آموزش

اعتبارها و مجوز ها

1- اعتبارها و مجوز ها

* مستندات مجوز فعالیت مرجع صدور استانداردهای بین المللی ایزو مستر شرکت توسعه دهندگان سیستم ابتکار در این صفحه قابل رویت می باشد جهت مشاهده تصاویر کامل مجوز های مورد لزوم بر روی آن ها کلیک نمایید سازمان ملی استاندارد (زیر نظر ریاست جمهوری) و تحقیقات صنعتی ایران پس از ارزیابی های فراوان این شرکت موفق به اخذ تائید صلاحیت و همکار آموزش سازمان ملی استاندارد در منطقه چهار کشور در زمینه الف) تدوین استاندارد ب) سیستم های مدیریتی ج)تکنیک های کیفیت گردید .....

نمونه مدرک ایزومستر داخلی

2- نمونه مدرک ایزومستر داخلی

مدرک ایزومستر داخلی جهت تایید دریافت خدمات آموزش و استقرار ایزو این گواهینامه از سوی ایزومستر پس از دریافت بسته مشاوره توسط متقاضیان دریاقت میگردد و پس از اخذ مدرک ایزومستر شما می توانید از لوگوی ویژه آن بر روی محصولات و یا اوراق اداری خود بهره برده و مهر تائیدی بر دریافت آموزش و مشاوره سیستم های مدیریت کیفیت و ایزو برای متقاضیان خواهد بود. نمونه تقدیرنامه صادره توسط شرکت دانش بنیان توسعه دهندگان سیستم ابتکار و  ایزومستر به شرکت های موفق ...

اشتراک کلیدی ( ISO Key Card )

3- اشتراک کلیدی ( ISO Key Card )

... دست داشتن کلید ورود به مباحث ایزو برای دارنده کارت ایزو کلیدی می باشد.   مزایای ویژه ایزو کی کارت :   1- دریافت کد تخفیف 30 درصدی جهت 1 گواهینامه ایزو بین المللی به دلخواه 2- دریافت 3 تائیدیه استقرار و مشاوره ایزو از ایزومستر 3- دریافت 1 تقدیرنامه به منظور قدردانی از شرکت شما 4- فعال سازی کد تخفیف 20 درصدی بر روی کارت جهت شرکت در دوره های مجازی و گواهینامه های آموزشی برای 20 نفر از کارکنان سازمان شما 5- درج لوگوی سازمان شما بر روی تمام گواهینامه ها 6- صدور شناسه مخصوص اینترنتی و کارت عضویت شِما با 50 درصد تخفیف برای تمامی کارمندان سازمان 7- اعطاء تندیس تعالی برای دارندگان کارت اشتراک به مدت بیش از یکسا...

اشتراک کارا ( ISO Efficient Card )

4- اشتراک کارا ( ISO Efficient Card )

...کپارچه سیستم مدیریت کیفیت و ایزو توسط دارنده کارت ایزو کارا می باشد.   مزایای ویژه ایزو کارا کارت :   1- دریافت کد تخفیف 30 درصدی جهت 2 گواهینامه ایزو بین المللی به دلخواه 2- دریافت 4 تائیدیه استقرار و مشاوره ایزو از ایزومستر 3- دریافت 2 تقدیرنامه به منظور قدردانی از شرکت شما 4- فعال سازی کد تخفیف 20 درصدی بر روی کارت جهت شرکت در دوره های مجازی و گواهینامه های آموزشی برای 20 نفر از کارکنان سازمان شما 5- درج لوگوی سازمان شما بر روی تمام گواهینامه ها 6- صدور شناسه مخصوص اینترنتی و کارت عضویت شِما با 50 درصد تخفیف برای تمامی کارمندان سازمان 7- اعطاء تندیس تعالی برای دارندگان کارت اشتراک به مدت بیش از یکسا...

اشتراک مستر (ISO Master Card )

5- اشتراک مستر (ISO Master Card )

...strong>ایزو مستر کارت نشان دهنده تسلط دارنده کارت بر مباحث ایزو می باشد.   مزایای ویژه ایزو مستر کارت :   1- دریافت کد تخفیف 30 درصدی جهت 3 گواهینامه ایزو بین المللی به دلخواه 2- دریافت 5 تائیدیه استقرار و مشاوره ایزو از ایزومستر 3- دریافت 3 تقدیرنامه به منظور قدردانی از شرکت شما 4- فعال سازی کد تخفیف 20 درصدی بر روی کارت جهت شرکت در دوره های مجازی و گواهینامه های آموزشی برای 20 نفر از کارکنان سازمان شما 5- درج لوگوی سازمان شما بر روی تمام گواهینامه ها 6- صدور شناسه مخصوص اینترنتی و کارت عضویت شِما با 50 درصد تخفیف برای تمامی کارمندان سازمان 7- اعطاء تندیس تعالی برای دارندگان کارت ایزو مستر به مدت بیش از یکسا...

استاندارد ایزو 14001

6- استاندارد ایزو مدیریت محیط زیست

...%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%87-%D8%B5%D8%AF%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF-iso-14001.html">سیستم مدیریت زیست محیطی ارزیابی جنبه ها و پیامدهای زیست محیطی و پس از آن روش کنترل ریسکهای مربوط به آن و یا روشهای کنترل عملیات می باشد روش های مختلفی برای ارزیابی جنبه ها و پیامدهای زیست محیطی وجود دارد که در دوره های آموزشی تخصصی توسط تیم قدرتمند آکادمی آموزش ایزومسترارائه می شود...

قوانین صادراتی

7- قوانین صادراتی

کالا: شکلی مادی است که دارای ارزش اقتصادی به لحاظ تولید، مصرف یا تجارت بوده و علاوه بر قیمت دارای ویژگی تفکیک پذیری و تخصیص پذیریمی باشد. خدمات: گروه متنوعی از فعالیتهای اقتصادی است که به طور عمده کاربر و انسان محور می باشد و طیفی از مشاغل را از بخشهای اصلی دانش بر و تکنولوژی بالا تا حوزه های با مهارت پایین شامل می شود که مستقیماً با کالاهای صنعتی، کشاورزی و معدنی همراهی ندارند و همچنین به طور بارزی متشکل از ارزش افزوده موقت در قالب کار انسانی، مشاوره، مهارت مدیریتی، ارتباطات، آموزش، واسطه گری و نظایر آن می باشد. بازرگان: شخصی حقیقی یا حقوقی است که دارای اهلیت ماده 211 قانون مدنی بوده و بر اساس مقررات جاری بازرگانی کشور مبادرت به امر صادرات و واردات کالا برای فروش و کسب درآمد می نماید. پیمان ارزی: تعهد یا پیمانی است که ...

لزوم نگهداری از سوابق واسناد

8- لزوم نگهداری از سوابق واسناد

...لیتی موجب میشود که برای هماهنگی با قوانین مختلف کشورهای ذینفع، کار حفظ سوابق را به تکلیفی دشوار مبدل کند. ● اطلاعات قانونی: با افزایش دانش وکلا و مردان قانون از شیوه های مدیریت داده ها در IT، درخواست برای کسب اطلاعات از اشخاص حقوقی و حقیقی افزایش یافته است. اکنون در برنامه تحصیلی وکلا (در آمریکا) بخشی راه اندازی شده است که در آن روشهای جستجو، کسب و استفاده از اطلاعات در سوابق الکترونیک آموزش داده میشود. علاوه بر این وکلا به استخدام متخصصین کشف و استخراج اطلاعاتی که دستیابی به آنها رمزگذاری شده، منبع اصلی آن پاک شده و یا به هر شیوه دیگری مخدوش شده اند، تشویق میشوند. ● تاوان هنگفت: جریمه برای عدم همکاری در ارایه مدارک گاهی بسیار سنگینتر از آن است که تصور میشود. اگر شرکتهای مختلف به خصوص شرکتهای IT و خدمات اینترنتی نتوانند در صورت لزوم اطلاعات مورد نیاز دولت و مراجع قانونی را تهیه کنند و یا درصورت شرکت در دعاوی قانونی مدار...

مزایای اخذ گواهینامه HSE-MS

9- مزایای اخذ گواهینامه HSE-MS

...نظر گرفتن کفايت تمامي کنترل هاي موجود شرح خدمات HSE-MS - تعیین و تدوین خط مشی ایمنی و بهداشت و زیست محیطی و اهداف کلان و خرد و برنامه های سازمان . - تحت کنترل درآوردن ، یکپارچه سازی، بروز رسانی و بهینه سازی مستندات و سوابق سازمان - ارزیابی ادواری و دوره ای انطباق با اهداف و برنامه ها و الزامات زیست محیطی و ایمنی و بهداشت - نیازسنجی،برنامه ریزی،اجراء و اثربخشی آموزشی - تدوین و تعيين معيارهای عملياتی و کنترل عملیات شامل : مخاطرات ، ریسک ، حوادث ، جنبه ها ، پیامدها - شناسايي الزامات قانونی و مقرراتی فعاليتها، محصولات يا خدمات مرتبط با خطرات و ریسکها و جنبه ها - تعیین،شناسایی و کنترل ریسک ، جنبه ها و پیامدها و خطرات ایمنی و بهداشت شغلی - ایجاد مکانیزمی برای تعیین و پاسخگویی به طرفهای ذینفع و ارتباطات داخلی و بیرونی (خارجی ) سازمان - تجزیه و تحلیل اطلاعات با استفاده ...

استاندارد 10002

10- استاندارد ایزو رسیدگی به شکایات مشتری

...%D8%AA-%DA%AF%D9%88%D8%A7%D9%87%DB%8C%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%A7%DB%8C%D8%B2%D9%88-10002.html">رسیدگی شکایات می پردازد که در زیر آمده است : ارتقای رضایتمندی مشتری با ایجاد محیطی مشتری محور که آماده دریافت بازخورد ها بوده( مخصوصا شکایات) و هر گونه شکایت دریافتی را حل و فصل کرده  و توانایی  سازمان را در ارتقای محصول و خدمات مشتری بالا می برد. دخیل کردن مدیریت ارشد و کمیته با استفاده از آموزش کافی و بکارگیری منابع که شامل آموزش پرسنل می شود. درک و پوشش نیاز ها و انتظارات شکایات انجام شده فراهم کردن پروسه ای باز وبا دسترسی آسان برای شکایات بررسی و ارزیابی شکایات بمنظور ارتقاء کیفیت محصول و خدمات مشتریان بازرسی پروسه رسیدگی  به شکایات بررسی کارائی و موثر بودن پروسه رسیدگی به شکایات ...

استاندارد ISO/TS 29001

11- استاندارد ایزو مدیریت کیفیت خاص صنایع نفت، گاز و پترو شیمی

...p dir="RTL">- بالا بودن ميزان سرمايه گذاري در صنايع نفت،‌گاز و پتروشيمي  - افزايش تعداد پروژه هاي عظيم در صنايع فوق  - رشد روزافزون و علاقه مندي به استقرار سيستم هاي مديريتي در صنايع فوق - ترويج فرهنگ مديريت كيفيت در صنايع فوق برخی از موضوعات مورد تاکید این استاندارد به شرح زیر است : آموزش تخصصی کارکنان و تامین کنندگان(پیمانکاران) نظم ونظافت محیط کار توجه به مشخصه های فنی در کلیه مراحل پدیدآوری محصول ثبت دانش فنی در مراحل طراحی توجه به گستره زنجیره عرضه بادر نظرگیری سرمایه گذاری در صنایع نفت و پتروشیمی و گاز طبیعی و همچنین رشد روز افزون استقرار سیستم های مدیریتی در این صنایع ، به کارگیری مشخصه های فنی ...

استاندارد ایزو 10015

12- استاندارد ایزو کیفیت واحد آموزش سازمانها

استاندارد جهاني ايزو 10015 توسط كميته فني 176 ISO/TC مديريت و تضمين كيفيت و كميته فرعي SC3 تهيه شده است. نمايندگان 22 كشور، در دسامبر 1999 پيش‌نويس اصلي اين استاندارد را طراحي كردند كه به عنوان راهنمايي براي مجموعه فعاليت‌هاي آموزشي سازمان‌ها به كار برده مي‌شود. اين استاندارد بين‌المللي راهكارهايي به دست مي‌دهد كه سازمان‌ها و منابع انساني آنها را در زمينه مسائل مربوط به آموزش ياري مي‌دهند. زماني كه براي تفسير اشارات مربوط به مباحث آموزش درگروه استاندارد ايزو 9000 در زمينه...

استاندارد ایزو 17020

13- استاندارد ایزو سازمانهای بازرسی کننده

..."color: #000000;">استاندارد علاوه بر اینکه می تواند بعنوان راهنمایی برای ارزیابی،بازبینی و نیز صدور گواهینامه تایید صلاحیت انواع مختلف سازمانهای بازرسی کننده توسط مرجع تایید صلاحیت کاربرد داشته باشد. مزایای پیاده سازی: الزامات مشتری بطور کامل شرح داده شده،مستند و درک میشود سازمان قابلیت تامین الزامات مشتری را پیدا میکند نیازهای آموزشی کارکنان شناسایی می شوند الزامات ایمنی شناسایی می شوند استاندارد بین المللی ایزو 17020 IEC تعیین کننده معیارهای کلی برای عملکرد شرکت های مختلف بازرسی است. این استاندارد الزامات مورد نیاز برای تائید صلاحیت عملکرد شرکت های بازرسی را مشخص می کند و...

مزایای ISO 10001

14- مزایای ISO 10001

مزایای  ISO 10001:2007 • افزایش عادلانه میزانه معادلات و میزان رضایت مشتری • ارتقا درک مشتری نسبت به آنچه که از یک سازمان انتظار دارد، و بنابراین کاهش احتمال سوتفاهم ها و شکایات • کاهش نیاز به قوانین تازه برای مدیریت مشتریان سازمان می توانیم: • به شما در تهیه سیاست ها و اهداف کمک کنیم •  یک تحلیل شکاف و اثرات جانبی اولیه انجام دهیم • شناسایی الزامات مستندسازی و کمک به حصول سطح مناسبی از مستندسازی • مدیریت جدول زمانی پیاده سازی، آموزشی و اعمال پشتیبان • در انتخاب یک شرکت ثبت کننده...

الزامات ISO 29001

15- الزامات ISO 29001

الزامات ویژه  ISO 29001  که به ISO 9001 اضافه شده : در بخش تعاریف تعدادی تعریف ویژه صنایع نفت ، گاز و پتروشیمی اضافه شده الزام به داشتن ویژگی کنترلی Control Feature   به معنی داشتن یک روش مدون برای انجام فرآیندها و یا فعالیت ها الزام به ایجاد لیست مرجع مدارک تعیین حداقل زمان نگهداری سوابق الزام به اینکه مدارک توسط بخش تهیه کننده اولیه بازنگری شده تکمیل کردن ورودی های بازنگری مدیریت الزامات اضافی جهت آموزش  شبیه آنچه در صنعت خودرو نیاز است مانند وجود یک فرآیند برای اندازه گیری آگاهی پرسنل از مفهوم و اهمیت فعالیت شان الزام به مرتب بودن محیط کار و 5S مشخص کرن دقیق بند هایی که قابل استثنا کردن است الزام به مستند سازی کامل طراحی و روش ها ، محاسبات و ... شفاف سازی بازنگری و تصدیق وصحه گذاری طراحی لزوم مشخص بودن معیار ...

