ابزار مدیریتی

استاندارد ایزو انتخاب مشاور سیستم مدیریت کیفیت

1- استاندارد ایزو انتخاب مشاور سیستم مدیریت کیفیت

... یك مشاور ذیصلاح، درخواست و ارجاع كار به وی و تنظیم و انعقاد قرارداد به منظور پیاده سازی سیستم مدیریت كیفیت است.از میان ملاحظات سودمند خدمات مشاوره كه در بند 5-3 این استاندارد مطرح شده است می توان به موارد مهم ذیل اشاره نمود: حتی اگر سیستم مدیریت كیفیت به خاطر الزامات بازاریابی یا قراردادی، استقرار یابد این یك فرصت برای استفاده از این سیستم تحقق یافته به عنوان یك ابزار مدیریتی كارآمد و اثربخش می باشد. سیستم مدیریت كیفیت از پتانسیل لازم بعنوان پایه ای برای بهبود مستمر عملكرد سازمان برخوردار است. موفقیت سیستم مدیریت كیفیت قویا به مشاركت و تعهد مدیریت ارشد ونه به مشاور بستگی دارد. كاركنان از تمام سطوح بایدبه منظور یكی شدن سیستم مدیریت كیفیت با عملیات كلی سازمان مشاركت نمایند. مشاور باید دارای اختیار برای تعامل با كاركنان در تما...

منطق RADAR

2- منطق RADAR

منطق رادار در مدل EFQM یک چهارچوب ارزیابی پویا و ابزار مدیریتی قدرتمند می باشد ، منطق RADAR جهت بررسی عملکرد سازمان مطابق مدل EFQM استفاده می گردد . منطق رادارازعناصر و ویژگی هایی تشکیل شده است که این ویژگی ها جهت امتیازدهی در فرآیند خود ارزیابی و ارزیابی سازمان بر اساس مدل تعالی EFQM  استفاده می شود. منطق RADAR  رادار در مدل EFQM بیان می کند که سازمان نیاز دارد به : به عنوان  بخشی از استراتژی خود نتایجی را که می خواهند به آن دست یابند را تعیین نماید . برای دستیابی به نتایج مورد نظر در حال و آینده ، مجموعه ای از ر...

درخواست های ثبت شده

سبد خرید خالی است

عضویت در خبرنامه سایت

ایمیل خود را وارد و کلید اینتر را فشار دهید
آموزش مجازی

 

شناسه ملی اینترنتی

 

راهنمای مسافرت، مهاجرت، بورس تحصیلی