) یکی از آژانس های وزارت بهداشت ، درمان و خدمات انسانی ایالات متحده ، یکی از بخش های اجرایی ایالات متحده است. FDA مسئول حفظ و ارتقای سطح سلامت جامعه از طریق تنظیم و نظارت بر ایمنی مواد غذایی ، محصولات تنباکویی ، مکمل های غذایی، واکسن، تزریق خون ، دستگاه های پزشکی، دستگاه های ساطع اشعه الکترومغناطیس (ERED)، محصولات دامپزشکی و لوازم آرایشی است. مــدرک FDA   یک گواهـينامــه بين الملـلــی است كه از طريـق سـازمان دارو و غـذ...

استاندارد ایزو شرایط مطلوب زیرساختار

79- استاندارد ایزو شرایط مطلوب زیرساختار

GMP مخفف Good Manufacturing Practice (شرایط خوب (مطلوب) زیرساختار) است که فونداسیون اصلی سیستم HACCP است. در واقع GMP پایه و اساس نظام‌های ایمنی مواد غذایی  است و اجرای این اصول سلامت محصول را طبق استانداردهای مورد نظر تامین می‌کند. اصول GMP عوامل کنترلی هستند که بر کل عملیات تولید و کنترل کیفیت تمرکز دارند و نه بر یک فرایند خاص. وقتی صحبت از علوم و صنایع غذایی می‌شود، نخستین تصویری که در ذهن نقش می‌بندد کارخانه‌های صنایع غذایی هستند و اولین مسئله‌ای که مورد توجه قرار می‌گیرد شرایط موجود برای تضمین کی...

درخواست نشان حلال

80- درخواست نشان حلال

حلال عنوان مجموعه‌ای از نام نشان‌های تجاری است که بر محصولات غذایی درج می شود. این نام برگرفته از معنی غذای حلال است که در دین اسلام آمده است و اولین بار محصولات غذایی حلال در کشور مالزی بوجود آمده است. در چند سال اخیر این علامت تجاری غذایی بصورت یک علامت جهانی از طرف کشورهای اسلامی در دنیا معرفی شده‌است به‌ طوریکه در کشور های غیر اسلامی نیز از استقبال خوبی برخوردار شده است. حوزه های محصولات حلال :  غذای حلال ، داروی حلال ، مواد بهداشتی حلال ، مواد آرا...

درخواست لوح تقدیر ایزومستر

81- درخواست لوح تقدیر ایزومستر

شرکت دانش بنیان فنی مهندسی توسعه دهندگان سیستم ابتکار با تکیه و اعتقاد بر سه واژه اساسی توسعه ، سیستم ، ابتکار ونوآوری در قالب حمایت های علمی، آموزشی، مشاوره ای و پژوهشی به شرکت های علاقه مند به فعالیت در این عرصه که گام در استانداردسازی فعالیت های خویش، ارج نهادن به مشتریان و حقوق آنها ، سیستم های مدیریت کیفیت، حفظ محیط زیست و انرژی می نهند ارج نهانده و به علاقه مندان این امر از سمت شرکت و نمایندگی های بین المللی لوح تقدیری به منزله یادبود و تقدیر فعالیت ها اهدا می نماید. در تصویر زیر نمونه لوح تقدیر را مشاهده می نمایید. عناو...

 نکات مهــم بـــرای موفقیت در مدیــریت

82- نکات مهــم بـــرای موفقیت در مدیــریت

نکات مهــم بـــرای موفقیت در مدیــریت ۱) همگــام بودن با تکنولــوژی تأثیر پیشرفت سریع تکنولوژی همه ابعاد زندگی، بخوبی قابل مشاهده است؛ ولی هیچ ترسی نداشته باشید. لزومی ندارد که شما در هر رشته و زمینه ای متخصص باشید. فقط باید پیگیر این مسئله باشید که چه تکنولوژی جدیدی وارد بازار شده است و از آن برای افزایش تواناییهای شخصی خود استفاده کنید. ۲) مدیـــریت اطلاعات داشتن اطلاعات, منبع بسیار با ارزشی برای هر مدیر محسوب می شود. سعی کنید که اطلاعات خود را در همه زمینه ها گسترش دهید. حافظه خود را تقویت نمایید تا اطلاعات کسب کرده را فراموش نکنید و از آنها بتوانید در همه جا استفاده کنید. همچنین ضروری است که اطلاعات جمع آوری شده را در جایی ثبت نمایید تا در صورت فراموش کردن بتوانید دوباره به آنها دست پیدا کنید. ...

استاندارد ایزو عملیات کشاورزی مطلوب

83- استاندارد ایزو عملیات کشاورزی مطلوب

گلوبال گپ یک بخش خصوصی است که استانداردهای داوطلبانه برای گواهی محصولات کشاورزی در سراسر دنیا انجام می دهد. هدف استقرار یک استاندارد واحد جهت دستیابی به GAP می باشد. گلوبال گپ (یورپ گپ) چیست؟ چالش جهانی سازی بازارها در هیچ قسمتی بزرگتر از مواد اولیه غذائی نیست. گلوبال گپ (که عموما به نام یورپ گپ هم شناخته می شود) خود را بعنوان یک مرجع کلیدی برای عملیات کشاورزی خوب (GAP (Good Agriculture Practice در بازار جهانی شناسانده است. و برای این منظور از شناسایی و ترجمه نیازهای بازار و مشتری ب...

استاندارد ایزو مسؤليت اجتماعي سازمان‌ها

84- استاندارد ایزو مسؤليت اجتماعي سازمان‌ها

ايزو 26000 يك راهنماي استاندارد داوطلبانه تدوين شده از سوي سازمان بين‌المللي استانداردها در خصوص مسؤليت اجتماعي سازمان‌هاست. اين استاندارد نه فقط كمپاني‌ها، بلكه انواع سازمان‌ها، صرف‌نظر از فعاليت، اندازه و موقعيت‌ آن‌ها و همچنین دولت‌ها، صرف نظر از مرحله توسعه‌ي كشور متبوع آن را مخاطب قرار مي‌دهد.بنابراين هدف ارايه راهنمايي در خصوص مديريت سازماني، حقوق بشر، فعاليت‌هاي نيروي كار، محيط زيست، فعاليت‌هاي اجرايي منصفانه، امور مصرف‌كنندگان، مشاركت جمعي، و توسعه است. اين واقعيت كه ...

استاندارد ایزو سیستم مدیریت کیفیت با رویکرد توافقنامه آموزشگاه بین المللی

85- استاندارد ایزو سیستم مدیریت کیفیت با رویکرد توافقنامه آموزشگاه بین المللی

استاندارد راهنمای IWA2 به موسسات آموزشی کمک میکند تا سیستم مدیریت کیفیت بر مبنای استاندارد ISO 9001 را متناسب با شرایط و ویژگی های خاص این گونه موسسات طرح ریزی و پیاده سازی کنند با استفاده از سیستم مدیریت کیفیت می توان کلیه فرایندهایی که به طور مستقیم یا غیر مستقیم بر خدمات آموزشی قابل ارائه تاثیر گذارند را تحت کنترل قرار داد تا اطمینان حاصل شود که خدمات ارائه شده ،نیازها و انتظارات آموزش گیرندگان و مراجع قانونی را برآورده می نمایند. پیاده سازی سیستم مدیریت کیفیت IWA2 در یک مرکز آموزشی منجر به ایجاد یک رویک...

استاندارد ایزو صرفه جویی در منابع پول و زمان و هزینه

86- استاندارد ایزو صرفه جویی در منابع پول و زمان و هزینه

ایزو ویرایش جدیدی از استاندارد 19011 ارائه کرده است که سبب صرفه جویی در منابع پول و زمان و هزینه و با رویکردی یکسان به سیستم های چندگانه مدیریتی ممیزی می گردد . در جهان تجارت امروز ، سازمان های زیادی هستند که شمار زیادی از سیستم های مدیریتی مثل سیستم مدیریت کیفیت ، محیط ، سرویس های  IT و امنیت اطلاعات استفاده می کنند . به عنوان نتیجه باید گفت که این سازمان ها می خواهند ممیزی این سیستم ها را هم آهنگ و تا جایی که امکان دارد ترکیب کنند . در مقایسه با اولین ویرایش استاندارد ISO 19011 ،که در سال 2002 فقط برای ایزو 9001 ...

آشنايي با اصطلاحات بازرگاني و گمركي1

87- آشنايي با اصطلاحات بازرگاني و گمركي1

ارزش كالاي صادراتي در گمرك: هر كالايي كه به عنوان صادرات به گمرك اظهار مي شود صرفنظر از قيمتي كه طبق قرارداد براي آن تعيين شده به طور كلي فارغ از ارزش كالا در خارج داراي قيمتي است كه قبلا توسط مرجع رسمي دولتي تعيين شده و به صورت فهرست قيمتهاي صادراتي در اختيار گمرك , بانك و ساير سازمانها قرار مي گيرد. لذا صادر كنندگان به اين قيمتها دسترسي دارند و الزاما اظهارنامه هاي صادراتي نيز بايد با همين ارزشها تقويم گردد. اين نحوه قيمت گذاري كالاهاي صادراتي و الزام كليه صادركنندگان به رعايت ان براي اين است كه اولا صادركننده اگر مجاز به اظهار قيمت كالايي كه صادر مي كند به دلخواه باشد قطعا براي يك نوع كالا قيمتهاي مختلف به گمرك اظهار مي گردد و به اين ترتيب چنانچه قرار بر اخذ تعهد ارزي يا اخذ ماليات يا حتي تهيه آمار بازرگاني باشد هيچ كدام از اين منظورها درست برآور...

استاندارد ایزو مدیریت کیفیت فرآگیر

88- استاندارد ایزو مدیریت کیفیت فرآگیر

...39966;"> ISIRI 13000 از ساختار فرآیندی مبتنی بر چرخه PDCA استفاده نموده و با داشتن یک دید استراتژیک تقریبا بسیاری از نقاط ضعف استاندارد های سه گانه مدیریت کیفیت، ایمنی و محیط زیست را پوشش داده بلکه از الزامات آنها فراتر رفته و تمام الزامات ISO 9001,OHSAS 18001 و ISO 14001 را پوشش می دهد لذا در صورت استفاده از این الگو امکان صدور گواهینامه های فوق الذک...

آشنايي با اصطلاحات بازرگاني و گمركي2

89- آشنايي با اصطلاحات بازرگاني و گمركي2

در این بخش واژه های مستعمل و بعبارتی اصطلاحات انگلیسی و کلمات کاریردی در اعتبارات اسنادی و همچنین معاملات بین الملل را با هم مرور نموده و بدین طریق با شناخت این واژه ها هر چه بیشتر و بهتر در این راه گام بر داریم: طرفین درگیر و سایر افراد و مؤسساتی که در این فرایند همکاری دارند : • خریدار کالا Buyer • فروشنده Seller • بانک خریدار Opening Bank • بانک فروشنده Advising Bank • بانک پوشش دهنده اعتبار Covering Bank • بانک معامله کننده اسناد Negotiating Bank • شرکت حمل کننده کالا Shipping Compny • شرکت بیمه کننده کالا Insurance Company • متقاضی اعتبار Applicant • باز کننده اعتبار Opener • وارد کننده Importer • سفارش دهنده Orderer • ذینفع کالا Beneficiary • صادر کننده Exporter • سازنده کالا Manufacturer • تهیه کننده کالا Supplier • بانک باز کننده ا Opening Bank • بانک صادر کننده اعتبار Issuing Bank • بانک خریدار Buyer,s Bank • بانک محلی Local bank • بانک ابلاغ کننده Advising / Notifying Bank • بانک پرداخت کننده وج...

آشنايي با اصطلاحات بازرگاني و گمركی3

90- آشنايي با اصطلاحات بازرگاني و گمركی3

لازم به ذکر است که در جلسات و ملاقات‌های مربوط به یک پروسۀ تجاری با طرف‌های خارجی، دانستن این اصطلاحات و بکارگیری آن پرستیژ شما را نزد طرف‌های خارجی بالا برده و در انعقاد قراردادها، شما را از سوء استفاده‌های احتمالی مصون می‌دارد. لذا یادگیری این واژه‌ها و تلفظ صحیح آن از اهمیّت ویژه‌ای برخوردار بوده و بخاطر سپردن آنها به تمامی بازرگانان عزیز هموطن توصیه می‌گردد:   رديف كلمه/اصطلاح معادل لاتين 1 انحصار مطلق فروش Absolute Monopoly 2 اوراق قرضه بي نام Bearer Bonds 3 اينکوترمز ...

امور مربوط به تعيين ارزش و تعرفه

91- امور مربوط به تعيين ارزش و تعرفه

حقوق گمركي چيست ؟ حقوق گمركي وجهي است كه ميزان آن به موجب جدول تعرفه گمركي ضميمه اين قانون تعيين و دريافت ميشود. سود بازرگاني چيست ؟ سود بازرگاني وجهي است كه براساس قانون انحصار تجارت خارجي به موجب تصويبنامه هيئت وزيران برقرار ميگيرد. هزينه گمركي چيست ؟ هزينه هاي گمركي وجوهي است كه ميزان و شرايط آن باتصويب هيئت وزيران براي تخليه و باربري و بارگيري و خدمات فوق العاده تعيين ميشود. عوارض گمركي چيست ؟ عوارض دريافتي به وسيله گمرك وجوهي است كه وصول آن طبق مقررات بعهده گمرك واگذار ميشود. تعرفه يعني چه ؟ تعرفه عبارتست از شرح يك كالا يا محصول تحت يك كد (شماره)‌معين كه زبان مشترك كليه كشورهاي عضو سازمان ...

وظايف امور بازرگاني

92- وظايف امور بازرگاني

 شرح وظايف: 1) برنامه‌ريزي و نظارت بر خريدهاي داخلي و خارجي با رعايت آئين‌نامه معاملاتي شركت؛ 2) نظارت و هماهنگي لازم در كليه عمليات و تشريفات لازم به منظور سفارش خريد، استعلام، برگزاري مناقصه، برگزاري مزايده، امور ارزي، گشايش اعتبارات اسنادي، عمليات ترخيص از گمركات و ساير تشريفات بازرگاني؛ 3) برنامه‌ريزي و نظارت بر انجام امور بيمه‌هاي حمل و نقل و ساير پوشش‌هاي بيمه‌اي كالاهاي خريداري شده و بيمه خودروها و دارايي هاي شركت؛ 4)     برنامه‌ريزي و نظارت بر كليه انبارها و استقرار سيستم مطمئن انبارداري براي انبارهاي شركت؛ 5) برنامه‌ري...

قوانین امور گمرگی چیست؟

93- قوانین امور گمرگی چیست؟

قوانين امورگمركي فصل اول : كليات ماده 1-مفاهيم اصطلاحات گمرك به كار برده شده در مواد مختلف اين قانون طبق تعريفي است كه از طرف شوراي همكاريهاي گمركي بصورت مجموعه براي كشورهاي عضو، منتشر شده يا ميشود. ماده 2- الف – حقوق گمركي كالاهاي وارداتي موضوع بند «الف» ماده 2 قانون امورگمركي مصوب 1350 به ميزان مذكور در جدول تعرفه گمركي ضميمه اين قانون كه براساس نظام هماهنگ شده توصيف و كدگذاري كالا تنظيم شده است تعيين ميگردد. ب- سود بازرگاني وجهي است كه براساس قانون انحصار تجارت خارجي به موجب تصويبنامه هيئت وزيران برقرار ميگردد. ج-هزينه هاي گمركي وجوهي است كه ميزان وشرايط آن با تصويب هيأت وزيران براي تخليه و باربري و بارگيري ، انبارداري ،‌ آزمايش و تعرفه بندي ، بدرقه كالاو خدمات فوق العاده تعيين ميشود، ت...

استاندارد ایزو مدل تعالی سازمانی

94- استاندارد ایزو مدل تعالی سازمانی

بنياد مديريت کيفيت اروپا در سال 1988 توسط 14 شرکت بزرگ اروپايي با مأموريت حمايت و پشتيباني از مديران سازمانهاي اروپايي براي شتاب بخشيدن به فرآيند استقرار سيستم مديريت کيفيت جامع بعنوان يک عامل مهم در رقابت در سطح جهاني از طريق مشارکت در فعاليتهايي که در نهايت به ارتقاي سطح رضايت مشتريان، رضايت کارکنان، تأثير روي جامعه و نتايج حاصله براي سازمان بينجامد، ايجاد گرديد. اين بنياد در سال 1991 مدل تعالي سازماني EFQM را طراحي و ارائه نمود. مدل EFQM چارچوبي روشمند براي ارزيابي عملکرد سازمانها در دو حوزه توانمندسازي و نتايج حاصل از آن ميباشد. اين مدل با تأکيد بر ارزشهاي بني...

تشريفات ورود و صدور كالا

95- تشريفات ورود و صدور كالا

انجام تشريفات ترخيص كالاهاي وارداتي و همچنين صدور كالا از كشور براساس قانون امور گمركي و آئين نامه اجرائي آن منوط به تنظيم اظهار نامه گمركي و تسليم آن به گمرك مي‌باشد. اظهار كننده موظف است اسناد لازم را از قبيل سياهه خريد، گواهي مبدأ، اسناد بانكي و ساير مجوزهاي مورد نياز كه مقررات و قوانين مربوطه تعيين نموده است به اظهارنامه منضم نمايد. براساس قانون مقررات صادرات و واردات كالاهاي صادراتي و وارداتي به سه گروه زير تقسيم گرديده است: 1- كالاي مجاز : كالايي است كه صدور يا ورود آن با رعايت ضوابط نياز به كسب مجوز ندارد. 2- كالاي مشروط : كالايي است كه صدور يا ورود آن با كسب مجوزهاي مربوطه امكان‌پذير مي‌شود. 3- كالاي ممنوع : كالايي است كه صدور يا ورود آن به موجب شرع مقدس اسلام و يا به موجب قانون ممنوع مي‌باشد. كالايي كه براي ...

فرآیند صدور کارت بازرگانی

96- فرآیند صدور کارت بازرگانی

تعریف کارت بازرگانی: کارت بازرگانی ،مجوزی است که به دارنده آن اعم از شخص حقیقی یا حقوقی به موجب ماده 2 قانون صادرات و واردات مصوب 1372/04/02 مجلس شورای اسلامی اجازه داده می شود به امر تجارت خارجی بپردازد .بر اساس مقرراتی که در حال حاضر در دست اجراست اعتبار کارت بازرگانی از تاریخ صدور یکسال می باشد . تمدید کارت بازرگانی با ارائه مدارک لازم برای برای مدت مذکور انجام می گیرد و در دفعات بعد نیز به همین ترتیب ادامه می یابد. کاربردهای کارت بازرگانی: ثبت سفارش و ترخیص کالا واردات از مناطق آزاد مبادرت به حق العمل کاری در گمرک صادرات کلیه کالاهای مجاز موارد معافیت از داشتن کارت بازرگانی عبارتند از : شرکت تعاونی مرز نشینان ملوانان ایرانی شاغل در شناورهایی که در بین سواحل...

استاندارد ایزو مدیریت دوام تجارت

97- استاندارد ایزو مدیریت دوام تجارت

ایزو 22301 (BS 25999 سابق) در زمینه ی «مدیریت دوام تجارت» کاربرد دارد. الزامات پیاده سازی، اجرا و ارتقا سیستم، مدیریت دوام تجارت را مشخص می کنند، و تنها الزاماتی را معرفی می کنند که می توان بی طرفانه و مستقل آنها را ممیزی نمود. همچنین این مواد شامل یک سری راهکارهای ایده آل بر اساس مدیریت دوام تجارت هستند که تمام چرخه عملکردی مدیریت دوام تجارت را پوشش می دهند. مدیریت دوام تجارت به شما کمک می کند ریسک تجاری را کاهش دهید و از وقفه در پروسه های ضروری مثل زنجیره تامین جلوگیری کنید. اعمال پرجزئیات در شرایط اضطراری و برنامه های...

استاندارد ایزو تحقیق بازاری

98- استاندارد ایزو تحقیق بازاری

اگر سازمان ها به اجرای تحقیقات بازاری بپردازند، نمایش بهترین عملکرد، محرک قدرتمندی است برای مشتریان و رقبای به القوه. ایزو 20252 استاندارد بین المللی جدیدی است که جانشین استانداردهای ملی موجود شده و سطح مشترکی از کیفیت برای تحقیقات بازاری بطور جهانی تعیین می کند. این استاندارد شرایط و ضوابط را به همراه الزامات خدمات برای سازمان ها و متخصصانی که تحقیق بازاری انجام می دهند مشخص می کند، به ویژه زمانی که در یک مقیاس بین المللی عمل می کنند. تفاوت های رفتاری، اجتماعی و فرهنگی بین کشورها تحقیق بین المللی را بسیار دشوار می کند. پیاده سازی و ...

استاندارد ایزو امنیت فناوری اطلاعات

99- استاندارد ایزو امنیت فناوری اطلاعات

با رشد نفوذهای امنیتی و حرکت سریع تکنولوژی در شاه راه اطلاعات، محافظت از اطلاعات حیاتی و محرمانه ، هیچ گاه تا این حد سرنوشت ساز نبوده است. نیاز به وجود امنیت کافی در استفاده از محصولات و خدمات از سال 1985 در آمریکا پدید آمد. پس از آن کشورهای مختلفی ابتکارات خود را برای تهیه یک معیار ارزیابی معیّن، عرضه کردند.ایزو/آی ای سی 15408 معیار ارزیابی برای امنیت فناوری اطلاعات ، راهکارهایی برای تهیه معیارهایی ارائه می کند که بطور گسترده در جامعه جهانی قابل استفاده است. معیارهای رایج در گواهینامه ایزو 15408: بخش 1 – معرفی و مد...

آشنایی با صادرات و بازاریابی

100- آشنایی با صادرات و بازاریابی

در برنامه سوم و چهارم ، صادرات به عنوان یک عنصر موثر و کلیدی در توسعه اقتصادی کشور محسوب شده است و بر آمادگی زیرساختهای فرهنگی و اجتماعی جهت بکارگیری استراتژی های صادراتی تأکید گردیده است . توسعه صادرات و ورود صحیح به بازارهای جهانی و حفظ شرایط ماندگاری در آن حاصل نمی شود مگر با ایجاد یک راهبرد مشخص و پایدار صادراتی که بصورت قانون غیر قابل تغییر درآمده و هر کدام از دستگاههای اجرایی مرتبط با امر صادرات و همچنین اتحادیه ها و تشکلهای صادراتی و سازمانهای خدمات رسانی تجاری از قبیل بانکها ، بیمه ، حمل و نقل و . . . به وظایف خود به خوبی عمل نمایند و در جامعه نیز آمادگی فرهنگی تولید بهترین کالا برای صادرات بوجود آید . در این گزارش بطور مختصر و مفید به مفهوم صادرات و بازاریابی می پردازیم با این شعار که : « در دنیای آینده ، بازاریابی ...

استاندارد ایزو مدیریت و ذخیره‌سازی اطلاعات الكترونیكی

101- استاندارد ایزو مدیریت و ذخیره‌سازی اطلاعات الكترونیكی

استاندارد BS10008 را در مدیریت اطلاعات الكترونیكی خود به‌كار بگیرید تا روند كاری بهتری در كپی‌رایت، پیگیری و بررسی امور داشته باشید. این استاندارد روش تبدیل سوابق كاغذی به شكل دیجیتالی را بدون از دست رفتن كیفیت، پوشش می‌دهد. این استاندارد باعث صرفه‌جویی هزینه ذخیره كاغذ و كاهش مصرف كاغذ در سازمان شما می‌شود. این یك استاندارد انگلیسی  است كه بهترین اقدامات در مدیریت و ذخیره‌سازی اطلاعات الكترونیكی را تبیین می‌كند. این استاندارد برای كمك به شما در بررسی و تأیید اطلاعات برای اجتناب از خطاهای قانونی ذخیره‌سازی داده طراحی شده است. ...

آشنایی با برخی اصطلاحات بازرگانی

102- آشنایی با برخی اصطلاحات بازرگانی

• اعتبارات اسنادی LC چیست ؟ تعهدی است که بانک گشایش کننده اعتبار بر عهده می گیرد تا در قبال دریافت اسنادی وجه اعتبار را به فروشنده پرداخت کند . • اعتبار اسنادی غیرفعال (LC ) NON Operative کدام است ؟ اعتباری است که گشایش شده و به ذینفع ابلاغ گردیده است اما در متن آن شرایطی ذکر شده تا در صورت تحقق آن شرایط این اعتبار اسنادی فعال گردد . • اعتبار اسنادی یوزانس Usance LC چیست ؟ اعتباری است که پرداخت وجه کالا به فروشنده در صورت تحقق شرایط اعتبار بصورت مدت دار ( 90 یا 180 روز ) توسط بانک گشایش کننده اعتبار یا بانک کارگزار پرداخت می گردد . • فرم S.A.D در گمرک چیست ؟ سند یا اظهار نامه واحد گمرکی است که به منظور یکسان سازی جمع آوری اطلاعات و پدازش ماشینی آن طراحی گردیده است . • CRF چیست ؟ یک سند گمرکی است که توسط موسسات بازرسی کالا صادر می شود و نشان می دهد که قیمت کالا در مبدأ مورد تأیید شرکت بازرسی قر...

استاندارد ایزو موفقیت پایدار در محیط پیچیده

103- استاندارد ایزو موفقیت پایدار در محیط پیچیده

استاندارد بین المللی ایزو 9004، خودارزیابی را به عنوان ابزاری مهم در بررسی سطح بلوغ سازمان معرفی میکند تا با بررسی رهبری ، استراتژی ، سیستم مدیریت ، منابع و فرآیندهای سازمان ، نقاط قوت و ضعف و فرصت های بهبود ، نوآوری و یا هر دو شناسایی شود. استاندارد بین المللی  ایزو 9004 ویرایش سال 2009 ، با استفاده از یک رویکرد مدیریت کیفیت ، راهنما و پشتیبان سازمان هایی است که برای دستیابی به موفقیت پایدار، در محیطی پیچیده ، طاقت فرسا و پیوسته در حال تغییر ، تلاش میکنند. موفقیت پایدار، براساس توانمندی یک سازمان در تامین نیازها و انتظارهای مشتریان و سایرطرف های ذی...

اصطلاحات بازرگانی، بیمه و گمرک

104- اصطلاحات بازرگانی، بیمه و گمرک

سیاهۀ تجاری: صورتحسابی است که به موجب آن هزینۀ کالا به حساب خریدار منظور می‌شود. سیاهه باید دارای موارد زیر باشد: تاریخ، نام و نشانی خریدار و فروشنده، شمارۀ سفارش یا قرارداد، مقدار و شرح کالا، قیمت واحد، شرح هرگونه هزینۀ توافق شده که در قیمت واحد منظور نشده است، ارزش کل کالا، وزن کالا، تعداد بسته‌ها، علائم و شماره‌های حمل، شرایط تحویل و پرداخت جزئیات حمل اسناد حمل : بارنامه به منزلۀ سند قرارداد حمل، رسید دریافت کالا و سند مالکیت آن است و همچنین سندی است که زمان ادعای خسارت از شرکت بیمه می‌تواند به عنوان پشتوانه مورد استفاده واقع شود . جزئیات مندرج در بارنامه باید شامل موارد زیر باشد: شرح کالا، علائم و یا شماره‌های تجاری، نام کشتی حامل، ذکر عبارتی که حاکی از وجود کالا در کشتی باشد، بنادر بارگیری و تخلیه، نام حمل کنندۀ کالا، نام گیرندۀ کالا، نام و نشانی ...

پیاده سازی ISO 9001 بخش اول

105- پیاده سازی ISO 9001 بخش اول

1-    هدف هدف از تهيه و تدوين اين روش اجرائي مشخص كردن نحوه انجام اقدامات اصلاحي و پيشگيرانه بر روي عدم انطباق هاي بالقوه و بالفعل صورت گرفته در سازمان مي باشد. 2-    دامنه كاربرد دامنه كاربرد اين روش اجرائي شامل كليه عدم انطباق هاي ايجاد شده بر روي خدمت ، فرآيند و سيستم و همچنين شكايات مشتريان و مي باشد. 3- تعاريف اقدام اصلاحي : هر نوع اقدام جهت حذف علل عدم انطباق بالفعل در سازمان را اقدام اصلاحي گويند. اقدام پيشگيرانه : هر نوع اقدام جهت حذف علل عدم انطباق بالقوه در سازمان را اقدام پيشگيرانه گويند . 4- اقدامات به منظور رفع علل بالقوه و بالفعل عدم انطباق ها ، اقدامات اصلاحي و پيشگيرانه متناسب با آنها اتخاذ و اجرا مي گردد. اتخاذ اقدامات اصلاحي و پيشگيرانه كه با هدف شناسائي عدم تطابق ها در تولید ، مواد اولي...

استاندارد ایزو کاهش تنوع و افزایش کیفیت در کسب و کار

106- استاندارد ایزو کاهش تنوع و افزایش کیفیت در کسب و کار

شش سیگما یک رویکرد برای بهبود کسب و کار است که با تمرکز بر کاهش تنوع در تمام مراحل کار است. ISO 13053 برای پردازش نتایج تغییر در عوارض جانبی ناخواسته از جمله نقص و عملیات ناکارآمد است. بسیاری از شرکت های پیشرو در جهان این رویکرد را برای بهبود کسب و کار به رسمیت شناخته اند.کاهش سیستماتیک از نتایج تغییرات در فرآیندهای با کیفیت بالا است که به نوبه خود منجر به رضایت مشتری و افزایش سود میگردد. ISO 13053 مورد استفاده قرار گیرد تا اطمینان حاصل شود که محصولات نوآورانه، قوی هستند ایجاد شده اند که تمام نیازهای مشتریان خود را برآورده سازدند البته با ارائه قابلیت های سازگار! در حالت ای...

