مزایای TL 9000

مزایای TL 9000

استفاده از مدیریت کیفیت برای ارائه یک سرویس قابل اطمینان تر و سازگار
اندازه گیری، نظارت و بهبود مستمر مدیریت کیفیت
شناسایی راه هایی برای کاهش هزینه، افزایش سرعت تحویل و افزایش درآمد
تبدیل شدن به رقیبی قدرتمند با سرویس و خدمات بهتر و هزینه کمتر
نشان دادن مدیریت کیفیت برای وارد شدن در بزار کار حرفه ای

TL 9000 چیست؟

TL 9000

شرکت همراه اول توانست با استفاده از رهنمودهای صحیح توسط گروهان و مشاوران مجرب شرکت بهسان ویژن موفق به دریافت TL9000 سيستم مديريت كيفيت درصنايع مخابراتي برای اولین بار در خاورمیانه گردد…

ارتباطات TL 9000

TL 9000 به طور خاص برای صنعت ارتباطات از راه دور طراحی شده است. آن بر اساس ISO 9001 و تعالی کیفیت برای تولید کنندگان ارتباطات و جلوگیری از شکست و توسعه صنعت کار میباشد.

TL 9000 چیست؟

TL 9000 جهانی شدن صنعت ارتباطات از راه دور است که کنترل نیاز به درخواست یک مجموعه مشترک از کیفیت مورد نیاز در سراسر زنجیره عرضه است. مترادف با کاهش هزینه ها، بهبود عملکرد و افزایش مشتری و یا تامین کنندگان کار است.
نمایندگان سهامداران عمده میداند که تنها با تعریف نیازهای کیفیت خاص و تعیین اهداف و مقاصد روشن می توان صنعت ارتباطات از راه دور و ترویج یک فرهنگ بهبود مستمر را داشته باشند.

TL 9000 تعریف ارتباط از راه دور سیستم مدیریت کیفیت و الزامات مورد نیاز برای طراحی، توسعه، تولید، تحویل، نصب و راه اندازی و تعمیر و نگهداری از محصولات و خدمات است. همچنین شامل اندازه گیری عملکرد مبتنی بر اندازه گیری هزینه قابلیت اطمینان است.

TL 9000 تنها مربوط به آن دسته از سازمانها است که کارانها درگرو صنعت ارتباطات راه دور است که می خواهند یک سیستم مدیریت گواهی شده و به رسمیت شناخته شده بین المللی را پیاده سازی کنند.

معرفی IFS

IFS    استاندارد اروپایی ایمنی و سلامت مواد غذایی

از آنجا که در کشور اروپایی صنایع غدایی با پیاده سازی استاندارد مدیریت کیفیت   ISO 9001   بدون پیاده سازی HACCP   اجازه تبلیغ داشتن گواهینامه ISO 9001 خود را  ندارند  و چون استاندارد ایزو 15161 یک استاندارد راهنما بوده و گواهینامه اکرودیت ندارد و با توجه به نياز خريداران مواد غذايي در فروشگاهها به کسب اطلاع از نحوه تامين مواد اوليه و محصولات غذايي، دست اندرکاران فروش مواد غذايي در کشورهاي فرانسه و آلمان در هماهنگي با ديگر کشورهاي جهان اقدام به تدوين استاندارد بين المللي غذا ( International Food Standard ) نمودند. هدف استاندارد IFS شفاف سازي در تمامي زنجيره تامين مواد غذايي و کاهش هزينه هاي مربوط به آن مي باشد .

اين استاندارد با تکيه بر سيستم مديريت کيفيت، HACCP ، مسئوليت مديريت در چارچوب الزامات مشتري، مديريت منابع و الزامات مربوط به تحقق محصول با تکيه بر اصول GMP ، ايمني فرآيند توليد غذا و نيز ايمني فرآورده غذايي را بر اساس اعتبار استاندارد اروپايي EN 45011 در دستور کار خود دارد .

در مميزي استاندارد جهاني غذا IFS  ، بر اساس يک سيستم نرم افزاري امتيازدهي ، رتبه سازمان در برآوردن الزامات استاندارد IFS مشخص شده و در صورت تاييد شدن، مدت زمان اعتبار گواهينامه IFS صادره و نيز تواتر زماني مميزي هاي مراقبتي آن بر پايه امتياز کسب شده توسط سازمان در هر مميزي، تعيين مي گردد .