استاندارد ایزو 15189

16- استاندارد ایزو کیفیت آزمایشگاه های پزشکی

...ونه ها، انتقال، ذخیره، پردازش و آزمایش نمونه های کلینیکی, تائید و تفسیرگزارش و توصیه علاوه بر در نظر گرفتن ایمنی و اخلاق در فعالیت های آزمایشگاهی می باشند. سرویس های آزمایشگاه پزشکی باید در برگیرنده ارزیابی بیماران در موارد مشورتی بوده و شامل فعالیت های پیشگیری و تشخیص بیماری باشد. هر آزمایشگاهی باید آموزش های مناسب و فرصت های خاص در اختیار پرسنل اش قرار دهد. هدف از تدوین و بکارگیری این استاندارد بین المللی, تعیین الزامات مورد نیاز برای تضمین کیفیت آزمایشات و کیفیت نتاج آن و صلاحیت آزمایشگاههای پزشکی می باشد....

استاندارد ایزو مدیریت امنیت اطلاعات

17- استاندارد ایزو مدیریت امنیت اطلاعات

...ری اطلاعات و امنیت شبکه می باشد اما میتوان یک موضوع جدید را در این استاندارد معرفی کرد که باعث شده تفاوت ناچیزی استاندارد مذکور، با استاندارد ISO 27001 داشته باشد و آن این موضوع است که این استاندارد تمامی داده های اطلاعاتی در سازمان بر اساس خواص، ماهیت و همچنین ارتباطی که بین داده ها می باشد را طبقه بندی می کند، به بیانی دیگر اجرا این استاندارد می تواند ارتباطی که بین داده ها برای یادگیری وآموزش ( به عنوان مثال مهارت، توانایی و صلاحیت و .... ) فناوری اطلاعات در سازمان لازم است را شناسایی کند، از طرف دیگر می تواند روش هایی را آموزش دهد که اطلاعات ناهمگن مربوط به فناوری اطلاعات را باهم ادغام نموده و به صورتی منظم آنها را دسته بندی میکند که این امر سبب مدیریت بهتر سازمان، توسعه اطلاعات و دستیابی به اهداف سازمان می شود...

استاندارد ایزو مباحث کیفیت مراکز آموزشی

18- استاندارد ایزو مباحث کیفیت مراکز آموزشی

استاندارد ایزو 29990 جدید ترین استانداردی که تاکنون در زمینه آموزش تدوین شده است  استاندارد 29990  هست که در سال 2010 توسط BSI (موسسه استاندارد بریتانیا) تدوین شده است.ویژگی های اصلی‌ این که این استاندارد را از سایر استاندارد های حوزه آموزش متمایز می‌کند بدین قرارند:  ·تمرکز اصلی این استاندارد بر یادگیری (learning) است به جای آموزش (Training).  ·این استاندارد هم در سازمان‌های آموزشی و هم برای واحد آموزش سازمان‌ها قابل پیاده سازی است. ...

الزامات ایزو 10019

19- الزامات ایزو 10019

...لاحظات سودمند خدمات مشاوره ISO 10019 كه چگونگی خدمات مشاوره باید برای تحقق سیستم مدیریت كیفیت به كار گرفته شوند را تعریف می نماید. برای نمونه تعریف اهداف و نیازمندی ها، ارزیابی اولیه، طرحریزی، طراحی و توسعه، آموزش، پیاده سازی و بهبود. ایزو 10019 همچنین توصیه می نماید كه سازمان به منظور جلوگیری از بروز شرایط ناخواسته و ناخوشایند قبل از شروع فعالیت های مشاوره، با مشاور سیستم مدیریت كیفیت قراردادی را منعقد نماید.این قرارداد باید به طور شفاف دامنه ی كاری (شامل ستانده ها) را مشخص نماید، زمان بندی واقعی داشته و برای سازمان مقرون به صرفه باشد.این خطوط راهنما همچنین توصیه می نماید كه وقتی قرارداد منعقد می گردد فعال...

استاندارد ایزو کیفیت مراکز بهداشتی و درمانی

20- استاندارد ایزو کیفیت مراکز بهداشتی و درمانی

... در فرایند ارائه خدمات بهداشتی و درمانی بیمار به شکل فیزیکی و فکری در فرایند ارائه خدمات (درمان) حضور دارد در نتیجه رابطه میان متخصص و بیمار از حیث مسائل تخصصی رابطه متوازنی نمی باشد و متخصص مربوطه و بیمار می باشد. کلیه سازمان‌های مرتبط با خدمات بهداشتی و درمانی که در حوزه مدیریت و عرضه خدمات و تولیدات بهداشتی و درمانی فعالیت می‌کنند شامل مراکز آموزشی و پژوهشی، بیمارستان‌ها، ادارات و مراکز نظارتی و سایر سازمان‌های مربوطه بدون در نظر گرفتن نوع، اندازه، محصول و خدمتی که عرضه میکنند  و تولیدکنندگان و توزیع‌کنندگان تولیدات دارویی با توجه به اهمیت فرایندها و خدمات در مراکز بهداشتی و درمانی، مقرارت سیستم مدیریت کیفیت در این مراکز به شکل م...

تقدیرنامه

21- تقدیرنامه

شرکت توسعه دهندگان سیستم ابتکار با تکیه و اعتقاد بر سه واژه اساسی توسعه ، سیستم ، ابتکار ونوآوری در قالب حمایت های علمی، آموزشی، مشاوره ای و پژوهشی به شرکت های علاقه مند به فعالیت در این عرصه که گام در استانداردسازی فعالیت های خویش، رعایت حقوق مشتریان ، سیستم های مدیریت کیفیت، حفظ محیط زیست و انرژی می نهند ارج نهانیده و به علاقه مندان این امر از سمت شرکت لوح سپاس به منزله تقدیر فعالیت ها اهدا می نماید.   ایزو مستر با اتکا بر تحقیق، مشاهدات و در برخی شرایط نظر سنجی از مشتریانتان توسط کارشناسان مجرب شرکت با توجه به خصلت سازمان و کارکنان شما در زمینه های خلاقیت، ...

درخواست تندیس ایزومستر

22- درخواست تندیس ایزومستر

شرکت دانش بنیان فنی مهندسی توسعه دهندگان سیستم ابتکار با تکیه و اعتقاد بر سه واژه اساسی توسعه ، سیستم ، ابتکار ونوآوری در قالب حمایت های علمی، آموزشی، مشاوره ای و پژوهشی به شرکت های علاقه مند به فعالیت در این عرصه  که گام در استانداردسازی فعالیت های خویش، ارج نهادن به مشتریان و حقوق آنها ، سیستم های مدیریت کیفیت، حفظ محیط زیست و انرژی می نهند ارج نهانده و به علاقه مندان این امر از سمت شرکت و نمایندگی های بین المللی تندیسی به منزله یادبود و تقدیر فعالیت ها اهدا می نماید. در تصویر زیر نمونه تندیس را مشاهده می نمایید. شایان ذکر ...

درخواست لوح تقدیر ایزومستر

23- درخواست لوح تقدیر ایزومستر

شرکت دانش بنیان فنی مهندسی توسعه دهندگان سیستم ابتکار با تکیه و اعتقاد بر سه واژه اساسی توسعه ، سیستم ، ابتکار ونوآوری در قالب حمایت های علمی، آموزشی، مشاوره ای و پژوهشی به شرکت های علاقه مند به فعالیت در این عرصه که گام در استانداردسازی فعالیت های خویش، ارج نهادن به مشتریان و حقوق آنها ، سیستم های مدیریت کیفیت، حفظ محیط زیست و انرژی می نهند ارج نهانده و به علاقه مندان این امر از سمت شرکت و نمایندگی های بین المللی لوح تقدیری به منزله یادبود و تقدیر فعالیت ها اهدا می نماید. در تصویر زیر نمونه لوح تقدیر را مشاهده می نمایید. عناو...

 نکات مهــم بـــرای موفقیت در مدیــریت

24- نکات مهــم بـــرای موفقیت در مدیــریت

...اه انسان است. بنابراین، برقراری تعادل میان کارهای شخصی و شغلی به کنترل استرس کمک می کند. داشتن تعادل در احساسات، نشانگر دستیابی شما به چشم انداز مورد نظرتان است. ۴) مدیــریت ارتباطات بــر ارتباطات بر ارتباطات خود مدیریت کنید، نه بر کارمندانتان. نکته مهم این است که بتوانید بدون بیان مشکلات در یک محیط کاری پرتحرک از نحوه ارتباط کارمندان تمام وقت، پاره وقت، قراردادی و آموزش دیده به ضعفهای موجود در سیستم پی ببرید و از تواناییهای درونی آنها برای رسیدن به اهداف سازمان سود ببرید. ۵) توانایـــی سازگــار شدن با محیط در دنیای به شدت متحول کار باید یاد بگیرید که خود را با شرایط محیطی پر تحرک تطبیق دهید. یک مدیر موفق باید بتواند در ظرف یک دقیقه نقش خود را از سیاستگذار به حامی یا هدایت کننده گروه تغییر دهد. ۶) مدیـــریت منابع همواره میزان بودجه تخصیص یافته، کم است. بنابراین، ا...

استاندارد های آموزشی و فرهنگی

25- استاندارد های آموزشی و فرهنگی

استاندارد های مراکز آموزشی و …....

استاندارد ایزو سیستم مدیریت کیفیت با رویکرد توافقنامه آموزشگاه بین المللی

26- استاندارد ایزو سیستم مدیریت کیفیت با رویکرد توافقنامه آموزشگاه بین المللی

استاندارد راهنمای IWA2 به موسسات آموزشی کمک میکند تا سیستم مدیریت کیفیت بر مبنای استاندارد ISO 9001 را متناسب با شرایط و ویژگی های خاص این گونه موسسات طرح ریزی و پیاده سازی کنند با استفاده از سیستم مدیریت کیفیت می توان کلیه فرایندهایی که به طور مستقیم یا غیر مستقیم بر خدمات آموزشی قابل ارائه تاثیر گذارند را تحت کنترل قرار داد تا اطمینان حاصل شود که خدمات ارائه شده ،نیازها و انتظارات آموزش گیرندگان و مراجع قانونی را برآورده می نمایند. پیاده سازی سیستم مدیریت کیفیت IWA2 در یک مرکز آموزشی منجر به ایجاد یک رویک...

استاندارد ایزو مدل تعالی سازمانی

27- استاندارد ایزو مدل تعالی سازمانی

...رچوبي روشمند براي ارزيابي عملکرد سازمانها در دو حوزه توانمندسازي و نتايج حاصل از آن ميباشد. اين مدل با تأکيد بر ارزشهاي بنيادين تعالي، لازمه موفقيت سازمانها را طراحي رويکردهاي مناسب و پايدار مبتني بر اين ارزشها ميداند. پياده‌سازي مدل EFQM نيازمند آموزش و اصلاح بنيادي تمامي بخشهاي سازمان ميباشد. پس از برگزاري آموزش، نظام خودارزيابي در سازمانها مستقر ميشود. بمنظور استقرار نظام خود ارزيابي، معمولاً از روشهاي پرسشنامه، پروفورما، کارگاهي و يا ترکيبي بر اساس شرايط ســازمان و خطــوط راهنـماي EFQM (شامل تعيين و تشکيل تيم هاي ارزيابي، تعيين و طراحي متدولوژي مورد نياز براي انجام خودارزيابي، برنامه‌ريزي و خود ارزيابي، تهيه گزارش مورد نياز در قالب تعيين شده بر اساس متدو...

معایب پیاده سازی ISO 9001 بخش دوم

28- معایب پیاده سازی ISO 9001 بخش دوم

- آسيب شناسي فرآيند پياده سازي استاندارد در بهترين حالت بعد از گذشت 3 ماه تا 6 ماه از زماني كه مشاور فعاليت خود را در سازمان شروع مي كند، گواهينامه استاندارد ايزو 9001 صادر خواهد شد. طي اين مدت و قبل از آن كه گواهي دهنده وارد سازمان شود رويدادهاي گوناگوني به وقوع مي پيوندد. برخي از مهمترين اين رويدادهاي به شرح زير فهرست گرديده اند، ليكن به آنها محدود نمي گردد: انتخاب مشاور و انعقاد قرارداد با وي (اين يك مورد اختياري است) كسب آشنايي مشاور با وضعيت موجود سازمان ارايه آموزش هاي اوليه به كاركنان تاثير گذار سازمان مستندسازي فرآيندها تدوين نظامنامه و ساير مستندات مورد نياز سيستم مديريت كيفيت بازنگري، تاييد و تصويب مستندات فهرست ...

استاندارد ایزو کسب و کار اشتراکی

29- استاندارد ایزو کسب و کار اشتراکی

...سب و کار مشارکتی" href="http://isomaster.ir/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%A7%DB%8C%D8%B2%D9%88-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%87-11000-iso-standard.html"> BS 11000 همکاری موفقیت آمیز شما با شرکای منتخب ایجاد یک کار مشترک بی طرف برای سود متقابل با شرکای کسب و کار تعریف نقش ها و مسئولیت ها در جهت بهبود فرایند تصمیم گیری تعیین هزینه اشتراک، خطرات، منابع و مسئولیت فرصت های آموزش گسترده تر برای کارکنان ایجاد روابط بهتر که منجر به نتایج سریعتر میشود  ...

 الزامات ISO 9001 بخش سوم

30- الزامات ISO 9001 بخش سوم

...> منابع مورد نیاز برای تحقق اهداف زیرباید توسط سازمان تعیین و فراهم گردند: · اجرا و برقراری سیستم مدیریت کیفیت و پیشرفت مستمر اثربخشی آن · بالا بردن سطح رضایت مشتریان از طریق برآورده ساختن نیازمندی های آنان 2-6- منابع انسانی 1-2-6- کلیات کارکنانی که عملکرد آن ها بر انطباق محصول تأثیر مستقیم دارد باید از نظر تحصیلات، آموزش، مهارت و تجربه شایستگی لازم را داشته باشند. 2-2-6- شایستگی، آگاهی و آموزش در خصوص شایستگی، آگاهی و آموزش سازمان موظف به اعمال موارد زیر می باشد: · تعیین شایستگی لازم برای کارکنان تأثیرگذار بر انطباق محصول · ارائه آموزش یا اقداماتی از این قبیل برای برطرف سازی این گونه نیازها · ارزیابی اثربخشی اقدامات صورت گرفته · اطمینان از آگاهی کارکنان نسبت به اهمیت و وابستگی کارهایی که انجام می دهند و همچنین چگو...

پیاده سازی OHSAS 18001

31- پیاده سازی OHSAS 18001

...لزامات استاندارد OHSAS 18001 بصورت کلی آشنا می شوند در دوره پیاده سازی سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی OHSAS 18001 علاوه بر مرور الزامات استاندارد OHSAS 18001 ، با قوانین و الزامات قانونی عمومی و اقدامات عمومی مورد نیاز جهت پیاده سازی سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی OHSAS 18001 آشنا می شوید چگونه سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی OHSAS 18001 را در هر سازمان پیاده سازی کنیم ؟  آموزش استاندارد OHSAS 18001 و پیاده سازی OHSAS 1800 کاربردی  ( OHSAS 18001) در دوره پیاده سازی OHSAS 18001 ، نحوه سازماندهی پروژه ایمنی ، بهداشت شغلی OHSAS 18001 جهت پیاده سازی سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی در سازمان  ها و  نحوه تهیه برنامه زمان بندی ، تهیه گزارش فازشناخت سیستم مدیریت ایمنی ، بهداشت شغلی  و مراحل پیاده سازی  سیستم ...

مستندات OHSAS 18001 بخش اول

32- مستندات OHSAS 18001 بخش اول

... که تحت کنترل سازمان کار می کنند، محرز باشد. تمامی افراد با مسئولیت های مدیریتی باید تعهد خود را ه بهبود مستمرعملکرد ایمنی و بهداشت شغلی اثبات کنند. سازمان باید اطمینان حاصل کند که افراد در محیط کار مسئولیت در قبال جنبه های ایمنی و بهداشت شغلی تحت کنترل خود، از جمله تبعیت از الزامات ایمنی و بهداشت شغلی قابل کاربرد در سازمان، را برعهده گرفته اند.  صلاحیت، آموزش و آگاهی سازمان باید اطمینان حاصل نماید که هر فردی که تحت کنترل سازمان وظایفی را انجام می دهدکه می تواند پیامد ایمنی و بهداشت شغلی داشته باشد، واجد صلاحیت بر اساس تحصیلات، آموزش یا تجربه مناسب می باشد و باید سوابق مربوطه را نگهداری کند.سازمان باید نیازهای آموزشی مرتبط با ریسک های ایمنی و بهداشت شغلی خود و سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت خود را شناسایی کند. سازمان باید آموزش یا دیگر اقدامات را برای برآورده نمودن این نیازها فراهم...

پیاده سازی ISO 27001 بخش اول

33- پیاده سازی ISO 27001 بخش اول

...ا در قالب تهیه و بازنگری فرآیند، خط مشی، آیین نامه، دستور العمل، روش اجرایی و فرم های اجرایی در زمینه‌های تخصصی مثل ارزیابی ریسک، تهیه برنامه و طرح تداوم کسب‌ و کار، تست آسیب پذیری و نفوذپذیری زیرساخت و سیستم های فناوری اطلاعات تعریف و اندازه گیری شاخص های بهبود حوزه امنیت اطلاعات در راستای اهداف استراتژیک سازمان انجام ممیزی های داخلی بصورت موردی و دوره ای تهیه و اجرای برنامه های آموزشی عمومی و تخصصی در حوزه امنیت اطلاعات همراهی سازمان در ممیزی های شخص ثالث تا مرحله اخذ گواهینامه دامنه پروژه تعریف درست دامنه پروژه ISO 27001 اولین قدم مهم به سوی کسب انطباق می باشد، در این راستا ما به شما کمک خواهیم کرد فرآیندهای بحرانی کسب‌ و کارتان را که بهترین هدف برای کسب انطباق اولیه با استاندارد هستند...

پیاده سازی ISO 27001 بخش دوم

34- پیاده سازی ISO 27001 بخش دوم

پیاده سازی ISO 27001 بخش دوم عنوان فعالیت حدود مدت زمان (ماه) 1 ارزیابی مقدماتی و تعیین وضعیت موجود و ارائه گزارش به کارفرما 1هفته 2 تشکیل کمیته راهبری و تشریح مسئولیت ها و شرح وظایف آنان و تعیین نماینده مدیریت سازمان و تشریح وظایف نماینده مدیریت ارائه آموزش های تشریح الزامات سیستم امنیت اطلاعات 1هفته 3 برگزاری جلسه آموزش الزامات سیستم مدیریت امنیت اطلاعات و آموزش مستند سازی سیستم مدیریت امنیت اطلاعات برای پرسنل درگیر در سیستم مدیریت امنیت اطلاعات 2هفته 4 همکاری کارشناس شرکت با نماینده مدیریت و مدیریت ارشد سازمان در جهت تدوین خط مشی امنیت اطلاعات و تعیین اه...

 ارزیابی و مدیریت مخاطرات ISO 27001

35- ارزیابی و مدیریت مخاطرات ISO 27001

... ریسک در سازمانتان را ارزیابی کنید یک چارچوب اندازه ریسک (MoR) برای برخی بخش ها یا کل سازمانتان طراحی و پیاده‌سازی کنید برای شناسایی و اطلاع‌رسانی مخاطرات‌عمده پیشروی سازمانتان کارگاه‌های ارزیابی مخاطرات برگزار کنید پیاده‌سازی استراتژی های مدیریت مخاطرات و حصول اطمینان از اینکه مالکان ریسک ها (Risk Owner) تخصیص داده‌شده‌اند و استراتژی‌های کاهش ریسک به‌کار گرفته‌شده‌اند برگزاری آموزش‌های در زمینه مدیریت مخاطرات شامل بخش های آگاهی‌رسانی تا کسب توانایی های مطرح در حوزه صنعت کسب و کار شما پشتیبانی از عملیات پیوسته چارچوب MoR و حصول اطمینان از اثربخش بودن عملیات از طریق یک چرخه دائمی تسهیل‌سازی، ابلاغ، کنترل و بازنگری بتوانید برای هر ریسک خود شاخص مالی متناظر ارائه نمایید ملاک مشخص از هزینه های مستقیم و غیر مستقیم از راهکارهای ارائه شده برای مقابله با ریسکهای خود داشته باشید اقدامات اتخاذی برای مقابله با هر ریسک...

پیاده سازی 10004 ISO

36- پیاده سازی 10004 ISO

...آن را به همراه دارد. چنین اصول فنی برای سازمان در راستای بکارگیری فرایندهای موثر در کنترل و سنجش رضایتمندی مشتری کمک کننده است.   1    شناخت وضع موجود سازمان بر اساس استاندارد ISO 10004:2010 مشتمل بر ساختار سازماني، فرآيند هاي اصلي سازمان ، داده هاي جاري درارتباط با الزامات سيستم مورد نظرو ارائه گزارش وضع موجود به کارفرما 2    برگزاری دوره آموزشی ISO 10004:2010 برای پرسنل مرتبط با سیستم مدیریت سنجش رضایت مشتری 3    تعيين مسئوليتها، اختيارات و ارتباطات كاري كاركنان مؤثر بر سيستم مديريت امور مشتریان و نيز همكاري در تعيين و انتخاب نماينده مديريت، مميزان داخلي و تعيين جايگاه آنها در چارت سازماني 4    مشارکت و همکاری در تدوین خط مشی و اهداف کلان کیفی و تهیه برنامه عملیاتی اهداف 5    تدوین نظامنامه سیستم سنجش رضایت مشتریان 6    تدوين روش اجرايي مورد نياز در رابطه با انجام اقدامات اصل...

پیاده سازی ISO 31000

37- پیاده سازی ISO 31000

پیاده سازی ISO 31000 1    شناخت وضع موجود سازمان بر اساس استانداردISO 31000 مشتمل بر ساختار سازماني، فرآيند هاي اصلي سازمان ، داده هاي جاري درارتباط با الزامات سيستم مورد نظرو ارائه گزارش وضع موجود به کارفرما 2      تعریف ساختار سازمانی و شناسایی فرایندها و تدوین نقشه فرایندهای سازمان 3    تعيين مسئوليتها، اختيارات و ارتباطات كاري كاركنان مؤثر بر سيستم مديريت ISO 31000 و نيز همكاري در تعيين و انتخاب نماينده مديريت، مميزان داخلي و تعيين جايگاه آنها در چارت سازماني 4    برگزاری دوره های آموزشی تشریح الزامات و مستندسازی ISO 31000 برای پرسنل 5    مشارکت و همکاری در تدوین خط مشی ریسک و اهداف کلان کیفی و تهیه برنامه عملیاتی اهداف 6     تدوين روش اجرايي مورد نياز در رابطه با انجام ...

پیاده سازی ISO 26000

38- پیاده سازی ISO 26000

پیاده سازی ISO 26000 1    شناخت وضع موجود سازمان بر اساس استاندارد ISO 26000 مشتمل بر ساختار سازماني، فرآيند هاي اصلي سازمان ، داده هاي جاري درارتباط با الزامات سيستم مورد نظرو ارائه گزارش وضع موجود به کارفرما 2    برگزاری دوره های آموزشی تشریح الزامات و مستندسازی ISO 26000 برای پرسنل 3    تعيين مسئوليتها، اختيارات و ارتباطات كاري كاركنان مؤثر بر سيستم مديريت ISO 26000 و نيز همكاري در تعيين و انتخاب نماينده مديريت، مميزان داخلي و تعيين جايگاه آنها در چارت سازماني 4    تعریف ساختار سازمانی و شناسایی فرایندها و تدوین نقشه فرایندهای سازمان 5    مشارکت و همکاری در تدوین خط مشی کیفیت و اهداف کلان کیفی و تهیه برنامه عملیاتی اهداف 6    تدوين روش اجرايي كنترل مدارك و سوابق و بررسي مدارك موجود از نظر تائيد مدارك در حال ...

10002 ISO (کنترل شکایات)

39- 10002 ISO (کنترل شکایات)

... کنترل های مدیریتی را مشخص می کند که به شما کمک می کند تا شکایات مشتریان را بطور موثری کنترل کرده و مطمئن شود که مشتریان بسیاری از خدمات ارائه شده رضایت دارند. مزایای مدیریت شکایات چیست؟ بدست آوردن کارائی عملکردی برای مشخص کردن فعالیت ها و عوامل شکایات حل بسیاری از شکایات با بکارگیری راهکار مشتری مدار متحد کردن کارکنان با ارائه فرصت های آموزش و خدمات به مشتریان یکپارچه ایزو 10002 با ایزو 9001 برای ارتقاء کارائی کل سازمان کنترل و ارتقاء مداوم پروسه کنترل شکایات مهمترین اصول در اجرای ایزو 10002 1-    کمیته ای تشکیل داده و از مدیریت ارشد راهنمایی بگیرید. 2-    کل شرکت را با ارتباط داخلی خوبی درگیر کنید. 3-    فرایند های مدیریت موجود را با ویژگی های ایزو 10002 مقایسه کنید. 4-    بازخورد مشتری را درباره مدیریت شکایات موجود بدست آورید. 5-...

پیاده سازی ISO 10002

40- پیاده سازی ISO 10002

پیاده سازی ISO 10002 1    شناخت وضع موجود سازمان بر اساس استاندارد ISO 10002:2004مشتمل بر ساختار سازماني، فرآيند هاي اصلي سازمان ، داده هاي جاري درارتباط با الزامات سيستم مورد نظرو ارائه گزارش وضع موجود به کارفرما 2    برگزاری دوره آموزشی ISO 10002:2004 برای پرسنل مرتبط با سیستم مدیریت رسیدگی به شکایات مشتریان 3    تعيين مسئوليتها، اختيارات و ارتباطات كاري كاركنان مؤثر بر سيستم مديريت امور مشتریان و نيز همكاري در تعيين و انتخاب نماينده مديريت، مميزان داخلي و تعيين جايگاه آنها در چارت سازماني 4   تدوین نظامنامه سیستم رسیدگی به شکایات مشتریان 5    مشارکت و همکاری در تدوین خط مشی و اهداف کلان کیفی و تهیه برنامه عملیاتی اهداف 6    تدوين روش اجرايي مورد نياز در رابطه با انجام اقدامات اصلا...

 ISO 9000 (مدیریت کیفیت) بخش اول

41- ISO 9000 (مدیریت کیفیت) بخش اول

...مناسب 3-  ايجاد و اجراي سيستم كيفيت 4- انتخاب يك مؤسسه گواهي دهنده ي طرف سوم و ارائه درخواست 5- انجام دادن يك خود مميزي داخلي 6- تحويل نظامنامه ي كيفيت براي تصويب 7- پيش ارزيابي گواهي دهنده 8-  انجام اقدامات اصلاحي 9- ارزيابي نهايي گواهي دهنده  10- دريافت گواهي شش عنصر بنيادين براي موفقيت در اخذ گواهي ، لازم است : تعهد مديريت ارشد به تلاش براي دريافت گواهينامه - آموزش مناسب -  ISO 9000   فرآيند كارا براي فرايند بازنگري مديريت - مستند سازي جامع سيستم كيفيت - سيستم مميزي داخلي كارا فرآيند اقدامات اصلاحي موثر ايجاد تعهد در مديريت ارشد ، به منظور تلاش در جهت دريافت گواهينامه : تلاش براي موفقيت در اخذ گواهي ، نيازمند تعهد مديريت است . مديريت بايد سودمندي هاي دريافت گواهي را درك كرده ، به آنها اعتقاد داشته باشد و آشكارا از تلاش براي دريافت گواهي حمايت كند و ...

درباره ی ISO 9000 بخش دوم

42- درباره ی ISO 9000 بخش دوم

...يت مهم رقابتي ،هنگامي حاصل مي آيد كه شما از نخستين شركت هايي در صنعت خود باشيد ، كه گواهينامه مي گيرند در اين صورت شما در موقعيتي قرار خواهيد گرفت ، كه مي توانيد به مشترياني كه پيگير دريافت گواهي هستند ، راهنمايي و كمك كنيد . پيشنهاد دهنده ي خدماتي باشيد كه هر چه بيشتر ، شركت شما را از ديگر شركت ها متمايز كند . •      روش هاي اجرائي صريح و مستند ،ايجاد شده ، حفظ و نگهداري مي شوند تا امكان آموزش كاركنان جديد و كاركناني كه مسئووليت شعلي آنها در حال تغيير است ، فراهم گردد . •      ارتباطات داخلي و خارجي بهبود مي يابند و شكرت دركي روشن تر از نيازمنديهاي مشتري دارد . •      نگهداري سازمان يافته ي اسناد و استاندارد كردن روش هاي اجرايي ، تحليل بهتر فرايند ها را امكان پذير نموده ، اساس و مبنايي براي پيشرفت هاي بيشتر بوجود مي آورد . •      گواهينامه ، توانايي شركت را در رقابت در بازار جهاني افزايش مي دهد وبه شركت درتأمين نيازمنديه...

  ISO 9000 (مدیریت کیفیت) بخش سوم

43- ISO 9000 (مدیریت کیفیت) بخش سوم

...ت . ممكن است ، نتيجه به سيستمي با طراحي خوب بر طبق استاندارد مناسب ISO 9000  بيانجامد . اما ممكن است كاركنان با سيستم همخواني نداشته باشند ، بنابراين مشاركت مثبتي در كارايي و بهبود اقتصادي شركت شما ايجاد نخواهد كرد . اما مشاوران با كمك و تسريع در اجراي سيستم كيفيت بصورت هاي زير مي توانند نقشي مثبت ايفا كنند : -    تكميل آگاهي سازمان شما از استانداردها -    دادن آموزش هاي لازم به كميته راهبري  كيفيت -    ارزيابي قابل درك و مؤثر از وضعيت موجود سازمان ، و حركت به سوي مميزي خارجي سازمان -    انتقال نكات مهمي از تجارب ساير شركت هايي كه تلاش هاي مشابه انجام داده اند به سازمان شما -    كمك و ياري در تدوين يك برنامه اجرايي و بكارگيري و هدايت فعاليت بخش هاي اجرايي -    كمك در تعيين اولويت ها -    ارايه پيشنهادهاي اقتصادي مؤثر ( هزينه  - كارايي ) براي پيشرفت سيستم -    كمك و ياري به سازمان در انجام مميزي داخل...

 ISO 10015 (مدیریت کیفیت)

44- ISO 10015 (مدیریت کیفیت)

الف- موضوع و دامنه ی طرح: خدمات آموزش، مشاوره و استقرار سیستم فرآیند اثربخش آموزش و اعطای گواهی نامه ی بین المللی (ایزو 10015) با رویکردی بومی برای سازمانهای آموزش دهنده و گواهی نامه ی بین المللی Train the Trainer برای مدیران ارشد و اساتید. ب- اهمیت طرح: با عنایت به تقدس و اهمیت شغل شریف معلمی و نقش آن در پرورش نسل آینده ، مراکز آموزش دهنده میبایستی با توجه به تغییرات سبک ها و متد های آموزشی اساتید و دبیران خود را به روز نمایند و این امر نیازمند آشنایی مدیران صنعت آموزش با سیستمهای آموزشی نوین کشورهای صاحب سبک در این عرصه است. یکی از عوامل و ابزارهای موثر برای دستیابی به این مهم استفاده از زبان مشترک استاندارد و بومی سازی استاندارد های آموزشی ...

مزایای پیاده سازی ISO 10015

45- مزایای پیاده سازی ISO 10015

 مزایای استانداردسازی مراکز آموزشی: آموزش تکنیکها و مهارتهای آموزش نوین به دبیران و اساتید.. شناسایی معضلات و مشکلات آموزشی سازمان به صورت انحصاری و تخصصی از جمله : دانش آموزان بیش فعال،فرزندان طلاق،بچه های لوس،معلولین حرکتی و ذهنی و.... ارائه ی راهکارهای عملی و اجرایی برای معضلات فوق. افزایش اثر بخشی آموزشی سازمان و عملکرد آموزشی اساتید در اثر آموزشهای فوق. اعطای گواهی نامه ی بین المللی Train the Trainers از سازمان C.R.S.Global کانادا مورد تایید کشورهای آمریکا،کانادا،انگلستان،استرالیا و نیوزلند به نام اساتید و دبیران فارغ التحصیل از دوره ی فوق. افزایش وفاداری و چسب سازمانی اساتید در اثر گذراندن دوره و دریافت گواهی نامه ی بین المللی تربیت مدرس. اعطای گواهی نامه ی بین المللی استاندارد فرآیند آموزش اثربخش ایزو 10015 به سازمان و بین الملل...

ISO 50001 (مدیریت انرژی)

46- ISO 50001 (مدیریت انرژی)

ISO50001:2011 چیست؟ اين استانداردسازمانها و شرکتها را با يک ساختار يکسان در جهت استقرار سيسـتم و فرآينــدهاي مورد نياز براي بهبــود اثربخشي انرژي و همچنین آنها را به توسعه و پياده سازي خط مشي و اهداف پيرامون نيازمندي ها و الزامات قانوني در مورد جنبه های انرژی نماید هدايت مي کند. دستاوردها و مزایای سیستم مدیریت انرژی ISO50001:2011 - پايين آوردن هزينه‌هاي انرژي بدون کاهش سطح کيفيت مصرف - آزادسازي منابع مالي و صرف آن در توسعه ساير بخش ها - به حداقل رساندن آسيب‌هاي زيست محيطي ـ پايه گذاري سيستم بهره وري انرژي در سيستمها و تجهيزات انرژي بر اصلي - شناسایی فعالیتهای مرتبط با اهداف و برنامه ها با در نظر گرفتن جنبه های انرژی - اولويت بندي و اجرای پروژه هاي صرفه جويي انرژي - تهيه برنامه آگاه سازي و آموزش پرسنل در زمينه انرژي - شناسايي ...

مزایای پیاده سازی ISO 14001

47- مزایای پیاده سازی ISO 14001

مزایای استقرارISO 14001:2004 اهمیت دادن به جنبه های زیست محیطی در تولید و یا ارائه خدمات یکپارچه کردن سیستم های مدیریتی و بهبود روش های مدیریت جلب مشتریان بیشتر و افزایش سهم بازار در سطح بین المللی استفاده بهینه از منابع طبیعی حفاظت از محیط زیست و توجه به علائق جامعه در این ارتباط کاهش ضایعات و پسماندها و استفاده از روش های بازیافت اطمینان دادن به مشتریان درمورد تعهد نسبت به مدیریت زیست محیطی   بررسی وضعیت موجود و بازنگری اولیه زیست محیطی شناخت جنبه های بارز زیست محیطی از نظر تاثیر در هوا، آب، زمین، ضایعات، مواد اولیه، فرایند تولید، شرایط عادی و اضطراری و  قوانین والزامات قانونی و مقرراتی آموزش مفاهیم و الزامات سیستم مدیریت زیست محیطی(ISO 14001:2004) مستند سازی سیستم مدیریت زیست محیطی انجام ممیزی داخلی از سیستم مدیریت زیست محیطی و رفع عدم انطباق احت...

استاندارد ایزو سازگاری و دسترس بودن ابزار الکترونیکی در آموزش و پرورش

48- استاندارد ایزو سازگاری و دسترس بودن ابزار الکترونیکی در آموزش و پرورش

ایزو 24751 :‌ سازگاری و دسترس بودن ابزار الکترونیکی در آموزش و پرورش ISO/IEC 24751-3:2008 provides a common language for describing digital learning resources to facilitate matching of those resources to learners' accessibility needs and preferences (as defined in ISO/IEC 24751-2). This description is one side of a pair of descriptions used in matching user needs and preferences with education delivery (as described in ISO/IEC 24751-1). ISO/IEC 24751-3:2008 discusses the basic principles adhered to in developing this model for describing digital learning resources. It explains: the assumptions made in developing...

پیاده سازی ISO 50001

49- پیاده سازی ISO 50001

پیاده سازی ISO 50001 1    شناخت وضع موجود سازمان بر اساس استانداردهای ISO 50001:2011 مشتمل بر ساختار سازماني، فرآيند هاي اصلي سازمان ، داده هاي جاري درارتباط با الزامات سيستم مورد نظرو ارائه گزارش وضع موجود به کارفرما 2     تعریف ساختار سازمانی و شناسایی فرایندهای موثر بر انرژی 3    برگزاری دوره های آموزشی تشریح الزامات و مستندسازی ISO 50001 برای مدیران 4    تعيين مسئوليتها، اختيارات و ارتباطات كاري كاركنان مؤثر بر سيستم مديريت انرژی و نيز همكاري در تعيين و انتخاب نماينده مديريت، مميزان داخلي 5    مشارکت و همکاری در تدوین خط مشی سیستم مدیریت انرژی و تهیه برنامه عملیاتی اهداف 6    تدوين روش اجرايي كنترل مدارك و بررسي مدارك موجود از نظر تائيد مدارك در حال استفاده و يا...

پیاده سازی ISO 31000

50- پیاده سازی ISO 31000

پیاده سازی ISO 31000 1    شناخت وضع موجود سازمان بر اساس استاندارد ISO 31000 مشتمل بر ساختار سازماني، فرآيند هاي اصلي سازمان ، داده هاي جاري درارتباط با الزامات سيستم مورد نظرو ارائه گزارش وضع موجود به کارفرما 2    برگزاری دوره های آموزشی تشریح الزامات و مستندسازی ISO 31000 برای پرسنل 3    تعيين مسئوليتها، اختيارات و ارتباطات كاري كاركنان مؤثر بر سيستم مديريت ISO 31000 و نيز همكاري در تعيين و انتخاب نماينده مديريت، مميزان داخلي و تعيين جايگاه آنها در چارت سازماني 4    تعریف ساختار سازمانی و شناسایی فرایندها و تدوین نقشه فرایندهای سازمان 5    مشارکت و همکاری در تدوین خط مشی ریسک و اهداف کلان کیفی و تهیه برنامه عملیاتی اهداف 6    تدوين روش اجرايي كنترل مدار...

پیاده سازی ISO 16817

51- پیاده سازی ISO 16817

طراحی دکوراسیون داخلی ایزو 16817 فرآیند طراحی یکپارچه برای دکوراسیون داخلی ساختمان با کیفیت بالا از جمله جنبه های معماری و مهندسی، اعم از روشنایی روزو روشنایی مصنوعی برای رضایت کاربران، رفاه و بهره وری و همچنین عملکرد انرژی و پایداری ساختمان را فراهم می آورد. مراحل اجرای پروژه: 1   شناخت وضع موجود 2    برگزاري جلسه توجيهي براي مديران و كارشناسان كارفرما 3    آموزش مديران و كارشناسان كارفرما قبل از اتمام فعاليت پنج 4    تشكيل كميته راهبري و كميته هاي فرعي مربوطه و توجيه اعضاي آن 5    مستندسازي فرآيندها شامل: طراحي يا اصلاح سيستمهاي مورد نياز تهيه و تدوين نظام نامه كيفيت تهيه و تدوين روشهاي اجرايي تهيه و تدوين دستورالعملهاي كاري تهيه و ت...

ISO IWA 1:2005 (سیستم درمانی)

52- ISO IWA 1:2005 (سیستم درمانی)

ISO IWA 1 راهنمایی هایی را برای هر سازمان بهداشتی فراهم می آورد که در مدیریت، ارائه و یا نظارت محصولات یا خدمات بهداشتی ، نیز آموزش و تحقیق در فرایند مداوم زندگی برای بشریت سر و کار دارند بدون توجه به نوع ، اندازه و محصول و خدمات ارائه شده آنها می باشد. IWA 1 سیستم مدیریت کیفیت- راهنماهایی برای ارتقاء پردازش در سازمان های خدمات بهداشتی، در دسترس می باشد. IWA 1  2003: سیستم های مدیریت کیفیت – اصولی برای بکارگیری ایزو 9001: سال 2000 در آموزش مدیریت سیستم ویژگی کلیدی در بدست آوردن ثبات می شود. بخش مراقبت سلامت بسیار خاص می باشد و نمی تواند عمومی شود کل مدیریت کیفیت با ایزو 9001 ...

پیاده سازی ISO IWA1 :  2005

53- پیاده سازی ISO IWA1 : 2005

پیاده سازی ISO IWA1: 2005 1    برگزاری دوره های آموزشی تشریح الزامات و مستندسازی IWA 1 :  2005 برای پرسنل 2   شناخت وضع موجود سازمان بر اساس استاندارد IWA 1:  2005مشتمل بر ساختار سازماني، فرآيند هاي اصلي سازمان ، داده هاي جاري درارتباط با الزامات سيستم مورد نظرو ارائه گزارش وضع موجود به کارفرما 3    تعيين مسئوليتها، اختيارات و ارتباطات كاري كاركنان مؤثر بر سيستم مديريت کیفیت و نيز همكاري در تعيين و انتخاب نماينده مديريت، مميزان داخلي و تعيين جايگاه آنها در چارت سازماني 4    مشارکت و همکاری در تدوین خط مشی کیفیت و اهداف کلان کیفی و تهیه برنامه عملیاتی اهداف 5    تدوين روش اجرايي كنترل مدارك و سوابق و بررسي مدارك موجود از نظر تائيد مدارك در حال استفاده و يا منسوخ...

ISO IWA 2:2007 (مراکز آموزشی)

54- ISO IWA 2:2007 (مراکز آموزشی)

ISO IWA 2:2007 این استاندارد به منظور کمک به موسسات آموزشی میباشد تا سیستم مدیریت کیفیت بر پایه استاندارد ایزو ۹۰۰۱ را با توجه به شرایط و ویژگی های خاص موسسات طرح ریزی و پیاده سازی نماید. تعریف پروژه این پروژه براساس نظارت سه ساله راهنما ISO IWA 2:2007مطابق با دستوالعمل های ISO(ویرایش چهارم) اجرا می شود. تاثیر راهنمای IWA 2بر بخش بین المللی آموزش با همکاری متخصصان بین المللی سنجیده می شود. این متخصصا...

پیاده سازی ISO IWA 2:2007

55- پیاده سازی ISO IWA 2:2007

   پیاده سازی ISO IWA 2:2007 1    برگزاری دوره های آموزشی تشریح الزامات و مستندسازی IWA 2 : 2007 برای پرسنل 2    شناخت وضع موجود سازمان بر اساس استاندارد IWA 2مشتمل بر ساختار سازماني، فرآيند هاي اصلي سازمان ، داده هاي جاري درارتباط با الزامات سيستم مورد نظرو ارائه گزارش وضع موجود به کارفرما 3    مشارکت و همکاری در تدوین خط مشی کیفیت و اهداف کلان کیفی و تهیه برنامه عملیاتی اهداف 4  تعيين مسئوليتها، اختيارات و ارتباطات كاري كاركنان مؤثر بر سيستم مديريت و نيز همكاري در تعيين و انتخاب نماينده مديريت، مميزان داخلي و تعيين جايگاه آنها در چارت سازماني 5    تدوين روش اجرايي كنترل مدارك و سوابق و بررسي مدار...

استاندارد SFBB (ایمنی مواد غذایی)

56- استاندارد SFBB (ایمنی مواد غذایی)

استاندارد SFBB (ایمنی مواد غذایی) SFBBیک استاندارد ساده و فراگیر برای ایمنی و سلامت مواد غذایی است که در سال 2006 توسط آژانس استانداردهای غذایی انگلستان (FOOD STANDARDS AGENCY) طراحی و در سال 2010 ترجمه و گردآوری شده است. استاندارد SFBB ویژه فست فودها، رستورانها، رستوران هتل ها، کترینگ ها، کافی شاپ ها، قنادی ها، مراکز تهیه غذا، تولیدکنندگان غذاهای آماده و توزیع کنندگان مواد غذایی می باشد. این استاندارد نسبت به سایر استاندارد های ایمنی غذا که در اکثر مواقع با شرایط و امکانات واحد های کوچک صنفی تولیدو طبخ مواد غذایی تناسب ندارد، تفاوت ها ی بارز و قابل توجهی دارد ، ازجمله: - ساده و برای همه با حداقل آموزش ها قابل فهم است . - نیاز به پرداخت هزینه های سنگین برای اجرای شرای...

مزایای استاندراد SFBB

57- مزایای استاندراد SFBB

مزاياي اخذ گواهینامه استاندارد SFBB · سهولت پیاده سازی و هزینه کمتر نسبت به استانداردهای مشابه · اخذ گواهینامه جهت ارائه پیاده سازی الزامات مربوطه · انطباق با قوانین ملی · داشتن کارکنان آموزش دیده · حفظ اعتبار کسب و کار · پیشرفت کسب و کار - عدم نیاز به تهیه مستندات - كاهش هزينه هاي استقرار و صدور گواهينامه نسبت به ساير سيستم هاي بهداشتي موجود - ارائه آموزش‌هاي سريع و كارا به پرسنل جهت انجام وظايف مطابق با الزامات بهداشتي - حصول اطمينان مشتري از بهداشت غذاي مصرفي - كاهش شكايات مشتري و ارتقاء سطح رضايت مشتري - برنامه‌ريزي و سازماندهي از زمان دريافت مواد اوليه تا تبديل به محصول نهايي - استفاده از تجهيزات بهداشتي و استفاده كارآ از ابزارها و امكانات در اختيار - اجراي سيستم به عنوان ...