تعاریف و اصطلاحات گمرکی

107- تعاریف و اصطلاحات گمرکی

گمرک (customs) :  تشکیلاتی است دولتی که عهده‌دار اجرای قوانین گمرکی، وصول حقوق و عوارض ورودی و صدوری، انجام تشریفات واردات، ترانزیت و صادرات کالا می‌باشد. حقوق گمرکی : حقوقی است که طبق تعرفۀ گمرکی وضع شده و به اجناس و کالاها هنگام ورود یا صدور از قلمرو گمرکی تعلق می‌گیرد. تشریفات گمرکی : کلیۀ عملیاتی که باید توسط اشخاص ذینفع و گمرک انجام گیرد تا یک کالا صادر و یا وارد گردد. ترانزیت : روش گمرکی است که براساس آن کالاها تحت نظارت گمرک، از یک گمرک به گمرک دیگر حمل می‌گردد. ترخیص : به معنی خارج شدن کالا از گمرک پس از انجام تشریفات گمرکی است. ...

پیاده سازی ISO 9001 بخش دوم

108- پیاده سازی ISO 9001 بخش دوم

عدم انطباقهای خدمت   : درصورت بروز مشکل جهت خدمات فرم اقدام اصلاحی و پیشگیرانه با کد فرم F013.00    جهت این موارد پرشده و پس از تکمیل آن توسط مدیرQC و یا مدیر واحد مربوطه پیگیری تا اثر بخشی انجام می گردد  . لیست اقدامات اصلاحی و پیشگیرانه در فرم F014.00  در سازمان ثبت و نگهداری می شود . مراحل صدور و اقدام بر روي فرم اقدام اصلاحي/پيشگيرانه: درخواست كننده : كليه كاركنان سازمان انجام دهنده اقدام اصلاحي/ پيشگيرانه: در فرم مشخص مي گردد. مسئول پيگيري انجام اقدامات : نماينده مديريت / مدیر واحد مربوطه مسئول كنترل اثربخشي اقدام اصلاحي يا پيشگيرانه: درخواست كننده / نماينده مديريت / مدیر واحد مربوطه تكميل كننده فرم: نماينده مديريت / مدیر واحد مربوطه 5- مسئوليتها :   5-1- مسئوليت اعلام شكايات مشتريان به نماینده ...

 اصطلاحات بازرگانی بین المللی (INCOTERMS)

109- اصطلاحات بازرگانی بین المللی (INCOTERMS)

ارسال کالا از یک کشور به کشور دیگر می تواند مخاطراتی در بر داشته باشد و به همین دلیل اتاق بازرگانی بین المللی در سال 1920  در پاریس تأسیس شد. برای نخستین بار این اتاق در سال 1933  طی اجلاسی در شهر وین در هفتمین کنگره خود مقررات یکسانی را چاپ و تدوین نموده و پس از آن برای سایر موارد نظیر اسناد وصولی، اسناد حمل ، بیمه و غیره نیز مقرراتی منتشر نمود. در سال 1936  برای اولین بار اصطلاحات حاکم بر بازرگانی وضع شد که به INTERNATIONAL COMMERCE TERMS = INCOMERMS  معروف شد. در سال 1980  اتاق بازرگانی بین الملل در نشریه 345 شرایط و مبانی تجارت را مشخص نموده و در سال 1990  با تجدید نظر در اینکوترمز نشریه 460 منتشر شد. در تاریخ 1/1/2000 نشریه شماره 560 منتشر که مفاد آن از تاریخ مزبور تاکنون ملاک عمل بانکهاست و هر سال اصلاحات و تعدیلاتی در آن اعمال می گردد که آخرین نسخه موجود مربوط به 14 آوریل 2010 می باشد. ای...

استاندارد ایزو الزامات كيفيتي جوشكاري ذوبي مواد فلزي

110- استاندارد ایزو الزامات كيفيتي جوشكاري ذوبي مواد فلزي

استاندارد ايزو 3834 الزامات كيفيتي جوشكاري ذوبي مواد فلزي را در شش بخش شامل مي شود. اين استاندارد اخيرا توسط شوراي عالي استاندارد بعنوان استاندارد اجباري بمنظور جوشكاري هاي مورد استفاده در كارگاه هاي ساخت و نصب مورد تصويب قرار گرفت.  استاندارد ايزو 3834 كه توسط سازمان ملي استاندارد ايران نيز در 6 مجلد ترجمه و منتشر شده است در سه سطح الزامات كيفيت جوشكاري را بيان مي نمايد. اين سه سطح شامل 2-3834، 3-3834 و 4-3834 مي باشد كه سخت گيرانه ترين اين الزامات استاندارد 2-3834 است و به ترتيب الزامات آن در استاندا...

مزایای پیاده سازی 9001 ISO

111- مزایای پیاده سازی 9001 ISO

مزایای پیاده سازی استاندارد ایزو 9001 در سازمان چیست؟ فرض کنید قرار است سازمان خود را به گونهای سیستماتیک اداره کنید،از کجا شروع خواهید کرد؟چه الزاماتی را مد نظر قرار خواهید داد؟تنها از علم و تجربه خودتان استفاده خواهید کرد و یا با نظر مدیران و کارکنان سازمان نسبت به پیشبرد کارها اقدام خواهید کرد؟وقتی با اختلاف نظری مواجه می شوید چگونه به حل و فصل آن می پردازید و چه استانداردی را مورد قضاوت قرار خواهید داد؟ اگرچه مدیران سازمان های مختلف برای اداره سازمان خود بسته به شرایط موجود و فرهنگ سازمانی حاکم بر آن،نحوه مدیریت خود را انتخاب می کنند لیکن در بسیاری از موارد مدیران می توانند استانداردهایی را مورد استفاده دهند و استاندارد ایزو 9001 شاید یکی از مناسب ترین ...

استاندارد ایزو اصول و قوانین در ساخت ابنیه

112- استاندارد ایزو اصول و قوانین در ساخت ابنیه

ایزو 2848 – اصول و قوانین در ساخت ابنیه این استاندارد، اهداف هماهنگی مقیاسی را بیان کرده و قوانین کلی مورد کاربرد در تعیین ابعاد ساختمان، جایگزاری و اندازه اجزای سازنده، تجهیزات و اتصالات را مشخص می کند. هماهنگی مقیاسی در طراحی انواع ساختمان، طراحی و تولید تجهیزات مختلف و ساختمان سازی کاربرد دارد.هدف اصلی کمک به اصولی سازی و صنعتی کردن حوزه ساختمان سازی و صنایع وابسته است، این گونه اجزای ساختمانی با اندازه های استاندارد تهیه شده و بطور مناسب در محل نصب و برقرار می شوند، و بنابراین صرفه اقتصادی ساختمان بهبود می یابد. همچنین اهداف دیگر  ...

معایب پیاده سازی ISO 9001 بخش دوم

113- معایب پیاده سازی ISO 9001 بخش دوم

- آسيب شناسي فرآيند پياده سازي استاندارد در بهترين حالت بعد از گذشت 3 ماه تا 6 ماه از زماني كه مشاور فعاليت خود را در سازمان شروع مي كند، گواهينامه استاندارد ايزو 9001 صادر خواهد شد. طي اين مدت و قبل از آن كه گواهي دهنده وارد سازمان شود رويدادهاي گوناگوني به وقوع مي پيوندد. برخي از مهمترين اين رويدادهاي به شرح زير فهرست گرديده اند، ليكن به آنها محدود نمي گردد: انتخاب مشاور و انعقاد قرارداد با وي (اين يك مورد اختياري است) كسب آشنايي مشاور با وضعيت موجود سازمان ارايه آموزش هاي اوليه به كاركنان تاثير گذار سازمان مستندسازي فرآيندها تدوين نظامنامه و ساير مستندات مورد نياز سيستم مديريت كيفيت بازنگري، تاييد و تصويب مستندات فهرست ...

معایب پیاده سازی ISO 9001 بخش اول

114- معایب پیاده سازی ISO 9001 بخش اول

پیاده سازی نامناسب استاندارد ایزو 9001 پیاده سازی نامناسب استاندارد ایزو 9001 در سازمان ها یکی از آسیب هایی است که منتقدین اجرای این استاندارد بین المللی در ایران و کشورهای مشابه از آن همواره یاد کرده اند. فرآیند پیاده سازی استاندارد ایزو 9001 و دریافت  گواهینامه این استاندارد در هر سازمان معمولا با استفاده از یک رویه مشخص که عمدتا سه طرف در آن درگیر هستند انجام می پذیرد. سازمان خواهان گواهینامه، شخص حقیقی یا حقوقی که به عنوان مشاور فعالیت می نماید و سازمان گواهی دهنده سه طرف ذینفع در فرآیند پیاده سازی استاندارد ایزو 9001 و دریافت گواهینامه این استاندارد هستند و فرآیند پیاده سازی این استاندارد معمولا در چند مرحله مشخص نظیر مستندسازی، اجرای مستندا...

استاندارد ایزو بررسی ساخت و ساز و مواد تشکیل دهنده محصولات

115- استاندارد ایزو بررسی ساخت و ساز و مواد تشکیل دهنده محصولات

BES 6001 چیست؟ استاندارد BRE BES 6001 منتشر شده است برای فعال کردن تولید محصول برای اطمینان از ساخت و ساز و پس از آن اثبات این که محصولات خود را با مواد تشکیل دهنده استاندارد ساخته اند. این استاندارد یک چارچوب برای حکومتداری سازمانی، مدیریت زنجیره تامین و جنبه های زیست محیطی و اجتماعی است که باید به منظور خطاب به اطمینان از مسئول سفارش از محصولات ساخت و ساز است استفاده شود. ، ارزیابی مستقل شخص ثالث و صدور گواهینامه در برابر الزامات BES 6001 و سپس توانایی سازمان برای اث...

 الزامات ISO 9001 بخش اول

116- الزامات ISO 9001 بخش اول

...ماً بهبود بخشند تا رضایت مشتریان و سایر طرف های ذینفع تامین گردد. ساختار استاندارد ایزو 2008: 9001 1. دامنه کاربرد: در گواهینامه ایزو هرشرکت که بعد از ممیزی خارجی دریافت می شود دامنه فعالیت آن شرکت ثبت می شود. 2. استاندارد مرجع: شامل الزامات استاندارد ISO 9001: 2000 می باشد. 3. اصطلاحات و تعاریف: در این استاندارد اصطلاحات و تعاریف زیر وجود دارند: · سازمان (Organization): سیستم اجرا کننده ISO، تحت عنوان سازمان نام دارد. · تأمین کننده (Supplier): شرکت ها یا افرادی که مواد یا خدمات به سازمان ارائه می دهند تحت عنوان تأمین کننده تعریف می شوند. · فرایند (Process): مجموعه ای از فعالیت های مرتبط به هم که موجب تبدیل ورودی به خروجی می شود. · اثربخشی (Effectiveness) : میزان تحقق فعالیت های برنامه ریزی شده و کسب نتایج برن...

استاندارد ایزو رضایتمندی مشتری

117- استاندارد ایزو رضایتمندی مشتری

در عصر جدید، وفاداری مشتری به محصول ارائه شده یک فاکتور مهم برای دستیابی به تجارتی پرسود می باشد. بنابراین، ISO اقدام به تدوین یک سری استانداردهایی نمود که به سازمان ها برای طراحی، نگهداری و توسعه رضایتمندی مشتری از طریق رویکردی نظام مند کمک می کند. این استاندارد مربوط به وعده هایی است که شرکت و یا سازمان در قبال رفتار خود حین ارائه محصول و یا خدمات به مشتری می دهد. ایزو 10001 برای هر سازمانی فارغ از نوع، انداره و محصول ارائه شده می باشد. تعدادی از دلایلی که سازمان به حصول اطمینان از رضایت مشتری از خدمات خود نیاز دارد در زیر آمده است: 91 درصد از مشتریان ناراضی به هیچ وجه دوباره حاضر به خ...

 الزامات ISO 9001 بخش دوم

118- الزامات ISO 9001 بخش دوم

3-2-4- کنترل مستندات کنترل بر روی مستندات و سوابق باید در سازمان صورت گیرد. سوابق نوع خاصی از مستندات هستند که باید طبق الزامات بند 4-2-4 تحت کنترل قرار گیرند. · تصویب مستندات از نظر کفایت، قبل از صدور · بازنگری و به روز رسانی بر حسب نیاز و تصویب مجدد مدارك · حصول اطمینان ازمشخص بودن تغییرات و آخرین وضعیت تجدید نظرمدارك · اطمینان از سهولت دسترسی به نسخ معتبر در مکانهاي استفاده · اطمینان از خوانا بودن مدارك و قابل شناسایی بودن مستمر آن ها · اطمینان از شناسایی و توزیع تحت کنترل مدارک برون سازمانی · پیشگیری از استفاده ناخواسته از مستندات منسوخ شده، مشخص کردن آنها و ذکر دلایل منسوخ نمودن آن ها 4-2-4- کنترل سوابق منظور از نگهداری سوابق ارائه شواهدی مبنی بر انطباق با الزامات و اثربخشی عملیات سیستم مدیریت کیفیت می باشد. این سوابق با...

استاندارد ایزو کسب و کار اشتراکی

119- استاندارد ایزو کسب و کار اشتراکی

BS 11000 از بروز اشتباه از کار مشارکتی با سرمایه گذاری در روابط مشترک کسب و کار کمک میکند . کار مشترک می تواند سبب کسب و کار بزرگ باشد. این به شما امکان دسترسی به خدمات بیشتر، فرصت های بیشتری کار و منابع لازم برای رقابت برای قراردادهای بزرگتر را میدهد. BS 11000 به شما نشان می دهد که چگونه مشکلات شناخته شده از ارتباطات ضعیف را از بین ببرید. این نیز تعریف نقش ها و مسئولیت ها و پشتیبانی از تصمیم مشترک است- ایجاد مشارکت با ارزش تر از کسب و کار شما است. مزایای...

استاندارد ایزو اصول ایمنی غذا

120- استاندارد ایزو اصول ایمنی غذا

اجرای SFBB به مصرف کننده اطمینان می دهد ، غذایی را که مصرف می کند سالم است و هیچ عاملی که باعث به خطر افتادن سلامت وی شود در غذایی که مصرف می کند وجود ندارد . اجرای این استاندارد ، واحد شما را به عنوان یک واحد پایبند اصول ایمنی غذا و دارای مسوولیت اجتماعی معرفی می نماید . طبیعی است این استاندارد ،اعتبار تجارت و فروش مطمئنی را به دنبال خواهد داشت . SFBB یک استاندارد ساده و فراگیر برای ایمنی و سلامت مواد غذایی است. این استاندارد قابلیت کاربرد برای واحد ها زیر را دارد: رستوران ها ، رستوران های هتل ها آشپزخانه های صنعتی ، آ...

 الزامات ISO 9001 بخش سوم

121- الزامات ISO 9001 بخش سوم

2-6-5- ورودی های بازنگری ورودی های بازنگری مدیریت باید شامل اطلاعات زیر باشند: · نتایج ممیزی ها · بازخورد مشتری · عملکرد فرایند و انطباق محصول · وضعیت اقدامات اصلاحی و پیشگیرانه · پیگیری اقدامات تعیین شده در بازنگری های قبلی · تغییرات تأثیرگذار بر سیستم مدیریت کیفیت · توصیه هایی برای بهبود 3-6-5- خروجی بازنگری خروجی بازنگری مدیریت باید مشتمل بر هرگونه اقدامات و تصمیمات در ارتباط با موارد زیر باشد: · بهبود و اثربخشی سیستم مدیریت کیفیت و فرایندهای آن · بهبود محصول در ارتباط با نیازمندی های مشتریان · نیازمندی های منابع 6. مدیریت منابع: 1-6- ...

تجارت B2B

122- تجارت B2B

اصطلاح Business-to-Business به معنای معاملات تجاری بین تجار مانند تولیدکنندگان با بنکداران و فروشندگان عمده یا فروشندگان عمده با خرده فروشان می باشد. عبارت دیگری مانند B2C نیز در دنیای تجارت مرسوم است. B2C یا Business-to-Customer به معنای معامله تجاری بین تولید کننده یا عرضه کننده با مصرف کننده نهایی می باشد. حجم کلی معاملات در B2B بسیار بیشتر از حجم معاملات در B2C است زیرا در زنجیره تولید یک محصول بسیاری معاملات B2B در مواد اولیه و اجزاء تولید شکل می گیرد و این درحالی است که تنها یک معامله B2C مخصوص فروش محصول به مصرف کننده نهایی شکل گرفته است. برای مثال در یک کارخانه تولید خودرو بسیاری معاملات B2B با حجم بالا شامل خرید شیشه، تایر و یا حتی مواد اولیه تولید تایر شکل گرفته و این درحالی است که معامله نهایی که فروش یک خودرو است به عنوان تن...

استاندارد ایزو ارزیابی و گزارش مصرف نهان آب

123- استاندارد ایزو ارزیابی و گزارش مصرف نهان آب

ISO 14046 چیست؟ استاندارد بین المللی است که اصول، الزامات و دستورالعمل های ارزیابی و گزارش مصرف نهان آب را مشخص میکند. این کار به محصولات، فرآیندها و سازمانها بر اساس ارزیابی چرخه حیات اعمال می شود. و یا به عنوان بخشی از یک ارزیابی گسترده تر زیست محیطی - ISO 14046 الزامات و راهنمایی ها برای محاسبه و گزارش مصرف نهان آب به عنوان یک ارزیابی مستقل ارائه می شود. مصرف نهان آب - اصول، الزامات و دستورالعمل ها ISO 14046...

انواع بارنامه

124- انواع بارنامه

1-    بارنامه مقید Dirty B/L نشان دهنده این است که محموله دریافتی دارای عیب و نقص بوده است.به این بارنامه Clause B/L و یا  Foul B/L نیز گفته میشود. 2-    بارنامه شخص ثالثThirt Party B/L در این بارنامه shipper شخصی غیر از ذینفع می باشد، بنابراین برای خریدار ناشناخته است و بانکها معمولا از پذیرش چنین  B/L  خودداری می کنند. 3-    بارنامه دربست  Charter Party B/L این بارنامه دال بر اجاره دربست کشتی توسط صاحب کالا می باشد.و معمولا برای حمل کالاهای فله استفاده میشود. 4-    بارنامه قابل معامله و انتقال Negotiable B/L بارنامه باید به حواله کرد  ( To Order ) صادر شده باشد بارنامه قابل معامله و قابل انتقال است. دارنده این بارنامه می تواند کالا را از شرکت حمل کننده تحویل بگیرد. 5-    ...

استاندارد ایزو حاکمیت ملی

125- استاندارد ایزو حاکمیت ملی

BS 13500 چیست؟ BS 13500 سال 2013 به عنوان یک استاندارد حاکمیت ملی برای سازمان ها از همه نوع و اندازه ایجاد شده است. سازمانهای حرفه ای، ادارات دولتی و شرکت های خصوصی در حال توسعه قانون BS 13500 در پاسخ به تقاضا برای صنعت و ایجاد چارچوب حکومتی مشترک برای همه شرکتها و سازمانها است قانون تمرین برای ارائه اداره موثر BS 13500  حاکمیت سازمانی خوب منافع مالی و شهرت را به ارمغان می آورد. BS 13500 در تابستان 2013 به عنوان یک استاندارد حاکمیت ملی برای سازما...

 الزامات ISO 9001 بخش چهارم

126- الزامات ISO 9001 بخش چهارم

5-3-7- تصدیق طراحی و توسعه برای تصدیق طراحی و توسعه باید با استفاده از ترتیبات برنامه ریزی شده از لحاظ شدن ورودی های طراحی در خروجی های آن اطمینان حاصل شود. همچنین سوابق تصدیق طراحی و اقدامات انجام شده در این خصوص نیز باید نگهداری شوند. 6-3-7- صحه گذاری طراحی و توسعه صحه گذاری طراحی و توسعه بمنظور کسب اطمینان از توانایی طرح حاصله در تامین نیازمندی های مصرف انجام می گیرد. این کار باید قبل از ارسال یا کاربرد آن انجام شود و سوابق مربوطه نیز باید نگهداری شوند. 7-3-7- کنترل تغییرات طراحی و توسعه هرگونه تغییر در طراحی و توسعه باید شناسایی و مدون شوند و همچنین باید مورد بازنگری، تصدیق و صحه گذاری قرار گیرند و قبل از اجرا تایید گردند. سوابق مربوط به تغییرات باید نگهداری شوند. 4-7- خرید 1-4-7-...

 الزامات ISO 9001 بخش پنجم

127- الزامات ISO 9001 بخش پنجم

8. اندازه گیری، تجزیه و تحلیل و بهبود: 1-8- کلیات سازمان باید فرایندهای پایش، اندازه گیری، تجزیه و تحلیل و بهبود را جهت نیل به مقاصد زیر طرح ریزی و اجرا نماید: · اثبات انطباق محصول · اطمینان از انطباق سیستم مدیریت کیفیت · بهبود اثربخشی سیستم مدیریت کیفیت برای انجام این فرایندها، روش های کاربردی نظیر فنون آماری و دامنه کاربرد آنها باید تعیین گردند. 2-8- نظارت و اندازه گیری 1-2-8- رضایت مشتری یکی از معیارهای عملکرد سیستم مدیریت کیفیت نظر مشتری از لحاظ برآورده شدن انتظارات وی توسط سازمان می باشد که سازمان موظف است این اطلاعات را جمع آوری کرده و تحت نظارت و کنترل قرار دهد. روش های جمع آوری این اطلاعات و بکارگیری آن ها نیز باید تعیین شوند. برای دستیابی به نظرات مشتریان در...

مستندات ISO 9001

128- مستندات ISO 9001

...مراحل  استقرار سیستم مدیریت کیفیت در هر سازمانی می باشد در این مقاله اهمیت مستندسازی ایزو 9001  ( طراحی سیستم مدیریتی ) و مستندات مورد نیاز ایزو برای سازمان ها تشریح می گردد چرا مستندات ایزو 9001 در سازمان بطور کامل اجرا نمی شود ؟ چرا سازمان های دریافت کننده گواهینامه ایزو  ،  مستندات ایزو را جدا از فرم های سازمانی خود می دانند ؟ بسیاری از سازمان هایی که گواهینامه سیستم مدیریت کیفیت  ISO 9001  را اخذ نموده اند پس از ممیزی صدور گواهینامه و دریافت گواهینامه ایزو ، مستندات طراحی شده را استفاده نمی کنند و به همان روش قبل از پیاده سازی ایزو فعالیت های خود را انجام می دهند مهمترین دلایل اساسی  عدم استفاده از مستندات ایزو پس از اخذ گواهینامه ایزو دربسیاری از سازمان ها  چیست ؟ -    مشارکت نداشتن مسئولین فرآیندها درمراحل طراحی مستندات ایزو -    طراحی تعداد زیاد  مستندات و فرم ها در سازمان  توسط تیم طراح سیستم یا مشاور ایزو منجر...

پیاده سازی OHSAS 18001

129- پیاده سازی OHSAS 18001

نحوه ی پاده سازی OHSAS 18001 سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی OHSAS 18001 عموما شرکت کنندگانی که دوره  مبانی و مستندسازی و تشریح الزامات  سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی OHSAS 18001 را طی می نمایند فقط با الزامات سیستم مدیریت ایمنی ، بهداشت شغلی OHSAS 18001  آشنا می شوند و  با نحوه مستندسازی الزامات استاندارد OHSAS 18001 بصورت کلی آشنا می شوند در دوره پیاده سازی سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی OHSAS 18001 علاوه بر مرور الزامات استاندارد OHSAS 18001 ، با قوانین و الزامات قانونی عمومی و اقدامات عمومی مورد نیاز جهت پیاده سازی سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی OHSAS 18001 آشنا می شوید چگونه سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی OHSAS 18001 را در هر سازمان پیاده سازی کنیم ؟ ...

مزایای پیاده سازی OHSAS 18001 بخش اول

130- مزایای پیاده سازی OHSAS 18001 بخش اول

مزاياي ثبت سيستم مديريت براي سازمانها : شرکتها و سازمانها صرفنظر از نوع و اندازه و ميزان سود آوري علاقمندي زيادي براي ثبت سيستمهاي مديريتي همچون ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001 دارند، زيرا بايد نيازهاي بازار، رضايت مشتري يا نيازمنديهاي قانوني و تجاري را پوشش دهند. اجراي سيستماتيک و موفق اين استانداردها با هدف ارتقاء بهره وري و کاهش هزينه موجب مي شود سازمانها از قابليت رقابتي بالا برخوردار گردند و به سود آوري برسند. علل اساسي علاقمندي سازمانها براي دريافت گواهينامه هاي استاندارد بين المللي ISO عبارتست از: بهبومزاياي ثبت سيستم مديريت براي سازمانها: شرکتها و سازمانها صرفنظر از نوع و اندازه و ميزان سود آوري علاقمندي زيادي براي ثبت سيستمهاي مديريتي همچون ISO 9001, ISO 14001, OHS...

استاندارد ایزو چرخه ساخت و حیات یک محصول نرم‌‌افزاری

131- استاندارد ایزو چرخه ساخت و حیات یک محصول نرم‌‌افزاری

با توجه به تجارت بین‌‌الملل و نیاز به استفاده از استانداردهایی که مورد قبول کشورها باشد، مؤسسه بین‌‌المللیISO با همکاری مؤسسه IEC با تشکیل گروههای اشتراکی (JTC1) اقدام به تدوین استانداردهای بین‌‌المللی برای تولید و مستندسازی محصولات نرم‌‌افزاری نمودند. استاندارد ISO/IEC 12207 که در سال 1995 ارائه شد توصیه‌‌هایی برای کل چرخه ساخت و حیات یک محصول نرم‌‌افزاری پیشنهاد کرده است. پس از آن انجمن IEEE که مهمترین انجمن حرفه‌‌ای بین‌‌المللی در تدوین استانداردهای مهندسی نرم‌‌افزار است به کمک مؤسسه EIA اقدام به بومی‌‌سازی استاندارد 12207 در جامعه امریکا نمود و نسخه بومی شده و بهتر ت...

مزایای پیاده سازی OHSAS 18001 بخش دوم

132- مزایای پیاده سازی OHSAS 18001 بخش دوم

مزاياي پياده سازي OHSAS 18001 پياده سازي سيستم مديريت ايمني و بهداشت حرفه اي مزايایي در پي دارد كه از آن جمله مي توان به موارد زير اشاره نمود. -         نگرش طرح ريزي شده و مستند در رابطه با سلامت و ايمني -          ساختار روشن و واضح مديريت ايمني و بهداشت كار كه مشخص كننده محدوده مسئوليتها مي باشد -          افزايش آگاهي و دانش كاركنان در ارتباط با موارد ايمني و بهداشت -          ايجاد محيطي امن و سالم -         كاهش ريسك حوادث و بيماريهاي شغلي -          كاهش زمان تلف شده در اثر بيماري و صدمات وارده به كاركنان -        رعايت قوانين و مقررات مربوطه كه موجب كاهش هزينه هاي صرف شده براي پرداخت خسارات و پرداخت جريمه هاي احتمالي...

الزامات OHSAS 18001

133- الزامات OHSAS 18001

الزامات سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی  الزامات عمومی سازمان باید یک سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی را مطابق با الزامات این استاندارد OHSAS ایجاد، مستند، مستقر و نگهداری نماید و به طور مستمر بهبود دهد و چگونگی تحقق این الزامات رانیز مشخص نماید. خط مشی ایمنی و بهداشت شغلی   مدیریت عالی باید خط مشی ایمنی و بهداشت شغلی سازمان را تعریف و تصویب نموده و اطمینان پیدا کند که این خط مشی مطابق با دامنه کاربرد سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی آن بوده و : الف) متناسب با ماهیت و مقیاس ریسک های ایمنی و بهداشت شغلی سازمان است ب) شامل تعهد به پیشگیری از مصدومیت و بیماری و بهبود مستمر مدیریت ایمنی و بهداشت ...

استاندارد ایزو شماره حساب استاندارد

134- استاندارد ایزو شماره حساب استاندارد

ایزو 13616 -استاندارد سازی شماره حساب ها يک سيستم شماره حساب استاندارد مهمترين بخش از محيط بانکداري بهينه در هر کشوري ميباشد.لذا درخصوص تسهيل پردازش پرداختهاي برون مرزي در راستاي افزايش فعاليت پردازش مستقيم ،سرعت بخشيدن به انتقالات پرداختي و ايجاد هزينه هاي سرويس دهي کمتر ،نياز به تعريف استاندارد (شماره حسابهاي بانکي بين المللي) ميباشد که بر مبناي ISO13616  پايه گذاري شده است.پردازش مستقيم توانايی عبور و غنی سازی اطلاعات در بين برنامه های مختلف را گويند تا منجر به کاهش هزينه های پردازش تراکنشها, حذف عمليات اضافی, کا...

