استاندارد های امور تجاری

استاندارد ایزو مسؤلیت اجتماعی سازمان‌ها

ایزو ۲۶۰۰۰ یک راهنمای استاندارد داوطلبانه تدوین شده از سوی سازمان بین‌المللی استانداردها در خصوص مسؤلیت اجتماعی سازمان‌هاست. این استاندارد نه فقط کمپانی‌ها، بلکه انواع سازمان‌ها، صرف‌نظر از فعالیت، اندازه و موقعیت‌ آن‌ها و همچنین دولت‌ها، صرف نظر از مرحله توسعه‌ی کشور متبوع آن را مخاطب قرار می‌دهد.بنابراین هدف ارایه راهنمایی در خصوص مدیریت سازمانی، حقوق بشر، فعالیت‌های نیروی کار، محیط زیست، فعالیت‌های اجرایی منصفانه، امور مصرف‌کنندگان، مشارکت جمعی، و توسعه است.

این واقعیت که ایزو ۲۶۰۰۰ از طریق یک روند اجماع جهانی تدوین شده است، به این استاندارد یک عنایت چشمگیر و یک تاریخچه برجسته داده است. این استاندارد اغلب همراه با اعلامیه سه‌جانبه سازمان بین‌المللی کار، راهنماهای سازمان همکاری اقتصادی و توسعه رای بنگاه‌های فراملیتی، اصول راهنمای ملل متحد در خصوص کسب و کار و حقوق بشر، و میثاق جهانی ملل متحد به عنوان یکی از سند‌های اصلی بین‌المللی برای راهنمایی کسب و کار در خصوص مسؤلیت اجتماعی فهرست می‌شود.کمپانی‌ها باید برای پاسخ به تقاضاهای بالقوه مصرف‌کنندگان، سازمان‌های غیردولتی یا مشتریان با ایزو ۲۶۰۰۰ آشنا شوند.

Related Posts

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *