Showing all 4 results

Show sidebar
مكان گيرنده
Close

استاندارد ایزو سازگاری و دسترس بودن ابزار الکترونیکی در آموزش و پرورش

700,000 تومان
ایزو 24751 :‌ سازگاری و دسترس بودن ابزار الکترونیکی در آموزش و پرورش ISO/IEC 24751-3:2008 provides a common language for
مكان گيرنده
Close

استاندارد ایزو سیستم مدیریت کیفیت با رویکرد توافقنامه آموزشگاه بین المللی

700,000 تومان
استاندارد راهنمای IWA2 به موسسات آموزشی کمک میکند تا سیستم مدیریت کیفیت بر مبنای استاندارد ISO 9001 را متناسب با
استاندارد ایزو 10015
Close

استاندارد ایزو کیفیت واحد آموزش سازمانها

700,000 تومان
استاندارد جهاني ايزو 10015 توسط كميته فني 176 ISO/TC مديريت و تضمين كيفيت و كميته فرعي SC3 تهيه شده است. نمايندگان 22 كشور، در
مكان گيرنده
Close

استاندارد ایزو مباحث کیفیت مراکز آموزشی

700,000 تومان
استاندارد ایزو 29990 جدید ترین استانداردی که تاکنون در زمینه آموزش تدوین شده است  استاندارد 29990  هست که در سال