مستندات OHSAS 18001 بخش اول

135- مستندات OHSAS 18001 بخش اول

اجرا و عملیات منابع، وظایف، مسئولیت، پاسخگویی و اختیار مدیریت عالی باید مسئولیت نهایی برای ایمنی و بهداشت شغلی و سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی را بر عهده گیرد. مدیریت عالی باید تعهد خود را به وسیله موارد زیر اثبات نماید: الف) حصول اطمینان از در دسترس بودن منابع ضروری برای ایجاد، استقرار، نگهداری و بهبود سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی ب) تعریف وظایف، تخصیص مسئولیت ها و پاسخگویی ها و تفویض اختیارات، به منظور تسهیل مدیریت اثر بخش ایمنی و بهداشت شغلی، وظایف، مسئولیت ها، پاسخگویی ها و اختیارات باید مدونو ابلاغ گردد. سازمان باید عضوی از سطح مدیریت عالی را، با مسئولیت مشخص برای ایمنی و بهداشت شغلی و با صرف نظر از دیگر مسئولیت ها، با وظایف و اختیارات تعریف ش...

مستندات OHSAS 18001 بخش دوم

136- مستندات OHSAS 18001 بخش دوم

بررسی  اندازه گیری و پایش عملکرد سازمان باید روش های اجرای، ایجاد، مستقر و نگهداری، نماید تا عملکرد ایمنی و بهداشت شغلی را به طور منظم پایش و اندازه گیری نماید. این روش های اجرایی باید برا ی موارد زیر تهیه شوند: الف) هر دوی شاخص های کیفی و کمی، متناسب با نیازهای سازمان ب) پایش میزان برآورده شدن اهداف ایمنی و بهداشت  شغلی سازمان ج) پایش اثر بخشی کنترل ها ( برای بهداشت و همچنین برای ایمنی) د) شاخص های پیشگیرانه عملکرد که انطباق با برنامه های ایمنی و بهداشت  شغلی، کنترل ها و معیارهای عملیاتی را پایش می کند ه) شاخص های واکنشی عملکرد که بیماری، رویدادها ودیگر شواهد عملکرد نامناسب ایمنی و بهداشت شغلی در گذشته را پایش کی کند و) ثبت داده ها ونتایج پایش و اندازه گیری به طوری که جهت تسهیل تجزیه و تحلیل اقدا...

استاندارد ایزو مباحث مسئولیت پذیری اجتماعی

137- استاندارد ایزو مباحث مسئولیت پذیری اجتماعی

گواهینامه SA8000 اثبات می كند كه سیستم پاسخگویی اجتماعی شما با شیوه یك استاندارد طراحی شده بر مبنای بهترین نمونه ها مورد ارزیابی قرار گرفته و با آن منطبق شناخته شده است. این گواهینامه صادر شده توسط مراجع ثبت و صدور گواهینامه به مشتریان شما این اطمینان را می دهد كه شما فرآیندهای درون سازمانی لازم را جهت تضمین حقوق ابتدایی انسانها را در مورد كارمندان خود مستقر نموده اید. استاندارد SA8000 استانداردی جامع، جهانی و قابل تایید می باشد كه جهت ...

پیاده سازی ISO 27001 بخش اول

138- پیاده سازی ISO 27001 بخش اول

مشاوره و پیاده سازی استاندارد ISO 27001 استاندارد بین المللی مدیریت امنیت اطلاعات ISO/IEC 27001استاندارد بین المللی مدیریت امنیت اطلاعات، یک چارچوب مدیریت‌شده برای ارتقاء اثربخشی فرآیندهای امنیت اطلاعات سازمان‌ها فراهم می‌کند. بکارگیری الزامات و ملاحظات این استاندارد به عنوان یکی از چهارچوب های سیستم مدیریت امنیت اطلاعات چه به عنوان یک راهکار داخلی و چه با هدف اخذ گواهینامه ISO 27001 نیازمند دنبال کردن یک رویکرد ساختارمند، توجه به دامنه کسب و کار و داشتن درک درستی از مخاطرات امنیتی کسب و کار سازمان می باشد. شرکت اینفوامن می تواند شما را در زمینه قدم های مورد نیاز برای انطباق با استاندارد راهنمایی کند. تیم ما می تواند: به شما کم...

مزایای پیاده سازی ISO 27001

139- مزایای پیاده سازی ISO 27001

مزایای پیاده سازی ISO 27001 در یک سازمان: امنیت اطلاعات و دارایی های اطلاعاتی؛ حفظ محرمانگی و در دسترس بودن اطلاعات؛ حفظ اطلاعات از بروز تهدیدات، آسیب پذیری ها و مخاطرات در حد امکان؛ آمادگی برای مواجه با حوادثی كه امنیت اطلاعات را به مخاطره انداخته اند؛ ایجاد اطمینان بیشتر برای مدیران، كاركنان، مشتریان و سایر ذینفعان سازمان در مورد امنیت اطلاعات؛ بازگشت هزینه صرف شده برای پیاده سازی ISMS در بلندمدت؛ کاهش هزینه های ترمیم خسارات ناشی از کمبود و نقص موازین امنیتی؛ شناسایی، ارزیابی و حفاظت از دارایی های مهم سازمان همچون: پرسنل کلیدی، دانش پرسنل، اطلاعات سازمان و وجهه و اعتبار سازمان؛ اطمینان از تداوم کسب و کار و كاهش صدمات از طریق ایمن ساختن اطلاعات و كاهش تهدیدها؛ امكان رقابت بهتر با سای...

پیاده سازی ISO 27001 بخش دوم

140- پیاده سازی ISO 27001 بخش دوم

پیاده سازی ISO 27001 بخش دوم عنوان فعالیت حدود مدت زمان (ماه) 1 ارزیابی مقدماتی و تعیین وضعیت موجود و ارائه گزارش به کارفرما 1هفته 2 تشکیل کمیته راهبری و تشریح مسئولیت ها و شرح وظایف آنان و تعیین نماینده مدیریت سازمان و تشریح وظایف نماینده مدیریت ارائه آموزش های تشریح الزامات سیستم امنیت اطلاعات 1هفته 3 برگزاری جلسه آموزش الزامات سیستم مدیریت امنیت اطلاعات و آموزش مستند سازی سیستم مدیریت امنیت اطلاعات برای پرسنل درگیر در سیستم مدیریت امنیت اطلاعات 2هفته 4 همکاری کارشناس شرکت با نماینده مدیریت و مدیریت ارشد سازمان در جهت تدوین خط مشی امنیت اطلاعات و تعیین اه...

آنالیز انطباق با ISO 27001

141- آنالیز انطباق با ISO 27001

آنالیز انطباق با استاندارد مدیریت امنیت اطلاعات (ISO27001 Gap Analysis) هدف از آنالیز انطباق با سیستم مدیریت امنیت اطلاعات، ارزیابی میزان انطباق علمکرد و فرآیندهای سازمان شما در 11حوزه استاندارد ISO 27001 است. در پروژه های پیاده سازی سیستم مدیریت امنیت اطلاعات و سازمانهایی که نیاز دارند در یک بازه زمانی کوتاه از میزان انطباق خود را با حوزه ها و کنترلهای استاندارد ISO 27001 و یا به عبارت دیگر وضعیت جاری امنیت اطلاعات در سازمان خود آگاه شوند، انجام آنالیز انطباق راه کاری مناسب بوده و از چندین جهت بسیار راهگشا می باشد:  آشنایی با سازمان و فرآیندهای امنیتی سازمان  ایجاد دید شفاف و مستند از میزان انطباق شرکت در برابر الزامات استاندارد ...

 ارزیابی و مدیریت مخاطرات ISO 27001

142- ارزیابی و مدیریت مخاطرات ISO 27001

 ارزیابی و مدیریت مخاطرات امنیت اطلاعات  (Information Security Risk Assessment & Mangement) ما بر این باوریم موفقیت اصلی تمامی سیستم های مدیریت امنیت اطلاعات در گروی یک سیستم ارزیابی و مدیریت مخاطرات کارا می باشد. امروزه سازمان های مدرن براساس سطح مخاطرات کنترل شده خود دسته‌بندی می شوند و با وجود اینکه سازمان های زیادی باور دارند که به نحو مناسبی مخاطرات را مدیریت می نمایند، این امر معمولا به صورت مشهود، تکرارپذیر یا دائمی به طوری که به عنوان پشتیبانی برای اتخاذ تصمیمات اثربخش عمل کند، صورت نمی گیرد. مدیریت مخاطرات امنیت اطلاعات با توجه به رشد روزافزون مقررات و الزامات در زمینه توانمند نمودن سازمان (Corporate Governance) مثل ISO38500، Basel II، Sarbanes-Oxley, ...

آسیب پذیری های امنیتی ISO 27001

143- آسیب پذیری های امنیتی ISO 27001

ارزیابی آسیب پذیی های امنیتی (Vulnerability Assessment) آسیب‌پذیری‌های موجود در نرم‌افزارهای کاربردی، سیستم‌های عامل، سرویس‌دهنده‌ها و تجهیزات شبکه هرساله خسارات مالی و بعضا ضایعات جبران‌ناپذیری را برای شرکت‌های تجاری، دولت‌ها و حتی اشخاص حقیقی پدید می‌آورد. سرقت اطلاعات محرمانه و تخریب اطلاعات ارزشمند در سازمان‌ها در کنار عواقب سوء ناشی از عدم توانایی در جلوگیری حملات امنیتی که چهره و شهرت سازمان‌ها را در برابر افکار عمومی خدشه‌دار می‌کند، براحتی قابل جبران نخواهد بود. عدم توجه و یا آگاهی توسعه دهندگان نسبت به مسائل امنیتی در کنار فاکتور فشار شدید ناشی از رقابت در بازار، عدم بکارگیری چرخه‌ مناسب توسعه امن نرم‌افزار (SDLC) و عدم انجام بررسی‌های امنیتی پیش از انتشار نرم‌افزارها باعث پیدایش ...

تست نفوذ ISO 27001

144- تست نفوذ ISO 27001

تست نفوذ (Penetration Test) تست نفوذ روشی برای ارزیابی امنیتی شبکه، سرویس‌ها و کاربردها در یک سازمان است که در آن رفتارهای واقعی یک یا گروهی از مهاجمین توسط تیم ارزیاب شبیه‌سازی می‌شود. در این روش ارزیابی امنیتی، ضمن اقدام به جمع‌آوری اطلاعات و شناخت حداکثری از شبکه، سیستم‌های اطلاعاتی و برنامه‌ها و نرم‌افزارهای مورد استفاده در سازمان هدف، تیم ارزیاب جهت یافتن دسته‌ای از ضعف‌های امنیتی برای دورزدن و از کار انداختن کنترل‌ها و محافظ‌های امنیتی، و بدست آوردن یا ارتقاء دسترسی تلاش می‌کند. در اجرای تست نفوذ انواع ضعف‌ها و آسیب‌پذیری‌های امنیتی در حین اجرای حملات مدنظر هستند و به جای داشتن نگاه مستقل به هر آسیب‌پذیری، ترکیب آنها توسط تیم ارزیاب برا...

ISO 27001 (امنیت اطلاعات) بخش2

145- ISO 27001 (امنیت اطلاعات) بخش2

طراحی و معماری شبکه های بی سیم و امن سازی شبکه های بیسیم خدمات طراحی، عارضه یابی و امن سازی شبکه LAN بی‌سیم (WLAN) بهبود پهنای باند و کیفیت سرویس در شبکه‌های LAN بی‌سیم در کنار گسترش استفاده از کامپیوترهای قابل حمل و دیگر ادوات الکترونیکی مجهز به کارت شبکه بی‌سیم، به افزایش استفاده از این شبکه‌ها در سطح سازمان‌ها منجر شده است. شبکه‌های  بی‌سیم علاوه بر ایجاد امکان جابجایی پوشش فراگیرتری را در محل فیزیکی سازمان پدید می‌آورند و در صورت طراحی مناسب نیاز به کابل کشی و هزینه‌های آن را مرتفع می‌نمایند. با این حال همین مزیت مشکلات امنیتی جدیدی پیش‌روی سازمان قرار می‌دهد که از آن جمله می توان به عدم داشتن کنترل ...

پیاده سازی 10004 ISO

146- پیاده سازی 10004 ISO

پیاده سازی 10004 ISO یکی از عوامل کلیدی موفقیت سازمان رضایت مشتری از سازمان و محصولات آن است . بنابراین کنترل و سنجش رضایت مشتری ضروری است. اطلاعات بدست آمده از کنترل و اندازه گیری رضایت مندی مشتری می تواند در شناسایی فرصت هایی کمک کند که در ارتقای استراتژی  ها، محصولات ، فرایند ها و ویژگی ها کمک کند که در نظر مشتریان ارزشمند بوده و اهداف سازمان را تامین می کند. چنین پیشرفت هایی اعتماد مشتری را مستحکم کرده و مزایای اقتصادی و امثال آن را به همراه دارد. چنین اصول فنی برای سازمان در راستای بکارگیری فرایندهای موثر در کنترل و سنجش رضایتمندی مشتری کمک کننده است.   1    شناخت وضع موجود سازمان بر اساس استاندارد ISO 10004:2010 مشتمل بر ساختار سازماني، فرآين...

 ISO 27001 (امنیت اطلاعات) بخش1

147- ISO 27001 (امنیت اطلاعات) بخش1

...ازی ساختار فیزیکی شبکه معرفی خواهد گردید. در فرآیند طراحی سعی می گردد بستر ارتباطی شبکه اعم از معماری فیزیکی و منطقی از ابعاد مختلفی مانند نقاط حضور تجهیزات، لینک های ارتباطی، وجود یا عدم وجود افزونگی در سطوح مختلف شبکه با هدف شناسایی نیازمندی ها و نقاط ضعف مورد ارزیابی قرار گیرد و با توجه به ارزیابی ها، کنترل های امنیتی تعریف شده و استانداردهای از جمله ISO/IEC 27033 و ISO/IEC 18028 اجرایی سعی شده است با پوشش دادن کنترل های امنیتی، نیازهای کارفرما نیز در طراحی ها مورد ارزیابی قرار گیرد و به عنوان پارامترهای طراحی در طرح پیشنهادی ارائه شود...

ISO 14001 (محیط زیست)

148- ISO 14001 (محیط زیست)

تعاریف ایزو 14001 مزایای ایزو 14001 تنها مورد استفاده سازمان اتخاذ کنند نیست. صاحبان سرمایه همجوار و گروه های زیست محیطی نیز از بهره برداران به القوه آن هستند. بصورت معمول یک سازمان یک پروسه کلی به خدمت می گیرد تا تشخیص دهد چه محصولات، خدمات و یا فعالیت هایی را در پاسخ به بازار باید تولید کند. این برنامه ریزی استراتژیک و جامع اغلب شامل مراحل برنامه ریزی، انجام، چک و عمل است. ایزو 14001 نیز برپایه همین مراحل بنا شده. در ایزو 14001 مرحله اضافه دیگری وجود دارد که بر پیشرفت مستمر تاکید دارد. تعاریف مربوط به ایزو 14001 : • پیشرفت مستمر : پروسه بهبود سیستم ...

 استاندارد HACCP (ایمنی غذایی)

149- استاندارد HACCP (ایمنی غذایی)

 استاندارد HACCP تحلیل خطر و کنترل نقاط بحرانی (HACCP) یک رویکرد پیشگیری کننده نظام مند برای ایمنی غذا و دارو است که به پیشگری خطرات فیزیکی، شیمیایی، و بیولوژیکی می پردازد تا اینکه آن ها را در محصول نهایی بازرسی کند. HACCP در صنعت غذایی برای شناسایی خطرات به القوه غذایی استفاده می شود، سپس با انجام کنترل نقاط بحرانی می توان ریسک خطرات شناسایی شده را کاهش داد و یا از بین برد. این سیستم در تمام مراحل تولید غذا و پروسه های آماده سازی شامل بسته بندی و توزیع استفاده می شود. پیش از HACCP در دوران جنگ جهانی دوم سیستمی به شکل نظارت بر پروسه تولید اجرا می شد زیرا آزمایش سنتی «انتهای خط» راهکار موثری برای شناسایی خمپا...

پیاده سازی ISO 31000

150- پیاده سازی ISO 31000

پیاده سازی ISO 31000 1    شناخت وضع موجود سازمان بر اساس استانداردISO 31000 مشتمل بر ساختار سازماني، فرآيند هاي اصلي سازمان ، داده هاي جاري درارتباط با الزامات سيستم مورد نظرو ارائه گزارش وضع موجود به کارفرما 2      تعریف ساختار سازمانی و شناسایی فرایندها و تدوین نقشه فرایندهای سازمان 3    تعيين مسئوليتها، اختيارات و ارتباطات كاري كاركنان مؤثر بر سيستم مديريت ISO 31000 و نيز همكاري در تعيين و انتخاب نماينده مديريت، مميزان داخلي و تعيين جايگاه آنها در چارت سازماني 4    برگزاری دوره های آموزشی تشریح الزامات و مستندسازی ISO 31000 برای پرسنل 5    مشارکت و همکاری در تدوین خط مشی ریسک و اهداف کلان کیفی و تهیه برنامه عملیاتی اهداف 6     تدوين روش اجرايي مورد نياز در رابطه با انجام ...

 ISO 26000 ( مسئولیت اجتماعی)

151- ISO 26000 ( مسئولیت اجتماعی)

ایزو 26000 استاندارد راهنما است و نکاتی در مورد مسئولیت اجتماعی ارائه می دهد. و استاندارد گواهی نخواهد بود ولی فعالیت های بهتری ارائه می دهد که سازمان ها می توانند این اصول را در فعالیت ها، زنجیره تامین و بازار خودشان بکار گیرند. این استاندارد ، مسئولیت اجتماعی را بعنوان مسئولیت سازمان تعریف می کند که اثرات تصمیم گیری و فعالیت های آن بر جامعه و محیط زیست را از طریق رفتار اخلاقی و شفاف بیان می کند: در توسعه پایدار ، شامل سلامتی و رفاه جامعه دخالت دارد. انتظارات سهامداران را لحاظ می کند مطابق با قانون عملی بوده و با نمودهای بین المللی رفتار منطبق است در سازمان یکپارچه شده و اجرا می شود این استاندارد برای هر نوع سازمان، کوچک و بزرگ، دول...

پیاده سازی ISO 26000

152- پیاده سازی ISO 26000

پیاده سازی ISO 26000 1    شناخت وضع موجود سازمان بر اساس استاندارد ISO 26000 مشتمل بر ساختار سازماني، فرآيند هاي اصلي سازمان ، داده هاي جاري درارتباط با الزامات سيستم مورد نظرو ارائه گزارش وضع موجود به کارفرما 2    برگزاری دوره های آموزشی تشریح الزامات و مستندسازی ISO 26000 برای پرسنل 3    تعيين مسئوليتها، اختيارات و ارتباطات كاري كاركنان مؤثر بر سيستم مديريت ISO 26000 و نيز همكاري در تعيين و انتخاب نماينده مديريت، مميزان داخلي و تعيين جايگاه آنها در چارت سازماني 4    تعریف ساختار سازمانی و شناسایی فرایندها و تدوین نقشه فرایندهای سازمان 5    مشارکت و همکاری در تدوین خط مشی کیفیت و اهداف کلان کیفی و تهیه برنامه عملیاتی اهداف 6    تدوين روش اجرايي كنترل مدارك و سوابق و بررسي مدارك موجود از نظر تائيد مدارك در حال ...

استاندارد HACCP ( ایمنی غذایی)

153- استاندارد HACCP ( ایمنی غذایی)

HACCP چیست؟ HACCP سیستم معروف بین المللی، علمی در ایمنی غذایی است که برای کمک به اطمینان تولید کننده از ایمنی غذای سالم بکار می رود. HACCP برای پیشگیری، کاهش یا از بین بردن خطرات بیولوژیکی، شیمیائی و فیزیکی ایمنی غذایی بکار می رود که شامل مواردی می شود که با آلودگی تماسی در ارتباط هستند. چه کسی HACCP را استاندارد می کند؟ HACCP توسط کمسیون آلودگی های کودکس استاندارد بین المللی گرفت که این شرکت سازمان غذا و کشاورزی (FAO) و سازمان سلامت جهانی (WHO) سازمان بین الملل را بمنظور ارتقاء استانداردهای غذایی بن...

پیاده سازی استاندارد HACCP

154- پیاده سازی استاندارد HACCP

پیاده سازی استاندارد HACCP 1     تشکیل تیم ایمنی مواد غذایی: انتخاب راهبر تیم ایمنی مواد غذایی و تشكیل و توجیه تیم ایمنی مواد غذایی و تعیین مسئولیت های ایشان و دیگر اعضای پروژه 2   شناسایی شرایط جاری و وضعیت موجود سازمان براساس استاندارد HACCP 3     طرحریزی و تحقق محصول ایمن 4   تدوین خط مشی ایمنی مواد غذای و تدوین اهداف سیستم ایمنی مواد غذایی 5    تعیین برنامه های پیش نیازیPRP ، مراحل مقدماتی تجزیه و تحلیل خطر، ویژگی های فرآورده و تدوین مشخصات محصول نهایی 6     تصدیق، صحه گذاری و بهبود سیستم مدیریت ایمنی مواد غذاییCCP 7   استقراربرنامه HACCP ، به روز آوری اطلاعات اولیه و مستندات مرتبط با PRP ها و طرح HACCP 8    حضور مشاور در مرحله مميزي نهايي (Final-Audit) كه توسط شرکت گواهی دهنده (CB) انجام می شود و مشاور ...

10002 ISO (کنترل شکایات)

155- 10002 ISO (کنترل شکایات)

ایزو 10002 با کنترل موثر شکایات شانس زیادی برای بررسی درخواست مشتریان خواهید داشت. و می توانید شکایت مشتری را به رضایت آن تبدیل کنید. مخصوصا زمانیکه شما شکایات را فرصتی برای پیشرفت چرایی و چیستی کار می پندارید . ایزو 10002 می تواند به شما کمک کند تا به این امر برسید که بدون توجه به اندازه و ماهیت شرکت شما می باشد. سیستم مدیریت شکایات مشتریان بعنوان نیاز اصلی و ضروری هر شرکتی می باشد. مخصوصا شرکت هائی که می خواهند موفق شوند و موفق بمانند. رضایتمندی مشتری در ایزو 10002 چیست؟ کنترل شکایات مشتریان خیلی بیشتر از آنچه که شما خدمات می دهید انتظار دارند. و رقیبان شما به سختی تلاش می کنند تا این انتظارا...

پیاده سازی ISO 10002

156- پیاده سازی ISO 10002

پیاده سازی ISO 10002 1    شناخت وضع موجود سازمان بر اساس استاندارد ISO 10002:2004مشتمل بر ساختار سازماني، فرآيند هاي اصلي سازمان ، داده هاي جاري درارتباط با الزامات سيستم مورد نظرو ارائه گزارش وضع موجود به کارفرما 2    برگزاری دوره آموزشی ISO 10002:2004 برای پرسنل مرتبط با سیستم مدیریت رسیدگی به شکایات مشتریان 3    تعيين مسئوليتها، اختيارات و ارتباطات كاري كاركنان مؤثر بر سيستم مديريت امور مشتریان و نيز همكاري در تعيين و انتخاب نماينده مديريت، مميزان داخلي و تعيين جايگاه آنها در چارت سازماني 4   تدوین نظامنامه سیستم رسیدگی به شکایات مشتریان 5    مشارکت و همکاری در تدوین خط مشی و اهداف کلان کیفی و تهیه برنامه عملیاتی اهداف 6    تدوين روش اجرايي مورد نياز در رابطه با انجام اقدامات اصلا...

استاندارد ایزو زيرساخت كليد عمومي (PKI) در سرويس‌هاي مالي

157- استاندارد ایزو زيرساخت كليد عمومي (PKI) در سرويس‌هاي مالي

انستيتوي NIST رهنمودهاي مهمي را در زمينه‌ي آزمون‌هاي امنيتي شبكه بالاخص در رابطه با سيستم‌هاي عامل بيان مي‌كند. استاندارد BASEL II يك استاندارد امنيتي براي بانكداري اينترنتي مي‌باشد. اين استاندارد شامل كنترل‌هاي امنيتي متعددي از جمله "تصديق هويت مشتريان"، "فرايند عدم انكار تراكنش‌هاي برخط"، "كنترل‌هاي مجوزدهي"، "جامعيت داده‌ها در تراكنش‌هاي برخط"، "روش‌هاي وارسي" و "محرمانگي اطلاعات بانكي" مي‌باشد. استاندارد ISO 21188 چارچوبي براي زيرساخت كليد عمومي (PKI) در سرويس‌هاي مالي تعيين مي‌كند. همچنين راه‌حل‌هاي مبتني بر گواهي‌ها...

پیاده سازی ISO 22000

158- پیاده سازی ISO 22000

پیاده سازی ISO 22000 1    شناسایی شرایط جاری و وضعیت موجود سازمان براساس استاندارد  2    تشکیل تیم ایمنی مواد غذایی: انتخاب راهبر تیم ایمنی مواد غذایی و تشكیل و توجیه تیم ایمنی مواد غذایی و تعیین مسئولیت های ایشان و دیگر اعضای پروژه 3     تدوین نظامنامه سیستم مدیریت ایمنی مواد غذایی 4     تدوین خط مشی ایمنی مواد غذای و تدوین اهداف سیستم ایمنی مواد غذایی 5    تدوین روش در جهت آمادگی و واکنش در شرایط اضطراری که می تواند پیامدهایی بر تحقق محصول ایمن داشته 6    تعیین برنامه های پیش نیازیPRP و مراحل مقدماتی تجزیه و تحلیل خطر، ویژگی های فرآورده و تعیین مشخصات محصول نهایی 7    تهیه و تدوین برنامه C&D 8    استقراربرنامه HACCP ، به روز آوری اطلاعات اولیه و مستندات مرتبط با PRP ها و طرح HACCP ...

 ISO 16817 (طراحی محیطی ساختمان)

159- ISO 16817 (طراحی محیطی ساختمان)

ایزو 16817 طراحی محیطی ساختمان – محیط داخلی – پروسه طراحی در محیط بصری ایزو 16817:2012 یک پروسه طراحی ترکیبی برای محیط های بصری داخلی با کیفیت است که جنبه های مهندسی و معماری نور طبیعی و مصنوعی را در بر می گیرد، تا رضایت، سلامت و بازدهی مشتری را به همراه مصرف انرژی و پایداری ساختمان ها تضمین شود. استاندارد ایزو 16817 توسط کمیته فنی ایزو/تی سی 205 – طراحی محیطی ساختمان تهیه گردیده. ایزو/تی سی 205 قواعد کلی در طراحی محیط داخلی ساختمان را فراهم می کند. این قواعد در ایزو 16813 تشریح شده اند و به عاملان دخیل در روند طراحی داخلی اطمینان می دهد که محصولات و خدمات آنها مطابق با نیاز مصرف کننده است. این استاندارد بین المللی برای اع...

 CE ( نشان واردات کالا)

160- CE ( نشان واردات کالا)

استاندارد اروپا امروزه در تجارت، سازمانها و شرکت ها به دنبال بدست آوردن روشها و متدهایی جهت رسیدن به قدرت،رقابت وکاربرد صحیح محصولات در زمینه فعالیت خود نیز میباشند.از دیگر سو متقاضیان و مشتریان امکانات و زمان کافی جهت ارزیابی کالای خریداری شده خود را نیز ندارند، به همین منظور با در نظر گرفتن استانداردهای بین المللی به دنبال محصولاتی با توجه به این استانداردها بوده و سپس اقدام به خرید آنها می نمایند. . دیدگاه اروپا نسبت به تجارت آزاد و حركت آزادانه كالاها،باعث شد تا اروپا با تدوین یك راهنمای جدید راه تجارت آزاد را هموار نماید. این استاندارد با عبارت مخفف CE نشان داده می‌شود، که به منظور استانداردسازی اجباری در بسیاری از محصولات تجاری و صنعتی که در منطقه اقتصادی ار...

 ISO 50001 (مدیریت انرژی)

161- ISO 50001 (مدیریت انرژی)

سیر تاریخی استانداردهای سیستم مدیریت انرژی امروزه يکي از نيازهاي مبرم جوامع انساني و بخصوص صنايع در تمامي کشورها  مسئله مديريت انرژي ميباشد. محدوديت منابع تجديد ناپذير، هزينه بالاي سوخت، آلودگي هاي زيست محيطي و بحرانهاي انرژي و مفهوم توسعه پايدار که هدف غايي تمامي جوامع مي باشد دلايل اصلي توجه به مبحث انرژي ميباشد.در اين راستا استانداردهای مختلفی در خصوص  سيستمهاي مديريت انرژي تدوین شده است که مهمترين آنها  استاندارد آمریکایی ANS/MSE 2000، استاندارد اروپايي EN16000   و استاندارد بین المللی ISO 50001 مي باشد. ISO 50001 چیست؟ ISO 50001:2011 به عنوان است...

ISO 14001 ( زیست محیطی) بخش اول

162- ISO 14001 ( زیست محیطی) بخش اول

مراحل استقرار استاندارد ISO 14000 هدف از کاربرد  ISO١۴٠٠١ ISO١۴٠٠١ به عنوان یک عنصر موثر و فعال در نظام مدیریت، عملکرد زیست محیطی سازمان را بهبود بخشیده، نظام مدیریت را منسجم و استاندارد کرده، اجرا و راهبری امور را هماهنگ ساخته، مدیران را با شیوه های حل مشکلات آشنا نموده و موانع ساختاری موجود را مشخص می سازد. این استاندارد انعطاف پذیر بوده و اجزای آن متناسب با ویژگیهای هر سازمان و نیز قوانین و شرایط محیط زیست هر کشور به شکل واقع گرایانه انتخاب می شود و با هدف برقراری نظام مدیریت زیست محیطی در نظام موجود در یک سازمان، شرکت و... استقرار می یابد، تا با روشی هدفمند و نظام مند، مشکلات و خطرات زیست محیطی مرتبط با فعالیتهای سازمان را در قس...

