استاندارد های امور تجاری

استاندارد های مشتری مداری

استاندارد های آموزشی

استاندارد موسسات مالی و بانکها

استاندارد صنایع غذایی

استاندارد های مراکز درمانی

استاندارد های طراحی سایت و تولید نرم افزار

ردیف کد ایزو نام ایزو هزینه مشاوره و ممیزی (تومان) ثبت درخواست
0 ISO 27042-2015 فناوری اطلاعات، فنون امنیتی، تفسیر شواهد رقمی (دیجیتالی) ISO 27042:2015 ثبت درخواست
0 ISO/ IEC 27018:2014 استاندارد فناوری اطلاعات ، فنون امنیتی برای ابر کامپیوترها ISO IEC 27018:2014 ثبت درخواست
0 ISO27036-2:2014 استاندارد فناوری اطلاعات، فنون امنیتی ISO27036-2:2014 ثبت درخواست
0 ISO/IEC 15149-3:2016 استاندارد فناوری اطلاعات- مخابرات و تبادل اطلاعات ISO/IEC 15149-3:2016 ثبت درخواست
0 ISO 27004:2016 ایزو امنیت اطلاعات ISO 27004:2016 ثبت درخواست
6008 ISO 24763 استاندارد ایزو مدیریت امنیت اطلاعات 500000 ثبت درخواست
6007 ISO 90006 استاندارد ایزو سیستم مدیریت یکپارچه 500000 ثبت درخواست
6006 ISO 27033 استاندارد ایزو هدایت و مدیریت امنیت شبکه 500000 ثبت درخواست
6005 ISO 12207 استاندارد ایزو چرخه ساخت و حیات یک محصول نرم‌‌افزاری 500000 ثبت درخواست
6004 BS 10008 استاندارد ایزو مدیریت و ذخیره‌سازی اطلاعات الکترونیکی 500000 ثبت درخواست
6003 ISO 15408 استاندارد ایزو امنیت فناوری اطلاعات 500000 ثبت درخواست
6002 ISO 20000 استاندارد ایزو مدیریت خدمات IT 500000 ثبت درخواست
6001 ISO 27001 استاندارد ایزو مدیریت مخاطرات امنیتی 500000 ثبت درخواست

مشاغل و خدمات

ردیف کد ایزو نام ایزو هزینه مشاوره و ممیزی (تومان) ثبت درخواست
10011 ISO 25740 استاندارد ایزو ایمنی آسانسور و پله برقی 500000 ثبت درخواست
10010 ISO 13383 استاندارد ایزو بررسی ساختار واندازه دانه های تشکیل دهنده سرامیک ها 500000 ثبت درخواست
10009 ISO 16732 استاندارد ایزو سیستم مهندسی ایمنی آتش و ارزیابی ریسک های آتش سوزی 500000 ثبت درخواست
10008 ISO 14046 استاندارد ایزو ارزیابی و گزارش مصرف نهان آب 500000 ثبت درخواست
10007 BES 6001 استاندارد ایزو بررسی ساخت و ساز و مواد تشکیل دهنده محصولات 500000 ثبت درخواست
10006 ISO 2848 استاندارد ایزو اصول و قوانین در ساخت ابنیه 500000 ثبت درخواست
10005 ISO 3834 استاندارد ایزو الزامات کیفیتی جوشکاری ذوبی مواد فلزی 500000 ثبت درخواست
10004 ISO 39001 استاندارد ایزو مدیریت ایمنی ترافیک جاده 500000 ثبت درخواست
10003 ISO 10012 استاندارد ایزو سیستم های مدیریت اندازه گیری 500000 ثبت درخواست
10002 ISO 16817 استاندارد ایزو زیست محیط نمای درونی ساختمان ها 500000 ثبت درخواست
10001 ISO 17020 استاندارد ایزو سازمانهای بازرسی کننده 500000 ثبت درخواست