فرآيند مميزي براساس اين استاندارد از سوي شرکت هاي CB بر مبناي قواعد بين المللي صورت پذيرفته و در صورت موفقيت سازمان در اين مميزي، گواهينامه انطباق سيستم با اين استاندارد صادر مي گردد .

(British Retail Consortium ( BRC

BRC یک آئین کار برای تولید بهداشتی مواد غذایی میباشد که بوسیله مراجع کشور انگلستان معرفی شد . این آئین کار الزامات سیستم مدیریت کیفیت و ایمنی مواد غذایی را با هم دارد .این استاندارد در کشور انگلستان به طور گسترده ای در صنایع غذایی مورد استفاده قرار میگیرد.

معرفی نشان حلال

نشان حلال

استاندارد غذای حلال – راهنمای عمومی که پیش نویس آن در کمیسیون های مربوط توسط سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران تهیه و تدوین شده و در هشتصد و شصت و ششمین کمیته ی ملی استاندارد خوراک و فراورده های کشاورزی مورخ 18/7/88 مورد تصویب قرار گرفته است، و به استناد بند یک ماده 3قانون اصلاح قوانین و مقررات سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران ، مصوب بهمن ماه 1371، به عنوان استاندارد ملی ایران منتشر شده است.
در تدوین این استاندارد علاوه بر استفاده از قوانین فقهی شرع اسلام ، نظیر احکام حلیت ، صید و ذباحه و اصول فقهی مرتبط ، از قبیل اصاله الصحه و عدم تزکیه ، از نظرات صاحب نظران در این زمینه نیز استفاده شده است.

هم چنین سعی شده است که ضمن توجه به شرایط موجود و نیازهای جامعه ، در حد امکان بین این استاندارد و استانداردهای بین المللی و ملی سایر کشورهای اسلامی ، هماهنگی ایجاد می شود .
هدف از تدوین این استاندارد ، تعیین الزامات و ویژگی های پایه برای انطباق مواد اولیه و فراورده های غذایی در هر محله از زنجیره غذایی با احکام و قوانین اسلام منطبق با الزامات مذهب مبین فقه جعفری علیه السلام است.

دامنه کاربرد

این استاندارد برای موضوعات زیر کاربرد دارد:
الف- مواد اولیه و افزودنی های غذایی که منشاء حیوانی یا مستی آور دارند. این مواد می تواند شامل: انواع مواد افزودنی ، نگهدارنده ، طعم دهنده، قوام دهنده و مانند آن با پایه حیوانی و مستی آور مانند ژلاتین ، مایه پنیر، آلبومین و ترکیبات آنزیمی  باشد.
ب- فراورده های غذایی که در تولید و فرآوری آن ها ، به هر میزان هرچند جزئی از مواد اولیه و افزودنی های با منشاء حیوانی یا مستی آور استفاده شده باشد .این فراورده ها میتواند شامل : انواع فراورده های گوشتی،لبنی، ، روغنی ، آشامیدنی و فراورده های تخمیری و الکلی و مشتقات آنها باشد.
پ- مواد اولیه ، افزودنی ها و فرآورده های غذایی که ممکن است در هر مرحله از زنجیره غذایی با مواد نجس یا غیر حلال در تماس باشند. این مراحل می تواند شامل دریافت ، آماده سازی ، فراوری ، جداسازی ، استحصال ، استخراج ، تعیین ، بسته بندی ، برچسب گذاری ، علامت کذاری ، کنترل، جابجایی، حمل ونقل ، توزیع ، انبارش ، عرضه و سرو کردن غذای حلال و محصولات آن از جمله اجزای تشکیل دهنده مواد غذایی و ترکیبات کمک فراوری کننده باشد.
ت- مواد اولیه افزودنی ها و فراورده های غذایی که روش تولید آنها ممکن است به گونه ای باشد که منجر به تغییر در اصل حلیت ماده غذایی گردد. مانند آب انگور که بر اثر جوشیدن تا قبل از تبخیر دو سوم آن حرام می گردد.

کلیه الزامات و ویژگی های مندرج در این استاندارد، به منظور کاربرد در کلیه مراجع قانونی کشور که مرتبط با زنجیره غذایی هستند در نظر گرفته شده است.شرکت بهسان هم می تواند گواهی نامه حلال را از اعتبار بخشی اتاق بازرگانی کشور ایران و هم از اعتبار بخشی کشور مالزی ارائه کند.

ISO 17025 (کیفیت آزمایشگاهی)

ISO/IEC 17025

در حال حاضر استاندارد بین المللیISO/IEC 17025  که در نتیجه تجربیات وسیع حاصل از اجرایISO/IEC Guide 25 و استاندارد اروپایی EN45001 تهیه شده است، جایگزین هر دوی آنها شده است. این استاندارد شامل کلیه الزاماتی است که آزمایشگاه های آزمون و کالیبراسیون باید آنها را برآورده سازند تا بتوانند اثبات کنند که یک سیستم کیفیت را به کار گرفته و از نظر فنی صلاحیت داشته و قادر به فراهم آوردن نتایج معتبر ‌می باشد .

مراجع تأیید صلاحیت که صلاحیت آزمایشگاه‌های آزمون و کالیبراسیون را به رسمیت می‌شناسد، باید این استاندارد را به عنوان مبنای تأیید صلاحیت خود قرار دهند. آزمایشگاه هایی که بخشی از یک سازمان بزرگتر می‌باشند یا خدمات دیگری هم ارایه می‌نمایند، قادر به اجرای سیستم کیفیتی هستند که با استانداردهای ISO9001 یا ISO9002 و نیز با این استانداردهای ذکر شده  که مرتبط با گستره خدمات آزمون و کالیبراسیون که در سیستم کیفیت آزمایشگاه منظور شده است، در نظر گرفته می‌شود. آزمایشگاه های آزمون و کالیبراسیونی که الزامات  ISO 17025را برآورده نمایند، خودبه‌خود الزامات استانداردهای ISO 9001 و ISO 9002 را نیز برآورده خواهند نمود. با این حال گواهی انطباق با استانداردهای ISO 9001 و ISO 9002 به تنهایی حاکی از صلاحیت آزمایشگاه در فراهم آوردن و ارائه داده‌ها و نتایج فنی معتبر نخواهد بود.

استقرار استاندارد های مختلف مدیریتی نظیر ISO 9001 به عنوان پایه و مبنای یک سیستم مدیریت کیفیت اثر بخش،امری بدیهی و روشن می باشد،اما برای آزمایشگاه های تست و کالیبراسیون ، استاندارد های فوق نمی توانند به تنهایی نشانگر صلاحیت فنی در فراهم اوردن نتایج و داده های معتبر باشند.

سازمان بین المللی استاندارد (ISO)، در ادامه تجربیات وسیع استقرار استاندارد های ISO/IEC GUIDE25 و استاندارد اروپایی EN 45001، در سال های اخیر استانداردجهانی ISO/IEC 17025 را تهیه و جایگزین استاندارد های قبلی نمود.

استاندارد ISO 17025 علاوه بر انطباق با سایر استاندارد های مدیریتی نظیر ISO 9001، شامل الزامات پیاده سازی سیستم تایید صلاحیت ازمایشگاهی جهت مراکز تست و کالیبراسیون می باشد. این استاندارد در کلیه آزمایشگاه های تامین کنندگان، آزمایشگاه های مشتریان و همچنین مراجع تست و ازمون بی طرف و مستقل (شخص ثالث)قابل اجرااست.

مزایای اخذ گواهینامه HSE-MS

خدمات صدور گواهینامه بین المللی سیستم مدیریت زیست محیطی و ایمنی و بهداشت HSE-MS

HSE-MS چیست؟ سيستم مديريت ایمنی و بهداشت شغلی مدلی است که کلیه خطرات ناشی از ایمنی و بهداشت شغلی و جنبه های زیست محیطی را شناسایی کرده و آنها را تحت کنترل قرارداده و با اقدامات موثر و اثر بخش آنها را حذف و یا کاهش می دهد .

دستاوردها و مزایای سیستم مدیریت زیست محیطی و ایمنی و بهداشت HSE-MS

– شناسایی شرايط مخاطره آميز فعاليت هاي سازمان

– ارزیابی ميزان ريسك ناشي از اجراي فعاليت ها مرتبط با محصولات و خدمات

– حذف و کاهش ميزان ريسك مرتبط با مخاطرات و کاهش و حذف جنبه های زیست محیطی

– اطمينان از اعمال و رعايت قوانين مرتبط موجود

– تعیین اهداف در ارتباط با ايمني و بهداشت شغلي و زیست محیطی

– ایجاد آمادگي هاي لازم را دربرخورد با شرايط اضطراري

– افزایش ميزان آگاهي و اطلاع كاركنان را بطور نظام يافته ( سيستماتيك ) – و دهها مزیت دیگر تعاریف:

محيط ‌زيست: محيطي شامل هوا، آب، خاك و…و روابط متقابل بين آنها كه سازمان در آن فعاليت مي‌نمايد.