 ISO 9000 (مدیریت کیفیت) بخش اول

163- ISO 9000 (مدیریت کیفیت) بخش اول

استانداردهای ایزو9000 مجموعه استانداردهاي ISO 9000 در سال 1987 بوجود آمدند . در سال هاي قبل از بوجود آمدن ISO 9000 مفاهيم كيفيت كاملاً گيج كننده شده بودند . معني واژه ي سيستم كيفيت به كرات تغيير مي كرد و گاهي از كشوري به كشور ديگر و حتي در داخل يك كشور مشكل آفرين بود . در اين دوران ، دولت ها و صنايع ، هر روز بيش از پيش اهميت توجه به پيشرفت و بهبود كيفيت را بعنوان عامل موفقيت در رقابت دريافتند . در نتيجه ، استانداردهاي كيفيت بسياري ، توسط مؤسسه ها ، شركت هاي خصوصي و صنايع بوجود آمدند . اگر چه شباهت هايي در اين استانداردها وجود داشت ، اما متابعت از آنها بسيار دشوار مي نمود و بوضوح نياز به تدوين استاندارد در سطح جهاني احساس مي شود . بدين منظور ،ISO   يك كميته فني براي كيفيت بوجود آورد . نتيجه تلاش اين كميته ، مجموعه...

درباره ی ISO 9000 بخش دوم

164- درباره ی ISO 9000 بخش دوم

دريافت گواهي چه مدتي طول خواهد كشيد ؟ مديريت بايد نسبت به تعهد زماني لازم آگاه باشد . حتي براي سازمان هايي كه سيستم هاي كيفيت موجود آنها كارا و كامل هستند ، روند دريافت گواهيISO 9000  معمولاً  به سرعت انجام نمي شود . مديريت همچنين بايد بداند كه اين كار ، فعاليتي يكباره نيست. زمان بندي بستگي زيادي به عواملي چون كامل بودن سيستم كيفيت موجود ، ميزان انگيزه ، روش انتخابي ، وضع مستند سازي موجود و منابع بكار گرفته شده دارد . تجربه بدست آمده از سازمانهاي گوناگون با اندازه هاي مختلف ، كه فرآورده ها و خدمات گوناگوني دارند ، نشان مي دهد كه معولاً زماني بين 12 تا 18 ماه براي فعاليت دريافت گواهينامه ، لازم است . دريافت گواهينامه چقدر هزينه دارد ؟ مديريت بايد آنچه را كه بصورت هزينه هاي مستقيم و هزينه فعاليتهاي داخلي منظور مي گردد ، درك ...

 ISO 9000 (مدیریت کیفیت) بخش سوم

165- ISO 9000 (مدیریت کیفیت) بخش سوم

سازماندهي اجرايي : كميته راهبري كيفيت ISO 9000 استانداري فراگيرست كه به تعهد تمامي مديران و واحدهاي مربوطه نياز دارد . بهترين راه تضمين دخالت مديران اصلي در اجرا ، قرار دادن آنها در يك «  كيمته راهبري كيفيت » است . اين كيمته بايد مسئوول ايجاد ، اجرا و نگهداري سيستم كيفيت باشد . در حالت ايده ال ، مديريت ارشد بايد اين كميته را اداره كند . اما ممكن است مديريت ارشد نتواند وقت كافي براي انجام اينكار را داشته باشد و اين مسئوليت را به شخص ديگري محول نمايد . اگر چه اين را حل ، عملي و متداول است ، اما مديريت ارشد بايد در هر فرصت ممكن فعالانه در كميته راهبري شركت داشته باشد . ساير مديران در گير شدن مديريت ارشد را بعنوان نشاني از تقدس و ارزش اجراي ISO 9000 در نظر خواهند داشت . يك بيانيه مأموريت رسمي بايد توسط كميته راهبري تهيه و به سراسر سازمان...

 ISO 10015 (مدیریت کیفیت)

166- ISO 10015 (مدیریت کیفیت)

...بی به این مهم استفاده از زبان مشترک استاندارد و بومی سازی استاندارد های آموزشی بر مبنای شرایط فرهنگی،اقتصادی و اجتماعی ایران عزیز میباشد. آشنایی نسل جدید با ابزارهای ارتباطی و رسانه ای،معضلات فرهنگی و اقتصادی جامعه از جمله طلاق و ناهنجاریهای اخلاقی و ...،دبیران و اساتید را بر آن میدارد تا در کنار آموزش ،معضلات فوق را شناسایی کرده و در صدد برطرف نمودن آن برآیند. ISO 10015 چیست؟ اصول مديريت كيفيت كه مبناي استانداردهاي سري ISO 9000 (و همچنين استانداردهاي سري  ISO 10000 به عنوان بخشي از آن مجموعه) است بر اهميت مديريت منابع انسا...

مزایای پیاده سازی ISO 10015

167- مزایای پیاده سازی ISO 10015

 مزایای استانداردسازی مراکز آموزشی: آموزش تکنیکها و مهارتهای آموزش نوین به دبیران و اساتید.. شناسایی معضلات و مشکلات آموزشی سازمان به صورت انحصاری و تخصصی از جمله : دانش آموزان بیش فعال،فرزندان طلاق،بچه های لوس،معلولین حرکتی و ذهنی و.... ارائه ی راهکارهای عملی و اجرایی برای معضلات فوق. افزایش اثر بخشی آموزشی سازمان و عملکرد آموزشی اساتید در اثر آموزشهای فوق. اعطای گواهی نامه ی بین المللی Train the Trainers از سازمان C.R.S.Global کانادا مورد تایید کشورهای آمریکا،کانادا،انگلستان،استرالیا و نیوزلند به نام اساتید و دبیران فارغ التحصیل از دوره ی فوق. افزایش وفاداری و چسب سازمانی اساتید در اثر گذراندن دوره و دریافت گواهی نامه ی بین المللی تربیت مدرس. اعطای گواهی نامه ی بین المللی استاندارد فرآیند آموزش اثربخش ایزو 10015 به سازمان و بین الملل...

ISO 50001 (مدیریت انرژی)

168- ISO 50001 (مدیریت انرژی)

ISO50001:2011 چیست؟ اين استانداردسازمانها و شرکتها را با يک ساختار يکسان در جهت استقرار سيسـتم و فرآينــدهاي مورد نياز براي بهبــود اثربخشي انرژي و همچنین آنها را به توسعه و پياده سازي خط مشي و اهداف پيرامون نيازمندي ها و الزامات قانوني در مورد جنبه های انرژی نماید هدايت مي کند. دستاوردها و مزایای سیستم مدیریت انرژی ISO50001:2011 - پايين آوردن هزينه‌هاي انرژي بدون کاهش سطح کيفيت مصرف - آزادسازي منابع مالي و صرف آن در توسعه ساير بخش ها - به حداقل رساندن آسيب‌هاي زيست محيطي ـ پايه گذاري سيستم بهره وري انرژي در سيستمها و تجهيزات انرژي بر اصلي - شناسایی فعالیتهای مرتبط با اهداف و برنامه ها با در نظر گرفتن جنبه های انرژی - اولويت بندي و اجرای پروژه هاي صرفه جويي انرژي - تهيه برنامه آگاه سازي و آموزش پرسنل در زمينه انرژي - شناسايي ...

چرا به ISO 14001:2004 نیازمندیم؟

169- چرا به ISO 14001:2004 نیازمندیم؟

چرا به سیستم مدیریت زیست محیطی  ISO 14001:2004نیازمندیم؟ امروزه با توسعه فعالیتهای اقتصادی و صنعتی در کشور، آثار نامطلوب این فعالیتها بر محیط زیست یکی از مهمترین نگرانی های جامعه را تشکیل داده است. این موضوع از دو جهت مورد توجه صاحبان صنایع و نمایندگان جامعه قرار دارد، صاحبان صنایع نگران این موضوع هستند که بروز این آثار نامطلوب در نهایت منجر به کاهش اعتبار آنها در جامعه و شروع عکس العملهایی باشد که به منظور جلوگیری یا کاهش این آثار نامطلوب بروز می­کند و ممکن است فعالیتهای اقتصادی را دچار رکود یا توقف کند، از طرفی نمایندگان جامعه نگران آثار و طبعات نامطلوب اینگونه فعالیتها بر زندگی نسل امروز و آینده در حوزه محیط زیست هستند. بدین منظورنمایندگان جامعه از جمله س...

مزایای پیاده سازی ISO 14001

170- مزایای پیاده سازی ISO 14001

مزایای استقرارISO 14001:2004 اهمیت دادن به جنبه های زیست محیطی در تولید و یا ارائه خدمات یکپارچه کردن سیستم های مدیریتی و بهبود روش های مدیریت جلب مشتریان بیشتر و افزایش سهم بازار در سطح بین المللی استفاده بهینه از منابع طبیعی حفاظت از محیط زیست و توجه به علائق جامعه در این ارتباط کاهش ضایعات و پسماندها و استفاده از روش های بازیافت اطمینان دادن به مشتریان درمورد تعهد نسبت به مدیریت زیست محیطی   بررسی وضعیت موجود و بازنگری اولیه زیست محیطی شناخت جنبه های بارز زیست محیطی از نظر تاثیر در هوا، آب، زمین، ضایعات، مواد اولیه، فرایند تولید، شرایط عادی و اضطراری و  قوانین والزامات قانونی و مقرراتی آموزش مفاهیم و الزامات سیستم مدیریت زیست محیطی(ISO 14001:2004) مستند سازی سیستم مدیریت زیست محیطی انجام ممیزی داخلی از سیستم مدیریت زیست محیطی و رفع عدم انطباق احت...

 پیاده سازی ISO 20000

171- پیاده سازی ISO 20000

ISO 20000 مشاوره و پیاده سازی مدیریت خدمات فناوری اطلاعات امروزه، حوزه فناوری اطلاعات با معضل جدیدی مواجه شده است که ناشی از حرکت غیرسیستماتیک و رویکرد "رفع مشکل" در این حوزه می باشد. کیفیت پائین ارائه خدمات به کاربران، طولانی شدن حل مسائل سیستم ها، کمبود وقت در برنامه ریزی و توسعه زیرساخت ها و هزینه های مکرر و ...، همه ناشی از نبود یک بستر ساخت یافته در مدیریت فناوری اطلاعات می باشد. ISO/IEC 20000، مجموعه ای یکپارچه از فرآیندهای مدیریتی را جهت ارائه مؤثر خدمات، به سازمان و مشتریان ارائه می دهد. پیاده سازی این استاندارد در سازمان ها ثابت می کند ارائه خدمات کیفی IT...

استاندارد ایزو سازگاری و دسترس بودن ابزار الکترونیکی در آموزش و پرورش

172- استاندارد ایزو سازگاری و دسترس بودن ابزار الکترونیکی در آموزش و پرورش

ایزو 24751 :‌ سازگاری و دسترس بودن ابزار الکترونیکی در آموزش و پرورش ISO/IEC 24751-3:2008 provides a common language for describing digital learning resources to facilitate matching of those resources to learners' accessibility needs and preferences (as defined in ISO/IEC 24751-2). This description is one side of a pair of descriptions used in matching user needs and preferences with education delivery (as described in ISO/IEC 24751-1). ISO/IEC 24751-3:2008 discusses the basic principles adhered to in developing this model for describing digital learning resources. It explains: the assumptions made in developing...

استاندارد ایزو هدایت و مدیریت امنیت شبکه

173- استاندارد ایزو هدایت و مدیریت امنیت شبکه

استاندارد ISO 27033  شیوه هدایت و مدیریت امنیت شبکه را تشریح و توصیف می­نمايد. اين استاندارد بصورت يک استاندارد چند بخشی می­باشد که از استاندارد ISO 18028 مشتق شده است. بخش اول این استاندارد در سال 2009 منتشر شد که در واقع نسخه تغییر یافته ISO 18028-1  است که در سال 2006 منتشر شده بود. بخش اول از اين استاندارد شامل موارد زير می­باشد: پیشنهادات شناسایی، تجزیه ، تحلیل و ریسک امنیت شبکه تعریف کامل از بالا به پایین امنیت شبکه ارائه مروری بر کنترل های امنیتی برای امنیت ش...

ISO 50001 (مدیریت انرژی)

174- ISO 50001 (مدیریت انرژی)

ISO 50001 به مجموعه اجزاء وابسته به هم و دارای تعامل یک سازمان که به منظور ایجاد خط مشی و اهداف کلان انرژی و دستیابی به آن اهداف به کار برده می‌شوند، سیستم مدیریت انرژی گفته می‌شود. سیستم مدیریت انرژی هدف از این استاندارد توانمند سازی سازمان ها به استقرار سیستم ها و فرایندهای لازم برای بهبود عملکرد انرژی شامل کارایی، بهره برداری و مصرف انرژی است. پیاده سازی این استاندارد بین المللی جهت کاهش تصاعد گازهای گلخانه ای و دیگر پیامدهای زیست محیطی و کاهش هزینه انرژی از طریق مدیریت سیستماتیک انرژی در نظر گرفته شده است . این استاندارد بین المللی برای تمام ...

پیاده سازی ISO 50001

175- پیاده سازی ISO 50001

پیاده سازی ISO 50001 1    شناخت وضع موجود سازمان بر اساس استانداردهای ISO 50001:2011 مشتمل بر ساختار سازماني، فرآيند هاي اصلي سازمان ، داده هاي جاري درارتباط با الزامات سيستم مورد نظرو ارائه گزارش وضع موجود به کارفرما 2     تعریف ساختار سازمانی و شناسایی فرایندهای موثر بر انرژی 3    برگزاری دوره های آموزشی تشریح الزامات و مستندسازی ISO 50001 برای مدیران 4    تعيين مسئوليتها، اختيارات و ارتباطات كاري كاركنان مؤثر بر سيستم مديريت انرژی و نيز همكاري در تعيين و انتخاب نماينده مديريت، مميزان داخلي 5    مشارکت و همکاری در تدوین خط مشی سیستم مدیریت انرژی و تهیه برنامه عملیاتی اهداف 6    تدوين روش اجرايي كنترل مدارك و بررسي مدارك موجود از نظر تائيد مدارك در حال استفاده و يا...

ISO 31000 (مدیریت ریسک)

176- ISO 31000 (مدیریت ریسک)

...یت ، فرآیند ، عملکرد یا محصول. پایش و مرور ریسک ها. گزارش دادن و ثبت کردن نتایج به صورت مناسب می باشد. مدیریت ریسک در واقع شناسایی ، ارزیابی و اولویت بندی خطرات است ، که به دنبال آن کمترین میزان خسارت و بیشترین زمان برای جلوگیری از وقوع خسارت را به همراه خواهد داشت . استاندارد ISO 31000 نیز بر این موضوع تاکید دارد که شرکتی که این استاندارد انعکاس نمونه های مناسب و متداول در انتخاب و استفاده از تکنیک های ارزیابی ریسک است و به مفاهیم جدید یا استنتاج شده ای که به سطح قابل قبولی از اجماع حرفه ای نمی رسد اشاره نمی کند. استاندارد  31000 میتواند در طول حیات یک سازمان و در مورد دسته وسیعی از فعالیتها از جمله فعالیتهای استراتژیک و تصمیم گیری ،عملیاتی ، فرایندی ، عملکردی، پروژه ای، تولیدی ، خدماتی، و مالی مورد استفاد...

پیاده سازی ISO 31000

177- پیاده سازی ISO 31000

پیاده سازی ISO 31000 1    شناخت وضع موجود سازمان بر اساس استاندارد ISO 31000 مشتمل بر ساختار سازماني، فرآيند هاي اصلي سازمان ، داده هاي جاري درارتباط با الزامات سيستم مورد نظرو ارائه گزارش وضع موجود به کارفرما 2    برگزاری دوره های آموزشی تشریح الزامات و مستندسازی ISO 31000 برای پرسنل 3    تعيين مسئوليتها، اختيارات و ارتباطات كاري كاركنان مؤثر بر سيستم مديريت ISO 31000 و نيز همكاري در تعيين و انتخاب نماينده مديريت، مميزان داخلي و تعيين جايگاه آنها در چارت سازماني 4    تعریف ساختار سازمانی و شناسایی فرایندها و تدوین نقشه فرایندهای سازمان 5    مشارکت و همکاری در تدوین خط مشی ریسک و اهداف کلان کیفی و تهیه برنامه عملیاتی اهداف 6    تدوين روش اجرايي كنترل مدار...

پیاده سازی ISO 16817

178- پیاده سازی ISO 16817

طراحی دکوراسیون داخلی ایزو 16817 فرآیند طراحی یکپارچه برای دکوراسیون داخلی ساختمان با کیفیت بالا از جمله جنبه های معماری و مهندسی، اعم از روشنایی روزو روشنایی مصنوعی برای رضایت کاربران، رفاه و بهره وری و همچنین عملکرد انرژی و پایداری ساختمان را فراهم می آورد. مراحل اجرای پروژه: 1   شناخت وضع موجود 2    برگزاري جلسه توجيهي براي مديران و كارشناسان كارفرما 3    آموزش مديران و كارشناسان كارفرما قبل از اتمام فعاليت پنج 4    تشكيل كميته راهبري و كميته هاي فرعي مربوطه و توجيه اعضاي آن 5    مستندسازي فرآيندها شامل: طراحي يا اصلاح سيستمهاي مورد نياز تهيه و تدوين نظام نامه كيفيت تهيه و تدوين روشهاي اجرايي تهيه و تدوين دستورالعملهاي كاري تهيه و ت...

ISO IWA 1:2005 (سیستم درمانی)

179- ISO IWA 1:2005 (سیستم درمانی)

ISO IWA 1 راهنمایی هایی را برای هر سازمان بهداشتی فراهم می آورد که در مدیریت، ارائه و یا نظارت محصولات یا خدمات بهداشتی ، نیز آموزش و تحقیق در فرایند مداوم زندگی برای بشریت سر و کار دارند بدون توجه به نوع ، اندازه و محصول و خدمات ارائه شده آنها می باشد. IWA 1 سیستم مدیریت کیفیت- راهنماهایی برای ارتقاء پردازش در سازمان های خدمات بهداشتی، در دسترس می باشد. IWA 1  2003: سیستم های مدیریت کیفیت – اصولی برای بکارگیری ایزو 9001: سال 2000 در آموزش مدیریت سیستم ویژگی کلیدی در بدست آوردن ثبات می شود. بخش مراقبت سلامت بسیار خاص می باشد و نمی تواند عمومی شود کل مدیریت کیفیت با ایزو 9001 ...

پیاده سازی ISO IWA1 : 2005

180- پیاده سازی ISO IWA1 : 2005

پیاده سازی ISO IWA1: 2005 1    برگزاری دوره های آموزشی تشریح الزامات و مستندسازی IWA 1 :  2005 برای پرسنل 2   شناخت وضع موجود سازمان بر اساس استاندارد IWA 1:  2005مشتمل بر ساختار سازماني، فرآيند هاي اصلي سازمان ، داده هاي جاري درارتباط با الزامات سيستم مورد نظرو ارائه گزارش وضع موجود به کارفرما 3    تعيين مسئوليتها، اختيارات و ارتباطات كاري كاركنان مؤثر بر سيستم مديريت کیفیت و نيز همكاري در تعيين و انتخاب نماينده مديريت، مميزان داخلي و تعيين جايگاه آنها در چارت سازماني 4    مشارکت و همکاری در تدوین خط مشی کیفیت و اهداف کلان کیفی و تهیه برنامه عملیاتی اهداف 5    تدوين روش اجرايي كنترل مدارك و سوابق و بررسي مدارك موجود از نظر تائيد مدارك در حال استفاده و يا منسوخ...

ISO IWA 2:2007 (مراکز آموزشی)

181- ISO IWA 2:2007 (مراکز آموزشی)

ISO IWA 2:2007 این استاندارد به منظور کمک به موسسات آموزشی میباشد تا سیستم مدیریت کیفیت بر پایه استاندارد ایزو ۹۰۰۱ را با توجه به شرایط و ویژگی های خاص موسسات طرح ریزی و پیاده سازی نماید. تعریف پروژه این پروژه براساس نظارت سه ساله راهنما ISO IWA 2:2007مطابق با دستوالعمل های ISO(ویرایش چهارم) اجرا می شود. تاثیر راهنمای IWA 2بر بخش بین المللی آموزش با همکاری متخصصان بین المللی سنجیده می شود. این متخصصا...

استاندارد ایزو سیستم مدیریت یکپارچه

182- استاندارد ایزو سیستم مدیریت یکپارچه

استاندارد ISO 90006:2013  اکتبر سال 2013 (چندی پیش) به ثبت رسید. این استاندارد می تواند برای تمامی سازمان ها ( سازمان های کوچک، بزرگ، ساده و پیچیده و ...) اجرا شود.استاندارد ISO 90006:2013 به عنوان راهنمایی برای یکپارچه سازی استاندارد های ISO 9001:2008 و مدیریت فناوری اطلاعات ( استاندارد های IT ) می تواند مورد استفاده قرار گیرد، این استاندارد برای ارزیابانی که به دنبال یک راهنمایی برای ممیزی سیستم مدیریت یکپارچه ...

پیاده سازی ISO IWA 2:2007

183- پیاده سازی ISO IWA 2:2007

   پیاده سازی ISO IWA 2:2007 1    برگزاری دوره های آموزشی تشریح الزامات و مستندسازی IWA 2 : 2007 برای پرسنل 2    شناخت وضع موجود سازمان بر اساس استاندارد IWA 2مشتمل بر ساختار سازماني، فرآيند هاي اصلي سازمان ، داده هاي جاري درارتباط با الزامات سيستم مورد نظرو ارائه گزارش وضع موجود به کارفرما 3    مشارکت و همکاری در تدوین خط مشی کیفیت و اهداف کلان کیفی و تهیه برنامه عملیاتی اهداف 4  تعيين مسئوليتها، اختيارات و ارتباطات كاري كاركنان مؤثر بر سيستم مديريت و نيز همكاري در تعيين و انتخاب نماينده مديريت، مميزان داخلي و تعيين جايگاه آنها در چارت سازماني 5    تدوين روش اجرايي كنترل مدارك و سوابق و بررسي مدار...

استاندارد GMP (صنایع غذایی)

184- استاندارد GMP (صنایع غذایی)

GMP  چیست؟ استانداردهای مواد غذایی توسط موسسه‌های بین‌المللی مانند FAO  و WHO  تدوین می‌شوند. از جمله استانداردهای کدکس، Codex Alimentarious  Commission  است که توسط کمیته مشترک FAO/ WHO  تدوین می‌شود و شامل استاندارد ویژگی‌ها، آیین کار و یا به عبارت بهتر آیین بهداشتی شرایط کار و دستورالعمل‌های مربوط به آنها است. Codex  دو نوع مقررات پایه‌ای را مد نظر قرار داده است: 1 _ رعایت الزامات سیستم ایمنی و بهداشت مواد غذایی (الزامات سیستم) 2 _ رعایت الزامات ماده غذایی ( الزامات محصول) اصول عمومی بهداشت مواد غذایی در اتخاذ و به‌کارگیری مقررات ایجاد شده که به عنوان Codex  Alimentarious Commission CAC/RCP1 – 1969  Rew: 1997  در دسترس قرار داده و شرایط اجرایی GMP به عنوان یکی ا...

استاندارد SFBB (ایمنی مواد غذایی)

185- استاندارد SFBB (ایمنی مواد غذایی)

استاندارد SFBB (ایمنی مواد غذایی) SFBBیک استاندارد ساده و فراگیر برای ایمنی و سلامت مواد غذایی است که در سال 2006 توسط آژانس استانداردهای غذایی انگلستان (FOOD STANDARDS AGENCY) طراحی و در سال 2010 ترجمه و گردآوری شده است. استاندارد SFBB ویژه فست فودها، رستورانها، رستوران هتل ها، کترینگ ها، کافی شاپ ها، قنادی ها، مراکز تهیه غذا، تولیدکنندگان غذاهای آماده و توزیع کنندگان مواد غذایی می باشد. این استاندارد نسبت به سایر استاندارد های ایمنی غذا که در اکثر مواقع با شرایط و امکانات واحد های کوچک صنفی تولیدو طبخ مواد غذایی تناسب ندارد، تفاوت ها ی بارز و قابل توجهی دارد ، ازجمله: - ساده و برای همه با حداقل آموزش ها قابل فهم است . - نیاز به پرداخت هزینه های سنگین برای اجرای شرای...

مزایای استاندراد SFBB

186- مزایای استاندراد SFBB

مزاياي اخذ گواهینامه استاندارد SFBB · سهولت پیاده سازی و هزینه کمتر نسبت به استانداردهای مشابه · اخذ گواهینامه جهت ارائه پیاده سازی الزامات مربوطه · انطباق با قوانین ملی · داشتن کارکنان آموزش دیده · حفظ اعتبار کسب و کار · پیشرفت کسب و کار - عدم نیاز به تهیه مستندات - كاهش هزينه هاي استقرار و صدور گواهينامه نسبت به ساير سيستم هاي بهداشتي موجود - ارائه آموزش‌هاي سريع و كارا به پرسنل جهت انجام وظايف مطابق با الزامات بهداشتي - حصول اطمينان مشتري از بهداشت غذاي مصرفي - كاهش شكايات مشتري و ارتقاء سطح رضايت مشتري - برنامه‌ريزي و سازماندهي از زمان دريافت مواد اوليه تا تبديل به محصول نهايي - استفاده از تجهيزات بهداشتي و استفاده كارآ از ابزارها و امكانات در اختيار - اجراي سيستم به عنوان ...

مزایای استاندارد GMP

187- مزایای استاندارد GMP

 مزایای استقرار استاندارد GMP : 1.   ارزیابی یک سازمان مستقل از وضعیت تولید در شرکت 2.   شناسایی فرصت های بهبود در سازمان 3.   اعلام موارد عدم انطباق با مقررات و قوانین و استاندارد های GMP 4.   صدور گواهینامه و اجازه استفاده از تاییدیه GMP 5.   ایجاد اطمینان در مشتریان و مصرف کنندگان 6.   نظارت مستمر بر شرایط تولید و رعایت مقررات و قوانین   مراحل اخذ گواهینامه : 1- ارزیابی وضع موجود بر اساس الزامات GMP توسط مشاور 2- طراحی یا اصلاح سیستم های موجود اعم از فیزیکی یا سیستمی مورد نیاز با توجه به نظرات اصلاحی کارشناسان رهروان مدیریت 3- هماهنگی با شرکت گواهی دهنده جهت انجام ممیزی و صدور گواهینامه 4- انجام ممیزی و بازنگری مدیریت 5-اجرای سیستم    ...

 ISO 17799 (امنیت اطلاعات) بخش1

188- ISO 17799 (امنیت اطلاعات) بخش1

 ISO 17799 چیست؟ ISO 17799 یک استاندارد مدیریت امنیت اطلاعات شناخته شده است که اولین بار توسط سازمان بین المللی استانداردسازی یا ISO در دسامبر ۲۰۰۰ منتشر شد. ISO 17799 در سطح بالایی بوده، بسیار گسترده است و ماهیتی مفهومی دارد. این روش را می توان روی انواع مختلفی از مشاغل و کاربردها اجرا کرد. همچنین این رویکرد مسئله استاندارد را به مسئله ای بحث برانگیز در میان کسانی که معتقدند استاندارد باید دقیق تر شود تبدیل کرده است. با وجود این ، ISO 17799 در زمینه ای که بطور کلی توسط “دستورالعملها” و “بهترین کارها” اداره می شود تنها “استاندارد” ی است که به مدیریت امنیت اطلاعات اختصاص داده شده است. ...

ISO 17799 (امنیت اطلاعات)بخش2

189- ISO 17799 (امنیت اطلاعات)بخش2

استاندارد ISO 17799 / BS 7799 در دو قسمت منتشر شده است:     (Part1 ISO/IEC17799) یك نظامنامه عملی مدیریت امنیت اطلاعات است مبتنی بر نظام پیشنهادها و به منظور ارائه و ارزیابی زیرساختهای امنیت اطلاعات.     (Part2 BS7799) مشخصات و راهنمای استفاده مدیریت امنیت اطلاعات است كه در حقیقت یك راهنمای ممیزی است كه بر مبنای نیازمندی ها استوار می باشد. بخش اول مشخص كننده مفاهیم امنیت اطلاعاتی است كه یك سازمان بایستی آنها را بكار گیرد، در حالیكه بخش دوم در برگیرنده مشخصه های راهبردی برای سازمان است. بخش اول شامل رهنمودها و توصیه هایی است كه هدف امنیتی و كنترل را ...

نظام ISO 17799

190- نظام ISO 17799

نظام مدیریت امنیت اطلاعات   نظام مدیریت امنیت اطلاعات ISMS، در مجموع یك رویكرد نظاممند به مدیریت اطلاعات حساس به منظور محافظت از آنهاست. امنیت اطلاعات چیزی فراتر از نصب یك دیواره آتش ساده یا عقد قرارداد با یك شركت امنیتی است. در چنین رویكردی بسیار مهم است كه فعالیت های گوناگون امنیتی را با راهبردی مشترك به منظور تدارك یك سطح بهینه از حفاظت هم راستا كنیم. نظام مدیریتی مذكور باید شامل روش های ارزیابی، محافظت، مستندسازی و بازنگری باشد، كه این مراحل در قالب یك چرخه (PDCA(PLAN-DO-CHECK-ACT تحقق پذیر است. (چرخه یادشده نقش محوری در تشریح و تحقق استاندارد ISO 9001...