ISO 17799 (امنیت اطلاعات)بخش2

58- ISO 17799 (امنیت اطلاعات)بخش2

...یل مخاطرات ناشی از خطای انسانی، دستبرد، حیله و استفاده نادرست از تجهیزات كه به بخش های زیر قابل تقسیم است: كنترل پرسنل توسط یك سیاست سازمانی كه با توجه به قوانین و فرهنگ حاكم برای ارزیابی برخورد پرسنل با دارایی های سازمان اتخاذ می شود. مسئولیت پرسنل كه باید برای ایشان بخوبی تشریح شود. شرایط استخدام كه در آن پرسنل باید به وضوح از مسئولیت های امنیتی خویش آگاه شوند. تعلیمات كه شامل آموزش های پرسنل جدید و قدیمی سازمان در این زمینه می شود. امنیت فیزیكی و محیطی: محافظت در برابر تجاوز، زوال یا از هم گسیختگی دادهها و تسهیلات مربوط كه شامل بخشهای امنیت فیزیكی محیط، كنترل دسترسی ها، امنیت مكان، تجهیزات و نقل و انتقال دارایی های اطلاعاتی می شود. مدیریت ارتباطات و عملیات: كسب اطمینان از عملكرد مناسب و معتبر تجهیزات پردازش اطلاعات كه شامل روش های اجرایی، كنترل تغییرا...

پیاده سازی ISO 17799

59- پیاده سازی ISO 17799

مراحل اجرای نظام مدیریت امنیت اطلاعات پیاده سازی ISMS در یك سازمان این مراحل را شامل می شود:    آماده سازی اولیه: در این مرحله باید از همراهی مدیریت ارشد سازمان اطمینان حاصل شده، اعضای تیم راه انداز انتخاب شوند و آموزش ببینند. باید توجه شود كه امنیت اطلاعات یك برنامه نیست بلكه یك فرایند است. تعریف نظام مدیریت امنیت اطلاعات: این مرحله شامل تعریف چشمانداز و چهارچوب نظام در سازمان است. لازم به ذكر است كه چگونگی این تعریف از مهمترین عوامل موفقیت پروژه محسوب می شود. ارزیابی مخاطرات: باید به بررسی سرمایه هایی كه نیاز به محافظت دارند پرداخته و تهدیدهای موجود را شناخته و ارزیابی شود. در این مرحله باید میزا...

ISO 10013 (مدیریت کیفیت)بخش2

60- ISO 10013 (مدیریت کیفیت)بخش2

ISO 10013 3-2-5- شرح فعاليت ها ميزان جزييات مندرج در روش اجرايي معمولاً مي تواند بر حسب پيچيدگي فعاليت ها، روش هاي مورد استفاده، سطح مهارتها و آموزش لازم براي افرادي كه فعاليت ها را انجام مي دهند، متفاوت باشد. جدا از ميزان جزييات، موارد زير هر جا كه كاربرد داشته باشند بايستي در تهيه روش هاي اجرايي مدنظر قرار گيرند. الف- مشخص كردن نيازهاي سازمان، مشتريان و تامين كنندگان آن، ب- تشريح فرآيندها به صورت متن و يا نمودارهاي گردش كار مرتبط با فعاليت هاي مورد نياز، پ- تعيين اين كه چه كاري بايستي انجام گيرد، توسط چه شخصي يا كدام واحد سازماني و چرا، چه موقع، كجا و چگونه؟ ت- تشريح كنترل فرآيندها و كنترل هاي مربوط به فعاليت هاي مشخص شده، ث- مشخص كردن منابع مورد نياز براي انجام فع...

 آموزش استانداردهاي IMS

61- آموزش استانداردهاي IMS

 آموزش استانداردهای IMS 3- تشكيل و توجيه اعضاي كميته راهبري ISO 9001 , ISO 14001 , OHSAS 18001  ويرايش  و كميته هاي فرعي مربوطه و تعيين مسئوليتهاي ايشان. 4- بررسي و تعيين جنبه‌ها و پيامدهاي زيست محيطي و بهداشت ايمني و ارزيابي اهميت جنبه ها و ريسكها 5- همكاري و مشاركت مشاور با كارشناسان واحد صنعتي در زمينه طراحي يا اصلاح سيستمهاي مورد نياز و مستندسازي فرآيندها و ...

پیاده سازی استاندارد IMS

62- پیاده سازی استاندارد IMS

برنامه آموزش‌هاي مورد نياز براي استقرار استانداردIMS 1- مستندسازي و تشريح الزامات استانداردهاي  ISO 9001  ويرايش 2008 , ISO 14001  ويرايش 2004 , OHSAS 18001 استاندارد IMS 2- مميزي داخلي الزامات IMS 3- آشنايي با مفاهيم و روشهاي كاليبراسيون 4- آشنايي با مقررات و قوانين زيست محيطي و مقررات ايمني ايران 5- شناسايي، ارزيابي و طبقه‌بندي جنبه‌ها و الزامات زيست محيطي و طبقه‌بندي ريسكها 6- مديريت بحران و آمادگي و واكنش در شرايط اضطراري 7- آشنايي با روشها و فنون آماري بر مبناي استاندارد ISO/TR 10017:2003 8- ايجاد، اجراء و نگهداري نظام آموزش بر مبناي است...

HSE-MS

63- HSE-MS

...ايط احراز مشاغل و جذب نيروهاي انساني مرتبط در سطح صنعت نفت آغاز گرديد. مجموعه اين فعاليت ها بيش از يكسال بطول انجاميد. عدم وجود پيشينه از تخصص هاي مرتبت خصوصاً در زمينة مديريت يكپارچه HSE استقرار نظام مديريت را با چالش و كاهش سرعت در پيشرفت برنامه ها خصوصاً مباحث كنترلي حوادث اعم از فوت، بيماريهاي شغلي و آلودگيهاي زيست محيطي مواجه نمود. اين مهم ضرورت تسريع در طرحريزي و اجراي دوره هاي آموزشي و افزايش مهارت كاركنان HSE را در همان مراحل اوليه استقرار، الزامي مي نمود. تغيير نگرش سنتي در مباحث كنترل حوادث و تمهيدات پيشگيرانه در تمام طرحها و برنامه ها از برنامه هاي فرهنگي بود كه بهدليل ماهيت كار و تمركز بر ايجاد رويكرد نوين در افراد، زمان بر بود اما برنامه ها در سالهاي اوليه پايه ريزي شد. پرواضح است كه بهبود فرهنگ از برنامه هاي زمان بر مي باشد و در هيچ زماني ايستايي ندارد تا نتايج مطلوب از طريق اثربخشي برنامه ها و دستيابي به ...

چرا HSE-MS ؟

64- چرا HSE-MS ؟

...e-iso-standard.html">سيستم مديريت HSE يك ابزار مديريتي براي كنترل و بهبود عملكرد بهداشت، ايمني و محيط زيست در همة برنامه هاي توسعه و پروژه هاي صنعتي يا تشكيلات سازماني بوده  است، با ايجاد بستر فرهنگي خلاق و نگرشي نو و سيستماتيك در راستاي توسعة پايدار و كرامت انسان، بطور يكپارچه و با همگرايي و چيدمان هم افزاي نيروهاي انساني و امكانات و تجهيزات و با استفاده از سيستم آموزش كارآمد، مميزيهاي دوره اي، ارزيابي، بهبود مستمر، موجب به حداقل رساندن اثرات نامطلوب صنعت بر محيط و افزايش اثرات مطلوب آن از طريق تأمين ايمني همه جانبة كليه كاركنان و همكاران سازمان، تجهيزات و تأسيسات و به صفر رساندن حوادث و آسيب هاي ناسي از كار از طريق كنترل يا حذف شرايط ناايمن و ارتقاء سطح سلامت افراد از طريق اعمال راهكارهاي كنترلي مديريتي، مهندسي و اجرايي در كلية سطوح سازمان و همچنين صيانت از محيط زيست به عنوان سرماية بشريت مي گرد...

سوال : مشاوره ویژه ایزومستر شما چگونه است ؟

65- سوال : مشاوره ویژه ایزومستر شما چگونه است ؟

پاسخ‌: کارشناسان ایزو مستر عموما در سازمان شما حضور به عمل رسانیده و بر اساس چک لیست ها شروع به آموزش و رفع مغایرت های احتمالی می نمایند، در این صورت بر اساس سایز سازمان شما قرارداد منعقد شده و مبلغی مجزا دریافت می گردد. هزینه ایاب و ذهاب و اقامت کارشناسان و ممیزین بر عهده کارفرماست....

الزامات ISO 20000

66- الزامات ISO 20000

اهم الزامات استاندارد ISO 20000 عبارتند از: الزامات سیستم مدیریت شامل: مسئولیت مدیریت الزامات مستند سازی شایستگی آگاهی و آموزش طرح ریزی و اجرای مدیریت خدمات طرح ریزی و مدیریت خدمات اجرای مدیریت و تامین خدمات پایش و اندازه گیری و بازنگری برنامه ریزی و اجرای خدمات جدید یا تغییر یافته فرآیند ارائه خدمات مدیریت سطح خدمات گزارش خدمات تداوم خدمات و مدیریت دسترسی بودجه بندی و حسابرسی خدمات فناوری اطلاعات IT مدیریت ظرفیت مدیریت امنیت اطلاعات فرآیندهای ارتباطات کلیات مدیریت روابط تجاری مدیریت تامین کننده فرآیند تشخیص و رفع    پیشینه مدیریت وقایع مدیریت مشکلا...

استانداردسازی مدیریت الگوهای رفتاری پرسنل

67- استانداردسازی مدیریت الگوهای رفتاری پرسنل

استانداردسازی مدیریت الگوهای رفتاری پرسنل   مشکلات رفتاری در محیط کار باید بلافاصله ردیابی شوند و متعاقباً واکنش مناسبی نسبت به آنها نشان داده شود تا رضایت مراجعین، همکاران، مشتری ها، فروشندگان، و تولیدگنندگان محفوظ نگه داشته شود. در این مقاله نحوه صحیح انجام این کار را به شما آموزش می دهیم. مدیران زمانیکه متوجه می شوند می توانند با درایت خاص کلیه رفتارهای پرسنلشان را کنترل کنند، خودشان هم شگفت زده می شوند. برای موفقیت در حوزه مدیریت رفتاری پرسنل می بایست دو بعد بنیادین را مد نظر قرار دهیم: 1- هدف اصلی شرکت انجام چه کاری است؟ و 2- این کار باید چگونه انجام شود؟  ...

ISMSچیست؟

68- ISMSچیست؟

...داوم امنيت فضاي تبادل اطلاعات سازمان 3- اجراي طرح‌ها و برنامه‌هاي امنيتي سازمان مستندات ISMS • اهداف، راهبردها و سياستهاي امنيتي فضاي تبادل اطلاعات دستگاه • طرح تحليل مخاطرات امنيتي فضاي تبادل اطلاعات دستگاه • طرح امنيت فضاي تبادل اطلاعات دستگاه • طرح مقابله با حوادث امنيتي و ترميم خرابيهاي فضاي تبادل اطلاعات دستگاه • برنامة آگاهي رساني امنيتي به پرسنل دستگاه • برنامة آموزش امنيتي پرسنل تشکيلات تامين امنيت فضاي تبادل اطلاعات دستگاه اجزاء تشکيلات امنيت شبکه: تشکيلات امنيت شبکه، متشکل از سه جزء اصلی به شرح زير می باشد : • در سطح سياستگذاري : کميته راهبری امنيت فضاي تبادل اطلاعات دستگاه • در سطح مديريت اجرائي : مدير امنيت فضاي تبادل اطلاعات دستگاه • در سطح فني...

مشاوره اخذ ایزو

69- مشاوره اخذ ایزو

شرکت ها و سازمان های متعهد به استاندارد های ایزو که تا کنون هیچ اقدامی جهت پیاده سازی الزامات استانداد ایزو مورد نظر خود به انجام نرسانیده اند به این نوع خدمت از سوی ما نیاز مبرم یافته چرا که با سفارش این خدمت کارشناس مجرب در مسائل فعالیتشان جهت مشاوره، ارائه آموزش و راهکارها و پیاده سازی الزامات استاندارد به صورت حضوری در محل متقاضی حضور به هم رسانیده و نیاز ایشان از هر لحاظ مرتفع سازد. هزینه "مشاوره ویژه اخذ ایزو" نسبت به سایز سازمان شما متفاوت بوده و همچنین هزینه ایاب و ذهاب، اقامت و پذیرایی از کارشناسان و ممیز  در طول مدت پیاده سازی و ممیزی بر عهده کارفرماست که در انتهای کار طی ارائه صورت وضعیت از کارفرما درخواست می گردد. مبلغ درج شده در "مشاوره ویژه اخذ ایزو"  به ازاء تا ۲۰ نفر پرسنل سازمان شما بوده و در مقابل حتی ۱ نفر بیشتر، کارمند مستقر در آن ناحیه، می بایست ۲ بار بر روی لینک زیر کلیک فرمایید ( هر ۲۰...

ایزو27013 چیست؟

70- ایزو27013 چیست؟

...ر مشتریان داخلی و خارجی سازمان -کاهش هزینه های برنامه یکپارچه -کاهش زمان اجرای لازم برای تدوین یکپارچه فرآیند های مشترک هر دو استاندارد -حذف تکرار لازم -ترویج درک بین مدیریت خدمات و امنیت کارکنان -بهبود فرآیند صدور گواهی کاربران این استاندارد بین المللی شامل : ممیزان، سازمان های مجری امنیت اطلاعات و یا سیستم های مدیریت خدمات و سازمان هایی که در صدور گواهی ممیزان یا آموزش، سیستم های مدیریت صدور گواهی / ثبت و تایید صلاحیت یا استانداردسازی در زمینه ارزیابی انطباق مشارکت می کنند. گزارش فنی ISO/IEC TR 20000-10 در دست تدوین می باشد که به بررسی اجمالی مفاهیم ISO/IEC 20000 می پردازد و اصطلاحات مورد استفاده در این مجموعه ها و نیز شناسایی بخش های مختلفISO/IEC 20000 مرتبط با هر یک و اینکه چگونه ...

71- پکیج ویژه آموزش

رسيدن به اهداف سازمان بستگي به توانايي كاركنان در انجام وظايف محوله و انطباق با محيط متغير دارد. اجراي آموزش و بهسازي نيروي انساني سبب مي‌شود تا افراد بتوانند متناسب با تغييرات سازماني و محيط، بطور مؤثر فعاليتهايشان را ادامه داده و بركارايي خود بيفزايند. بنابراين آموزش و بهسازي، كوشش مداوم و برنامه‌ريزي شده به وسيله مديريت براي بهبود سطوح شايستگي كاركنان و عملكرد سازماني است. در اين پکیج علاوه بر بيان نقش آموزش منابع انساني، اهميت و ضروريت آن، مقاصد نسبتاً مشترك سازمانها و نظام‌هاي مختلف در خصوص آموزش ضمن خدمت و تكميلي كاركنان ارائه میگردد تا شما را در زمینه ی آموزشی تقویت سازد. علاوه بر این شما با تهیه این پکیج میتوانید از انتخاب دقیق کارشناسان ایزومستر برای مدارک بین المللی که شامل یک گواهینامه از کانادا یک گواهینامه ازانگلستان و همچنین یک گواهینامه از آلمان می باشد به همراه تخفیفات ویژه استفاده نمایید ....