ریسک یا مخاطره: ترکيبي از احتمال وقوع يک رويداد خطرناک يا قرار گرفتن در معرض آن و وخامت مصدوميت

جنبه زيست محيطي: بخشي از فعاليتها، خدمات يك سازمان كه با محيط زيست تاثير متقابل داشته باشد.

ارزیابی ریسک: فرآيند کلي برآورد ابعاد و گستردگي ريسک ناشي از خطر با در نظر گرفتن کفايت تمامي کنترل هاي موجود شرح خدمات HSE-MS

– تعیین و تدوین خط مشی ایمنی و بهداشت و زیست محیطی و اهداف کلان و خرد و برنامه های سازمان .

– تحت کنترل درآوردن ، یکپارچه سازی، بروز رسانی و بهینه سازی مستندات و سوابق سازمان

– ارزیابی ادواری و دوره ای انطباق با اهداف و برنامه ها و الزامات زیست محیطی و ایمنی و بهداشت

– نیازسنجی،برنامه ریزی،اجراء و اثربخشی آموزشی

– تدوین و تعيين معيارهای عملياتی و کنترل عملیات شامل : مخاطرات ، ریسک ، حوادث ، جنبه ها ، پیامدها

– شناسايي الزامات قانونی و مقرراتی فعاليتها، محصولات يا خدمات مرتبط با خطرات و ریسکها و جنبه ها

– تعیین،شناسایی و کنترل ریسک ، جنبه ها و پیامدها و خطرات ایمنی و بهداشت شغلی

– ایجاد مکانیزمی برای تعیین و پاسخگویی به طرفهای ذینفع و ارتباطات داخلی و بیرونی (خارجی ) سازمان

– تجزیه و تحلیل اطلاعات با استفاده از انواع نمودارها ، گزارشات آماری از کلیه واحد های سازمان

– برنامه ریزی ، تهیه چک لیست ها ، اجرای و ثبت مشاهدات ممیزی و موارد عدم انطباق ممیزی

– مسئولیت انجام ، مهلت اجرا ، بررسی اقدامات بعمل آمده و اثر بخش بودن اقدامات اصلاحی و پیشگیرانه

– بهبود مداوم در تمام واحدها و بخشهای سازمان شرکت راهبرد صنعت نمایندگی مؤسسه بین المللی صدور گواهی Icerti کشور انگلیس تحت اعتبار ASCB

– با امکان ثبت و ردیابی در سایت مربوطه و بین المللی گواهینامه های ISO ، IRQA ثبت و صدور گواهینامه سیستم مدیریت زیست محیطی و ایمنی و بهداشت شغلی HSE-MS

چرا HSE-MS ؟

– چراHSE MS  :

بدنبال پيشرفت صنعتي و ورود ماشين آلات به عرصة زندگي افراد و پررنگ تر شدن نقش تجهيزات و دستگاهها در فرآيندهاي كاري و افزايش تعامل انسانها با اجزاي محيط هاي صنعتي سازمانها ، با چالش هاي جديد و مستمري در رابطه با موضوعات سلامت، ايمني و بهداشت مواجه شدند، بطوريكه تنها رعايت قوانين قديمي موجود براي رهايي سازمانها كافي بنظر نمي رسد، لذا براي نجات واعتلاي سازمانها، نيروي انساني، بقاي محيط زيست و جلوگيري از خسارت وارده به تجهيزات و تأسيسات، مديريت يكپارچة HSE براي خاتمه دادن به تمامي دغدغه هاي موجود پا به عرصة صنعت نهاد.

سيستم مديريت HSE يك ابزار مديريتي براي كنترل و بهبود عملكرد بهداشت، ايمني و محيط زيست در همة برنامه هاي توسعه و پروژه هاي صنعتي يا تشكيلات سازماني بوده  است، با ايجاد بستر فرهنگي خلاق و نگرشي نو و سيستماتيك در راستاي توسعة پايدار و كرامت انسان، بطور يكپارچه و با همگرايي و چيدمان هم افزاي نيروهاي انساني و امكانات و تجهيزات و با استفاده از سيستم آموزش كارآمد، مميزيهاي دوره اي، ارزيابي، بهبود مستمر، موجب به حداقل رساندن اثرات نامطلوب صنعت بر محيط و افزايش اثرات مطلوب آن از طريق تأمين ايمني همه جانبة كليه كاركنان و همكاران سازمان، تجهيزات و تأسيسات و به صفر رساندن حوادث و آسيب هاي ناسي از كار از طريق كنترل يا حذف شرايط ناايمن و ارتقاء سطح سلامت افراد از طريق اعمال راهكارهاي كنترلي مديريتي، مهندسي و اجرايي در كلية سطوح سازمان و همچنين صيانت از محيط زيست به عنوان سرماية بشريت مي گردد.