پیاده سازی ISO 17799

191- پیاده سازی ISO 17799

مراحل اجرای نظام مدیریت امنیت اطلاعات پیاده سازی ISMS در یك سازمان این مراحل را شامل می شود:    آماده سازی اولیه: در این مرحله باید از همراهی مدیریت ارشد سازمان اطمینان حاصل شده، اعضای تیم راه انداز انتخاب شوند و آموزش ببینند. باید توجه شود كه امنیت اطلاعات یك برنامه نیست بلكه یك فرایند است. تعریف نظام مدیریت امنیت اطلاعات: این مرحله شامل تعریف چشمانداز و چهارچوب نظام در سازمان است. لازم به ذكر است كه چگونگی این تعریف از مهمترین عوامل موفقیت پروژه محسوب می شود. ارزیابی مخاطرات: باید به بررسی سرمایه هایی كه نیاز به محافظت دارند پرداخته و تهدیدهای موجود را شناخته و ارزیابی شود. در این مرحله باید میزا...

ISO 10013 (مدیریت کیفیت)بخش1

192- ISO 10013 (مدیریت کیفیت)بخش1

1- معرفي استاندارد ISO 10013 اين استاندارد با عنوان "راهنمايي هاي براي تهيه مستندات سيستم مديريت كيفيت" راهنمايي هايي براي تهيه و برقرار نگه داشتن مستندات موردنياز براي ايجاد اطمينان از سيستم مديريت كيفيت اثربخش كه متناسب با نيازهاي خاص سازمان نيز باشد، ارايه مي دهد. استفاده از اين راهنماي يه ايجاد يك سيستم مدون همان گونه كه در استاندارد سيستم مديريت كيفيت مورد كاربرد الزام شده است، كمك مي نمايد. راهنمايي هاي ارايه شده در اين استاندارد، علاوه بر سيستم مديريت كيفيت بر طبق استانداردهاي خانواده ISO 9000 مي تواند براي مدون كردن ساير سيستم هاي مديريت از قبيل سيستم هاي مديريت زيست محيطي و سيستم هاي مديريت ايمني نيز به كار رود. 2-...

ISO 10013 (مدیریت کیفیت)بخش2

193- ISO 10013 (مدیریت کیفیت)بخش2

ISO 10013 3-2-5- شرح فعاليت ها ميزان جزييات مندرج در روش اجرايي معمولاً مي تواند بر حسب پيچيدگي فعاليت ها، روش هاي مورد استفاده، سطح مهارتها و آموزش لازم براي افرادي كه فعاليت ها را انجام مي دهند، متفاوت باشد. جدا از ميزان جزييات، موارد زير هر جا كه كاربرد داشته باشند بايستي در تهيه روش هاي اجرايي مدنظر قرار گيرند. الف- مشخص كردن نيازهاي سازمان، مشتريان و تامين كنندگان آن، ب- تشريح فرآيندها به صورت متن و يا نمودارهاي گردش كار مرتبط با فعاليت هاي مورد نياز، پ- تعيين اين كه چه كاري بايستي انجام گيرد، توسط چه شخصي يا كدام واحد سازماني و چرا، چه موقع، كجا و چگونه؟ ت- تشريح كنترل فرآيندها و كنترل هاي مربوط به فعاليت هاي مشخص شده، ث- مشخص كردن منابع مورد نياز براي انجام فع...

استاندارد IMS (مدیریت یکپارچه)

194- استاندارد IMS (مدیریت یکپارچه)

استاندارد IMS سیستم مدیریت یکپارچه با توسعه روز افزون و گرایش رو به رشد سازمان ها به استقرار سیستمهای مدیریت متناسب با اهداف سازمانی و بنا به خواست مشتریان و طرف های ذینفع خود، منطق استقرار همزمان چند سیستم مدیریتی به صورت فراگیر مورد اقبال قرار گرفت.در پاسخگويي به این خواست مشتریان، الگويي را برای مميزی همزمان بر اساس استانداردهای سیستم مدیریت کيفيت ISO 9001، سیستم مدیریت محيط زیست ISO 14001 و سیستم مدی...

 آموزش استانداردهاي IMS

195- آموزش استانداردهاي IMS

 آموزش استانداردهای IMS 3- تشكيل و توجيه اعضاي كميته راهبري ISO 9001 , ISO 14001 , OHSAS 18001  ويرايش  و كميته هاي فرعي مربوطه و تعيين مسئوليتهاي ايشان. 4- بررسي و تعيين جنبه‌ها و پيامدهاي زيست محيطي و بهداشت ايمني و ارزيابي اهميت جنبه ها و ريسكها 5- همكاري و مشاركت مشاور با كارشناسان واحد صنعتي در زمينه طراحي يا اصلاح سيستمهاي مورد نياز و مستندسازي فرآيندها و ...

پیاده سازی استاندارد IMS

196- پیاده سازی استاندارد IMS

برنامه آموزش‌هاي مورد نياز براي استقرار استانداردIMS 1- مستندسازي و تشريح الزامات استانداردهاي  ISO 9001  ويرايش 2008 , ISO 14001  ويرايش 2004 , OHSAS 18001 استاندارد IMS 2- مميزي داخلي الزامات IMS 3- آشنايي با مفاهيم و روشهاي كاليبراسيون 4- آشنايي با مقررات و قوانين زيست محيطي و مقررات ايمني ايران 5- شناسايي، ارزيابي و طبقه‌بندي جنبه‌ها و الزامات زيست محيطي و طبقه‌بندي ريسكها 6- مديريت بحران و آمادگي و واكنش در شرايط اضطراري 7- آشنايي با روشها و فنون آماري بر مبناي استاندارد ISO/TR 10017:2003 8- ايجاد، اجراء و نگهداري نظام آموزش بر مبناي است...

HSE-MS

197- HSE-MS

درباره HSE 1- تاريخچه نظام مديريت بهداشت، ايمني و محيط زيست : در تاريخ 29/11/1380 وزير محترم نفت با استقرار نظام مديريت HSE در صنعت نفت موافقت نمودند و مقرر گرديد  كه پس از بررسي منابع موجود در اين خصوص، مدل و راهنمايي جهت استقرار نظام مديريت بهداشت، ايمني و محيط زيست در دستور كار شوراي مركزي نظارت بر ايمني و آتش نشاني قرار گيرد اين در حالي بود كه بيش از سه سال قبل مطالعات مذكور و انتخاب بهترين گزينه جهت استقرار سيستم كديريت ايمن، اثربخش و كارا بطور غير رسمي شروع شده بود. پس از مصوبه شوراء كميتة كارشناسي و تخصصي ايمني و آتش نشاني جهت انجام مطالعة گسترده در اسناد، سوابق و بررسي هاي دقيق نتايج تجربيات شركت هاي نفتي بين المللي در زمينة استقرار نظام مديريت ...

استاندارد ایزو مدیریت عملکرد زیست محیطی

198- استاندارد ایزو مدیریت عملکرد زیست محیطی

استاندارد ISO 14031:2013 با عنایت به جامع بودن مفهوم مدیریت عملکرد و جامعیت این موضوع در مورد تمامی مفاهیم مدیریتی در سازمان ها(تولید، تعمیر و نگهداری، امور مالی، منابع انسانی، توسعهمحصولات جدید، بازرگانی ، بهره وری و ...) می توان در بساری از سیستمهای مدیریتی از جمله مباحث زیست محیطی از این مفهوم بهره برد. مدیریت عملکرد، سازمان را از تلاش بیشتر به سمت موثر بودن فعالیتها هدایت می نماید. در مدیریت عملکرد علاوه بر پرسنل موارد دیگری چون سازمان ، بخشها (دپارتمان) ، فرایندها، برنامه ها، محصولات خدمات، پروژه ها و کارهای گروهی مد نظر است. در ارزیابی ...

چرا HSE-MS ؟

199- چرا HSE-MS ؟

- چراHSE MS  : بدنبال پيشرفت صنعتي و ورود ماشين آلات به عرصة زندگي افراد و پررنگ تر شدن نقش تجهيزات و دستگاهها در فرآيندهاي كاري و افزايش تعامل انسانها با اجزاي محيط هاي صنعتي سازمانها ، با چالش هاي جديد و مستمري در رابطه با موضوعات سلامت، ايمني و بهداشت مواجه شدند، بطوريكه تنها رعايت قوانين قديمي موجود براي رهايي سازمانها كافي بنظر نمي رسد، لذا براي نجات واعتلاي سازمانها، نيروي انساني، بقاي محيط زيست و جلوگيري از خسارت وارده به تجهيزات و تأسيسات، مديريت يكپارچة HSE براي خاتمه دادن به تمامي دغدغه هاي موجود پا به عرصة صنعت نهاد. سيستم مديريت HSE يك ابزار مدي...

استاندارد ایزو دستورالعمل ایمنی محصول

200- استاندارد ایزو دستورالعمل ایمنی محصول

استاندارد ISO 10377:2013 استاندارد ISO 10377:2013 در 16 آوریل سال 2013 میلادی توسط سازمان استاندارد جهانی منتشر گردید، این استاندارد به عنوان یک راهنما برای ارزیابی تامین کنندگان و مدیریت ایمنی محصولات می باشد و شامل ارائه و معرفی مستندات و الزامات جهت ارزیابی ریسک محصول کارخانجات صنعتی می باشد. به بیانی دیگر می توان گفت استاندارد ISO 10377:2013 الزامات زیر را معرفی می نماید شناسایی، ارزیابی، کاهش و به حداقل رساندن خطرات ارزیابی و مدیریت ریسک ارائه دستورالعملی برای مصرف ...

استاندارد ایزو دستورالعمل تامین کنندگان

201- استاندارد ایزو دستورالعمل تامین کنندگان

استاندارد ISO 10393:2013 آب بسیار داغ را داخل لیوان می ریزید و منفجر می شود. تلفن خود را به برق وصل می کنید و سیم معیوب باعث آتش سوزی می شود. خطاهایی که در طی فرایند تولید رخ می دهند یا تفاوت در آئین نامه ها می توانند منجر به تولید محصولاتی شوند که باید از بازار جمع آوری شده یا مصرف کنندگان را در معرض خطر قرار دهند. هرچه محصولاتی که در کشورهای دیگر تولید می شوند، راه خود را به قفسه های فروشگاه های محلی بیشتر باز کنند، اهمیت یکسان سازی رویه های مربوطه و اشتراک اطلاعات فراخوانی محصول که از طریق آن کشورها از مصرف کنندگان در جای جای جهان محافظت می نمایند،‌ بیشتر آشکار می شود. به منظور حمایت از تلاش های کشورها در مسیر دستیابی به این هدف،‌ ایزو به تازگی استانداردی را منتشر نموده که به ...

الزامات ISO 20000

202- الزامات ISO 20000

اهم الزامات استاندارد ISO 20000 عبارتند از: الزامات سیستم مدیریت شامل: مسئولیت مدیریت الزامات مستند سازی شایستگی آگاهی و آموزش طرح ریزی و اجرای مدیریت خدمات طرح ریزی و مدیریت خدمات اجرای مدیریت و تامین خدمات پایش و اندازه گیری و بازنگری برنامه ریزی و اجرای خدمات جدید یا تغییر یافته فرآیند ارائه خدمات مدیریت سطح خدمات گزارش خدمات تداوم خدمات و مدیریت دسترسی بودجه بندی و حسابرسی خدمات فناوری اطلاعات IT مدیریت ظرفیت مدیریت امنیت اطلاعات فرآیندهای ارتباطات کلیات مدیریت روابط تجاری مدیریت تامین کننده فرآیند تشخیص و رفع    پیشینه مدیریت وقایع مدیریت مشکلا...

طرح شبنم

203- طرح شبنم

طرح شبنم، عنواني است كه اين روزها در ميان فعالان اقتصادي، اصناف، مديران بازرگاني و فروشندگان، دهان به دهان مي‌چرخد و باعث تحولي بزرگ در كنترل سطح عرضه به شيوه‌اي نوين شده است. هر چند اين طرح مزاياي فراواني براي مصرف‌كنندگان، فروشندگان و حتي مجموعه‌هاي نظارتي و مديريتي دارد، اما خلأ اطلاع‌رساني و فرهنگ‌سازي مناسب از مزايا و نحوه عملكرد آن انكارناپذير است. شبكه بازرسي و نظارت مردمي که به اختصار شبنم معرفي شده، طرحي است كه با پيشنهاد و پيگيري ستاد مركزي مبارزه با قاچاق كالا و ارز در وزارت صنعت، معدن و تجارت به منظور شفاف‌سازي گردش كالا و اطلاع از اصالت و قاچاق نبودن آن استفاده مي‌شود. در واقع با نصب يك باركد دوبعدي بر روي کالاست كه مي‌توان كالاي اصلي از تقلبي و قاچاق را شناسايي کرد. شناسايي کالاي اصلي از تقلبي با يك گوشي تلفن همراه كه نرم‌افزار م...

ISO 10014 (مالی و بانکی)

204- ISO 10014 (مالی و بانکی)

چگونگی دستیابی به منافع مالی و اقتصادی از طریق ISO 9001:2008 رهبری وب ( که معمولا دربخش های مالی کنترل و پایش میشوند) ایجاد نمایند. این ارتباط منطقی دردنیای امروز نه تنها یک ضرورت بلکه به امری غیرقابل اجتناب تبدیل شده است و سازمانها میبایست باحرکت به سمت سیستم های یکپارچه ، نظام مندونتیجه گرا، موفقیت اجرایی ومالی فعالیتهای سازمان راتضمین نمایند. مفهومی که برای یکپارچگی (Integration)درطول سالیان گذشته به عنوان تلفیق سیستم های ISO9000,ISO14000و ISO18000 درصنعت به آن اشاره میشد باانتشاراستاندارد ISO 10014وارد فازجدیدی شده است. دراستانداردISO 10014 یکپارچگی(Integration)  تبدیل به مفهومی با دو بعد ...

ISO 17020 (شرکت های بازرسی کننده)

205- ISO 17020 (شرکت های بازرسی کننده)

ISO 17020 ISO 17020  جهت بهره مندی سازمانهای بازرسی کننده و مراجع تائید صلاحیت و دیگر سازمانهای مربوطه با شناسایی صلاحیت سازمانهای بازرسی کننده در نظر گرفته شده است.این مجموعه ممکن است هنگام استفاده در بخشهای مختلف یا بازرسی در حین کار نیازمند تفسیر باشند. هدف از این استاندارد  مشخص نمودن ضوابط عمومی سازمانهای بازرسی کننده بی طرف می باشد.این استاندارد همچنین معیارهای استقلال را نیز مشخص می نماید. دامنه کاربرد: ISO 17020  علاوه بر این می تواند راهنمایی برای ارزیابی،بازبینی و نیز صدور گواهینامه تایید صلاحیت انواع مختلف سازمان های بازرسی کننده توسط مرجع تایید ص...

استانداردسازی مدیریت الگوهای رفتاری پرسنل

206- استانداردسازی مدیریت الگوهای رفتاری پرسنل

...ش کنترل داشته باشد. او به خوبی می داند که چه رفتاری در مقابل مشتری ها دارد. چگونه با آنها سلام و احوالپرسی کرده و به آنها خوش آمد می گوید ، چگونه به مشتری سرویس می دهد، مشکلات آنها را برطرف می کند، و به سوالاتشان پاسخ می دهد. همه این موارد در رده داده های فروش قرار می گیرند. اگر این داده ها مطابق بر استانداردهای از پیش تعیین شده شرکت نباشند، بازده کار کاهش می یابد. وظیفه مدیر عامل در صورت مشاهده چنین وضعیتی تذکر و اصلاح آن است. در هر حال نیکوست که ارگان ها و سازمان ها پیش از رسیدن به نقطه اصلاح خدمه، یکسری فاکتورهای هسته ای اولیه را تعیین کنند، آنها را به کارکنان خود آموزش داده و پرسنل را مجاب کنند که رفتاری من...

ISMSچیست؟

207- ISMSچیست؟

ISMS چیست؟ ISMS مخفف عبارت Information Security Management System به معنای سیستم مدیریت امنیت اطلاعات می باشد و استانداردهایی را برای ایمن سازی فضای تبادل اطلاعات در سازمان ها ارائه می دهد. این استانداردها شامل مجموعه ای از دستورالعمل هاست تا فضای تبادل اطلاعات یک سازمان را با اجرای یک طرح مخصوص به آن سازمان ایمن نماید. اقدامات لازم جهت ایمن سازی فضای تبادل اطلاعات عبارتند از : 1- تهيه طرح‌ها و برنامه‌هاي امنيتي مورد نياز سازمان 2- ايجاد تشکيلات مورد نياز جهت ايجاد و تداوم امنيت فضاي تبادل اطلاعات سازمان 3- اجراي طرح‌ها و برنامه‌هاي امنيتي سازمان مستندات ISMS • اهداف، راهبردها و سياستهاي امنيتي فضاي تبادل اطلاعات دستگاه • طرح تحليل مخاطرات امنيتي فضاي تبادل اطلاعات دستگاه • طرح امن...

ایزو27013 چیست؟

208- ایزو27013 چیست؟

ISO/IEC27013 یکپارچه سازی مدیریت خدمات و امنیت اطلاعات ISO  و IEC ، استاندارد بین المللی جدیدی منتشر نموده اند که به سازمان ها درباره چگونگی یکپارچه سازی استفاده از استانداردهای سیستم مدیریت خدمات و امنیت اطلاعات مشاوره می دهد. ارتباط بین مدیریت خدمات و امنیت اطلاعات آنقدر نزدیک است که غالباً بسیاری از سازمان ها، مزایای پذیرش هر دو استاندارد ISO/IEC 27001 برای امنیت اطلاعات و استاندارد ISO/IEC 20000-1 برای مدیریت خدمات را به رسمیت می شناسند . استاندارد جدید ISO/IEC 27013:2012 ، فناوری اطلاعات – شیوه های امنیتی – دستورالعمل ...

استاندارد ایمنی و بهداشت

209- استاندارد ایزو مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ای

OHSAS 18001 چيست ؟ OHSAS مخفف (Occupational Health and safety Assessment series) مي باشد. OHSAS به معني سري ارزيابي ايمني و بهداشت حرفه اي مي باشد که شامل استاندارد هاي OHSAS18001 و OHSAS18002 بوده که نيازمنديهايي را براي سيستم مديريت ايمني و بهداشت حرفه اي مانند استاندارد هاي مشابه BS 8800, ISA 2000, AS4801 و ... بيان مي دارد تا سازمان را قادر سازد تمام ريسك هاي ايمني و سلامت حرفه اي خود را تحت كنترل در آورده و كارايي آن را بهبود بخشد. استاندارد OHSAS نه تنها بيان کننده ويژگي هاي يک سيستم ايمني ...

معرفی ISO 14470

210- معرفی ISO 14470

استاندارد جديد ايزو، آخرين دستاوردهاي الزمات پرتو دهي مواد غذايي را كه بطور معمول براي بهبود كيفيت و ايمني فرآيند مواد غذايي مورد استفاده قرار مي گيرد را ارائه مي نمايد. توليد كنندگان ، اپراتورهاي پرتو دهي ، تنظيم كننده ها ، مشتريان و در نهايت مصرف كنندگان از اين استاندارد بهره مند خواهند شد. دراستاندارد ISO 14470:2011 ، پرتودهي مواد غذايي – الزامات تدوين ، اعتبار سنجي و كنترل معمول روند پرتو دهي با استفاده از تابش يونيزان براي دفع آفات غذايي نه تنها الزامات بلكه دستورالعمل مواجهه با آنها، نيز بيان مي شود. پرتو دهي مواد غذايي فرآيندي است كه مواد غذايي جهت بهبود كيفيت و ايمني در معرض تابش يونيزان قرار مي گيرند. اين روش صرفاً در ...

معرفی نشان حلال

211- معرفی نشان حلال

نشان حلال استاندارد غذای حلال – راهنمای عمومی که پیش نویس آن در کمیسیون های مربوط توسط سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران تهیه و تدوین شده و در هشتصد و شصت و ششمین کمیته ی ملی استاندارد خوراک و فراورده های کشاورزی مورخ 18/7/88 مورد تصویب قرار گرفته است، و به استناد بند یک ماده 3قانون اصلاح قوانین و مقررات سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران ، مصوب بهمن ماه 1371، به عنوان استاندارد ملی ایران منتشر شده است. در تدوین این استاندارد علاوه بر استفاده از قوانین فقهی شرع اسلام ، نظیر احکام حلیت ، صید و ذباحه و اصول فقهی مرتبط ، از قبیل اصاله الصحه و عدم تزکیه ، از نظرات صاحب نظ...

معرفی ISO 11930

212- معرفی ISO 11930

فرآورده­های آرایشی و بهداشتی بدون میکروب با استاندارد جدید ایزو بسياری از ما از فرآورده­های آرايشی و بهداشتی از قبيل شامپو، عطر و لوازم محافظتی استفاده می­كنيم تا ظاهر و بوی بدن خود را تغيير دهيم. اما چگونه می­دانيم محصولاتی را كه بكار می­بريم، ايمن هستند؟ استاندارد جديد ISO  به ارزيابی ضد ميكروبی فرآورده­های آرايشی و بهداشتی كمك خواهد كرد. روش های مختلفی برای حفاظت از مواد آرايشی وجود دارد: محافظت شيميايی ويژگی­های ذاتی فرمول طراحی بسته­بندی فرايند توليد استاندارد جديد ISO 11930:2012 ، فراورده­های آرايشی و بهداشتی - ميكروبيولوژی - بررسی حفاظت ضد ميكروبی فرآورده­های آرايشی و بهداشتی، به آزمودن كارايی آنها در حفاظت از مصرف كنندگان كمك خواهد كرد. Andrée Cremieux  رييس پروژه ISO 11930 می­گويد: «استفاده از فرآورده­های آرايشی و به...

معرفی EFQM

213- معرفی EFQM

EFQM اجرای جایزه ملّی بهره‌وری و تعالی سازمانی از سال 1382، این امكان را فراهم كرده‌است كه بسیاری از سازمان‌های ایرانی با مدل تعالی سازمانی (EFQM) آشنا شده و از آن به عنوان ابزاری برای اعمال روش‌های نوین مدیریتی در سازمان خود استفاده كنند. حضور فعال سازمان‌ها در فرایند جایزه ملّی بهره‌وری و تعالی سازمانی نشانگر این است كه سازمان‌های برتر ایرانی قصد دارند تا خود را با دیگر سازمان‌ها مقایسه كنند تا به این ترتیب گام‌های بلندتری را در مسیر تعالی برداشته و ضمن افزایش توان رقابتی، بر پایداری سازمان خود افزوده و در تحقق اهداف سازمانی به موفقیت‌های بیشتری دست یابند. سرآمدی سازمانی EFQM وجایزه ملی کیفیت حرکت به سوی سرامدی تنها راه بقا سازمانها درجهان پر تلاطم امروز است.سازمانها بای...

معرفی IFS

214- معرفی IFS

IFS    استاندارد اروپایی ایمنی و سلامت مواد غذایی از آنجا که در کشور اروپایی صنایع غدایی با پیاده سازی استاندارد مدیریت کیفیت   ISO 9001   بدون پیاده سازی HACCP   اجازه تبلیغ داشتن گواهینامه ISO 9001 خود را  ندارند  و چون استاندارد ایزو 15161 یک استاندارد راهنما بوده و گواهینامه اکرودیت ندارد و با توجه به نياز خريداران مواد غذايي در فروشگاهها به کسب اطلاع از نحوه تامين مواد اوليه و محصولات غذايي، دست اندرکاران فروش مواد غذايي در کشورهاي فرانسه و آلمان در هماهنگي با ديگر کشورهاي جهان اقدام به تدوين استاندارد بين المللي غذا ( International Food Standard ) نمودند. هدف استاندارد IFS...

TL 9000 چیست؟

215- TL 9000 چیست؟

TL 9000 شرکت همراه اول توانست با استفاده از رهنمودهای صحیح توسط گروهان و مشاوران مجرب شرکت بهسان ویژن موفق به دریافت TL9000 سيستم مديريت كيفيت درصنايع مخابراتي برای اولین بار در خاورمیانه گردد… ارتباطات TL 9000 TL 9000 به طور خاص برای صنعت ارتباطات از راه دور طراحی شده است. آن بر اساس ISO 9001 و تعالی کیفیت برای تولید کنندگان ارتباطات و جلوگیری از شکست و توسعه صنعت کار میباشد. TL 9000 چیست؟ TL 9000 جهانی شدن صنعت ارتباطات از راه دور است که کنترل نیاز به درخواست یک مجموعه مشترک از کیفیت مورد نیاز در سراسر زنجیره عرضه است. مترادف با کاهش هزینه ها، بهبود عملکرد و افزایش مشتری و یا تامین کنندگان کار است. نمایندگان سهامداران عمده میداند که تنها با تعریف نیازهای کیفیت خاص و تعیین اهداف و مقاصد روشن می توان صنعت ارتباطات ...

ایزو چیست؟

216- ایزو چیست؟

استانداردهای ایزو چیست؟ ایزو 9000 یا ایزو 9001؟ استاندارد کیفیت کالا یا کیفیت خدمات؟ ISO چیست؟ سازمان بین‌‌المللی استانداردسازی‏ که معمولاً به نام ایزو (ISO)‏ شناخته می‌شود، یک موسسه بین‌المللی تعیین استاندارد متشکل از نمایندگان موسسات استانداردسازی ملی است. این سازمان غیردولتی در سطح وسیع به وضع استانداردهای کلی و جزئی برای هماهنگ کردن استانداردهای متفاوت جهانی می‌پردازد. این مؤسسه انواع استانداردهای تجاری و صنعتی جهانی را تعیین می‌نماید. مرکز ایزو در ژنو سویس قرار دارد. ایزو کار رسمی خود را از تاریخ بیست و سوم فوریه ۱۹۴۷ آغاز کرده است. این سازمان به ترویج جهانی استانداردهای اقتص...

مزایای BS 13500

217- مزایای BS 13500

مزایای BS 13500 حکومت سازمانی مناسب جهت کسب و کار و تمرکز ارائه تصمیم گیری برای فرآیندهای بیشتر تصمیم گیری های بهتر با تمرکز بیشتر بر اثرات مالی بدست اوردن اعتبار و اعتماد با کارکنان و مشتریان نشانگر بهترین تمرین و حمایت از سهامداران...

مزایای ISO 22000

218- مزایای ISO 22000

 مزاياي  ISO 22000 وجود بيش از 30 طرح و برنامه ي كنترلي در جهان باعث گرديده است كه علاوه بر شناسايي مخاطره هاي مختلف سطوح متفاوتي از سلامتي براي يك ماده غذايي تعيين و توليد كنندگان را با انواع مقررات و قوانين اجباري و تحميل هزينه هاي زائد مواجه نمايد.ايزو 22000 بر اساس اجماع جهاني شكل گرفته و نيازمندي هاي آن بشكلي هماهنگ با حضور كارشناسان مواد غذايي از بخشهاي مختلف در قالب يك سند يكپارچه عرضه شده است . مزاياي اين استاندارد را مي توان به صورت زير دسته بندي كرد: 1) تطابق محصول با استانداردهاي جهاني 2) تضمين كيفيت و ايمني محصول 3) حفظ اعتبار توليد كننده و نماد محصول 4) هماهنگي در اجراي استاندارد در كشورهاي مختلف و رقابت بهتر در بازارهاي جهاني 5) كاهش بيماري ها ي ناشي از مصرف مواد غذايي آلوده 6) بهره بردار...

دلايل و ضرورت اجراي ISO 22000

219- دلايل و ضرورت اجراي ISO 22000

 دلايل و ضرورت هاي اجراي ISO 22000 همانطوريكه گفته شد تا سال گذشته مديريت ايمني مواد غذايي نه به عنوان استاندارد بلكه به عنوان برنامه ي تضمين ايمني مواد غذايي مورد حمايت سازمان هاي جهاني و كشورهاي عمده ي وارد كننده ي مواد غذايي بود. در سال هاي گذشته اگرچه مديريت ايمني مواد غذايي در بسياري از كشورها از جمله كشور ما به اجرا در آمده است ولي اجراي آن در بسياري از موارد سليقه اي بود و مميزي آن نيز بيشتر به درك مميز از اصول مديريت ايمني مواد غذايي بستگي داشته است. اين ناهماهنگي ها منجر به تدوين استاندارد مديريت ايمني مواد غذايي با عنوان استاندارد ISO 22000 شده است تا : 1- شركت هاي فرآوري در كليه كشورها و حتي در داخل كشورها با درك يكنواخت و مديريتي كارآمد اصول مديريت ايمني مواد غذايي را ا...

بررسي معيارهاي صلاحيت مميزان و سرمميزان

220- بررسي معيارهاي صلاحيت مميزان و سرمميزان

... يافته و استفاده شده است اما در توسعه اين تكنيك در فرايندهاي خدماتي به‌اندازه فرايندهاي توليدي، كار نشده است. فرايند مميزي، فرايندي است كه ساير فرايندهاي توليدي و غيرتوليدي را ارزيابي مي‌كند. در استاندارد ISO 19011:2002 بدين‌گونه تعريف شده است: مميزي فرايندي سيستماتيك، مستقل و مدون براي كسب شواهد مبتني بر واقعيت آن، به‌منظور تعيين ميزان برآورده شدن معيارهاي مميزي است (بند3-1) از اصول مهم در مميزي، دستيابي به نتايج مشابه در شرايط يكسان مي باشد كه تلاش سازمانهاي مميزي‌كننده در رعايت اين اصل مهم و آموزش مميزين و جلسات دوره‌اي با آنان، نشان از اهميت اين موضوع دارد. با يكسان‌سازي وروديهاي فرايند و يكسان‌سازي عملكرد در حين ...