بررسي معيارهاي صلاحيت مميزان و سرمميزان

72- بررسي معيارهاي صلاحيت مميزان و سرمميزان

...86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%A7%DB%8C%D8%B2%D9%88-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%87-19011-iso-standard.html">ISO 19011:2002 بدين‌گونه تعريف شده است: مميزي فرايندي سيستماتيك، مستقل و مدون براي كسب شواهد مبتني بر واقعيت آن، به‌منظور تعيين ميزان برآورده شدن معيارهاي مميزي است (بند3-1) از اصول مهم در مميزي، دستيابي به نتايج مشابه در شرايط يكسان مي باشد كه تلاش سازمانهاي مميزي‌كننده در رعايت اين اصل مهم و آموزش مميزين و جلسات دوره‌اي با آنان، نشان از اهميت اين موضوع دارد. با يكسان‌سازي وروديهاي فرايند و يكسان‌سازي عملكرد در حين فرايند مي توان انتظار خروجي يكسان و مشابه را از هرفرايندي داشت. در مميزي نيز بااجراي پوكايوكه و پيشگيري از خطاهاي احتمالي كه از طرف طرفهاي ذينفع مثل سازمان مميزي‌كننده، سازمان مميزي شونده و مميزين ممكن است رخ دهد، مي توان به نتايج مشابه و يكسان در فرايند مميزي دست يافت. اين عمل را مي توان «تضمين كيفيت ف...

سازمان موفق

73- سازمان موفق

تفاوت آموزش با یادگیری در این‌جاست که آموزش گذراندن یک دوره است اما یادگیری آموزشی است که منجر به تغییر رفتار شود. به عبارتی آموزش، ابزار است، اما یادگیری هدف است. به گفته راسل ایکاف، صاحب‌ نظر برجسته  مدیریت، یادگیری فعالیتی است که کسی نمی‌تواند «برای و به جای دیگری» انجام دهد. در هر فرآیند یادگیری، معلم ۱۰ درصد ولی متعلم (آموزش‌پذیر یادگیرنده) ۹۰ درصد نقش را برعهده دارد. اگر می‌خواهیم توسعه یابیم باید سازمان‌های یادگیرنده داشته باشیم. موضوع توسعه، یادگیری است. کارکنان و سازمان‌ها باید با نظر به یادگیری به ارتقای درک خود از مسایل بپردازند و زمینه‌ ساز توسعه خود باشند. از این رو آموزش‌پذیر آگاه در تلاش برای بهبود رفتارهای خویش است و هر مانعی که فرآیند یادگیری را مختل کند، از سر راه برمی‌دارد. به گفته پیتر سنگه، نویسنده توانای کتاب «پنجمین فرمان»، سازمان یاد...

نظارت بر اجراي فعاليت هاي توليدي ایزو

74- نظارت بر اجراي فعاليت هاي توليدي ایزو

فعالیتهایی که به منظور برنامه ریزی ونظارت بر اجرای فعالیت های تولیدی ایزو باید در سازمان ها انجام شود: سرپرست توليد: - تعيين تكليف محصولات نامنطبق قرنطينه شده حين توليد. - تهيه دستورالعمل ها ي واحد توليد. - همكاري در تهيه طرح كنترل توليد انبوه. - انجام اقدامات لازم به منظور كنترل محصول تدارك شده توسط مشتري. - همكاري در اجراي مميزي محصول. - ارائه پيشنهادات به منظور مشاركت بيشتر در فعاليتهاي سازمان. - شركت فعال در جلسات آموزشي. - تسلط كامل بر مفاهيم خط مشي كيفيت. - اطمينان از درك صحيح مفاهيم خط مشي كيفيت توسط اپراتور هاي واحد توليد. - ارائه گزارشات لازم مطابق جدول داده هاي سطح شركت به مدير كارخانه. - نظارت بر تكميل فرم رديابي و شناسايي محصول. - كسب اطمينان از وضعيت صحيح رديابي و شناسايي قطعات. - ثبت كاركردپرسنل . - تكميل فرم سفارش كار تعميرات ماشين آلات و ابزار. - همكاري در زمان سنجي توليد ...

هزینه کیفیت چیست؟

75- هزینه کیفیت چیست؟

...: هزینه های مرتبط با تدوین روش های اجرایی و طرح ریزی کیفیت هزینه های بازنگری محصولات جدید هزینه های مرتبط با بررسی قابلیت فرآیند ، طرح ریزی بازرسی ها و مرتبط با فرآیند های تولید هزینه های کنترل فرآیند شامل هزینه های بازرسی و آزمون حین فرآیند جهت تعیین وضعیت فرآیند هزینه ارزیابی و ممیزی های کیفیت هزینه های ارزیابی تامین کنندگان قبل از انتخاب و در حین قرارداد تامين كنندگان هزینه های آموزش مرتبط با کیفیت پس از محاسبه هزینه های کیفیت جهت بررسی دقیق آنها به صورت نسبی با شاخص های مالی و بازرگانی ارتباط داده می شود . برخی از مهم ترین نسبت های مورد استفاده در هزینه های کیفیت در زیر آمده است : هزینه های کیفیت بصورت درصدی از فروش هزینه های کیفیت در مقایسه با سود هزینه های کیفیت بصورت درصدی از هزینه های ساخت محصول...

انواع ممیزی

76- انواع ممیزی

...مميزي خارجي  مميزي مشتري ( شخص دوم )  مميزي ثبت سيستم ( شخص سوم ) ممیزی داخلی - ممیزی شخص اول مميزيهاي داخلي كه مميزي شخص اول نيز ناميده  مي شود توسط فرد آموزش دیده در درون سازمان بصورت مستقل انجام می گردد این ممیزی  جهت اطمینان از استقرار سیستم های مدیریتی انجام می شود .  مميزي شخص اول مقاصد زير را در بر دارد :  مكانيزم كنترلي موثر براي مديريت  پايش مشكلات موجود اعم از با لقوه يا با لفعل ...

گلخانه های هیدروپونیک

77- گلخانه های هیدروپونیک

این مقاله آموزشی جهت آشنایی  دانشجویان  آموزش مجازی در رابطه با گلخانه های هیدروپونیک ارائه گردیده است، امیدوار است کلاس های مجازی، آموزش های از راه دور، مقالات آموزشی، کتاب های معرفی شده و کلیه ی فعالیت های خدماتی ما برای شما عزیزان مفید واقع گردد.  هیدروپونیک یا کشت بدون خاک اولین شواهد علمی ثبت شده در مورد هیدرو پونیک مربوط به جان ون هلموت بلژیکی است و پس از آن جان وودوارد انگلیسی گیاهان را در آبی که حاوی انواع متعددی از خاکها بود ، کشت کرد و فهمید بهترین رشد در مخلوطی صورت می گیرد که حاوی مقدار بیشتری خاک است و نتیجه گرفت که رشد گیاه حاصل موادی است که از خاک در آب حل شده است و در اختیار گیاه قرار گرفته است و خود آب به تنهایی قادر به بر آورده کردن نیازهای...

مقاله ایزو 10015

78- مقاله ایزو 10015

مقدمه استاندارد ایزو ۱۰۰۱۵ به عنوان یکی از مهم ترین و جامع ترین استانداردهای حوزه آموزش و بهسازی منابع انسانی سازمانها مطرح می باشد و این استاندارد به لحاظ رویکرد در نیل به امور و برنامه های سیستمی در فرایند آموزش ،متولیان آموزش سازمانها را به واسطه جذابیت های فنی و منطقی آن به استقرار این استاندارد تشویق می نماید. یکی از چالش های اصلی مدیریت سازمان ها ، ارتقا قابلیت ها و تعهد کارکنان فرهیخته است که متاسفانه هنوز بسیاری از سازمانها از عهده این مهم بر نیامده اند. بسیاری از سازمانهای دولتی و خصوصی در حوزه های صنعتی، بازرگانی، خدماتی و غیره در کنار واحدهای مختلف سازمانی خود واحدی به نام آموزش را طراحی و ایجاد کردند. از مهم ترین وظایف این واحد ها می توان به تربیت نیروی انسانی که بتواند د...

مقاله مدیریت کیفیت جامع

79- مقاله مدیریت کیفیت جامع

... دراز مدت بر اساس صداقت و اعتماد در نتیجه ارائه محصولات و خدمات بهتر فقط یک تامین کننده داشته باشیم . بهبود مستمر و مداوم سیستم : مدیریت باید برای بهبود مستمر و پایدار کیفیت و افزایش بهرهوری و کاهش هزینه هامسئولیت بیشتری را در برابر مشکلات متقابل گردد و به اصلاح آنها بپردازد . باید برای حذف مشکلات و بهبود مستمر فرایند مسئولیت ها را به گروه ها واگزار کرد . نهادینه کردن آموزش : لازم است برای هریک از کارکنان آموزش های مناسب در باره روش های آماری داده شود و ازاین روشها برای نیاز سنجی و اداره آموزش های بعدی استفاده گردد. تعلیم و برقراری رهبری : لازم است به جای ایجاد فضای منفی کشف عیب ، فضای مثبت و اطمینان بخش ایجاد کرد به گونه ای که هر شخص به مهارت خود افتخار کند . برطرف کردن ترس و ایجاد اعتماد و فضای نوآوری : مدیریت می تواند این امر را با سرپرستی مناسب ، ایجاد ابزارهای مناسب هر ک...

مقاله مدیریت و سرپرستی سازمان

80- مقاله مدیریت و سرپرستی سازمان

...ندی است که به وسیله آن مدیریت از وجود تعداد کافی افراد با مهارت های مختلف در سمت ها و زمان مناسب اطمینان می یابد. مبانی رفتار فردی و گروهی رفتار سازمانی به موضوع چگونگی عمل افراد در هنگام کار می پردازد که واضح و آشکار نیستند، بسیاری از این رفتارها را نمی توان با چشم دید، بدین سان سازمان به مثابه یک کوه یخ تشبیه شده است. نگرش اشتغال: سه مورد نگرش کاری (شغلی) مهم بصورت زیر است: رضایت شغلی: رضایت نگرش کلی کارمند است نسبت به شغل خود جاذبه: جاذبه شغلی درجه است که کارمند به طور فعال به کار خود بپردازد و انجام کار و مسئولیت خود را مهم تر از منافع شخصی خویش می پندارد. تعهد سازمانی: نمایانگر علاقه مندی کارمند نسبت به سازمان خود است که در قالب وفاداری، شناسایی و جذب نسبت به -سازمان تعریف م...

مقاله مدیریت کیفیت جامع TQM

81- مقاله مدیریت کیفیت جامع TQM

کیفیت عبارت است از مجموعه خصوصیات و ویژگیهای یک محصول یا خدمت که در برگیرنده توانایی آن در برآوردن نیازهای تلویحی و معین باشد نیازھای معین توسط قرارداد مشخص شده و محدودیت نامیده می شوند ولی نیازهای تلویحی تابعی از بازار هستند این نیازها باید شناخته و تعر یف شده آنها را شاخص می نامیم و شامل موارد ایمنی ، قابلیت اطمینان ، قابلیت دسترسی ، تعمیرپذیری ، قابلیت استفاده ، قیمت و محیط می باشند دیدگاه های مختلفی از مفهوم کیفیت وجود دارد بعضی از افراد کیفیت را بعنوان عملکرد به استانداردھا تعریف می کنند و برخی آن را تأمین نیازهای مشتری ...

مقاله آموزشی مدیریت یکپارچه IMS

82- مقاله آموزشی مدیریت یکپارچه IMS

مقدمه: سازمان ها تحت تاثیر نیازها به شدت در حال تغییر و رقابتی، قوانین و مقررات منطقه ای و جهانی، الزامات مشتری و همچنین انتظارات ذینفعان قرار دارند و برای دسترسی و حصول به نتایج مورد نظرشان نیازمند روش ها و سیستم هایی اثربخش و کارا هستند.از این رو استقرار یک سیستم مدیریت یکپارچه با رویکردهای مختلف نظیر کیفیت، محیط زیست، ایمنی و سایر موضوعات مورد نیاز سازمان راه حل مطلوبی خواهد بود. . سیستم های مدیریت یکپارچه در واقع با هدف تلفیق و ی...

مقاله آموزشی بررسی عوامل موثر بر توانمند سازی مدیران

83- مقاله آموزشی بررسی عوامل موثر بر توانمند سازی مدیران

 تعاریف و مفاهیم توانمند سازی امروزه در بین منابع سازمانی،«منابع انسانی» به علت نقش و اهمیتی که در رشد و توسعه سازمان ها   و بعضاً جوامع بشری  دارند، با ارزش‌ترین عامل تولید و مهمترین سرمایه هر سازمان محسوب می شوند. به عبارت دیگر، در عصر جدید به « انسان» در مدیریت به عنوان «سرمایه‌ای بی‌پایان » می‌نگرند زیرا مدیران سازمان ها به خوبی دریافته اند که کاهش سرمایه بالنده انسانی منجر به کاهش بهره‌وری و تولید می‌شود. از این روی باید گفت، سرمایه انسانی،‌ به عنوان یک منبع استراتژیک و زاینده اصلی مزیت رقابتی و ایجاد کننده قابلیت‌های اساسی هر سازمان می  باشند. بنابراین یکی از عمده‌ترین برنامه‌ریزی‌های سازمان...

مقاله آموزشی بازاریابی و فروش

84- مقاله آموزشی بازاریابی و فروش

  تحلیل و مولفه های پنج گانه ی بازاریابی در بازاریابی تنها امور دارای اهمیت ، عبارت است از نقاط تماس مشتریان با ارتباطات ،محصولات و افراد شما . از دید مشتری ، این روابط متقابل با شما یعنی برنامه ی بازاریابی . من این ها را نقاط قوت می نامم ، و فهمیده ام اکثر آن ها در برنامه یا بودجه ی بازاریابی شرکت ها به دقت ذکر نمی شوند . مشتری شما چه موقع با افراد ،محصول یا اطلاعات مربوط به افراد و محصولات شما ارتباط متقابل پیدا می کند ؟ با صرف کمی وقت ، فهرستی از نقاط قوت خود فراهم کنید . این فهرست طرح و برنامه ی ارزیابی...

مقاله آموزشی مدیریت تحول

85- مقاله آموزشی مدیریت تحول

مقاله مدیریت تحول : سازمان ها و ادارات یکی از ارکان اصلی در جامعه انسانی هستند و مدیریت تحول در سازمان از مهمترین شاخصهای ادامه حیات، پویایی ، بالندگی و یا نابودی آنها می باشد.پیشرفت های گوناگون و متنوع در علم فناوری ، مدیریت سازمان ها را از حالت سنتی خارج نموده و با تغییر و تحول سازمانی، مدیریت پویا جایگزین مدیریت سنتی شده است.امروزه سازمانها علاوه بر وظایف سنتی و ماهوی خود که همانا تحقق اهداف سازمانی و غایی سازمان می باشد میبایست پاسخگوی خواستها و انتقادات جامعه بیرونی و درونی سازمان خویش باشد. همگام با پیشرفتهای روز و علم مدیریت پویا ،ساز...

مقاله روانشناسی تربیتی

86- مقاله روانشناسی تربیتی

روان شناسی تربیتی یکی از مهمرین رشته های است که به بحث و بررسی پیشرف های درسی و نارسائی های تحصیلی یاد گیرندگان می پردازد به عبارتی روان شناسی تربیتی شاخث ای از علم روان شناسی است هدف آن کمک به دست اندرکاران تربیت در بر خورد درست با مسائل آموزشی و تربیتی است. دیدکلی تربیت معادل اصطلاح انگلیسی education است که گاهی نیز به پرورش ترجمه شده است در هر حال تربیت عبارت است از جریانی منظم و مستمر که هدف آن کمک به رشد جسمانی، شناختی، روانی، اخلاقی و اجتماعی یا به طور کلی رشد شخصیت افراد در جهت کسب هنجار های مورد پذیرش جامعه و نیز کمک به شکوفا شدن استعداد های آنهاست. به این ترتیب معنی کلی تری می یابد و از آنجا که نظام تربیتی نظامی گسترده است، روان شناسی تربیتی ...