گسترش مواد و تكنولوژي نوين گرچه رفاه را افزايش مي دهد اما به موازات خود مخاطرات جديدي را نيز پيش روي بشر قرار مي دهد كه غلبه بر آن نيازمند احساس مسئوليت همگاني در اجراي برنامه هاي بهداشت، ايمني و محيط زيست براي محافظت از جان انسانها، محيط زيست و سرمايه هاي ملي مي باشد. تكرا حوادث مشابه و ضعف در اثربخشي تمهيدات كنترلي مسئولين را برآن داشت تا با تأمل در طرح و برنامه هاي كنترل حوادث شركتهاي نفتي معتبر دنيا به تحقيق پيرامون علل موفقيت هر يك بپردازند. تجارب شركت هاي نفتي موفق و معتبر در دنيا بيانگر تغيير نگرش واكنشي به نگرش پيشگرانه در برنامه هاي كنترلي حوادث بوده است. اين نگرش آنها را به سمت ايجاد يكپارچگي در مديريت بهداشت، ايمني و محيط زيست سوق داده است.

با چنين رويكردي كه در آن مديريت ريسك را منوط به بررسي جنبه ها و مخاطرات بهداشتي، ايمني و زيست محيطي مي دانستند قابليت شركت ها در مباحث مذكور افزايش يافت و نتايج رضايت بخش و مطلوبي را براي آنها فراهم آورد. در صنعت نفت نيز پس از بررسي عملكرد شركت هاي موفقي نظير Shell و Total همچنين نحوة مديريت برنامه هاي مرتبط با كنترل حوادث، با اين باور كه ايجاد روندي سيستماتيك در وهلة اول و توسعه نگرش پيشگيرانه (Proactive) در مرحلة بعدي، صنايع ما را به طرح و برنامه هاي بهبود يافته و اثربخش با به كارگيري ابزارها و تكنولوژي نوين قادر خواهد ساخت به اين عرصه وارد گرديد.

الگو برداري از نظام مديريت HSE شركت هاي نفتي عضو OGP، بومي سازي مطالب با توجه به نوع صنعت و تسهيلات موجود با توجه به اصل همپاياني (Equifinality) صورت پذيرد. اصل همپاياني صراحتاً اعلام مي نمايد براي سرعت بخشيدن به برنامه ها و ايجاد جهش مؤثر در كارها مي توان از تجارب موفق شركت معتبر با عملكرد مشابه استفاده نمود.

امروزه در صنعت نفت ايران بينش و آمادگي براي مديريت برنامه هاي بهداشت، ايمني و محيط زيست بصورت يكپارچه ايجاد شده است. صنعت نفت بعنوان صنعتي استراتژيك در كشور، همواره در استفاده از معيارها و استانداردهاي معتبر جهاني و به روز نمودن نظامهاي مديريتي پيشگام بوده و بر اين اساس از حداكثر توان خود براي ايجاد محيط هاي كاري سالم و توسعة پايدار بهره گيري مي نمايد. نظام مديريت يكپارچه بهداشت، ايمني و محيط زيست در صنعت نفت مسير دستيابي به اهداف را كه همانا ايجاد محيط هاي كاري بدون حادثه، بدون آسيب و بدون آلاينده زيست محيطي است، كوتاه مي نمايد.

HSE   ضمن كاهش هزينه ها و مخاطرات و افزايش ايمني و فرصتها، امكان مميزي يكپارچه و مطمئن را نيز فراهم مي آورد. بدين ترتيب در كنار هم قرار گرفتن اين سه مقوله تحت مديريت يكپارچه، اثرات سينرژيك و هم افزايي قابل ملاحظه اي بر يكديگر داشته و نتايج مثبت جمع جبري آن، به مراتب بيشتر از گذشته خواهد بود.