کاربرد مدیریت ریسک در اجرای پروِژه

221- کاربرد مدیریت ریسک در اجرای پروِژه

کاربرد «مدیریت ریسک» در اجرای پروژه کاربرد «مدیریت ریسک» در اجرای پروژه مدیریت ریسک، کاربرد سیستماتیک سیاست‌های مدیریتی، رویه‌ها و فرآیندهای مربوط به فعالیت‌های تحلیل، ارزیابی و کنترل ریسک است و شامل شناسایی و به کارگیری معیارهایی است که می‌توان از آن‌ها جهت رساندن ریسک تا سطحی قابل‌قبول استفاده کرد.به بیان ساده می‌توان مدیریت ریسک را شامل تمامی فعالیت‌هایی دانست که با اجرای آن‌ها، احتمال وقوع نتایج نامطلوب در اجرای یک پروژه به حداقل می‌رسد.بسیاری از پروژه‌ها که فرض می‌شود تحت کنترل هستند، با ریسک به‌عنوان رخدادی شناخته نشده روبه‌رو شده و کوشش می‌کنند آن را کنترل کنند اما با یک تلاش ساده تحت لوای مدیریت ریسک، این امکان وجود دارد که رویدادهای ریسک، قبل از وقوع...

معرفی BS 13500

222- معرفی BS 13500

قانون تمرین برای ارائه اداره موثر BS 13500 حاکمیت سازمانی خوب منافع مالی و شهرت را به ارمغان می آورد. BS 13500 در تابستان 2013 به عنوان یک استاندارد حاکمیت ملی برای سازمان ها از همه نوع و اندازه منتشر شده است. سازمانهای حرفه ای، ادارات دولتی و شرکت های خصوصی در حال توسعه قانون BS 13500 را در پاسخ به تقاضا برای صنعت و ایجاد چارچوب حکومت مشترک برای همه شرکتها و سازمانها است. BS 13500 چیست؟ BS 13500 سال 2013 به عنوان یک استاندارد حاکمیت ملی برای سازمان ها از همه نوع و اندازه ایجاد شده است. سازمانهای حرفه ای، ادارات دولتی و شرکت های خصوصی در حال توسعه قانون BS 13500 در پاسخ به تقاضا برای صنعت و ایجاد چ...

مزایای استفاده ازISMS

223- مزایای استفاده ازISMS

مزایای استفاده از ISMS استانداردISO27001 راهكاري است كه اطلاعات سازمان و شركت را دسته بندي و ارزش گذاري كرده و با ايجاد سياستهاي متناسب با سازمان و همچنين پياده سازي كنترل های مختلف، اطلاعات سازمان را ايمن مي سازد. اين اطلاعات نه تنها داده هاي كامپيوتري و اطلاعات سرور ها بلكه كليه موارد حتي نگهبان سازمان يا شركت رادر نظر خواهد گرفت. استانداردISO27001 قالبي مطمئن براي داشتن يك سيستم مورد اطمينان امنيتي مي باشد. در زير به تعدادي از فوائد پياده سازي اين استاندارد اشاره شده است: • اطمینان از تداوم تجارت و كاهش صدمات توسط ایمن ساختن اطلاعات و كاهش تهدیدها • اطمینان از سازگاری با استاندارد امنیت ...

معرفی ISO18128

224- معرفی ISO18128

ISO18128 بایگانی برای هر سازمانی با اهمیت است. شرکتهایی که تحت برنامه مدیریت ریسک فعالیت می کنند با شناسایی نقاط آسیب پذیر در حوزه فعالیت خود اقداماتی را برای حفظ مطلوب اسناد بایگانی و کاهش خطرات اتخاذ می نمایند. در صورتیکه فرآیند و سیستم بایگانی تابع قوانین محکم مدیریت ریسک نباشد، موجب ناکارآمدی هرگونه اقدامی جهت کاهش خطرات می شود. در چند دهه گذشته چندین استاندارد بین المللی منتشر شده اند که سازمانها به کمک آنها می توانند اسناد بایگانی خود را مدیریت نمایند. اخیراًٌ گزارش فنی ...

ISO22222چیست؟

225- ISO22222چیست؟

استاندارد ارزیابی برنامه ریزان مالی :ISO 22222:2005 سازمان بین المللی استانداردسازی(The International Organization for Standardization) ، استانداردی را منتشر کرده است که از روی آن بتوان رقابت پذیری و دیگر ویژگیهای مهم امور برنامه ریزی مالی همچون اخلاقیات را ارزیابی نمود. ISO 22222:2005 ، به منظور افزایش اطمینان مشتری طرحریزی شده که باید توسط برنامه ریزان (planners) مالی شخصی و با فراهم آوردن یک بنچمارک بین المللی با سطح بالای استاندارد خدماتی، رعایت شود. بسته به تعریف برنامه ریز(Planner) ، ایزو (ISO) برآورد می کند که از هشتصدهزار تا چندین میلیون حرفه مالی در ایالات متحده مشغول به فعالیت می باشند؛ طبق گزارش ISO، بخش اعظمی از این حرفه ...

ISO24443 چیست؟

226- ISO24443 چیست؟

 ISO24443 استاندارد  ايزو به آزمايشگاهها و صنايع آرايشي و بهداشتي در اندازه گيري ميزان عملكرد كرم هاي ضد آفتاب در برابر اشعه  UVAياري مي رساند و در حفاظت بهتر پوست در برابر اشعه هاي زيان آور آفتاب موثر خواهد بود. استاندارد ISO 24443:2012 ، تعيين ميزان محافظت كرم هاي ضد آفتاب در برابر اشعه UVA در شرايط آزمايشگاهي ، ويژگيهاي شرايط آزمايشگاهي به منظور ميزان محافظت در برابر اشعهUVA كرم هاي ضد آفتاب مطابق با روش تعيين شده در اين استاندارد را نشان مي دهد.بطور قطع اثبات شده كه نوردهي بيش از حد اشعه خورشيد مي تواند اثرات خطرناكي بر پوست داشته باشد . سازمان بهداشت جهاني (WHO) در سال 2006 گزارشي با عنوان " اشعه فرابنفش خورشيد: نگرانيهاي جهاني در خصوص بيماري هاي ناشي از اشعه فرابنفش خورشيد" منتشر نمود و در آن گزارش برآورد شد 60/000 نفر مرگ و مير در سال د...

استانداردهاي اختصاصي صنعت چاپ‌

227- استانداردهاي اختصاصي صنعت چاپ‌

...يزو استاندارد ايزو 12647 را براي صنعت چاپ ارايه كرد. استانداردهاي اوليه تنها تبادل داده‌هاي ديجيتال را در بر مي‌‌گرفتند ولي ايزو 12647 كليه جنبه‌هاي چاپ را شامل مي‌‌شد. اين استاندارد توسط كميته فني تكنولوژي   چاپ   ايزو يا   130 ISOTCتهيه و تدوين شد. پس از بيش از يك دهه عدم فعاليت بالاخره در سال 1989 جلسه عمومي اين كميته با حضور نمايندگاني از 12 كشور در شهر برلين برگزار شد. 130ISOTC شامل استانداردسازي واژگان، روش‌هاي تست و آزمايش و كليه ويژگي‌هاي تكنولوژي چاپ از مرحله تهيه اوريژينال تا محصول چاپي نهايي مي‌‌شود. اين كميته تاكنون 47 استاندارد مختلف براي صنعت چاپ تدوين كرده است. يكي از مهم‌ترين استانداردهاي چاپي، ايزو(12647 (ISO است كه شامل كنترل فرايند براي ساخت...

مدیریت بهینه وقت

228- مدیریت بهینه وقت

مدیریت بهینه وقت برای اینکه بتوانیم بر وقت خود بهتر مدیریت کنیم ،‌می‌بایست پنج گام برداریم . ● این پنج گام عبارتند از :‌ ▪ درک ارزش وقت ▪ رفع آفات ▪ تقسیم اوقات ▪ تنظیم برنامه ▪ تصمیم بر اجرا هر یک از موارد فوق مکمل مورد قبلی خود است رها کردن چند مرحله و پرداختن به یک از آنها نمی‌تواند شما را یاری دهد : باید کوشش کنید که در کلیه موارد موفق شوید ، تا نتیجه نهایی کسب گردد . ● درک ارزش وقت : درک ارزش وقت ، مهمترین گام در راه بهبود مدیریت وقت است . قدم نخستینی است که اگر درست برداشته شود آگاهی برای رسیدن به مقصد را در طول مسیر به فرد می‌دهد . غفلت از ارزش زمان است که باعث می‌شود فرد به آفات وقت خود توجه نکند ،‌در پی تقسیم اوقات خود و برنامه ریزی در زندگی نبوده ...

ISO14051 چیست؟

229- ISO14051 چیست؟

حسابداری مدیریت زیست محیطی حسابداری مدیریت زیست محیطی استاندارد ISO 14051:2011 که مربوط به حسابداری در زمینه زیست محیطی است، به سازمان­ها کمک می­نماید تا درک بهتری از نتایج محیطی و مالی انرژی و مواد مصرفی خود داشته باشند و بتوانند فرصت­هایی را جهت بهبود وضعیت خود خلق نمایند. این استاندارد ISO نه تنها هزینه ­های کسب و کار را کاهش می­دهد بلکه باعث ارتقا عملکرد محیطی نیز می­گردد. ISO 14051:2011 نوعی رویکرد سیستم اطلاعات مدیریت را که به آن حسابداری هزینه جاری مواد (MFCA) گفته می­شود ایجاد می­کند، که می­تواند برای جریان­های ورودی و خروجی سهام در یک سازمان مورد استفاده قرار گیرد. این سیستم به شناسایی مواد و انرژی مو...

افزایش بازدهی مدیریت

230- افزایش بازدهی مدیریت

افزایش بازدهی مدیریت « افزایش بازدهی مدیریت »نیروی مدیریت مهمترین منبع یک سازمان است . اگر این منبع همزمان صرف بهره برداری از فرصتهای متعدد و گوناگون شود ، حتی بهترین راهبردها هم به سختی امکان اجراء شدن ، خواهند داشت . یکی از دشوارترین وظایف مدیریت ، قراردادن خود و سازمان در مسیر «راهبرد صحیح» است . برای حل این مشکل مدیران از نسبت «بازده مدیریتی» (ROM) استفاده می کنند . مهمترین پرسش این است که ، چرا همه مدیران مستقیماً برای به حداکثر رساندن بازده مدیریتی خود اقدام موثری نمی کند ؟ پاسخ چنین است : ۱- بسیاری از گرایشهای طبیعی موجود در سازمان همواره بر ضد بازده مدیریتی عمل می کنند ، مثلاً مدیران به سوی فرصتهای مختلف موجود در بازار جذب می شوند و توجه همزمان به این فرصتها باعث کاهش بازده مدیریتی می شود . ۲- مدیران معمولاً به سراغ ...

 مدیریت بقای کسب و کار

231- مدیریت بقای کسب و کار

سازمانایزو استاندارد جدیدی را برای مدیریت بقای کسب و کار ارائه نموده است. ISO 22301:2012, Societal security – Business continuity management systems (BCMS)– Requirements ایزو 22301: 2012 - سیستم مدیریت بقای کسب و کار–  صرف نظر از اندازه، موقعیت و فعالیت هر سازمان به آنها کمک می­نماید تا در شرایط بحرانی آماده تر و مطمئن تر  عمل کنند. حوادث، هر زمانی می­توانند در سازمان خلل ایجاد نمایند و بکارگیری استاندارد ایزو 22301 واکنش مناسب و ادامه فعالیت سازمان را تضمین خواهد کرد. حوادث ممکن است اشکال و مقیاس متفاوتی داشته و از لحاظ مسائل محیطی و فناوری نیز متفاوت باشند. حوادث و اتفاقات در اکثر مواقع کوچک هستند اما می­توانند تاثیر قابل توجهی بر تداوم و بقای کسب و کار داشته ...

منطق RADAR

232- منطق RADAR

منطق رادار در مدل EFQM یک چهارچوب ارزیابی پویا و ابزار مدیریتی قدرتمند می باشد ، منطق RADAR جهت بررسی عملکرد سازمان مطابق مدل EFQM استفاده می گردد . منطق رادارازعناصر و ویژگی هایی تشکیل شده است که این ویژگی ها جهت امتیازدهی در فرآیند خود ارزیابی و ارزیابی سازمان بر اساس مدل تعالی EFQM  استفاده می شود. منطق RADAR  رادار در مدل EFQM بیان می کند که سازمان نیاز دارد به : به عنوان  بخشی از استراتژی خود نتایجی را که می خواهند به آن دست یابند را تعیین نماید . برای دستیابی به نتایج مورد نظر در حال و آینده ، مجموعه ای از ر...

هزینه کیفیت چیست؟

233- هزینه کیفیت چیست؟

... سپس‌ فرصت هاي بهبود جهت كاهش هزينه ها شناسايي شده و اقدامات لازم جهت بهبود صورت گيرد.  در شركت هاي مرتبط با صنايع خودرو سازي با توجه الزام بودن الزامات فني سيستم مديريت كيفيت ISO / TS 16949 ، ‌استفاده از ابزار مهندسي كيفيت ‌تكنيك COQ الزام مي باشد . اما در ساير صنايع با توجه به صلاحديد مديريتي از اين تكنيك جهت مديريت هزينه هاي كيفيت استفاده مي گردد .  منظور از هزینه های کیفیت همان هزینه های ناشی از کیفیت پائین مي باشد ...

انواع ممیزی

234- انواع ممیزی

...n style="line-height: 25px;">مميزي ثبت سيستم ( شخص سوم ) مميزي شخص سوم توسط سازمانهاي مميزي خارجي مستقل مانند آنهايي كه ثبت و صدور گواهينامه انطباق با الزامات  ISO 9001 را انجام مي دهند برگزار مي گردد.  مميزي شخص سوم مي تواند با يكي از مقاصد زير درخواست گردد:  تعيين ميزان انطباق سيستم با استاندارد مورد نظر ثبت سيستم و دريافت گواهينامه برآورد ساختن الزامات قانوني و مقرراتي اطمينان خاطر مشتريان عام...

مقاله ایزو 10015

235- مقاله ایزو 10015

مقدمه استاندارد ایزو ۱۰۰۱۵ به عنوان یکی از مهم ترین و جامع ترین استانداردهای حوزه آموزش و بهسازی منابع انسانی سازمانها مطرح می باشد و این استاندارد به لحاظ رویکرد در نیل به امور و برنامه های سیستمی در فرایند آموزش ،متولیان آموزش سازمانها را به واسطه جذابیت های فنی و منطقی آن به استقرار این استاندارد تشویق می نماید. یکی از چالش های اصلی مدیریت سازمان ها ، ارتقا قابلیت ها و تعهد کارکنان فرهیخته است که متاسفانه هنوز بسیاری از سازمانها از عهده این مهم بر نیامده اند. بسیاری از سازمانهای دولتی و خصوصی در حوزه های صنعتی، بازرگانی، خدماتی و غیره در کنار واحدهای مختلف سازمانی خود واحدی به نام آموزش را طراحی و ایجاد کردند. از مهم ترین وظایف این واحد ها می توان به تربیت نیروی انسانی که بتواند د...

مقاله مدیریت کیفیت جامع TQM

236- مقاله مدیریت کیفیت جامع TQM

... نیاز به تغییر فرهنگی دارد و تغییر فرهنگی نیازمند این است که منابع انسانی رفتارشان را تغییر میدهند. ٨ـ مبنای سنجش موفقیت (BENCHMARK) را مشخص کنید:تعیین مبنا ـ اندازه های مقایسه های عملکرد ـ نقش مهمی را در اندازهگیری کیفیت بازیمیکند. اما سازمانها معمولاً نقش برانگیزنده آنرا نادیده میگیرند. ٩ـ برنامه کیفیت سازمان را بر اساس معیار جایزه بالدریج EFQM یا استانداردهای سری ISO9000 ارزیابی کنید: بهتر است ارزیابی وضعیت و سیستم سازمان توسط بخش (شخص) ثالثی و بر اساس الگوی معتبری همچون ISO 9000/EFQM/MBQA انجام شود. ١٠ـ زمینه بهبود مستمر را فراهم کنید:بیشتر اوقات، عوامل ذکر شده بر اولین مرحله از تلاشهای بهبود کیفیت، متمرکز میشود اصولاً سازمانهایی که موفقیتهایی را در زمینه تغییرات فرهنگی کسب کردهاند، قبول دارند که زمان لازم برای ایجاد تغییرات فرهنگی پنج تا هفت سال است. ١١ـ منابع انسانی را از طریق آموزش...

مقاله آموزشی مدیریت یکپارچه IMS

237- مقاله آموزشی مدیریت یکپارچه IMS

...یت یکپارچه با رویکردهای مختلف نظیر کیفیت، محیط زیست، ایمنی و سایر موضوعات مورد نیاز سازمان راه حل مطلوبی خواهد بود. . سیستم های مدیریت یکپارچه در واقع با هدف تلفیق و یکپارچه سازی سه سیستم ؛ مدیریت ISO 9001، مدیریت زیست محیطی بر اساس ISO 14001 و مدیریت ایمنی بر اساس OHSAS 18001 کیفیت بر اساس در جهت رسیدن به یک سیستم جامع مدیریتی مطرح شده است. سازمان هایی با تفکر بهبود مستمر و نگرش برتر و خلاق در مدیریت علمی و صحیح منابع به پیاده سازی این سیستم نیاز دارند.   طرح پیاده ساز...

درخواست ایزو از WTG اتحادیه اروپا

238- درخواست ایزو از WTG اتحادیه اروپا

مدرک ایزو از اتحادیه اروپا برای اولین بار در ایران : این گواهی تحت اعتبار شرکت WTG با نام کامل WORLD TECHNOLOGY GROUP صادر می گردد. شرکت WTG یک مرکز مستقل صدور گواهینامه ایزو فعال در اتحادیه اروپا و دارای دفاتر رسمی در آلمان و گرجستان و ایران میباشد. در زیر نمونه گواهینامه ایزو از این مرجع نمایش داده شده است. جهت درخواست گواهینامه مذکور بر روی لینک درخواست کلیک نمایید: هزینه مندرج جهت سازمان های با سایز سازمان کوچک (تا ۳ کارمند) می باشد - در غیر اینصورت با مشاوران ایزومستر مذاکره نمایید....

سوال : آیا ایزو مستر نماینده یا شعبه دیگری دارد ؟

239- سوال : آیا ایزو مستر نماینده یا شعبه دیگری دارد ؟

پاسخ‌: بله، شرکت توسعه دهندگان سیستم ابتکار در برخی از شهر ها دارای نماینده رسمی می باشد که از سایت رسمی این شرکت به آدرس ISOMATER.IR و یا TEDSA.COM می توانید از آنها اطلاع کسب نمایید....پیاده سازی ISO IWA1 : 2005

242- پیاده سازی ISO IWA1 : 2005

پیاده سازی ISO IWA1: 2005 1    برگزاری دوره های آموزشی تشریح الزامات و مستندسازی IWA 1 :  2005 برای پرسنل 2   شناخت وضع موجود سازمان بر اساس استاندارد IWA 1: 2005مشتمل بر ساختار سازماني، فرآيند هاي اصلي سازمان ، داده هاي جاري درارتباط با الزامات سيستم مورد نظرو ارائه گزارش وضع موجود به کارفرما 3    تعيين مسئوليتها، اختيارات و ارتباطات كاري كاركنان مؤثر بر سيستم مديريت کیفیت و نيز همكاري در تعيين و انتخاب نماينده مديريت، مميزان داخلي و تعيين جايگاه آنها در چارت سازماني 4    مشارکت و همکاری در تدوین خط مشی کیفیت و اهداف کلان کیفی و تهیه برنامه عملیاتی اهداف 5    تدوين روش اجرايي كنترل مدارك و سوابق و بررسي مدارك موجود از نظر تائيد مدارك در حال استفاده و يا منسوخ و بر...

پیاده سازی ISO IWA1 : 2005

243- پیاده سازی ISO IWA1 : 2005

پیاده سازی ISO IWA1:2005 1    برگزاری دوره های آموزشی تشریح الزامات و مستندسازی IWA 1 : 2005 برای پرسنل 2   شناخت وضع موجود سازمان بر اساس استاندارد IWA 1:2005مشتمل بر ساختار سازماني، فرآيند هاي اصلي سازمان ، داده هاي جاري درارتباط با الزامات سيستم مورد نظرو ارائه گزارش وضع موجود به کارفرما 3    تعيين مسئوليتها، اختيارات و ارتباطات كاري كاركنان مؤثر بر سيستم مديريت کیفیت و نيز همكاري در تعيين و انتخاب نماينده مديريت، مميزان داخلي و تعيين جايگاه آنها در چارت سازماني 4    مشارکت و همکاری در تدوین خط مشی کیفیت و اهداف کلان کیفی و تهیه برنامه عملیاتی اهداف 5    تدوين روش اجرايي كنترل مدارك و سوابق و بررسي مدارك موجود از نظر تائيد مدارك در حال استفاده و يا منسوخ و ب...

پیاده سازی ISO IWA1 : 2005

244- پیاده سازی ISO IWA1 : 2005

پیاده سازی ISO IWA1: 2005 1    برگزاری دوره های آموزشی تشریح الزامات و مستندسازی IWA 1 : 2005 برای پرسنل 2   شناخت وضع موجود سازمان بر اساس استاندارد IWA 1:2005مشتمل بر ساختار سازماني، فرآيند هاي اصلي سازمان ، داده هاي جاري درارتباط با الزامات سيستم مورد نظرو ارائه گزارش وضع موجود به کارفرما 3    تعيين مسئوليتها، اختيارات و ارتباطات كاري كاركنان مؤثر بر سيستم مديريت کیفیت و نيز همكاري در تعيين و انتخاب نماينده مديريت، مميزان داخلي و تعيين جايگاه آنها در چارت سازماني 4    مشارکت و همکاری در تدوین خط مشی کیفیت و اهداف کلان کیفی و تهیه برنامه عملیاتی اهداف 5    تدوين روش اجرايي كنترل مدارك و سوابق و بررسي مدارك موجود از نظر تائيد مدارك در حال استفاده و يا منسوخ و ...

پیاده سازی ISO IWA1 : 2005

245- پیاده سازی ISO IWA1 : 2005

پیاده سازی ISO IWA1: 2005 1    برگزاری دوره های آموزشی تشریح الزامات و مستندسازی IWA 1 : 2005 برای پرسنل 2   شناخت وضع موجود سازمان بر اساس استاندارد IWA 1: 2005مشتمل بر ساختار سازماني، فرآيند هاي اصلي سازمان ، داده هاي جاري درارتباط با الزامات سيستم مورد نظرو ارائه گزارش وضع موجود به کارفرما 3    تعيين مسئوليتها، اختيارات و ارتباطات كاري كاركنان مؤثر بر سيستم مديريت کیفیت و نيز همكاري در تعيين و انتخاب نماينده مديريت، مميزان داخلي و تعيين جايگاه آنها در چارت سازماني 4    مشارکت و همکاری در تدوین خط مشی کیفیت و اهداف کلان کیفی و تهیه برنامه عملیاتی اهداف 5    تدوين روش اجرايي كنترل مدارك و سوابق و بررسي مدارك موجود از نظر تائيد مدارك در حال استفاده و يا منسوخ و ...

پیاده سازی ISO IWA1 : 2005

246- پیاده سازی ISO IWA1 : 2005

پیاده سازی ISO IWA1: 2005 1    برگزاری دوره های آموزشی تشریح الزامات و مستندسازی IWA 1 :  2005 برای پرسنل 2   شناخت وضع موجود سازمان بر اساس استاندارد IWA 1:  2005مشتمل بر ساختار سازماني، فرآيند هاي اصلي سازمان ، داده هاي جاري درارتباط با الزامات سيستم مورد نظرو ارائه گزارش وضع موجود به کارفرما 3    تعيين مسئوليتها، اختيارات و ارتباطات كاري كاركنان مؤثر بر سيستم مديريت کیفیت و نيز همكاري در تعيين و انتخاب نماينده مديريت، مميزان داخلي و تعيين جايگاه آنها در چارت سازماني 4    مشارکت و همکاری در تدوین خط مشی کیفیت و اهداف کلان کیفی و تهیه برنامه عملیاتی اهداف 5    تدوين روش اجرايي كنترل مدارك و سوابق و بررسي مدارك موجود از نظر تائيد مدارك در حال استفاده و يا منسوخ...

ISO IWA 1:2005 (سیستم درمانی)

247- ISO IWA 1:2005 (سیستم درمانی)

ISO IWA 1 راهنمایی هایی را برای هر سازمان بهداشتی فراهم می آورد که در مدیریت، ارائه و یا نظارت محصولات یا خدمات بهداشتی ، نیز آموزش و تحقیق در فرایند مداوم زندگی برای بشریت سر و کار دارند بدون توجه به نوع ، اندازه و محصول و خدمات ارائه شده آنها می باشد. IWA 1 سیستم مدیریت کیفیت- راهنماهایی برای ارتقاء پردازش در سازمان های خدمات بهداشتی، در دسترس می باشد. IWA 1  2003: سیستم های مدیریت کیفیت – اصولی برای بکارگیری ایزو 9001: سال 2000 در آموزش مدیریت سیستم ویژگی کلیدی در بدست آوردن ثبات می شود. بخش مراقبت سلامت بسیار خاص می باشد و نمی تواند عمومی شود کل مدیریت کیفیت با ایزو 9001 یا ای...

استاندارد شیلنگ های سوخت -  بخش دوم گازوئیل ISO 19013-2:2016

248- استاندارد شیلنگ های سوخت -  بخش دوم گازوئیل ISO 19013-2:2016

استاندارد ISO 19013-2 در گرایش شیلنگ و لوله های انتقال سوخت در خودرو های دیزلی و گازوئیل سوز بوده. در این استاندراد مسیر مدار شیلنگ سوخت مورد بررسی قرار گرفته و هر کدام از موارد و لوله ها به صورت اصولی شماره گذاری شده است و جهت اخذ این استاندارد نیازمند مستندات ISO 9001:2015  و همچنین ISO 18001 و HSE-MS نیز بوده است....

249- ایزو مدیریت حسابرسی ISO19011

ایزو مدیریت حسابرسی ISO19011 سازمان­ها در طی فرآیند های مختلف به سیستم های مدیریتی وابسته شده اند و برای صرفه جویی وقت و پول سیستم ISO 19011 به عنوان مدیریت حسابرسی(MSSS)   بوده و تامین دهنده ایزو های 9001 و 14001 با ورژن 2015 می باشد. با توجه به اینکه در ایزو 9001 با ورژن 2015 به مباحث ریسک ، اشاره دارد، نیازمند حساب رسی در سیستم تحت مدیریت MSSS و انجام ممیزی داخلی بوده و به کاربران وحسابرسان طبق خط ...

250- استاندارد محصولات بهداشتی و کمک بهداشتی ISO 17966:2016

برای اولین بار در گرایش محصولات بهداشتی و کمک بهداشتی شخصی (APPHS) الزاماتی تحت عنوان استاندارد ISO 17966:2016 تدوین شده است و برای جلوگیری از ناتوانایی و احتمال خطرها و احتمالات پیش بینی نشده در آن مورد بررسی قرار گرفته است، و همچنین روش های استاندارد نمونه برداری و حد مجاز هر مواد نیز به آن اشاره شده است لازم به ذکر است موارد عمده مورد بررسی به شرح زیر می باشد: 1- صندلی توالت بهداشتی 2- توالت های بهداشتی قابل حمل 3- توالت های بهداشتی قابل نصب 4- دوش حمام 5- وان حمام 6- شیر آلات مورد نیاز در سرویس بهداشتی و ... از طرف دیگر استانداردهای مورد نیاز برای استقرار این سیستم نیازمند ISO 9001و ...

ایزو مدیریت حسابرسی ISO19011

251- ایزو مدیریت حسابرسی ISO19011

ایزو مدیریت حسابرسی ISO19011 سازمان­ها در طی فرآیند های مختلف به سیستم های مدیریتی وابسته شده اند و برای صرفه جویی وقت و پول سیستم ISO 19011 به عنوان مدیریت حسابرسی(MSSS)   بوده و تامین دهنده ایزو های 9001 و 14001 با ورژن 2015 می باشد. با توجه به اینکه در ایزو 9001 با ورژن 2015 به مباحث ریسک ، اشاره دارد، نیازمند حساب رسی در سیستم تحت مدیریت MSSS و انجام ممیزی داخلی بوده و به کاربران وحسابرسان طبق خط ...

ایزو مدیریت حسابرسی ISO19011

252- ایزو مدیریت حسابرسی ISO19011

ایزو مدیریت حسابرسی ISO19011 سازمان­ها در طی فرآیند های مختلف به سیستم های مدیریتی وابسته شده اند و برای صرفه جویی وقت و پول سیستم ISO 19011 به عنوان مدیریت حسابرسی(MSSS)   بوده و تامین دهنده ایزو های 9001 و 14001 با ورژن 2015 می باشد. با توجه به اینکه در ایزو 9001 با ورژن 2015 به مباحث ریسک ، اشاره دارد، نیازمند حساب رسی در سیستم تحت مدیریت MSSS و انجام ممیزی داخلی بوده و به کاربران وحسابرسان طبق خط ...

