لیست استانداردهای صنعت و معدن

ردیف کد ایزو نام ایزو هزینه صدور ایزو (تومان) ثبت درخواست
0 ISO14224:2016 استاندارد تعمیرات و نگهداری تجهیزات پتروشیمی و شرکت نفت ISO14224:2016 ثبت درخواست
0 ISO 7438:2016 استاندارد حد خم شدن مواد پلاستیکی و فلزی ISO 7438:2016 ثبت درخواست
0 ISO 19863:2016 استاندارد تعیین مقاومت در برابر پارگی و کشش ISO 19863:2016 ثبت درخواست
0 ISO 28706-4:2016 استاندارد تعیین مقاوت خوردگی ISO 28706-4:2016 ثبت درخواست
0 ISO 19013-2:2016 استاندارد شیلنگ های سوخت –  بخش دوم گازوئیل ISO 19013-2:2016 ثبت درخواست
0 ISO 3691-2:2016 استاندارد کامیون های صنعتی ISO 3691-2:2016 ثبت درخواست
0 ISO 13363:2016 استاندارد لاستیک و پلاستیک ISO 13363:2016 ثبت درخواست
2007 ISO 14051 استاندارد ایزو مدیریت و محاسبه هزینه های تولید 500000 ثبت درخواست
2006 ISO 22320 استاندارد ایزو مدیریت بحران 500000 ثبت درخواست
2005 ISO 10393 استاندارد ایزو دستورالعمل تامین کنندگان 500000 ثبت درخواست
2004 ISO 10377 استاندارد ایزو دستورالعمل ایمنی محصول 500000 ثبت درخواست
2003 HSE - MS استاندارد ایزو مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی 500000 ثبت درخواست
2002 ISO/TS 16949 استاندارد ایزو مدیریت کیفیت صنعت خودروسازی 500000 ثبت درخواست
2001 ISO/TS 29001 استاندارد ایزو مدیریت کیفیت خاص صنایع نفت، گاز و پترو شیمی 500000 ثبت درخواست