HSE-MS

درباره HSE

1– تاريخچه نظام مديريت بهداشت، ايمني و محيط زيست :

در تاريخ 29/11/1380 وزير محترم نفت با استقرار نظام مديريت HSE در صنعت نفت موافقت نمودند و مقرر گرديد  كه پس از بررسي منابع موجود در اين خصوص، مدل و راهنمايي جهت استقرار نظام مديريت بهداشت، ايمني و محيط زيست در دستور كار شوراي مركزي نظارت بر ايمني و آتش نشاني قرار گيرد اين در حالي بود كه بيش از سه سال قبل مطالعات مذكور و انتخاب بهترين گزينه جهت استقرار سيستم كديريت ايمن، اثربخش و كارا بطور غير رسمي شروع شده بود. پس از مصوبه شوراء كميتة كارشناسي و تخصصي ايمني و آتش نشاني جهت انجام مطالعة گسترده در اسناد، سوابق و بررسي هاي دقيق نتايج تجربيات شركت هاي نفتي بين المللي در زمينة استقرار نظام مديريت HSE تشكيل گرديد. نتايج بررسي مدلهاي مختلف و مطالعات بعمل آمده توسط اين كميته منجر به انتخاب مدل انجمن بين المللي توليد كنندگان نفت و گاز (OGP) بعنوان مناسب ترين رويكرد شد. موضوع در سي و هفتمين جلسة شوراي مركزي نظارت بر ايمني و آتش نشاني تصويب گرديد. بدنبال آن موضوع طي نامه اي در تاريخ 24/12/1381 از سوي وزير محترم وقت نفت جهت اجراي الزامات نظام مديريت بهداشت، ايمني و محيط زيست در تمامي سطوح صنعت نفت ابلاغ گرديد. بررسي منابع و نيروي انساني، ساختار سازماني همچنين تسهيلات مورد نياز از مواردي بود كه به ترتيب در دستور كار قرار گرفت.

اولين نمودار سازماني HSE را، در ابتداي سال 1383 شركت ملي نفت ايران ابلاغ نمود. در تاريخ 5/5/1383 وزارت نفت نمودار سازماني HSE را به تمامي سطوح صنعت نفت، وزارت نفت، شركت هاي اصلي نفت، گاز ، پتروشي، پالايش و پخش و هر يك از شركت هاي زيرمجموعه به تفكيك ابلاغ نمود.

از آن پس تاكنون تمامي شركت هاي نفتي در راستاي اهداف و خط و مشي تعيين شده حركت نموده و با تلاش فراوان سعي بر انجام فعاليت ها و وظايف بر طبق روشهاي اجرايي و دستورالعمل هاي كاري كه در مرحلة طرح ريزي و با قبل از آن و بر اساس اصول HSE تهيه گرديده است، دارند.

مديريت بهداشت ايمني و محيط زيست شركت ملي پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي ايران، در ادامه سياست هاي اين شركت براي رسيدن به استانداردهاي جهاني صنايع نفتي معتبر، توسعة پايدار، توليد روزآمد و خدمت مطلوب و به منظور تغيير نگرش و اصلاح ديدگاه هاي سنتي نسبت به حادثه در مجموعة خود از نيمة دوم سال 1383 تشكيل شده است. اين تشكيلات كه جايگزين ادارات ايمني و آتش نشاني شده، هر چند كه بسيار جوان و نوپا است، ليكن در دورة فعاليت كوتاه خود كارنامه اي پربار و تأثيري قابل توجه در مجموعه هاي عملياتي بر جا گذاشته است. با نگاهي مختصر به عملكرد اين مديريت مي توان به ژرفاي تأثيرات كمّي و كيفي آن در ارتقاء سطح سلامت، ايمني و بهداشت شرايط زيست محيطي مجموعه پالايش و پخش پي برد. ميليون ها نفر ساعت كار عملياتي با حداقل حادثه در شركت ملي پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي ايران، نتيجة تغيير نگرش در مديريت ايمني اين شركت است.

همزمان با ابلاغ ساختار HSE، تبيين شرح وظايف، شرايط احراز مشاغل و جذب نيروهاي انساني مرتبط در سطح صنعت نفت آغاز گرديد. مجموعه اين فعاليت ها بيش از يكسال بطول انجاميد.

عدم وجود پيشينه از تخصص هاي مرتبت خصوصاً در زمينة مديريت يكپارچه HSE استقرار نظام مديريت را با چالش و كاهش سرعت در پيشرفت برنامه ها خصوصاً مباحث كنترلي حوادث اعم از فوت، بيماريهاي شغلي و آلودگيهاي زيست محيطي مواجه نمود.