253- ایزو امنیت اطلاعات ISO 27004:2016

شما نمی توانید به سادگی مراقب امنیت اطلاعات و حفاظت سوابق شخصی و اطلاعات حساس تجاری خود باشید و از طرف دیگر ایزو امنیت اطلاعات ISMS با استادارد مدیریت اطلاعات بسیار متفاوت بوده. در سری جدید ایزو ISO 27004:2016 فناوری اطلاعات، نظارت، اندازه گیری، تجزیه وتحلیل و ارزیابی، راهنمایی در مورد نحوه ارزیابی عملکرد ISO 27001  را توضیح می دهد، که چگونه به توسعه و اندازه گیری را فراهم می کند و روش های ارزیابی و گزارش نتایج معیار این سیسم بوده پروفسور ادوارد هامفریس می گوید بزرگترین خطر برای یک سازمان می تواند حملات سایبری، نام برد و دلیل نسخه ISO 27004 نسبت به  ISO 27001 رشد حملات امنیتی آن است تا م...

ایزو امنیت اطلاعات ISO 27004:2016

254- ایزو امنیت اطلاعات ISO 27004:2016

شما نمی توانید به سادگی مراقب امنیت اطلاعات و حفاظت سوابق شخصی و اطلاعات حساس تجاری خود باشید و از طرف دیگر ایزو امنیت اطلاعات ISMS با استادارد مدیریت اطلاعات بسیار متفاوت بوده. در سری جدید ایزو ISO 27004:2016 فناوری اطلاعات، نظارت، اندازه گیری، تجزیه وتحلیل و ارزیابی، راهنمایی در مورد نحوه ارزیابی عملکرد ISO 27001  را توضیح می دهد، که چگونه به توسعه و اندازه گیری را فراهم می کند و روش های ارزیابی و گزارش نتایج معیار این سیسم بوده پروفسور ادوارد هامفریس می گوید بزرگترین خطر برای یک سازمان می تواند حملات سایبری، نام برد و دلیل نسخه ISO 27004 نسبت به  ISO 27001 رشد حملات امنیتی آن است تا م...

255- استاندارد فناوری اطلاعات- مخابرات و تبادل اطلاعات ISO/IEC 15149-3:2016

استاندارد فناوری اطلاعات - خابرات و تبادل اطلاعات بین سیستم ها تحت عنوان ISO /IEC 15149- 3 :2016 تهیه شده است. این استاندارد در جهت گسترش وپوشش شبکه  اطلاعات نیز می باشد. ودر جهت پاسخ به کدهای مغناطیسی، امنیت اطلاعات و ... بوده. موارد مهم در این استاندارد به شرح زیر می باشد: 1- انتقال قدرت بی سیم 2- مکانیسم قدرت انتقال بی سیم 3- شبکه های بی سیم 4- میدان مغناطیسی شبکه 5- میدان های مغناطیسی تحت MFAN-C 6- دستگاه های دریافت کننده MFAN- N و.... بوده در این بین استاندارد های تامین دهنده در این راستا می توان به استانداردهای ISO 27004- ISO 2...

256- استاندارد پرواز در حمل و نقل هوایی ISO/TS20

استاندارد پرواز در حمل و نقل هوایی به نام ایزو  ISO/TS 20 شناخته شده. در طول ده گذشته پرواز با هواپیما یکی از بهترین روش های حمل و نقل و مسافرت نیز شناخته شده است. با توجه به گزارش انجمن بین المللی حمل و نقل هوایی  IATA در سال 2016  تعداد 3.8 میلیارد نفر با هواپیما سفر کرده اند و پیش بینی می گردد تا سال 2039 به 7.2 میلیارد مسافر خواهد رسید، به همین دلیل در سال های آینده نیاز بیشتری به استانداردهای بین الملل در این صنعت خواهیم بود. آینده پرواز را هم اکنون باید مورد بررسی و استاندارد سازی انجام دهیم. موارد مهم در این استاندارد که مورد بررسی قرار گرفته به شرح زیر می باشد: 1- چالش های ترافیک هوایی 2- راحتی و پایداری زیست محیطی 3- حسابداری 4- امنیت پرواز و ...

استاندارد پرواز در حمل و نقل هوایی ISO / TS 20

257- استاندارد پرواز در حمل و نقل هوایی ISO / TS 20

استاندارد پرواز در حمل و نقل هوایی به نام ایزو  ISO/TS 20 شناخته شده. در طول ده گذشته پرواز با هواپیما یکی از بهترین روش های حمل و نقل و مسافرت نیز شناخته شده است. با توجه به گزارش انجمن بین المللی حمل و نقل هوایی  IATA در سال 2016  تعداد 3.8 میلیارد نفر با هواپیما سفر کرده اند و پیش بینی می گردد تا سال 2039 به 7.2 میلیارد مسافر خواهد رسید، به همین دلیل در سال های آینده نیاز بیشتری به استانداردهای بین الملل در این صنعت خواهیم بود. آینده پرواز را هم اکنون باید مورد بررسی و استاندارد سازی انجام دهیم. موارد مهم در این استاندارد که مورد بررسی قرار گرفته به شرح زیر می باشد: 1- چالش های ترافیک هوایی 2- راحتی و پایداری زیست محیطی 3- حسابداری 4- امنیت پرواز و ...

استاندارد پرواز در حمل و نقل هوایی ISO / TS 20

258- استاندارد پرواز در حمل و نقل هوایی ISO / TS 20

استاندارد پرواز در حمل و نقل هوایی به نام ایزو  ISO/TS 20 شناخته شده. در طول ده گذشته پرواز با هواپیما یکی از بهترین روش های حمل و نقل و مسافرت نیز شناخته شده است. با توجه به گزارش انجمن بین المللی حمل و نقل هوایی  IATA در سال 2016  تعداد 3.8 میلیارد نفر با هواپیما سفر کرده اند و پیش بینی می گردد تا سال 2039 به 7.2 میلیارد مسافر خواهد رسید، به همین دلیل در سال های آینده نیاز بیشتری به استانداردهای بین الملل در این صنعت خواهیم بود. آینده پرواز را هم اکنون باید مورد بررسی و استاندارد سازی انجام دهیم. موارد مهم در این استاندارد که مورد بررسی قرار گرفته به شرح زیر می باشد: 1- چالش های ترافیک هوایی 2- راحتی و پایداری زیست محیطی 3- حسابداری 4- امنیت پرواز و ...

259- استاندارد پرواز و زیر ساخت ها ISO/TS20/SC17

استاندارد پرواز و زیر ساخت ها در گرایش های متفاوتی کاربرد دارد، ازجمله : 1-زیر ساخت های فرودگاه 2-آسفالت 3-خطوط برخواست 4- تخلیه الکترونیک 5- اکو لوژیک 6- مدیریت و ... توسعه زیر ساخت های فرودگاه باعث جلو گیری از ترافیک های اساسی در حمل و نقل پرواز خواهد شد. جهت بارور کردن پتانسیل در آمد فرودگاه ها نیازمند اصول اولیه و زیر ساخت های اساسی از جمله جاده ها، پارکینگ، امکانات حمل و نقل، آب و فاضلاب و... می باشد. لازم به ذکر است موارد فوق در دیدگاه مسافران بسیار هائز اهمیت بوده است....

استاندارد پرواز و زیر ساخت ها ISO/TC20/SC17

260- استاندارد پرواز و زیر ساخت ها ISO/TC20/SC17

استاندارد پرواز و زیر ساخت ها در گرایش های متفاوتی کاربرد دارد، ازجمله : 1-زیر ساخت های فرودگاه 2-آسفالت 3-خطوط برخواست 4- تخلیه الکترونیک 5- اکو لوژیک 6- مدیریت و ... توسعه زیر ساخت های فرودگاه باعث جلو گیری از ترافیک های اساسی در حمل و نقل پرواز خواهد شد. جهت بارور کردن پتانسیل در آمد فرودگاه ها نیازمند اصول اولیه و زیر ساخت های اساسی از جمله جاده ها، پارکینگ، امکانات حمل و نقل، آب و فاضلاب و... می باشد. لازم به ذکر است موارد فوق در دیدگاه مسافران بسیار هائز اهمیت بوده است....

استاندارد پرواز در حمل و نقل هوایی ISO / TS 20

261- استاندارد پرواز در حمل و نقل هوایی ISO / TS 20

استاندارد پرواز در حمل و نقل هوایی به نام ایزو  ISO/TS 20 شناخته شده. در طول ده گذشته پرواز با هواپیما یکی از بهترین روش های حمل و نقل و مسافرت نیز شناخته شده است. با توجه به گزارش انجمن بین المللی حمل و نقل هوایی  IATA در سال 2016  تعداد 3.8 میلیارد نفر با هواپیما سفر کرده اند و پیش بینی می گردد تا سال 2039 به 7.2 میلیارد مسافر خواهد رسید، به همین دلیل در سال های آینده نیاز بیشتری به استانداردهای بین الملل در این صنعت خواهیم بود. آینده پرواز را هم اکنون باید مورد بررسی و استاندارد سازی انجام دهیم. موارد مهم در این استاندارد که مورد بررسی قرار گرفته به شرح زیر می باشد: 1- چالش های ترافیک هوایی 2- راحتی و پایداری زیست محیطی 3- حسابداری 4- امنیت پرواز و ...

استاندارد پرواز در حمل و نقل هوایی ISO / TS 20

262- استاندارد پرواز در حمل و نقل هوایی ISO / TS 20

استاندارد پرواز در حمل و نقل هوایی به نام ایزو  ISO/TS 20 شناخته شده. در طول ده گذشته پرواز با هواپیما یکی از بهترین روش های حمل و نقل و مسافرت نیز شناخته شده است. با توجه به گزارش انجمن بین المللی حمل و نقل هوایی  IATA در سال 2016  تعداد 3.8 میلیارد نفر با هواپیما سفر کرده اند و پیش بینی می گردد تا سال 2039 به 7.2 میلیارد مسافر خواهد رسید، به همین دلیل در سال های آینده نیاز بیشتری به استانداردهای بین الملل در این صنعت خواهیم بود. آینده پرواز را هم اکنون باید مورد بررسی و استاندارد سازی انجام دهیم. موارد مهم در این استاندارد که مورد بررسی قرار گرفته به شرح زیر می باشد: 1- چالش های ترافیک هوایی 2- راحتی و پایداری زیست محیطی 3- حسابداری 4- امنیت...

استاندارد پرواز در حمل و نقل هوایی ISO / TS 20

263- استاندارد پرواز در حمل و نقل هوایی ISO / TS 20

استاندارد پرواز در حمل و نقل هوایی به نام ایزو  ISO/TS 20 شناخته شده. در طول ده گذشته پرواز با هواپیما یکی از بهترین روش های حمل و نقل و مسافرت نیز شناخته شده است. با توجه به گزارش انجمن بین المللی حمل و نقل هوایی  IATA در سال 2016  تعداد 3.8 میلیارد نفر با هواپیما سفر کرده اند و پیش بینی می گردد تا سال 2039 به 7.2 میلیارد مسافر خواهد رسید، به همین دلیل در سال های آینده نیاز بیشتری به استانداردهای بین الملل در این صنعت خواهیم بود. آینده پرواز را هم اکنون باید مورد بررسی و استاندارد سازی انجام دهیم. موارد مهم در این استاندارد که مورد بررسی قرار گرفته به شرح زیر می باشد: 1- چالش های ترافیک هوایی 2- راحتی و پایداری زیست محیطی 3- حسابداری 4- امنیت پرواز و ...

استاندارد پرواز در حمل و نقل هوایی ISO / TS 20

264- استاندارد پرواز در حمل و نقل هوایی ISO / TS 20

استاندارد پرواز در حمل و نقل هوایی به نام ایزو  ISO/TS 20 شناخته شده. در طول ده گذشته پرواز با هواپیما یکی از بهترین روش های حمل و نقل و مسافرت نیز شناخته شده است. با توجه به گزارش انجمن بین المللی حمل و نقل هوایی  IATA در سال 2016  تعداد 3.8 میلیارد نفر با هواپیما سفر کرده اند و پیش بینی می گردد تا سال 2039 به 7.2 میلیارد مسافر خواهد رسید، به همین دلیل در سال های آینده نیاز بیشتری به استانداردهای بین الملل در این صنعت خواهیم بود. آینده پرواز را هم اکنون باید مورد بررسی و استاندارد سازی انجام دهیم. موارد مهم در این استاندارد که مورد بررسی قرار گرفته به شرح زیر می باشد: 1- چالش های ترافیک هوایی 2- راحتی و پایداری زیست محیطی 3- ...

استاندارد پرواز در حمل و نقل هوایی ISO/TS20

265- استاندارد پرواز در حمل و نقل هوایی ISO/TS20

استاندارد پرواز در حمل و نقل هوایی به نام ایزو  ISO/TS 20 شناخته شده. در طول ده گذشته پرواز با هواپیما یکی از بهترین روش های حمل و نقل و مسافرت نیز شناخته شده است. با توجه به گزارش انجمن بین المللی حمل و نقل هوایی  IATA در سال 2016  تعداد 3.8 میلیارد نفر با هواپیما سفر کرده اند و پیش بینی می گردد تا سال 2039 به 7.2 میلیارد مسافر خواهد رسید، به همین دلیل در سال های آینده نیاز بیشتری به استانداردهای بین الملل در این صنعت خواهیم بود. آینده پرواز را هم اکنون باید مورد بررسی و استاندارد سازی انجام دهیم. موارد مهم در این استاندارد که مورد بررسی قرار گرفته به شرح زیر می باشد: 1- چالش های ترافیک هوایی 2- راحتی و پایداری زیست محیطی 3- حسابداری 4- امنیت پرواز و ...

استاندارد پرواز و زیر ساخت ها ISO/TC20/SC17

266- استاندارد پرواز و زیر ساخت ها ISO/TC20/SC17

استاندارد پرواز و زیر ساخت ها در گرایش های متفاوتی کاربرد دارد، ازجمله : 1-زیر ساخت های فرودگاه 2-آسفالت 3-خطوط برخواست 4- تخلیه الکترونیک 5- اکو لوژیک 6- مدیریت و ... توسعه زیر ساخت های فرودگاه باعث جلو گیری از ترافیک های اساسی در حمل و نقل پرواز خواهد شد. جهت بارور کردن پتانسیل در آمد فرودگاه ها نیازمند اصول اولیه و زیر ساخت های اساسی از جمله جاده ها، پارکینگ، امکانات حمل و نقل، آب و فاضلاب و... می باشد. لازم به ذکر است موارد فوق در دیدگاه مسافران بسیار هائز اهمیت بوده است....

267- هواپیماهای مسافرتی با موتور جت ISO/TS20/SC18

تغییر کاربری هواپیماهای جت به هواپیمای مسافر بری تحت استانداردهای ISO/TS20 و ISO/TS20/TS17 تغییر کاربری هواپیما های جت به هواپیماهای مسافر بری در این دهه بیان شده است. لازم به ذکر است که در تکنلوژی جدید استفاده از پروازهای فوق صوت جهت مسافرت های هوایی، حمل نقل و... در تعداد زیاد مطرح شده است. لازم به ذکر است در این طرح هزینه ها، زمان سپری شدن و سرعت مورد بررسی قرار گرفته و در حال حاضر امنیت اطلاعات و ایمنی پرواز مد نظر است. با توجه به گزارش انجمن بین المللی حمل و نقل هوایی  IATA در سال ۲۰۱۶  تعداد ۳٫۸ میلیارد نفر با هواپیما سفر کرده اند و پیش بینی می گردد تا سال ۲۰۳۹ به ۷٫۲ میلیارد مسافر خواهد رسید، به همین دلیل در سال های آینده نیاز بیشتری به استانداردهای بین الملل در اینصنعت خواه...

استاندارد پرواز و زیر ساخت ها ISO/TS20/SC17

268- استاندارد پرواز و زیر ساخت ها ISO/TS20/SC17

استاندارد پرواز و زیر ساخت ها در گرایش های متفاوتی کاربرد دارد، ازجمله : 1-زیر ساخت های فرودگاه 2-آسفالت 3-خطوط برخواست 4- تخلیه الکترونیک 5- اکو لوژیک 6- مدیریت و ... توسعه زیر ساخت های فرودگاه باعث جلو گیری از ترافیک های اساسی در حمل و نقل پرواز خواهد شد. جهت بارور کردن پتانسیل در آمد فرودگاه ها نیازمند اصول اولیه و زیر ساخت های اساسی از جمله جاده ها، پارکینگ، امکانات حمل و نقل، آب و فاضلاب و... می باشد. لازم به ذکر است موارد فوق در دیدگاه مسافران بسیار هائز اهمیت بوده است....

هواپیماهای مسافرتی با موتور جت ISO/TS20/SC18

269- هواپیماهای مسافرتی با موتور جت ISO/TS20/SC18

تغییر کاربری هواپیماهای جت به هواپیمای مسافر بری تحت استانداردهای ISO/TS20 و ISO/TS20/TS17 تغییر کاربری هواپیما های جت به هواپیماهای مسافر بری در این دهه بیان شده است. لازم به ذکر است که در تکنلوژی جدید استفاده از پروازهای فوق صوت جهت مسافرت های هوایی، حمل نقل و... در تعداد زیاد مطرح شده است. لازم به ذکر است در این طرح هزینه ها، زمان سپری شدن و سرعت مورد بررسی قرار گرفته و در حال حاضر امنیت اطلاعات و ایمنی پرواز مد نظر است. با توجه به گزارش انجمن بین المللی حمل و نقل هوایی  IATA در سال ۲۰۱۶  تعداد ۳٫۸ میلیارد نفر با هواپیما سفر کرده اند و پیش بینی می گردد تا سال ۲۰۳۹ به ۷٫۲ میلیارد مسافر خواهد رسید، به همین دلیل در سال های آینده نیاز بیشتری به استانداردهای بین الملل در اینصنعت خواه...

270- استاندارد اتصالات به روش لحیم کاری ISO2016:1981

در نسخه جدید ایزوISO2016:1971 که جای گزین ISO2016:1971 شده است. در گرایش های ابعاد مونتاژ، تحمل مواد آزمایشی، اتصالات، قطر مونتاژ که از 6mm تا 108mm با حفاظ گازی و غیر گازی مورد بررسی قرار گرفته است. این استاندارد توسط کمیته ISO/TC 5 لوله های فلزی، فلزات آهنی و اتصالات فلزی توسعه داده شده است. لازم به ذکر است که در این استاندارد : 1- بازرسی جوش طبق استاندارد ISO3834 2- مدیریت کیفیت طبق استاندارد  ISO9001 3- ایمنی کار طبق استاندارد ISO 18001 4- بهداشت و محیط زیست طبق استاندارد ...

استاندارد اتصالات به روش لحیم کاری ISO2016:1981

271- استاندارد اتصالات به روش لحیم کاری ISO2016:1981

در نسخه جدید ایزوISO2016:1971 که جای گزین ISO2016:1971 شده است. در گرایش های ابعاد مونتاژ، تحمل مواد آزمایشی، اتصالات، قطر مونتاژ که از 6mm تا 108mm با حفاظ گازی و غیر گازی مورد بررسی قرار گرفته است. این استاندارد توسط کمیته ISO/TC 5 لوله های فلزی، فلزات آهنی و اتصالات فلزی توسعه داده شده است. لازم به ذکر است که در این استاندارد : 1- بازرسی جوش طبق استاندارد ISO3834 2- مدیریت کیفیت طبق استاندارد  ISO9001 3- ایمنی کار طبق استاندارد ISO 18001 4- بهداشت و محیط زیست طبق استاندارد ...

استاندارد اتصالات به روش لحیم کاری ISO2016:1981

272- استاندارد اتصالات به روش لحیم کاری ISO2016:1981

در نسخه جدید ایزوISO2016:1971 که جای گزین ISO2016:1971 شده است. در گرایش های ابعاد مونتاژ، تحمل مواد آزمایشی، اتصالات، قطر مونتاژ که از 6mm تا 108mm با حفاظ گازی و غیر گازی مورد بررسی قرار گرفته است. این استاندارد توسط کمیته ISO/TC 5 لوله های فلزی، فلزات آهنی و اتصالات فلزی توسعه داده شده است. لازم به ذکر است که در این استاندارد : 1- بازرسی جوش طبق استاندارد ISO3834 2- مدیریت کیفیت طبق استاندارد  ISO9001 3- ایمنی کار طبق استاندارد ISO 18001 4- بهداشت و محیط زیست طبق استاندارد ...

273- استاندارد کالیبراسیون- آلودگی سطح مانیتورینگ توسط اشعه های آلفا، بتا، گاما ISO 8769:2016

استاندارد ایزو ISO 8169:2016 در مورد منابع و مراجع کالیبراسیون مانیتورهای سنجش آلودگی سطح که توسط اشعه های آلفا، بتا، گاما و رادیو اکتیو  نشر یافته است. حداقل انرژی فوق مورد سنجش 1.5 مگا الکترو ولت بوده. لازم به ذکر این استاندارد در مورد سطح آلودگی و حد مجاز این مواد و میزان حداقل و حداکثر آن نبوده است. ...

274- استاندارد تعیین مقاوت شیشه در سرقت ISO23013:2016

بررسی استانداردهای شیشه خودرو تحت استانداردهای بین المللی ECER43 محدود نمی شود. هدف از این استاندارد بین المللی جهت شیشه خودرو برای ورود اجسام غیر مجاز و سریع به وسیله نقلیه برنامه ریزی شده است. روش های تست این استاندارد به صورت شبیه سازی سرقت و ورود ابزار ساده توسط یک دزد حرفه ای نیز می باشد. لازم به ذکر است در این استاندارد موارد ایمنی و بهداشتی طبق استاندارد ایزو ISO18001 و مدیریت زیست محیطی طبق استاندارد ایزو ISO14001 بوده است....

استاندارد تعیین مقاوت شیشه در سرقت ISO23013:2016

275- استاندارد تعیین مقاوت شیشه در سرقت ISO23013:2016

بررسی استانداردهای شیشه خودرو تحت استانداردهای بین المللی ECER43 محدود نمی شود. هدف از این استاندارد بین المللی جهت شیشه خودرو برای ورود اجسام غیر مجاز و سریع به وسیله نقلیه برنامه ریزی شده است. روش های تست این استاندارد به صورت شبیه سازی سرقت و ورود ابزار ساده توسط یک دزد حرفه ای نیز می باشد. لازم به ذکر است در این استاندارد موارد ایمنی و بهداشتی طبق استاندارد ایزو ISO18001 و مدیریت زیست محیطی طبق استاندارد ایزو ISO14001 بوده است....

استاندارد تعیین مقاوت شیشه در سرقت ISO23013:2016

276- استاندارد تعیین مقاوت شیشه در سرقت ISO23013:2016

بررسی استانداردهای شیشه خودرو تحت استانداردهای بین المللی ECER43 محدود نمی شود. هدف از این استاندارد بین المللی جهت شیشه خودرو برای ورود اجسام غیر مجاز و سریع به وسیله نقلیه برنامه ریزی شده است. روش های تست این استاندارد به صورت شبیه سازی سرقت و ورود ابزار ساده توسط یک دزد حرفه ای نیز می باشد. لازم به ذکر است در این استاندارد موارد ایمنی و بهداشتی طبق استاندارد ایزو ISO18001 و مدیریت زیست محیطی طبق استاندارد ایزو ISO14001 بوده است....

استاندارد تعیین مقاوت شیشه در سرقت ISO23013:2016

277- استاندارد تعیین مقاوت شیشه در سرقت ISO23013:2016

بررسی استانداردهای شیشه خودرو تحت استانداردهای بین المللی ECER43 محدود نمی شود. هدف از این استاندارد بین المللی جهت شیشه خودرو برای ورود اجسام غیر مجاز و سریع به وسیله نقلیه برنامه ریزی شده است. روش های تست این استاندارد به صورت شبیه سازی سرقت و ورود ابزار ساده توسط یک دزد حرفه ای نیز می باشد. لازم به ذکر است در این استاندارد موارد ایمنی و بهداشتی طبق استاندارد ایزو ISO18001 و مدیریت زیست محیطی طبق استاندارد ایزو ISO14001 بوده است....

استاندارد تعیین مقاوت شیشه در سرقت ISO23013:2016

278- استاندارد تعیین مقاوت شیشه در سرقت ISO23013:2016

بررسی استانداردهای شیشه خودرو تحت استانداردهای بین المللی ECER43 محدود نمی شود. هدف از این استاندارد بین المللی جهت شیشه خودرو برای ورود اجسام غیر مجاز و سریع به وسیله نقلیه برنامه ریزی شده است. روش های تست این استاندارد به صورت شبیه سازی سرقت و ورود ابزار ساده توسط یک دزد حرفه ای نیز می باشد. لازم به ذکر است در این استاندارد موارد ایمنی و بهداشتی طبق استاندارد ایزو ISO18001 و مدیریت زیست محیطی طبق استاندارد ایزو ISO14001 بوده است....

279- استاندارد فنون امنیتی ISO/IEC 17825:2016

در استاندارد ISO/IEC 17825 معیارهای آزمون کاهش خطرات حمله غیر تهاجمی در سطح 3و 4 بر اساس ISO/IEC 19790 تعیین شده، لازم به ذکر است روش این استاندارد بر اساس آزمون های ماژول رمز نگاری بوده و ماژول ها بر اساس مدل 0 و 1 تست خود را انجام می دهد و همچنین در آزمون های صدا و اثر انگشت نیز قابل تامین می باشد. استاندارد امنیت اطلاعات به همراه کنترل کیفیت اطلاعات بوده. همچنین برای اخذ این گواهینامه پیشنهاد می شود ایزو های ISO 9001 و ISO 27004 نیز در سیستم استقرار پیدا کرده باشد....

استاندارد فنون امنیتی ISO/IEC 17825:2016

280- استاندارد فنون امنیتی ISO/IEC 17825:2016

در استاندارد ISO/IEC 17825 معیارهای آزمون کاهش خطرات حمله غیر تهاجمی در سطح 3و 4 بر اساس ISO/IEC 19790 تعیین شده، لازم به ذکر است روش این استاندارد بر اساس آزمون های ماژول رمز نگاری بوده و ماژول ها بر اساس مدل 0 و 1 تست خود را انجام می دهد و همچنین در آزمون های صدا و اثر انگشت نیز قابل تامین می باشد. استاندارد امنیت اطلاعات به همراه کنترل کیفیت اطلاعات بوده. همچنین برای اخذ این گواهینامه پیشنهاد می شود ایزو های ISO 9001 و ISO 27004 نیز در سیستم استقرار پیدا کرده باشد....

استاندارد فنون امنیتی ISO/IEC 17825:2016

281- استاندارد فنون امنیتی ISO/IEC 17825:2016

در استاندارد ISO/IEC 17825 معیارهای آزمون کاهش خطرات حمله غیر تهاجمی در سطح 3و 4 بر اساس ISO/IEC 19790 تعیین شده، لازم به ذکر است روش این استاندارد بر اساس آزمون های ماژول رمز نگاری بوده و ماژول ها بر اساس مدل 0 و 1 تست خود را انجام می دهد و همچنین در آزمون های صدا و اثر انگشت نیز قابل تامین می باشد. استاندارد امنیت اطلاعات به همراه کنترل کیفیت اطلاعات بوده. همچنین برای اخذ این گواهینامه پیشنهاد می شود ایزو های ISO 9001 و ISO 27004 نیز در سیستم استقرار پیدا کرده باشد....

استاندارد محصولات بهداشتی و کمک بهداشتی ISO 17966:2016

282- استاندارد محصولات بهداشتی و کمک بهداشتی ISO 17966:2016

برای اولین بار در گرایش محصولات بهداشتی و کمک بهداشتی شخصی (APPHS) الزاماتی تحت عنوان استاندارد ISO 17966:2016 تدوین شده است و برای جلوگیری از ناتوانایی و احتمال خطرها و احتمالات پیش بینی نشده در آن مورد بررسی قرار گرفته است، و همچنین روش های استاندارد نمونه برداری و حد مجاز هر مواد نیز به آن اشاره شده است لازم به ذکر است موارد عمده مورد بررسی به شرح زیر می باشد: 1- صندلی توالت بهداشتی 2- توالت های بهداشتی قابل حمل 3- توالت های بهداشتی قابل نصب 4- دوش حمام 5- وان حمام 6- شیر آلات مورد نیاز در سرویس بهداشتی و ... از طرف دیگر استانداردهای مورد نیاز برای استقرار این سیستم نیازمند ISO 9001و ...

استاندارد محصولات بهداشتی و کمک بهداشتی ISO 17966:2016

283- استاندارد محصولات بهداشتی و کمک بهداشتی ISO 17966:2016

برای اولین بار در گرایش محصولات بهداشتی و کمک بهداشتی شخصی (APPHS) الزاماتی تحت عنوان استاندارد ISO 17966:2016 تدوین شده است و برای جلوگیری از ناتوانایی و احتمال خطرها و احتمالات پیش بینی نشده در آن مورد بررسی قرار گرفته است، و همچنین روش های استاندارد نمونه برداری و حد مجاز هر مواد نیز به آن اشاره شده است لازم به ذکر است موارد عمده مورد بررسی به شرح زیر می باشد: 1- صندلی توالت بهداشتی 2- توالت های بهداشتی قابل حمل 3- توالت های بهداشتی قابل نصب 4- دوش حمام 5- وان حمام 6- شیر آلات مورد نیاز در سرویس بهداشتی و ... از طرف دیگر استانداردهای مورد نیاز برای استقرار این سیستم نیازمند ISO 9001و ...