مقاله پدافند غیرعامل

87- مقاله پدافند غیرعامل

...در موضوع دفاع غیرنظامی، دفاع از شهروندان غیرنظامی در زمان وقوع حملات مدنظر قرار می‌گیرد. به حداقل رساندن آثار ناشی از حملات، مقابلۀ فوری با آن و شرایط اضطراری به وجود آمده و همچنین بازیابی و راه‌اندازی تسهیلات و خدمات آسیب دیده در نتیجه حمله از مهمترین اهداف اجرای دفاع غیرنظامی می‌باشد. در کنار دفاع غیرنظامی ایجاد پدافند در مقابل حملات ویژه مانند حملات میکروبی، شیمیایی و هسته‌ای، آموزش افراد و پرسنل می‌تواند در کاهش قابل توجه خسارات ناشی از حملات احتمالی بسیار مؤثر باشد. ۲-۳-‌ اصول بنیادی در دفاع غیرعامل شامل سه بخش مکان‌یابی، انضباط استتار و احداث و ایجاد استتار می‌شود: مکان‌یابی: شامل انتخاب بهترین نقطه و محل استقرار تأسیسات و بناها می‌باشد که انجام برخی امور از قبیل اختفا و استتار و همچنین استفاده از عوارض طبیعی زمین به راحتی و با کمترین هزینه انجام گیرد. انضباط ا...

مقاله مدیریت اداری

88- مقاله مدیریت اداری

...عمل گیرنده نسبت به پیام ابراز نشود آن ارتباط را یک‌جانبه گویند و این نوع ارتباط فاقد بازخورد می‌باشد ارتباط دوجانبه؛ چنانچه محیط استقرار به‌گونه‌ای باشد که گیرنده عکس‌العمل و نظرهای خود را درباره محتوای پیام به اطلاع فرستنده برساند و عملاً این‌چنین کند. جریان ارتباط در سیستم: انواع ارتباطات سازمانی شامل: الف) ارتباط عمودی: که ارتباط رو به پایین که هدفش، هدایت و آموزش می‌باشد و دومی ارتباط رو به بالا که این هم هدفش اطلاعات درباره سطوح پایین‌تر می‌باشد. ب) ارتباط افقی: معمولاً شبکه ارتباطی افقی دارای الگوی از جریان کارها در یک سازمان است که بین اعضای یک گروه، این گروه و گروه‌های دیگر و بین اعضای دوایر مختلف برقرار می‌شود؛ و هدفش ایجاد هماهنگی و حل مسائل از طریق کانال مستقیم در سازمان است. ج) ارتباط مورب: هنگامی صورت می‌گیرد که افراد در سطوح مختلف که رابطه گزارش دهی مستقیم ندارند، با یکدیگر ارتباط ...

مقاله توسعه مدیریت شهری پایدار

89- مقاله توسعه مدیریت شهری پایدار

...ر در استفاده از منابع، محیط زیست و عدالت اجتماعی خواهد بود، که به نوبه خود شهرها را به سوی پایداری سوق خواهد داد(نسترن و دیگران،۱۳۸۹،ص۸۵). مفهوم توسعه پایدار به تغییرات شهری و به فرم کالبدی شهری نیز توجه دارد و نکاتی مانند برنامه ریزی آموزشی، بهداشتی و رفاه اجتماعی را نیز در بر گرفته است(مجتهدزاده،۱۳۷۸). توسعه پایدار شهری بهره وری در استفاده از زمین و تشویق به استفاده مجدد از ساختمان هاست. با توجه به این که امروزه با مسائلی همچون گرم شدن هوا، مصرف بی رویه انرژی و استفاده بی قید و بند از منابع تجدید ناپذیر روبرو هستیم و شهرها جزو عوامل اصلی بروز این ناهنجاری ها در انسان و طبیعت می باشند، باید سیاست گذاری های اصولی و فرامنطقه ای را در بکارگیری و مصرف در پیش بگیریم. درواقع شه...

فنون تدریس زبان انگلیسی

90- فنون تدریس زبان انگلیسی

راهکارها و بهترین روش‌های آموزش زبان به کودکان مقدمه: هرچه کودک زودتر با زبان دوم آشنا شود، شانس بیشتری برای دستیابی به مهارت‌های کسب زبان دوم خواهد داشت. بررسی‌ها نشان داده است اگر کودک در سن زبان‌آموزی یعنی قبل از ۷ تا ۸ سالگی زبان دوم را بیاموزد، مهارت بهتری در تکلم زبان دوم و لهجه خواهد داشت. همین که کودک به دنیا می‌آید، برخی پدر و مادرها برنامه آموزش زبان را پیش از هر چیزی در اولویت آموزش‌هایش قرار می‌دهند. آنها بدون آگاهی از سن مناسب شروع آموزش زبان دوم کودک را خیلی زود در برنامه آموزشی زبان قرار می‌دهند و حتی قبل از آنکه کودک بتواند زبان اول یا زبان مادری خود را خوب صحبت کند با زبان دیگری آشنا می‌شود. در این میان هستند والدینی که هر کدام به صورت جداگانه با یک زبان خاص با کودک صحبت می‌کنند اما واقعا سن مناسب شروع یادگیری زبان دوم چه زمانی است و یادگیری زبان دوم چه کمکی به توانمندی ک...

آشنایی با مدیریت منابع انسانی

91- آشنایی با مدیریت منابع انسانی

مدیریت منابع انسانی (یا به اختصار منابع انسانی) (به انگلیسی: Human resources management)، یا به‌طور خلاصه اِچ‌آراِم، عبارت است از فرایند کار کردن با افراد، به طوری که این افراد و سازمان‌شان به توانمندی کاملی دست یابند، حتی زمانی که تغییر، نیاز به کسب مهارت‌های جدید، تقبل مسئولیت‌های جدید و شکل جدیدی از روابط را ملزم باشد.[۱] در واقع مدیریت منابع انسانی استفاده از نیروی انسانی در جهت اهداف سازمان است و شامل فعالیت‌هایی نظیر کارمندیابی و جذب، آموزش، حقوق و دستمزد و روابط سازمانی می...

مقاله آموزشی مهندسی تولید نفت

92- مقاله آموزشی مهندسی تولید نفت

مهندسی تولید نفت در واقع رشته‌ای مهندسی است که با تولید هیدروکربن­ها (که ممکن است نفت خام یا گاز طبیعی باشند)، مرتبط می‌باشد. فعالیت‌های تحت الارضی، مربوط به بخش بالادستی صنایع نفت و گاز (شامل اکتشاف و تولید هیدروکربن­ها) است و فعالیت‌های سطح الارضی (شامل پالایش هیدروکربن­ها و توزیع آن­ها به بازارها)، مربوط به بخش پایین دستی صنایع نفت و گاز می­باشد. اکتشاف و مهندسی نفت، دو محور اساسی در فعالیت‌های تحت الارضی صنایع نفت و گاز می‌باشند که بر روی افزایش برداشت اقتصادی هیدروکربن ها از مخازن زیرزمینی متمرکز هستند. با این تفاوت که زمین‌شناسی نفت و ژئوفیزیک به توصیف سنگ مخزن هیدروکربن در حالت سکون توجه دارد درحالی‌که مهندسی نفت به تخمین حجم قابل حرکت این منبع، با استفاده از داده‌ه...

مقاله آموزشی بررسی عوامل موثر بر توانمند سازی مدیران

93- مقاله آموزشی بررسی عوامل موثر بر توانمند سازی مدیران

 تعاریف و مفاهیم توانمند سازی امروزه در بین منابع سازمانی،«منابع انسانی» به علت نقش و اهمیتی که در رشد و توسعه سازمان ها   و بعضاً جوامع بشری  دارند، با ارزش‌ترین عامل تولید و مهمترین سرمایه هر سازمان محسوب می شوند. به عبارت دیگر، در عصر جدید به « انسان» در مدیریت به عنوان «سرمایه‌ای بی‌پایان » می‌نگرند زیرا مدیران سازمان ها به خوبی دریافته اند که کاهش سرمایه بالنده انسانی منجر به کاهش بهره‌وری و تولید می‌شود. از این روی باید گفت، سرمایه انسانی،‌ به عنوان یک منبع استراتژیک و زاینده اصلی مزیت رقابتی و ایجاد کننده قابلیت‌های اساسی هر سازمان می  باشند. بنابراین یکی از عمده‌ترین برنامه‌ریزی‌های سازمان...

مقاله تأثیرات فناوری اطلاعات بر زنجیره ارزش سازمانی

94- مقاله تأثیرات فناوری اطلاعات بر زنجیره ارزش سازمانی

...دمات پس از فروش. ۲ – فعالیتهای پشتیبانی: زیرساختهای سازمانی (حسابداری حرفه ای، حسابداری صنعتی و مدیریت)؛ مدیریت منابع انسانی؛ تحقیق و توسعه؛ تهیه و تدارکات. فعالیتهای اصلی آن دسته از فعالیتهایی هستند که اصطلاحاً ارزش افزا (VALUE-ADDED) نامیده می شوند. یعنی انجام أنها سبب ارتقای ارزش محصول و حرکت أن به سمت مشتری می شوند. مثلاً مواداولیه وا...

مقاله آموزشی نامه نگاری اداری

95- مقاله آموزشی نامه نگاری اداری

مقدمه سازمانهای اداری باقتضای هدفی که دارند و وظایفی که ملزم بانجام آن هستند بذل مجاهدت و ابراز فعالیت می نمایند. حاصل کوشش و فعالیت آنها بصورت اوراق و اسنادی در می آید که مجموعه آن پرونده و سابقه موضوع مربوط را تشکیل می دهد، این مکاتبات و اسناد که بطور مستمر و متوالی بوجود می آیند چگونگی اقدامات و نحوه انجام عمل هر مورد و موضوع را شامل بوده و در اینصورت اسناد ذی قیمت و ارزنده ای هستند که با صرف وقت و پرداخت هزینه های مادی و کوشش های انسانی به دست آمده اند و ضرورت دارد که با علاقمندی و برمبنای علمی آنها را طبقه بندی و تنظیم و بالاخره حفظ و نگهداری نمود. واحدهای سازمانی هریک قسمتی از وظایف و خط مشی کلی سازمان را به عهده دارند و در رشته مربوط به خود دارای اختیارات لازم بوده و با انجام وظائف خود بصیر و مطلع می باشند، بنابراین منشاء ایجاد تولید نامه های صادره فعالیت و عملیات کارکنان سازمان است که منف...

مقاله آموزشی زنجیره تأمین با رویکرد جریان اطلاعات

96- مقاله آموزشی زنجیره تأمین با رویکرد جریان اطلاعات

مشخصه های زنجیره تامین با رویکرد جریان اطلاعات اطلاعات دقیق و به موقع ، هماهنگی را کارآتر و تصمیم گیری را بهتر خواهد کرد. با اطلاعات مناسب و دقیق ، شرکای درگیر در یک زنجیره قادر خواهند بود تصمیمات بهینه تری در مورد آنچه باید تولید کنند و نگهداری نمایند و نیز تعیین مکان مناسب و نوع حمل و نقل را با توجه به نیاز های زنجیره تامین اتخاذ نمایند. اطلاعات بطورکلی چه بصورت عمودی ، از لایه های بالا دستی تا پایین دستی و چه بصورت افقی در داخل بنگاه ها حائز اهمیت می باشد. چگونگی انتقال و اشتراک اطلاعات جهت هماهنگ سازی رفتار اقتصادی لایه های بالا دستی و پایین دستی و رفتار عملکردی داخلی بنگاه ها یکی از چالشهای اساسی است که مدیریت زنجیره تامین با آن روبروست. زنجیره تامین در مقایسه با بنگاه های انفراد...

مقاله آموزشی مدیریت بازاریابی و فروش از طریق ارتباط با مشتری

97- مقاله آموزشی مدیریت بازاریابی و فروش از طریق ارتباط با مشتری

...ین مشاوران در یک حوزه ، ۲ تا ۵ برابر معمول دستمزد می گیرند ؟) برای جلب و حفظ مشتری لبخند بزنید.مطمئن شوید که همکارانتان نگرشی مثبت و رفتاریمهربانانه به مشتریان دارند . اگر چنین نباشد ، بی شک نگرش منفی آن ها به کاهش مشتریان می انجامد . اجازه ندهید افراد علیه برنامه بازاریابی تان عمل کنند . برای آنکه کاملا درک کنند که باید کنترل موفق اوضاع را در دست داشته باشند ، وقت کافی بگذارید و با آموزش و مدیریت درست کمکشان کنید تا نگرشی مثبت ، مفید و زایا در تمام تعاملات خود با مشتریان داشته باشند . تجربه ای به یاد ماندنی برای مشتری یا مراجع خود ایجاد کنید . طوری رفتار کنید که مشتری احساس کند معامله با شما تجربه ای خوشایند و به یاد ماندنی است . به برخوردی خاطره انگیز بیندیشید . (البته به شکلی خوشایند ، لطفا !) ببینید در چه چیز می خواهید بهترین باشید و در ان مورد سرمایه گذاری کنید . اگر متوسط و معمولی باشید ، چه نیازی به شما خوا...

مقاله آموزشی ایمنی در انبار

98- مقاله آموزشی ایمنی در انبار

بخش مهمی از سرمایه های صنایع و ثروت های سازمان به صورت موجودی در انبارهای آنها نگهداری می شود که حفظ و امنیت انها اهمیت به سزایی دارد که حتی منجر به پدید آمدن رشته ی ایمنی در انبار در دنیا عرضه می شود. حوادث همواره باعث ضایعات و خسارت های انسانی و مالی زیادی می شوند. چنانچه به عواقب کارهایی که بطور غیرایمن انجام می شود توجه گردد، بطور قطع از بروز بسیاری از حوادث و در نتیجه از به مخاطره افتادن سلامت و ایمنی افراد و سرمایه های مادی در انبارها پیشگیری می شود. بیشتر زیان های ناشی از حوادث، زیان های غیرمستقیم هستند. مصدوم شدن یک کارگر در محیط کار، علاوه بر پرداخت غرامت کارفرما و هزینه های مربوط به مداوا، روحیه دیگر کارگران را به علت احساس ناامنی پایین می آورد. صرف نظر از پاره ای مسائل که...

مقاله آموزشی مدیریت بحران

99- مقاله آموزشی مدیریت بحران

هندسه ی پیوسته ی مدیریت خطر، مدیریت خطر پذیری و مدیریت بحران نو شدن ها و تغییرات همواره زینت بخش حیات هستند. آنها نشان از اندیشه فعال بشر، در رسیدن به کمال، دارند. پویایی این فعالیت در زندگی بشر و محیط پیرامون او ساری و جاری است. اندیشه های نو راه برون رفت از ایستایی و جمود هستند. سخن تازه جهان تازه و جهان تازه اندیشه تازه به دنبال دارد. این حرکت رو به پیشرفت و کمال برای موجودی که به بهترین صورت خلق شده است، متضمن آینده ای است که در خور منزلت و کرامت اوست. آسیب ها و خسارات انسانی و غیر انسانی ناشی از تاثیرات مخرب حوادث و بحران های طبیعی و غیر طبیعی دیر زمانی است که برای منزلت و کرامت بشر و توسعه و پیشرفت او به زنگ ...