اين مهم ضرورت تسريع در طرحريزي و اجراي دوره هاي آموزشي و افزايش مهارت كاركنان HSE را در همان مراحل اوليه استقرار، الزامي مي نمود.

تغيير نگرش سنتي در مباحث كنترل حوادث و تمهيدات پيشگيرانه در تمام طرحها و برنامه ها از برنامه هاي فرهنگي بود كه بهدليل ماهيت كار و تمركز بر ايجاد رويكرد نوين در افراد، زمان بر بود اما برنامه ها در سالهاي اوليه پايه ريزي شد.

پرواضح است كه بهبود فرهنگ از برنامه هاي زمان بر مي باشد و در هيچ زماني ايستايي ندارد تا نتايج مطلوب از طريق اثربخشي برنامه ها و دستيابي به اهداف HSE MS نمايان گردد. نتايج حاصله نيز مستمراً مي بايست بهبود يابند. لذا شركت ملي پالايش و پخش نيز از سال 1387 با تمركز بر فرهنگ HSE پايه هاي نظام مديريت HSE را تقويت نمود.

تهيه دستورالعمل و روش هاي اجرايي تخصصي مورد نياز، همچنين به روز نمودن مقررات، دستورالعمل ها و استانداردهاي جاري از ديگر برنامه ها بود كه در فاصلة زماني كوتاهي مي بايست در حد مطلوب طرحريزي و اجرا مي شد. بنا به ضرورت كار از سال 1384 تاكنون بيش از 60 دستورالعمل و روش اجرايي تنها در وزارت نفت و شركت ملي پالايش و پخش تهيه شده است. اين در حاليست كه در سال 1388 تهيه بيش از 300 دستورالعمل و روش اجرايي در دستور كار مديريت HSE پالايش و پخش قرار گرفته است. بخش عمده از خدمات طرحريزي شده در شركت ملي پالايش و پخش از سال 1388 بدليل حجم زياد، ضرورت تهيه در زماني كوتاه و نياز صنايع از طريق خدمات مشاوره هاي در دست اجرا قرار گرفته است.

دستيابي به شرايط موجود در زمينة مديريت HSE، مقايسة آماري (Bench Marking)، تعيين فضاهاي خالي (Gap Analysis)، تهيه طرح راهبردي و اثربخش (Road Map) از ديگر مواردي است كه مي بايست شركت ها در كوتاه ترين زمان ئ بنحوي اثر بخش طرحريزي و ايجاد نمايند.

پیاده سازی استاندارد IMS

برنامه آموزش‌هاي مورد نياز براي استقرار استانداردIMS

1- مستندسازي و تشريح الزامات استانداردهاي  ISO 9001  ويرايش 2008 , ISO 14001  ويرايش 2004 , OHSAS 18001 استاندارد IMS
2- مميزي داخلي الزامات IMS
3- آشنايي با مفاهيم و روشهاي كاليبراسيون
4- آشنايي با مقررات و قوانين زيست محيطي و مقررات ايمني ايران
5- شناسايي، ارزيابي و طبقه‌بندي جنبه‌ها و الزامات زيست محيطي و طبقه‌بندي ريسكها
6- مديريت بحران و آمادگي و واكنش در شرايط اضطراري
7- آشنايي با روشها و فنون آماري بر مبناي استاندارد ISO/TR 10017:2003
8- ايجاد، اجراء و نگهداري نظام آموزش بر مبناي استاندارد  ISO 10015
9- آشنايي با روشهاي بهبود مستمر و رويكرد حل مسئله
10-آموزش 5S (نظام آراستگي محيط كار)
11- مديريت رسيدگي به شكايات مشتري بر مبناي استاندارد ISO 10002

 

 

آموزش استانداردهاي IMS

 آموزش استانداردهای IMS

3- تشكيل و توجيه اعضاي كميته راهبري ISO 9001 , ISO 14001 , OHSAS 18001  ويرايش  و كميته هاي فرعي مربوطه و تعيين مسئوليتهاي ايشان.
4- بررسي و تعيين جنبه‌ها و پيامدهاي زيست محيطي و بهداشت ايمني و ارزيابي اهميت جنبه ها و ريسكها
5- همكاري و مشاركت مشاور با كارشناسان واحد صنعتي در زمينه طراحي يا اصلاح سيستمهاي مورد نياز و مستندسازي فرآيندها و روشهاي اجرايي (Procedures) براي عناصر مشروحه زير :
– سيستم مديريت يكپارچه (شامل : الزامات عمومي و الزامات مربوط به مستندات و خط‌مشي سيستم يكپارچه)