استاندارد های مدیریتی

ردیف کد ایزو نام ایزو هزینه مشاوره و ممیزی (تومان) ثبت درخواست
0 ISO 37101:2016 سیستم مدیریت توسعه پایدار ISO 37101:2016 ثبت درخواست
0 ISO 15489-1 2016 استاندارد اسناد و اطلاعات مدیریت ISO 15489-1 :2016 ثبت درخواست
0 ISO 22322:2015 امنیت اجتماعی، مدیریت اضطرار ISO 22322:2015 ثبت درخواست
0 ISO 22315:2014 امنیت اجتماعی – تخلیه انبوه ISO 22315:2014 ثبت درخواست
0 ISO 19027:2016 اصول طراحی نماد های تصویری مدیران ISO 19027:2016 ثبت درخواست
0 iso /tc 20/ sc 17 استاندارد پرواز و زیر ساخت ها ISO/TS20/SC17 ثبت درخواست
0 استاندارد پرواز در حمل و نقل هوایی ISO/TS20 ثبت درخواست
0 ISO19011 ایزو مدیریت حسابرسی ISO19011 ثبت درخواست
1019 ISO 10018 استاندارد ایزو پیاده سازی مدیریت کیفیت 500000 ثبت درخواست
1018 ISO 13153 استاندارد ایزو ایجاد و ذخیره سازی انرژی در ساختمان ها 500000 ثبت درخواست
1017 ISO 14031 استاندارد ایزو مدیریت عملکرد زیست محیطی 300.000 ثبت درخواست
1016 BS 13500 استاندارد ایزو حاکمیت ملی 500000 ثبت درخواست
1015 ISO 9004 استاندارد ایزو موفقیت پایدار در محیط پیچیده 500000 ثبت درخواست
1014 EFQM استاندارد ایزو مدل تعالی سازمانی 500000 ثبت درخواست
1013 ISIRI 13000 استاندارد ایزو مدیریت کیفیت فرآگیر 500000 ثبت درخواست
1012 ISO 19011 استاندارد ایزو صرفه جویی در منابع پول و زمان و هزینه 500000 ثبت درخواست
1011 IMS استاندارد ایزو مدیریت یکپارچه 500000 ثبت درخواست
1010 ISO 10013 استاندارد ایزو راهنمای تهیه مستندات سیستم مدیریت کیفیت 500000 ثبت درخواست
1009 ISO 17799 استاندارد ایزو مدیریت امنیت اطلاعات 500000 ثبت درخواست
1008 ISO 10019 استاندارد ایزو انتخاب مشاور سیستم مدیریت کیفیت 500000 ثبت درخواست
1007 ISO 21500 استاندارد ایزو مدیریت پروژه 500000 ثبت درخواست
1006 ISO 10006 استاندارد ایزو مدیریت کیفیت پروژه 500000 ثبت درخواست
1005 ISO 31000 استاندارد ایزو مدیریت ریسک 500000 ثبت درخواست
1004 ISO 50001 استاندارد ایزو مدیریت انرژی 500000 ثبت درخواست
1003 OHSAS 18001 استاندارد ایزو مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ای 500000 ثبت درخواست
1002 ISO 14001 استاندارد ایزو مدیریت محیط زیست 500000 ثبت درخواست
1001 ISO 9001 استاندارد ایزو مدیریت کیفیت 500000 ثبت درخواست

استاندارد های صنعت و معدن

ردیف کد ایزو نام ایزو هزینه مشاوره و ممیزی (تومان) ثبت درخواست
0 ISO14224:2016 استاندارد تعمیرات و نگهداری تجهیزات پتروشیمی و شرکت نفت ISO14224:2016 ثبت درخواست
0 ISO 7438:2016 استاندارد حد خم شدن مواد پلاستیکی و فلزی ISO 7438:2016 ثبت درخواست
0 ISO 19863:2016 استاندارد تعیین مقاومت در برابر پارگی و کشش ISO 19863:2016 ثبت درخواست
0 ISO 28706-4:2016 استاندارد تعیین مقاوت خوردگی ISO 28706-4:2016 ثبت درخواست
0 ISO 19013-2:2016 استاندارد شیلنگ های سوخت –  بخش دوم گازوئیل ISO 19013-2:2016 ثبت درخواست
0 ISO 3691-2:2016 استاندارد کامیون های صنعتی ISO 3691-2:2016 ثبت درخواست
0 ISO 13363:2016 استاندارد لاستیک و پلاستیک ISO 13363:2016 ثبت درخواست
2007 ISO 14051 استاندارد ایزو مدیریت و محاسبه هزینه های تولید 500000 ثبت درخواست
2006 ISO 22320 استاندارد ایزو مدیریت بحران 500000 ثبت درخواست
2005 ISO 10393 استاندارد ایزو دستورالعمل تامین کنندگان 500000 ثبت درخواست
2004 ISO 10377 استاندارد ایزو دستورالعمل ایمنی محصول 500000 ثبت درخواست
2003 HSE - MS استاندارد ایزو مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی 500000 ثبت درخواست
2002 ISO/TS 16949 استاندارد ایزو مدیریت کیفیت صنعت خودروسازی 500000 ثبت درخواست
2001 ISO/TS 29001 استاندارد ایزو مدیریت کیفیت خاص صنایع نفت، گاز و پترو شیمی 500000 ثبت درخواست

درخواست گواهی ایزو