نقش مشارکت شهروندان در توسعه مدیریت کلان شهری

100- نقش مشارکت شهروندان در توسعه مدیریت کلان شهری

...رها همراه با تبلور نظرات مردم و ترجمان سیاست های کلان دولت در یک هماهنگی کاملی باشد.مفهوم فرهنگ به مجموعه ای از دانستنی ها، هنجارها، باورها، سنت ها و تاریخ یک ملت گفته می شود که به نوعی با روح آنان عجین گشته و معرف شخصیت آنهاست. اولین گام در راستای موفقیت مدیریت مشارکتی، تبیین جایگاه و نقش مردم در فرآیندهای برنامه ریزی مشارکتی می باشد، این فرآیند در سه مرحله ی سازماندهی نهادهای مردمی، آموزش و تجهیز و در نهایت حضور و مشارکت مردم قابل دسترسی است که از پیش شرط های آماده سازی مردم جهت شرکت در این فرآیند به حساب می آیند. مشارکت مردمی که نوعی تمرکز زادیی در اداره امور می باشد باعث افزایش توسعه انسانی و عامل برابری و تحقق عدالت اجتماعی – سیاسی می گردد (حکمت نیا و همکار ۱۳۸۳: ۱۳۴).   ۳- تأثیر فرهنگ مشارکت در توسعه پایدار شهری توسعه پایدار بخشی از مطالعات توسعه است که با علوم اقتصادی، سی...

موانع موجود در مدیریت منابع آموزش الکترونیکی

101- موانع موجود در مدیریت منابع آموزش الکترونیکی

عوامل بسیاری می تواند مانع از مدیریت شود که از جمله آن ها می توان به عوامل اقتصادی، عوامل فرهنگی و اجتماعی و … اشاره کرد. جامعه امروزی ما در حال رشد پیدا کردن در زمینه های گوناگونی است این تحول نه تنها در فناوری و ابزارها خلاصه نمی شود بلکه نحوه آموزش را نیز دچار تغییر کرده است. در دنیای امروزی افراد باید بتوانند اطلاعات، دانش و مهارت های لازم برای زندگی آسان و موفق را از طریق استفاده از منابع اطلاعاتی و ارتباطی متنوع به دست آورند. آموزش و یادگیری الکترونیکی یکی از تحولاتی است که توسط خود انسان در دنیای ما به وجود آمده است. آموزش الکترونیکی شیوه ای از یادگیری است که اصول آن براساس فناوری اطلاعات و ارتباطات است و با به روز کردن منابع و محتوای خود می تواند نقش مهمی را در افزایش اطلاعات و کارایی افراد داشته باشد. در این زمینه مهم ترین مشکل دانش...

یادگیری الکترونیکی سریع

102- یادگیری الکترونیکی سریع

آموزش الکترونیکی به عنوان یک راه موثر برای پاسخ به نیازهای سازمان ها ، دانشگاه ها و … ارائه شد. اما با روی آوردن تمام ارگان ها برای استفاده از آموزش الکترونیکی ، بسیاری از آن ها دریافتند که ایجاد محتوا با کیفیت عالی در برخی موارد، بزرگ ترین مزیت آن است. یادگیری الکترونیکی سریع چیست؟ یادگیری الکترونیکی سریع تعریف های متعددی دارد. عده ای این یادگیری را………….. به معنی سرعت بخشیدن به طراحی آموزشی می دانند. برخی آن را برای چگونگی نحوه استفاده از محتوا توسط دانش پژوهان به کار می برند. در نتیجه می توان یادگیری الکترونیکی سریع را این گونه تعریف کرد: یادگیری الکترونیکی سریع به عنوان یادگیری در نظر گرفته می شود که با سرعت زیاد و هزینه کم قابل بررسی و تدوین است. اگرچه استفاده از ابزارها و فرآیندهای عالی می تواند به طور چشمگیری ز...

سوال : این وب سایت جهت ایجاد اعتماد چه اعتبارات و مجوزهایی دارد ؟

103- سوال : این وب سایت جهت ایجاد اعتماد چه اعتبارات و مجوزهایی دارد ؟

پاسخ : این وب سایت تحت مدیریت شرکت هولدینگ توسعه دهندگان سیستم ابتکار می باشد و دارای سابقه طولانی در ارتباط با ارائه خدمات فنی مهندسی، آموزشی و مشاوره ای در بستر فناوری اطلاعات می باشد و شما می توانید از طریق سربرگ درباره ما زیر منو اعتبارات و مجوزها تصاویر و مستندات مجوزهای گوناگون فعالیت های این شرکت و وب سایت را مشاهده فرمایید....

چگونه میتوانم درخواست استاندارد بین المللی ایزو ارائه نمایم؟

104- چگونه میتوانم درخواست استاندارد بین المللی ایزو ارائه نمایم؟

پاسخ: ابتدا استاندارد مورد نظر خود را جستجو نمایید و سپس با کلیک بر روی ثبت درخواست به صفحه ثبت سفارش هدایت خواهید شد، در آن صفحه با کلیک بر روی ثبت نام و انتخاب برند صادر کننده گواهی ایزو بین المللی، می توانید با تکمیل مشخصات مرحله اول ثبت نام خود را تکمیل و هزینه مربوط را پرداخت نمایید این هزینه مربوط به بررسی مدارک و مستندات شما و ارائه راهکارهای مشاوره ای و آموزشی پیرامون استقرار استاندارد مورد نظر در سازمان شما می باشد، و هزینه گواهی بین المملی به شرکت مذکور جهت صدور گواهی ایزو شما پرداخت می گردد که پس از درخواست شما و بررسی سایز سازمان به شما اعلام می گردد.( توجه نمایید درصورتی که خودتان مشاور دارید و یا قبلا ممیزی شده باشید نیاز به ثبت درخواست مشاوره ویژه نیست در غیر این صورت پروسه شما با مشاوره ویژه نیز آمیخته خواهد شد که توسط کارشناسان به شما اعلام خواهد گردید) ....

استاندارد ایزو سازگاری و دسترس بودن ابزار الکترونیکی در آموزش و پرورش

105- استاندارد ایزو سازگاری و دسترس بودن ابزار الکترونیکی در آموزش و پرورش

ایزو 24751 :‌ سازگاری و دسترس بودن ابزار الکترونیکی در آموزش و پرورش ISO/IEC 24751-3:2008 provides a common language for describing digital learning resources to facilitate matching of those resources to learners' accessibility needs and preferences (as defined in ISO/IEC 24751-2). This description is one side of a pair of descriptions used in matching user needs and preferences with education delivery (as described in ISO/IEC 24751-1). ISO/IEC 24751-3:2008 discusses the basic principles adhered to in developing this model for describing digital learning resources. It explains: the assumptions made in developing...

استاندارد ایزو سیستم مدیریت کیفیت با رویکرد توافقنامه آموزشگاه بین المللی

106- استاندارد ایزو سیستم مدیریت کیفیت با رویکرد توافقنامه آموزشگاه بین المللی

استاندارد راهنمای IWA2 به موسسات آموزشی کمک میکند تا سیستم مدیریت کیفیت بر مبنای استاندارد ISO 9001 را متناسب با شرایط و ویژگی های خاص این گونه موسسات طرح ریزی و پیاده سازی کنند با استفاده از سیستم مدیریت کیفیت می توان کلیه فرایندهایی که به طور مستقیم یا غیر مستقیم بر خدمات آموزشی قابل ارائه تاثیر گذارند را تحت کنترل قرار داد تا اطمینان حاصل شود که خدمات ارائه شده ،نیازها و انتظارات آموزش گیرندگان و مراجع قانونی را برآورده می نمایند. پیاده سازی سیستم مدیریت کیفیت IWA2 در یک مرکز آموزشی منجر به ایجاد یک رویک...

استاندارد ایزو سیستم مدیریت کیفیت با رویکرد توافقنامه آموزشگاه بین المللی

107- استاندارد ایزو سیستم مدیریت کیفیت با رویکرد توافقنامه آموزشگاه بین المللی

استاندارد راهنمای IWA2 به موسسات آموزشی کمک میکند تا سیستم مدیریت کیفیت بر مبنای استاندارد ISO 9001 را متناسب با شرایط و ویژگی های خاص این گونه موسسات طرح ریزی و پیاده سازی کنند با استفاده از سیستم مدیریت کیفیت می توان کلیه فرایندهایی که به طور مستقیم یا غیر مستقیم بر خدمات آموزشی قابل ارائه تاثیر گذارند را تحت کنترل قرار داد تا اطمینان حاصل شود که خدمات ارائه شده ،نیازها و انتظارات آموزش گیرندگان و مراجع قانونی را برآورده می نمایند. پیاده سازی سیستم مدیریت کیفیت IWA2 در یک مرکز آموزشی منجر به ایجاد یک رویک...

استاندارد ایزو مباحث کیفیت مراکز آموزشی

108- استاندارد ایزو مباحث کیفیت مراکز آموزشی

استاندارد ایزو 29990 جدید ترین استانداردی که تاکنون در زمینه آموزش تدوین شده است  استاندارد 29990  هست که در سال 2010 توسط BSI (موسسه استاندارد بریتانیا) تدوین شده است.ویژگی های اصلی‌ این که این استاندارد را از سایر استاندارد های حوزه آموزش متمایز می‌کند بدین قرارند:  ·تمرکز اصلی این استاندارد بر یادگیری (learning) است به جای آموزش (Training).  ·این استاندارد هم در سازمان‌های آموزشی و هم برای واحد آموزش سازمان‌ها قابل پیاده سازی است. ...

استاندارد ایزو سیستم مدیریت کیفیت با رویکرد توافقنامه آموزشگاه بین المللی

109- استاندارد ایزو سیستم مدیریت کیفیت با رویکرد توافقنامه آموزشگاه بین المللی

استاندارد راهنمای IWA2 به موسسات آموزشی کمک میکند تا سیستم مدیریت کیفیت بر مبنای استاندارد ISO 9001 را متناسب با شرایط و ویژگی های خاص این گونه موسسات طرح ریزی و پیاده سازی کنند با استفاده از سیستم مدیریت کیفیت می توان کلیه فرایندهایی که به طور مستقیم یا غیر مستقیم بر خدمات آموزشی قابل ارائه تاثیر گذارند را تحت کنترل قرار داد تا اطمینان حاصل شود که خدمات ارائه شده ،نیازها و انتظارات آموزش گیرندگان و مراجع قانونی را برآورده می نمایند. پیاده سازی سیستم مدیریت کیفیت IWA2 در یک مرکز آموزشی منجر به ایجاد یک رویک...

استاندارد ایزو سازگاری و دسترس بودن ابزار الکترونیکی در آموزش و پرورش

110- استاندارد ایزو سازگاری و دسترس بودن ابزار الکترونیکی در آموزش و پرورش

ایزو 24751 :‌ سازگاری و دسترس بودن ابزار الکترونیکی در آموزش و پرورش ISO/IEC 24751-3:2008 provides a common language for describing digital learning resources to facilitate matching of those resources to learners' accessibility needs and preferences (as defined in ISO/IEC 24751-2). This description is one side of a pair of descriptions used in matching user needs and preferences with education delivery (as described in ISO/IEC 24751-1). ISO/IEC 24751-3:2008 discusses the basic principles adhered to in developing this model for describing digital learning resources. It explains: the assumptions made in developing...

استاندارد ایزو سیستم مدیریت کیفیت با رویکرد توافقنامه آموزشگاه بین المللی

111- استاندارد ایزو سیستم مدیریت کیفیت با رویکرد توافقنامه آموزشگاه بین المللی

استاندارد راهنمای IWA2 به موسسات آموزشی کمک میکند تا سیستم مدیریت کیفیت بر مبنای استاندارد ISO 9001 را متناسب با شرایط و ویژگی های خاص این گونه موسسات طرح ریزی و پیاده سازی کنند با استفاده از سیستم مدیریت کیفیت می توان کلیه فرایندهایی که به طور مستقیم یا غیر مستقیم بر خدمات آموزشی قابل ارائه تاثیر گذارند را تحت کنترل قرار داد تا اطمینان حاصل شود که خدمات ارائه شده ،نیازها و انتظارات آموزش گیرندگان و مراجع قانونی را برآورده می نمایند. پیاده سازی سیستم مدیریت کیفیت IWA2 در یک مرکز آموزشی منجر به ایجاد یک رویک...

استاندارد ایزو مباحث کیفیت مراکز آموزشی

112- استاندارد ایزو مباحث کیفیت مراکز آموزشی

استاندارد ایزو 29990 جدید ترین استانداردی که تاکنون در زمینه آموزش تدوین شده است  استاندارد 29990  هست که در سال 2010 توسط BSI (موسسه استاندارد بریتانیا) تدوین شده است.ویژگی های اصلی‌ این که این استاندارد را از سایر استاندارد های حوزه آموزش متمایز می‌کند بدین قرارند:  ·تمرکز اصلی این استاندارد بر یادگیری (learning) است به جای آموزش (Training).  ·این استاندارد هم در سازمان‌های آموزشی و هم برای واحد آموزش سازمان‌ها قابل پیاده سازی است. ...

استاندارد ایزو کیفیت واحد آموزش سازمانها

113- استاندارد ایزو کیفیت واحد آموزش سازمانها

استاندارد جهاني ايزو 10015 توسط كميته فني 176 ISO/TC مديريت و تضمين كيفيت و كميته فرعي SC3 تهيه شده است. نمايندگان 22 كشور، در دسامبر 1999 پيش‌نويس اصلي اين استاندارد را طراحي كردند كه به عنوان راهنمايي براي مجموعه فعاليت‌هاي آموزشي سازمان‌ها به كار برده مي‌شود. اين استاندارد بين‌المللي راهكارهايي به دست مي‌دهد كه سازمان‌ها و منابع انساني آنها را در زمينه مسائل مربوط به آموزش ياري مي‌دهند. زماني كه براي تفسير اشارات مربوط به مباحث آموزش درگروه استاندارد ايزو 9000 در زمينه...

114- استاندارد حد خم شدن مواد پلاستیکی و فلزی ISO 7438:2016

در این استاندراد تعیین توانایی مواد فلزی تحت فشارهای متفاوت و خم شدن مواد بررسی قرار گرفته شده است. ISO 7438 روش نمونه برداری از محصولات فلزی و پلاستیکی و همچنین نقاط حساس اتصالات و نقاط جوش در این استاندارد را آموزش داده است....

115- استاندارد اسناد و اطلاعات مدیریت ISO 15489-1 :2016

استاندارد اسناد و اطلاعات سوابق مدیریت قسمت 1: مفاهیم و اصول اولیه در این استاندارد مفاهیم و اصول اولیه مدیریت توسعه یافته تعریف می گردد که شامل موارد زیر می باشد. الف) سوابق داده و پرونده ها ب) کلیه سیاست ها و مسولیت ها از جمله نظارت و آموزش ج) تجزیه و تحلیل مکرر کسب و کار و شناسایی سوابق مورد نیاز د)کنترل سوابق ه) پردازش سوابق مدیریت...

درخواست های ثبت شده

سبد خرید خالی است

عضویت در خبرنامه سایت

ایمیل خود را وارد و کلید اینتر را فشار دهید
آموزش مجازی

 

شناسه ملی اینترنتی

 

راهنمای مسافرت، مهاجرت، بورس تحصیلی