مسئوليت مديريت (شامل : تعهد مديريت، مشتري محوري، تعيين خط مشي سیستم مدیریت یکپارچه IMS و اهداف با رويكرد SWOT، طرح ريزي، تعيين مسئوليت و اختيارات به صورت مدون، انتقال اطلاعات و تدوين ماتريس گزارش‌دهي واحدها ، بازنگري مديريت و تعريف وروديها و خروجيهاي آن بر اساس رويكرد استاندارد ISO9004 ، ISO14004 و OHSAS18000، الزامات قانوني و ساير الزامات، اهداف خرد و كلان زيست محيطي و برنامه‌هاي مديريت زيست محيطي و مكانيزم كنترل پروژه برنامه‌هاي مديريتي و تعريف شاخصهاي ارزيابي عملكرد زيست محيطي بر اساس استاندارد(ISO14004) و ارزيابي و كنترل ريسك، بازنگري مديريت الزامات قانوني و ساير الزاماتI M S

مديريت منابع (شامل : فراهم كردن منابع، منابع انساني، زير ساخت، محيط كار و نظام پيشنهادات كاركنان )
– پديدآوري محصول (شامل : طرح ريزي پديدآوري محصول، فرآيندهاي مرتبط با مشتري، طراحي و تكوين، خريد، توليد و ارائه خدمات، كنترل وسايل پايش و اندازه گيري)
– اندازه گيري، تجزيه و تحليل و بهبود (شامل : كليات، پايش و اندازه گيري،تدوين طرح كنترل محصولات، كنترل محصول نامنطبق، تحليل داده ها و بهبود مستمر.
– اجراء وعمليات (ساختار و مسئوليتها، آموزش، آگاهي و صلاحيت، مشاوره و ارتباط، واكنش در موقعيت اضطراري، ارتباطات درون و برون سازماني، كنترل عمليات و مستندسازي نظام مديريت کیفیت )
پايش و اندازه‌گيري عملكرد، بررسي و اقدام اصلاحي (شامل: كليات، پايش و اندازه‌گيري عملكرد، كنترل عمليات، عدم انطباقات و اقدامات اصلاحي و پيشگيرانه، سوابق )
– تعريف و اجراء تعداد دو پروژه بهبود مستمر در زمينه كيفيت با مشاركت كارشناسان واحد صنعتي
– تدوين چك ليستهاي ممیزی  IMS مبتني بر رويكرد فرآيندي و متناسب با سازمان
– تدوين رويه ها و چك ليست هاي مورد نياز جهت استقرار نظام صنعتي 5S
– تدوين طرحهاي اضطراري به منظور پيشگيري از وقوع مخاطرات ايمني مطابق با الزامات استاندارد OHSAS18002

6- همكاري و مشاركت مشاور با كارشناسان واحد صنعتي در زمينه تهيه و تدوين دستورالعملهاي كاري (Work-instructions) ، طرح كيفيت، طرح عملياتي، پايش و اندازه‌گيري و طرحهاي اضطراري و Risk Assessment Plan

7- تهيه نظام نامه  شامل:IMS
– تدوين خط مشي IMS واحد صنعتي
– تعيين مسئوليتها، اختيارات و ارتباطات كاري كاركنان مؤثر بر سيستم مديريت IMS و نيز همكاري در تعيين و انتخاب نماينده مديريت، مميزان داخلي و تعيين جايگاه آنها در چارت سازماني
– تصويب نظام نامه IMS براساس عناصراستانداردها

ج – ممیـزی :
8- همكاري و مشاركت مشاور با كارشناسان واحد صنعتي در زمينه استقرار نظام مميزي داخلي
9- انجام یک نوبت مميزي داخلی براساس چك ليستهاي مدون توسط مشاور و مميزان داخلي واحد صنعتي بر روي نظام مديريت IMS و شناسايي مغايرتها و عدم تطابقهاي احتمالي
10- حضور در مرحله مميزي نهايي (Final-Audit) كه توسط نماينده شركت انجام خواهد شد و مشاور همكاري لازم را در اين زمينه با واحد صنعتي به منظور اخذ تائيديه خواهد داشت.

12