استاندارد محصولات بهداشتی و کمک بهداشتی ISO 17966:2016

284- استاندارد محصولات بهداشتی و کمک بهداشتی ISO 17966:2016

برای اولین بار در گرایش محصولات بهداشتی و کمک بهداشتی شخصی (APPHS) الزاماتی تحت عنوان استاندارد ISO 17966:2016 تدوین شده است و برای جلوگیری از ناتوانایی و احتمال خطرها و احتمالات پیش بینی نشده در آن مورد بررسی قرار گرفته است، و همچنین روش های استاندارد نمونه برداری و حد مجاز هر مواد نیز به آن اشاره شده است لازم به ذکر است موارد عمده مورد بررسی به شرح زیر می باشد: 1- صندلی توالت بهداشتی 2- توالت های بهداشتی قابل حمل 3- توالت های بهداشتی قابل نصب 4- دوش حمام 5- وان حمام 6- شیر آلات مورد نیاز در سرویس بهداشتی و ... از طرف دیگر استانداردهای مورد نیاز برای استقرار این سیستم نیازمند ISO 9001و ...

استاندارد محصولات بهداشتی و کمک بهداشتی ISO 17966:2016

285- استاندارد محصولات بهداشتی و کمک بهداشتی ISO 17966:2016

برای اولین بار در گرایش محصولات بهداشتی و کمک بهداشتی شخصی (APPHS) الزاماتی تحت عنوان استاندارد ISO 17966:2016 تدوین شده است و برای جلوگیری از ناتوانایی و احتمال خطرها و احتمالات پیش بینی نشده در آن مورد بررسی قرار گرفته است، و همچنین روش های استاندارد نمونه برداری و حد مجاز هر مواد نیز به آن اشاره شده است لازم به ذکر است موارد عمده مورد بررسی به شرح زیر می باشد: 1- صندلی توالت بهداشتی 2- توالت های بهداشتی قابل حمل 3- توالت های بهداشتی قابل نصب 4- دوش حمام 5- وان حمام 6- شیر آلات مورد نیاز در سرویس بهداشتی و ... از طرف دیگر استانداردهای مورد نیاز برای استقرار این سیستم نیازمند ISO 9001و ...

286- استاندارد خمش لوله های ترموپلاستیک در فشار ISO 9967:2016

زمانی که یک لوله در خاک مطابق استانداردهای بین المللی قرار گیرد، افزایش انحراف مشاهده شده است، که این انحراف بستگی به عواملی از جمله شرایط خاک، نصب و راه اندازی و... بستگی دارد. لازم به ذکر است اوج خزش در مدت دوسال طول خواهد کشید، و معمولا بیشتر از دوسال تجاوز نخواهد کرد. یک روش برای تعیین نسبت خزش در لوله های ترموپلاستیک گرفتن یک مقطع دایره ای شکل در سطح لوله بوده و کلیه عوامل نیز بررسی خواهد شد برای استقرار این استاندارد نیازمند ISO 9001 - ISO 18001 - ISO 14001 می باشد....

استاندارد خمش لوله های ترموپلاستیک در فشار ISO 9967:2016

287- استاندارد خمش لوله های ترموپلاستیک در فشار ISO 9967:2016

زمانی که یک لوله در خاک مطابق استانداردهای بین المللی قرار گیرد، افزایش انحراف مشاهده شده است، که این انحراف بستگی به عواملی از جمله شرایط خاک، نصب و راه اندازی و... بستگی دارد. لازم به ذکر است اوج خزش در مدت دوسال طول خواهد کشید، و معمولا بیشتر از دوسال تجاوز نخواهد کرد. یک روش برای تعیین نسبت خزش در لوله های ترموپلاستیک گرفتن یک مقطع دایره ای شکل در سطح لوله بوده و کلیه عوامل نیز بررسی خواهد شد برای استقرار این استاندارد نیازمند ISO 9001 - ISO 18001 - ISO 14001 می باشد....

288- امنیت اجتماعی – تخلیه انبوه ISO 22315:2014

  این استاندارد در مورد طرح ریزی و تخلیه انبوه شهر ارائه شده است و عوامل اصلی و تاثیر گزار و ریسک های مورد نیاز مورد ارزیابی قرار گرفته است. عوامل تخلیه به واسطه رویداد های طبیعی یا به واسطه رویدادهای انسانی (عمدی و غیر عمدی) منجر می گردد و باعث مراحل زیر می شود. در مرحله اول هشدار و مرحله دوم تخلیه فوری مرحله دوم تخیله فوری  شهر...

امنیت اجتماعی – تخلیه انبوه ISO 22315:2014

289- امنیت اجتماعی – تخلیه انبوه ISO 22315:2014

  این استاندارد در مورد طرح ریزی و تخلیه انبوه شهر ارائه شده است و عوامل اصلی و تاثیر گزار و ریسک های مورد نیاز مورد ارزیابی قرار گرفته است. عوامل تخلیه به واسطه رویداد های طبیعی یا به واسطه رویدادهای انسانی (عمدی و غیر عمدی) منجر می گردد و باعث مراحل زیر می شود. در مرحله اول هشدار و مرحله دوم تخلیه فوری مرحله دوم تخیله فوری  شهر...

290- استاندارد تست رینگ در مواد ترموپلاستیک ISO 9969:2016

استاندارد ISO 9969:2016 جهت سطح مقطع رینگ و شرایط محیطی تست، می باشد. یکی از تست های مهم مواد درجه نرمی در مواد ترموپلاستیک و نفوذ رینگ به این مواد بوده است جهت انجام نفوذ پذیری، در مرحله اول مواد از خود خمش نشان می دهد و تحت استاندارد ISO 9967:2016 مورد ارزیابی می گردد. روش انجام تست رینگ در مرحله اول، تحت شرایط نرمال و از هر گونه اخطلالات محیطی بدور باشد، در مرحله دوم ترموپلاستیک را به گونه ای ذوب کرده (تحت استاندارد ISO 14001) که هیچ گونه به خواص مواد ضربه نزند و با اصول ایمنی ( تحت استاندارد ...

استاندارد تست رینگ در مواد ترموپلاستیک ISO 9969:2016

291- استاندارد تست رینگ در مواد ترموپلاستیک ISO 9969:2016

استاندارد ISO 9969:2016 جهت سطح مقطع رینگ و شرایط محیطی تست، می باشد. یکی از تست های مهم مواد درجه نرمی در مواد ترموپلاستیک و نفوذ رینگ به این مواد بوده است جهت انجام نفوذ پذیری، در مرحله اول مواد از خود خمش نشان می دهد و تحت استاندارد ISO 9967:2016 مورد ارزیابی می گردد. روش انجام تست رینگ در مرحله اول، تحت شرایط نرمال و از هر گونه اخطلالات محیطی بدور باشد، در مرحله دوم ترموپلاستیک را به گونه ای ذوب کرده (تحت استاندارد ISO 14001) که هیچ گونه به خواص مواد ضربه نزند و با اصول ایمنی ( تحت استاندارد ...

استاندارد تست رینگ در مواد ترموپلاستیک ISO 9969:2016

292- استاندارد تست رینگ در مواد ترموپلاستیک ISO 9969:2016

استاندارد ISO 9969:2016 جهت سطح مقطع رینگ و شرایط محیطی تست، می باشد. یکی از تست های مهم مواد درجه نرمی در مواد ترموپلاستیک و نفوذ رینگ به این مواد بوده است جهت انجام نفوذ پذیری، در مرحله اول مواد از خود خمش نشان می دهد و تحت استاندارد ISO 9967:2016 مورد ارزیابی می گردد. روش انجام تست رینگ در مرحله اول، تحت شرایط نرمال و از هر گونه اخطلالات محیطی بدور باشد، در مرحله دوم ترموپلاستیک را به گونه ای ذوب کرده (تحت استاندارد ISO 14001) که هیچ گونه به خواص مواد ضربه نزند و با اصول ایمنی ( تحت استاندارد ...

استاندارد فناوری اطلاعات- مخابرات و تبادل اطلاعات ISO/IEC 15149-3:2016

293- استاندارد فناوری اطلاعات- مخابرات و تبادل اطلاعات ISO/IEC 15149-3:2016

استاندارد فناوری اطلاعات - خابرات و تبادل اطلاعات بین سیستم ها تحت عنوان ISO /IEC 15149- 3 :2016 تهیه شده است. این استاندارد در جهت گسترش وپوشش شبکه  اطلاعات نیز می باشد. ودر جهت پاسخ به کدهای مغناطیسی، امنیت اطلاعات و ... بوده. موارد مهم در این استاندارد به شرح زیر می باشد: 1- انتقال قدرت بی سیم 2- مکانیسم قدرت انتقال بی سیم 3- شبکه های بی سیم 4- میدان مغناطیسی شبکه 5- میدان های مغناطیسی تحت MFAN-C 6- دستگاه های دریافت کننده MFAN- N و.... بوده در این بین استاندارد های تامین دهنده در این راستا می توان به استانداردهای ISO 27004- ISO 2...

استاندارد فناوری اطلاعات- مخابرات و تبادل اطلاعات ISO/IEC 15149-3:2016

294- استاندارد فناوری اطلاعات- مخابرات و تبادل اطلاعات ISO/IEC 15149-3:2016

استاندارد فناوری اطلاعات - خابرات و تبادل اطلاعات بین سیستم ها تحت عنوان ISO /IEC 15149- 3 :2016 تهیه شده است. این استاندارد در جهت گسترش وپوشش شبکه  اطلاعات نیز می باشد. ودر جهت پاسخ به کدهای مغناطیسی، امنیت اطلاعات و ... بوده. موارد مهم در این استاندارد به شرح زیر می باشد: 1- انتقال قدرت بی سیم 2- مکانیسم قدرت انتقال بی سیم 3- شبکه های بی سیم 4- میدان مغناطیسی شبکه 5- میدان های مغناطیسی تحت MFAN-C 6- دستگاه های دریافت کننده MFAN- N و.... بوده در این بین استاندارد های تامین دهنده در این راستا می توان به استانداردهای ISO 27004- ISO 2...

استاندارد کالیبراسیون- آلودگی سطح مانیتورینگ توسط اشعه های آلفا، بتا، گاما ISO 8769:2016

295- استاندارد کالیبراسیون- آلودگی سطح مانیتورینگ توسط اشعه های آلفا، بتا، گاما ISO 8769:2016

استاندارد ایزو ISO 8169:2016 در مورد منابع و مراجع کالیبراسیون مانیتورهای سنجش آلودگی سطح که توسط اشعه های آلفا، بتا، گاما و رادیو اکتیو  نشر یافته است. حداقل انرژی فوق مورد سنجش 1.5 مگا الکترو ولت بوده. لازم به ذکر این استاندارد در مورد سطح آلودگی و حد مجاز این مواد و میزان حداقل و حداکثر آن نبوده است. ...

استاندارد کالیبراسیون- آلودگی سطح مانیتورینگ توسط اشعه های آلفا، بتا، گاما ISO 8769:2016

296- استاندارد کالیبراسیون- آلودگی سطح مانیتورینگ توسط اشعه های آلفا، بتا، گاما ISO 8769:2016

استاندارد ایزو ISO 8169:2016 در مورد منابع و مراجع کالیبراسیون مانیتورهای سنجش آلودگی سطح که توسط اشعه های آلفا، بتا، گاما و رادیو اکتیو  نشر یافته است. حداقل انرژی فوق مورد سنجش 1.5 مگا الکترو ولت بوده. لازم به ذکر این استاندارد در مورد سطح آلودگی و حد مجاز این مواد و میزان حداقل و حداکثر آن نبوده است. ...

297- استاندارد ظروف آزمایشگاهی ISO 4796-1 :2016

...">آزمایشگاه عموما حجم ظروف از 25ml تا 20000ml می باشد. موارد استفاده ظروف نام برده شده در آزمایشگاه بیشتر جهت رشد میکروبیولوژی و نگهداری مواد بود. لذا استاندارد نام برده شده روش های نگهداری و انبار کردن این ظروف به همراه دارد. لازم به ذکر است در راستای این استاندارد ایزو های ISO 14001, ISO 18001 و HSE-MS نیز همپوشانی دارد...

استاندارد ظروف آزمایشگاهی ISO 4796-1 :2016

298- استاندارد ظروف آزمایشگاهی ISO 4796-1 :2016

...">آزمایشگاه عموما حجم ظروف از 25ml تا 20000ml می باشد. موارد استفاده ظروف نام برده شده در آزمایشگاه بیشتر جهت رشد میکروبیولوژی و نگهداری مواد بود. لذا استاندارد نام برده شده روش های نگهداری و انبار کردن این ظروف به همراه دارد. لازم به ذکر است در راستای این استاندارد ایزو های ISO 14001, ISO 18001 و HSE-MS نیز همپوشانی دارد...

استاندارد ظروف آزمایشگاهی ISO 4796-1 :2016

299- استاندارد ظروف آزمایشگاهی ISO 4796-1 :2016

...">آزمایشگاه عموما حجم ظروف از 25ml تا 20000ml می باشد. موارد استفاده ظروف نام برده شده در آزمایشگاه بیشتر جهت رشد میکروبیولوژی و نگهداری مواد بود. لذا استاندارد نام برده شده روش های نگهداری و انبار کردن این ظروف به همراه دارد. لازم به ذکر است در راستای این استاندارد ایزو های ISO 14001, ISO 18001 و HSE-MS نیز همپوشانی دارد...

300- استاندارد لاستیک و پلاستیک ISO 13363:2016

استاندارد لاستیک و پلاستیک جهت خروج دود در سال 2016 تدوین شده است. این استاندارد در سه گرایش نیز بررسی شده: 1- شیلنگ های نرم (Softwall): ساخته شده از مواد مقاوم در برابر مواد روغنی به همراه تقویت کننده با جنس پارچه 2- شیلنگ ها با دیواره سخت Hardwall: ساخته شده از مواد مقاوم در برابر مواد روغنی به همراه تقویت کننده با جنس پارچه و سیم 3- شیلنگ و لوله های قابل انعطاف flexible connector ساخته شده از مواد مقاوم در برابر مواد روغنی و بدون هیچ گونه مواد تقویت کننده کلاس مورد استفاده: 1- خودروهای دیزل 2- خودروهای بنزین سوز استانداردهای مربوط به این استاندارد نام برده شده ISO14001...

استاندارد لاستیک و پلاستیک ISO 13363:2016

301- استاندارد لاستیک و پلاستیک ISO 13363:2016

استاندارد لاستیک و پلاستیک جهت خروج دود در سال 2016 تدوین شده است. این استاندارد در سه گرایش نیز بررسی شده: 1- شیلنگ های نرم (Softwall): ساخته شده از مواد مقاوم در برابر مواد روغنی به همراه تقویت کننده با جنس پارچه 2- شیلنگ ها با دیواره سخت Hardwall: ساخته شده از مواد مقاوم در برابر مواد روغنی به همراه تقویت کننده با جنس پارچه و سیم 3- شیلنگ و لوله های قابل انعطاف flexible connector ساخته شده از مواد مقاوم در برابر مواد روغنی و بدون هیچ گونه مواد تقویت کننده کلاس مورد استفاده: 1- خودروهای دیزل 2- خودروهای بنزین سوز...

استاندارد لاستیک و پلاستیک ISO 13363:2016

302- استاندارد لاستیک و پلاستیک ISO 13363:2016

استاندارد لاستیک و پلاستیک جهت خروج دود در سال 2016 تدوین شده است. این استاندارد در سه گرایش نیز بررسی شده: 1- شیلنگ های نرم (Softwall): ساخته شده از مواد مقاوم در برابر مواد روغنی به همراه تقویت کننده با جنس پارچه 2- شیلنگ ها با دیواره سخت Hardwall: ساخته شده از مواد مقاوم در برابر مواد روغنی به همراه تقویت کننده با جنس پارچه و سیم 3- شیلنگ و لوله های قابل انعطاف flexible connector ساخته شده از مواد مقاوم در برابر مواد روغنی و بدون هیچ گونه مواد تقویت کننده کلاس مورد استفاده: 1- خودروهای دیزل 2- خودروهای بنزین سوز استانداردهای مربوط به این استاندارد نام برده شده ISO14001...

استاندارد لاستیک و پلاستیک ISO 13363:2016

303- استاندارد لاستیک و پلاستیک ISO 13363:2016

استاندارد لاستیک و پلاستیک جهت خروج دود در سال 2016 تدوین شده است. این استاندارد در سه گرایش نیز بررسی شده: 1- شیلنگ های نرم (Softwall): ساخته شده از مواد مقاوم در برابر مواد روغنی به همراه تقویت کننده با جنس پارچه 2- شیلنگ ها با دیواره سخت Hardwall: ساخته شده از مواد مقاوم در برابر مواد روغنی به همراه تقویت کننده با جنس پارچه و سیم 3- شیلنگ و لوله های قابل انعطاف flexible connector ساخته شده از مواد مقاوم در برابر مواد روغنی و بدون هیچ گونه مواد تقویت کننده کلاس مورد استفاده: 1- خودروهای دیزل 2- خودروهای بنزین سوز استانداردهای مربوط به این استاندارد نام برده شده ISO14001...

304- اصول طراحی نماد های تصویری مدیران ISO 19027:2016

یکی اصول اصلی و اساسی مدیران ارتباط با کارمندان بوده است، که به دو صورت مستقیم و مداوم و از طرف دیگر تابلوی اطلاع رسانی در محل کار پرسنل شکل خواهد گرفت. لذا در این استاندارد به روش طراحی کلیه فرمت ها، رنگ ، نوع نگراش و... مورد بررسی قرار گرفته است.      ...

اصول طراحی نماد های تصویری مدیران ISO 19027:2016

305- اصول طراحی نماد های تصویری مدیران ISO 19027:2016

یکی اصول اصلی و اساسی مدیران ارتباط با کارمندان بوده است، که به دو صورت مستقیم و مداوم و از طرف دیگر تابلوی اطلاع رسانی در محل کار پرسنل شکل خواهد گرفت. لذا در این استاندارد به روش طراحی کلیه فرمت ها، رنگ ، نوع نگراش و... مورد بررسی قرار گرفته است.      ...

اصول طراحی نماد های تصویری مدیران ISO 19027:2016

306- اصول طراحی نماد های تصویری مدیران ISO 19027:2016

یکی اصول اصلی و اساسی مدیران ارتباط با کارمندان بوده است، که به دو صورت مستقیم و مداوم و از طرف دیگر تابلوی اطلاع رسانی در محل کار پرسنل شکل خواهد گرفت. لذا در این استاندارد به روش طراحی کلیه فرمت ها، رنگ ، نوع نگراش و... مورد بررسی قرار گرفته است.      ...

اصول طراحی نماد های تصویری مدیران ISO 19027:2016

307- اصول طراحی نماد های تصویری مدیران ISO 19027:2016

یکی اصول اصلی و اساسی مدیران ارتباط با کارمندان بوده است، که به دو صورت مستقیم و مداوم و از طرف دیگر تابلوی اطلاع رسانی در محل کار پرسنل شکل خواهد گرفت. لذا در این استاندارد به روش طراحی کلیه فرمت ها، رنگ ، نوع نگراش و... مورد بررسی قرار گرفته است.      ...

استاندارد کالیبراسیون- آلودگی سطح مانیتورینگ توسط اشعه های آلفا، بتا، گاما ISO 8769:2016

308- استاندارد کالیبراسیون- آلودگی سطح مانیتورینگ توسط اشعه های آلفا، بتا، گاما ISO 8769:2016

استاندارد ایزو ISO 8169:2016 در مورد منابع و مراجع کالیبراسیون مانیتورهای سنجش آلودگی سطح که توسط اشعه های آلفا، بتا، گاما و رادیو اکتیو  نشر یافته است. حداقل انرژی فوق مورد سنجش 1.5 مگا الکترو ولت بوده. لازم به ذکر این استاندارد در مورد سطح آلودگی و حد مجاز این مواد و میزان حداقل و حداکثر آن نبوده است. ...

309- استاندارد کامیون های صنعتی ISO 3691-2:2016

الزامات ایمنی مورد نیاز کامیون های صنعتی جهت کار در کارگاه ها به شماره ISO 3691  در سال 2016 تدوین شده است. در بخش 2 این استاندارد برای بولدوزر و لودرها تدوین و نشر یافته است. این نمونه ماشین آلات در تمام جهت ها نیز می تواند گشت آور داشته باشند و کلیه حرکت ها برای آن آزاد بوده. در اهداف این استاندارد تمام ادوات و بیل مکانیکی و... نیز به صورت یکپارچه در نظر گرفته شده است. الزاماتی که تحت پوشش این استاندارد نمی باشدبه شرح زیر بوده: 1- در طی ساخت و ساز جاده 2- طی حرکت در جاده های عمومی 3- محل کار در محیط های قابل انفجار 4- حمل کارگران و نفرات کارگاهی...

استاندارد کامیون های صنعتی ISO 3691-2:2016

310- استاندارد کامیون های صنعتی ISO 3691-2:2016

الزامات ایمنی مورد نیاز کامیون های صنعتی جهت کار در کارگاه ها به شماره ISO 3691  در سال 2016 تدوین شده است. در بخش 2 این استاندارد برای بولدوزر و لودرها تدوین و نشر یافته است. این نمونه ماشین آلات در تمام جهت ها نیز می تواند گشت آور داشته باشند و کلیه حرکت ها برای آن آزاد بوده. در اهداف این استاندارد تمام ادوات و بیل مکانیکی و... نیز به صورت یکپارچه در نظر گرفته شده است. الزاماتی که تحت پوشش این استاندارد نمی باشدبه شرح زیر بوده: 1- در طی ساخت و ساز جاده 2- طی حرکت در جاده های عمومی 3- محل کار در محیط های قابل انفجار 4- حمل کارگران و نفرات کارگاهی...

استاندارد کامیون های صنعتی ISO 3691-2:2016

311- استاندارد کامیون های صنعتی ISO 3691-2:2016

الزامات ایمنی مورد نیاز کامیون های صنعتی جهت کار در کارگاه ها به شماره ISO 3691  در سال 2016 تدوین شده است. در بخش 2 این استاندارد برای بولدوزر و لودرها تدوین و نشر یافته است. این نمونه ماشین آلات در تمام جهت ها نیز می تواند گشت آور داشته باشند و کلیه حرکت ها برای آن آزاد بوده. در اهداف این استاندارد تمام ادوات و بیل مکانیکی و... نیز به صورت یکپارچه در نظر گرفته شده است. الزاماتی که تحت پوشش این استاندارد نمی باشدبه شرح زیر بوده: 1- در طی ساخت و ساز جاده 2- طی حرکت در جاده های عمومی 3- محل کار در محیط های قابل انفجار 4- حمل کارگران و نفرات کارگاهی...

استاندارد کامیون های صنعتی ISO 3691-2:2016

312- استاندارد کامیون های صنعتی ISO 3691-2:2016

الزامات ایمنی مورد نیاز کامیون های صنعتی جهت کار در کارگاه ها به شماره ISO 3691  در سال 2016 تدوین شده است. در بخش 2 این استاندارد برای بولدوزر و لودرها تدوین و نشر یافته است. این نمونه ماشین آلات در تمام جهت ها نیز می تواند گشت آور داشته باشند و کلیه حرکت ها برای آن آزاد بوده. در اهداف این استاندارد تمام ادوات و بیل مکانیکی و... نیز به صورت یکپارچه در نظر گرفته شده است. الزاماتی که تحت پوشش این استاندارد نمی باشدبه شرح زیر بوده: 1- در طی ساخت و ساز جاده 2- طی حرکت در جاده های عمومی 3- محل کار در محیط های قابل انفجار 4- حمل کارگران و نفرات کارگاهی...

313- استاندارد شیلنگ های سوخت -  بخش دوم گازوئیل ISO 19013-2:2016

استاندارد ISO 19013-2 در گرایش شیلنگ و لوله های انتقال سوخت در خودرو های دیزلی و گازوئیل سوز بوده. در این استاندراد مسیر مدار شیلنگ سوخت مورد بررسی قرار گرفته و هر کدام از موارد و لوله ها به صورت اصولی شماره گذاری شده است و جهت اخذ این استاندارد نیازمند مستندات ISO 9001:2015  و همچنین ISO 18001 و HSE-MS نیز بوده است....

استاندارد شیلنگ های سوخت -  بخش دوم گازوئیل ISO 19013-2:2016

314- استاندارد شیلنگ های سوخت -  بخش دوم گازوئیل ISO 19013-2:2016

استاندارد ISO 19013-2 در گرایش شیلنگ و لوله های انتقال سوخت در خودرو های دیزلی و گازوئیل سوز بوده. در این استاندراد مسیر مدار شیلنگ سوخت مورد بررسی قرار گرفته و هر کدام از موارد و لوله ها به صورت اصولی شماره گذاری شده است و جهت اخذ این استاندارد نیازمند مستندات ISO 9001:2015  و همچنین ISO 18001 و HSE-MS نیز بوده است....

استاندارد شیلنگ های سوخت -  بخش دوم گازوئیل ISO 19013-2:2016

315- استاندارد شیلنگ های سوخت -  بخش دوم گازوئیل ISO 19013-2:2016

استاندارد ISO 19013-2 در گرایش شیلنگ و لوله های انتقال سوخت در خودرو های دیزلی و گازوئیل سوز بوده. در این استاندراد مسیر مدار شیلنگ سوخت مورد بررسی قرار گرفته و هر کدام از موارد و لوله ها به صورت اصولی شماره گذاری شده است و جهت اخذ این استاندارد نیازمند مستندات ISO 9001:2015  و همچنین ISO 18001 و HSE-MS نیز بوده است....

316- استاندارد تعیین مقاوت خوردگی ISO 28706-4:2016

استاندارد تعیین مقاومت در برابر خوردگی شیمیایی توسط مایعات قلیایی به شماره استاندارد ISO28706-4  در سال 2016 تدوین شده. این استاندارد توسط مایعات قلیایی در دمای بین 25 درجه سانتیگراد و 95 درجه توصیف شده است. در این آزمایش جهت تست باید در نمونه های متفاوت و جداگانه باید صورت پذیرد. استانداردهای مربوط به این ایزو : 1- استاندارد سیستم مدیریت زیست محیطی  2- استاندارد سیستم ایمنی و بهداشت شغلی...

استاندارد تعیین مقاوت خوردگی ISO 28706-4:2016

317- استاندارد تعیین مقاوت خوردگی ISO 28706-4:2016

استاندارد تعیین مقاومت در برابر خوردگی شیمیایی توسط مایعات قلیایی به شماره استاندارد ISO28706-4  در سال 2016 تدوین شده. این استاندارد توسط مایعات قلیایی در دمای بین 25 درجه سانتیگراد و 95 درجه توصیف شده است. در این آزمایش جهت تست باید در نمونه های متفاوت و جداگانه باید صورت پذیرد. استانداردهای مربوط به این ایزو : 1- استاندارد سیستم مدیریت زیست محیطی  2- استاندارد سیستم ایمنی و بهداشت شغلی...

استاندارد تعیین مقاوت خوردگی ISO 28706-4:2016

318- استاندارد تعیین مقاوت خوردگی ISO 28706-4:2016

استاندارد تعیین مقاومت در برابر خوردگی شیمیایی توسط مایعات قلیایی به شماره استاندارد ISO28706-4  در سال 2016 تدوین شده. این استاندارد توسط مایعات قلیایی در دمای بین 25 درجه سانتیگراد و 95 درجه توصیف شده است. در این آزمایش جهت تست باید در نمونه های متفاوت و جداگانه باید صورت پذیرد. استانداردهای مربوط به این ایزو : 1- استاندارد سیستم مدیریت زیست محیطی  2- استاندارد سیستم ایمنی و بهداشت شغلی...

319- استاندارد تعیین مقاومت در برابر پارگی و کشش ISO 19863:2016

این استاندارد جهت تعیین مقاومت در برابر کشش و پارگی مفاصل ساخت و ساز ساختمان نیز تدوین شده است. لازم به ذکر است در این استاندارد معیار هایی از جمله نمای ساختمان، طراحی محیط زیست و استانداردهای ساختمان نیز پیش بینی شده است....

استاندارد تعیین مقاومت در برابر پارگی و کشش ISO 19863:2016

320- استاندارد تعیین مقاومت در برابر پارگی و کشش ISO 19863:2016

این استاندارد جهت تعیین مقاومت در برابر کشش و پارگی مفاصل ساخت و ساز ساختمان نیز تدوین شده است. لازم به ذکر است در این استاندارد معیار هایی از جمله نمای ساختمان، طراحی محیط زیست و استانداردهای ساختمان نیز پیش بینی شده است....

استاندارد تعیین مقاومت در برابر پارگی و کشش ISO 19863:2016

321- استاندارد تعیین مقاومت در برابر پارگی و کشش ISO 19863:2016

این استاندارد جهت تعیین مقاومت در برابر کشش و پارگی مفاصل ساخت و ساز ساختمان نیز تدوین شده است. لازم به ذکر است در این استاندارد معیار هایی از جمله نمای ساختمان، طراحی محیط زیست و استانداردهای ساختمان نیز پیش بینی شده است....

استاندارد تعیین مقاومت در برابر پارگی و کشش ISO 19863:2016

322- استاندارد تعیین مقاومت در برابر پارگی و کشش ISO 19863:2016

این استاندارد جهت تعیین مقاومت در برابر کشش و پارگی مفاصل ساخت و ساز ساختمان نیز تدوین شده است. لازم به ذکر است در این استاندارد معیار هایی از جمله نمای ساختمان، طراحی محیط زیست و استانداردهای ساختمان نیز پیش بینی شده است....

323- استاندارد حد خم شدن مواد پلاستیکی و فلزی ISO 7438:2016

در این استاندراد تعیین توانایی مواد فلزی تحت فشارهای متفاوت و خم شدن مواد بررسی قرار گرفته شده است. ISO 7438 روش نمونه برداری از محصولات فلزی و پلاستیکی و همچنین نقاط حساس اتصالات و نقاط جوش در این استاندارد را آموزش داده است....